1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tài liệu tham khảo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.03 KB, 49 trang )


6. Lê Thi ( chủ biên ), Gia đình Việt Nam ngày nay, Nxb Khoa học xã hội

- 1996.

7. Khánh Phượng, Định kiến của cha mẹ trong giáo dục con cái, tạp chí

Tâm lý học số 2/2001.LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn tới cô giáo Trần Thị Minh Đức - cô đã tận tình

giúp đỡ em trong đợt thực tập.

Xin được chân thành cảm ơn những người dân xã Mỹ Lộc - huyện Hậu

Lộc- tỉnh Thanh Hoá đã cộng tác cùng chúng tôi trong việc cung cấp thông tin

có liên quan đến việc nghiên cứu đề tài, giúp chúng tôi hoàn thành đề tài này.

Do thời gian và năng lực có hạn nên trong khi thực hiện sẽ không tránh

khỏi thiếu xót. Rất mong được sự góp ý chân thành của của quý thầy cô giáo và

bạn bè.

46Em xin chân thành cảm ơn !

Sinh viên

Lại Thị Thu HiềnMỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài : ..........................................................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu : ..................................................................................................................1

3. Đối tượng nghiên cứu : .............................................................................................................1

4. Nhiệm vụ nghiên cứu : ..............................................................................................................2

4. 1. Nghiên cứu lý luận..................................................................................................................2

4. 2. Nghiên cứu thực tiễn : ..........................................................................................................2

5. Khách thể và phạm vi nghiên cứu : ................................................................................................2

5. 1. Khách thể nghiên cứu : .........................................................................................................2

5. 2. phạm vinghiên cứu : ............................................................................................................3

6. Phương pháp nghiên cứu : ............................................................................................................3

7. Giả thuyết nghiên cứu : ...............................................................................................................3

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. .........................................................................................................5

1.1. Các nghiên cứu về định kiến và định kiến giới trên thế giới : ..............................................5

1.2. Các nghiên cứu vềđịnh kiến và định kiến giới ở trong nước. ................................................7

2. Các khái niêm cơ bản. .................................................................................................................7

2.1. Khái niệm giới tính và giới. ......................................................................................................7

2.2. Khái niệm định kiến xã hội. .....................................................................................................9

2.3. Định kiến giới. .......................................................................................................................11

2.4 Khuôn mẫu giới. .....................................................................................................................12472.5 Vai trò giới..............................................................................................................................13

2.6. Bình đẳng giới : .....................................................................................................................14

CHƯƠNG II : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỂN.................................................................................16

I. ĐÔI NÉT TỔNG QUAT VỀ XÃ MỸ LỘC- HUYỆN HẬU LỘC- TỈNH THANH HOÁ. ...............................16

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU : ...............................................................................................................18

1. Định kiến về vị trí của người phụ nữ trong gia đình. ................................................................18

1.1. Định kiến về vị trí của người phụ nữ trong dòng họ..........................................................19

1.2. Định kiến về người phụ nữ trong gia đình của họ. ............................................................20

1.3. Đối với gia đình riêng ........................................................................................................22

2. Định kiến về việc thể hiện tinh cảm của người phụ nữ trong quan hệ nam nữ, vợ chồng : .....26

3. Giá trị con trai, con trai trong gia đình. ....................................................................................28

4. Vị trí của người phụ nữ ngoài xã hội : ...................................................................................33

5. Phụ nữ trong lĩnh vực lao động sản xuất. ................................................................................37

PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.........................................................................................................42

1. Kết luận : ..................................................................................................................................42

2. Đề xuất : ................................................................................................................................44

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................................45

LỜI CẢM ƠN.........................................................................................................................................4648Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

×