1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Văn hóa - Lịch sử >

Thực trạng ma túy ở Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (314.02 KB, 31 trang )


2.Thực trạng ma túy ở Việt Nam

• Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, theo

số liệu báo cáo từ 46 tỉnh, thành phố thì: Tính

đến hết tháng 12/2008, trên toàn quốc hiện đang

quản lý, chữa trị cai nghiện cho 45.261 lượt

người nghiện, trong đó số tiếp nhận mới trong

năm là 15.865 lượt ngườ. Tại trung tâm tiếp

nhận mới vào cai nghiện cho 21.174 lượt người,

chiếm tỷ lệ 65% so với tổng số người được cai

nghiện (21.174/32.632) , trong đó bắt buộc

16.410 lượt người, tự nguyện 4.764 lượt người;

tại cộng đồng tổ chức cai nghiên mới cho

11.458 lượt người; số được tạo việc làm, hỗ trợ

vay vốn 899 người; số được học văn hóa 2.684

người, đạt 136,2% so với kế hoạch tiếp nhận cai

nghiện mới cho 20.000 người, vượt 63,2% chỉ

tiêu do Bộ LĐTB&XH đề ra.Tình hình ma túy tại Lâm Đồng

• Theo số liệu tổng điều tra khảo sát về tình hình

người nghiện của cơ quan chức năng, tính đến

30/4/2010, trên toàn địa bàn tỉnh số đối tượng

nghiện ma túy là 833 người. Trong đó, số ở

ngoài xã hội là 663 người, trong trại giam là 53,

số đối tượng đang quản lý tại Trung tâm 05-06

là 117 người.Tình hình ma túy tại Lâm Đồng

• Thành phố Đà Lạt: 326 người nghiện (ngoài xã

hội: 291 người, trong trại tạm giam: 9 người, tại

Trung tâm 06: 26 người)

• Thành phố Bảo Lộc: 137 người nghiện (ngoài xã

hội: 95 người, trong trại tạm giam: 16 người, tại

Trung tâm 06: 26 người)

• Huyện Lâm Hà: 101 người nghiện (ngoài xã hội:

51 người, trong trại tạm giam: 18 người, tại

Trung tâm 06: 32 người)

• Huyện Bảo Lâm: 77 người nghiện (ngoài xã hội:

66 người, trong trại tạm giam: 5 người, tại Trung

tâm 06: 6 người)

• Huyện Đức Trọng: 68 người nghiện (ngoài xã

hội: 48 người, trong trại tạm giam: 1 người, tại

Trung tâm 06: 19 người)Tình hình ma túy tại Lâm Đồng

• Huyện Di Linh: 63 người nghiện (ngoài xã hội:

56 người, tại Trung tâm 06: 7 người)

• Huyện Đơn Dương: 28 người nghiện (ngoài xã

hội: 26 người, trong trại tạm giam: 1 người, tại

Trung tâm 06: 1 người)

• Huyện Cát Tiên: 12 người nghiện (ngoài xã hội:

11 người, trong trại tạm giam: 1 người)

• Huyện Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh: mỗi địa

phương có 7 người nghiện đang sống ngoài xã

hội.

• Huyện Lạc Dương có 5 người nghiện ở ngoài xã

hội.Tình hình ma túy tại Lâm Đồng

• Số người nghiện ma túy tập trung đông nhất chủ

yếu ở thành phố Đà Lạt 326 người, thành phố

Bảo Lộc 138 người và huyện Lâm Hà là 101

người. Nguyên nhân gia tăng số người nghiện

hàng năm là do các đối tượng tù tha về, đối

tượng tái nghiện từ các Trung tâm 05-06 và đối

tượng nghiện ở các địa phương từ các tỉnh

phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,

Đắc Lắc... đến Lâm Đồng làm ăn sinh sống. Một

số ít thanh niên gia đình khá giả, thiếu sự quản

lý của gia đình, ăn chơi đua đòi nên mắc nghiện.

Người nghiện chủ yếu là nam giới, nữ giới

chiếm 10%. Đa phần người nghiện trong độ tuổi

lao động, trình độ văn hóa thấp, không có nghề

nghiệp hoặc lao động phổ thông ở những nghề

có thu nhập thấp./.An Sinh Xã Hội Với Ma Túy

- Các đề án thí điểm: “tổ chức quản lý, dạy nghề

và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”

- Thành lập hội đồng tư vấn đưa người nghiện

vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải

quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

Và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng.An Sinh Xã Hội Với Ma Túy

- Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà sử

dụng người lao động là học viên và người sau

cai nghiện

- Thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối với

người tái hòa nhập công đồng, cán bộ nhân viên

quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa

nhập cộng đồng

- Các công trình xã hội: trung tâm 0506, trung tâm

chữa bệnh và tái hòa nhập cộng đồng..,Phương pháp làm việc với đối tượng

1. Nhận định tình hình của đối tượng

- Mức độ nghiện: chất gì, từ bao giờ, cách dùng,

liều lượng

- Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghiện

- Tìm hiều hoàn cảnh gia đình: tình hình kinh tế,

quan hệ và sự quan tâm của gia đìnhPhương pháp làm việc với đối tượng

2. Tìm hiểu gia đình:

- Giải quyết xung đột gia đình, thuyết phục gia

đình quan tâm, thương yêu, thực sự tin tưởng

đối tượng, không xa lánh, hất hủi

- Kết hợp với các cơ sở y tế và trung tâm để làm

tốt công tác cai nghiện

- Gia đình có trách nhiệm đưa đối tượng thích

nghi với sinh hoạt và nghệ nghiệp trước đây.

- Gia đình phải là chỗ dựa tinh thần cho đối tượngPhương pháp làm việc với đối tượng

3. Với cộng đồng:

- Công tác phục hồi chức năng tâm lý dựa vào

cộng đồng rất lớn, nếu làm tốt sẽ có tác dụng đề

phòng tái nghiện.

- Phổ biến kiến thức về tác hại của ma túy và

cách phòng chống tại cộng đồng

- Giáo dục ý thức không xa lánh người nghiện ma

túy. Động viên mọi người có trách nhiệm nâng

đỡ người bệnh

- Tạo điều kiện cho đối tượng được học tập, làm

việc tại cộng đồng. Hỗ trợ các yếu tố vật chất, y

tế cho người mới được cai nghiện

- Triệt phá các ổ tiêm chích, buôn bán ma túyXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (31 trang)

×