1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >

Tiêu chí 4: Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường, quy định của Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (578.54 KB, 87 trang )


+ Điểm mạnh: Tiêu chuẩn 7 là sự thể hiện chất lượng cụ thể của “Sản phẩm

học sinh nhà trường” theo các yêu cầu của chỉ số và tiêu chí đặt ra, hàng năm nhà

trường đều đạt và vượt các tiêu chí đó.

+ Điểm yếu: Chất lượng của một số hoạt động ngoài giờ chưa đi vào chiều sâu.

* Số lượng các chỉ số đạt yêu cầu: 9 /12

* Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 3/4

III. KẾT LUẬN

1. Những điểm mạnh:

- Trường THCS Năng Khả là trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao

động Tiên tiến với nhiều mặt hoạt động của nhà trường luôn luôn được duy trì và ổn

định được cấp trên, chính quyền địa phương cũng như Ban đại diện cha mẹ học sinh

quan tâm tin tưởng ủng hộ.

- Trường là trường điểm trong khối THCS của huyện Na Hang về chất lượng

giáo dục và luôn đi đầu trong các phong trào của ngành và của các cấp vì vậy nhà

trường đã vinh dự được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn

2001- 2010, vào tháng 12 năm 2008.

- Tuy nhà trường chưa có đầy đủ cơ sở vật chất phòng hiệu bộ, sân chơi, bãi

tập, các phòng chức năng, các phòng bộ môn để phục vụ cho hoạt động dạy và học

nhưng nhà trường biết khắc phục khó khăn vươn lên để cùng ngành thực hiện công

tác dạy và học đạt hiệu quả tốt.

- Công tác quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu sát sao, nhiệt tình trong mọi hoạt

động, có kinh nghiệm trong công tác quản lý và kinh nghiệm dạy và học, kinh nghiệm

xây dựng các phong trào.

- Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng

kịp thời với yêu cầu của ngành.

- Trong chuyên môn nhà trường luôn coi trọng trình độ năng lực của người

thầy, thực hiện nghiêm túc chất lượng, hiệu quả công việc trọng tâm của nhà trường.

Song song với công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên là nền nếp, kỷ cương của

nhà trường luôn được giữ vững.

- Công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển, được các

cấp, các ngày, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh

đồng tình ủng hộ.

- Căn cứ những điểm mạnh theo bộ đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng,

nhà trường tự đánh giá có:

+ 113/141 chỉ số đạt yêu cầu = 80,1%.

+ 37/47 tiêu chí đạt yêu cầu = 78,7%.

- Căn cứ Điều 24 chương 5 của Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31

tháng 12 năm 2008. Trường THCS Năng Khả đạt cấp độ 2.

2. Những tồn tại:

85- Cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được với điều kiện phát triển giáo

dục trong nước.

- Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ giáo viên vẫn còn phải luân chuyển nhiều. Số

cán bộ nhân viên hành chính chưa phù hợp, đời sống cán bộ giáo viên, công nhân viên

chức còn khó khăn.

- Công tác bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ chưa cao.

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục:

- Duy trì phấn đấu là trường Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc.

- Hoàn thành chương trình kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ và

Sở đề ra phấn đấu trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 3 vào năm

2015.

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tiếp tục phấn đấu học hỏi nâng

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua nhiều hình thức:

+ Học Đại học tại chức, Đại học từ xa, …

+ Học các lớp chuyên môn, chuyên đề nghiệp vụ do Sở, Phòng tổ chức.

+ Tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu để phục vụ cho công tác giảng dạy và

học tập, thông qua hội giảng hội học giáo viên tự trau dồi kiến thức cho mình.

+ Thực hiện chủ đề năm học nhà trường đã tích cực mở lớp bồi dưỡng kiến

thức mạng cho cán bộ giáo viên.

+ Thực hiện đầy đủ, đúng và có hiệu quả quy chế chuyên môn.

+ Triển khai dạy đúng, đủ chương trình theo phân phối chương trình của Bộ,

Sở, Phòng chỉ đạo.

+ Thực hiện đúng nội quy, quy định của ngành đề ra.

+ Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

+ Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục THCS.

+ Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại phục vụ tốt cho việc giảng dạy học tập,

nâng cao chất lượng của các mặt giáo dục toàn diện trường học.

+ Thực hiện tốt mọi kỷ cương, nền nếp trường học.

+ Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực và hiệu quả.

+ Tạo cảnh quan trong trường “xanh – sạch - đẹp – an toàn” đáp ứng phong

trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

+ Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào của cấp trên phát động.

4. Kiến nghị của nhà trường:

- Cần tăng cường nâng cao chất lượng quản lý giáo dục cho nhà trường THCS.

- Cần đầu tư kinh phí cho công việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS Năng

Khả trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.86Năng Khả, ngày 13 tháng 6 năm 2010

T/M HĐ TỰ ĐÁNH GIÁ

TRƯỜNG THCS NĂNG KHẢ

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNGBùi Công Thành87Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×