1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 47 trang )


-Mô tả dịch vụ: dịch vụ chứa một phương thức lấy input là mã tỉnh thành

phố và trả về output là một đối tượng có các thuộc tính là thông tin thời

tiết của tỉnh thành phố đó:

public class ThoiTiet_TinhTP :

System.Web.Services.WebService {

[WebMethod]

public WeatherData

GetWeatherInfor(string matinh){

}

}-Publish dịch vụ trên localhost:

IIS tự động sinh địa chỉ cổng cho dịch vụ:

http://localhost:2359/WS_DuBaoThoiTiet/ThoiTiet_TinhTP.asmx?WSDL-Chọn phương thức GetWeatherInfor, nhập vào mã tỉnh thành phố:37-Kết quả: thông tin của đối tượng WeatherData được chuyển đổi sang

dạng XMLb. Xây dựng giao diện sử dụng dịch vụ (Service Consumer)

-Xây dưng giao diện website cho việc gọi dịch vụ và hiển thị kết quả trả

về như sau:38-Để sử dụng được Web Service đã xây dựng, ta phải tìm kiếm và đăng ký.

Thực hiện bằng cách thêm vào thêm một đường dẫn tham chiếu tới địa

chỉ của Web service đã được public:

http://localhost:2359/WS_DuBaoThoiTiet/ThoiTiet_TinhTP.asmx?WSDL-Nhập mã tỉnh thành phố:-Kết quả:39-Sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp khác:

http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx?WSDL

Tương tự ta thực hiện Add Web referrence là địa chỉ tìm kiếm dịch vụ:-Trên giao diện gọi dịch vụ, nhập vào PlaceName. Kết quả trả về:403.2. Đánh giá chương trình

Chương trình đã mô tả được cách thức sử dụng web service:

-Tạo ra một dịch vụ-Sử dụng dịch vụ đã xây dựng-Tái sử dụng một dịch vụ được cung cấp sẵnChương trình chủ yếu tập trung vào mục đích đưa ra một giải pháp công

nghệ chứ chưa quan tâm nhiều tới khía cạnh xử lý nghiệp vụ, các tiến trình

nghiệp vụ và các vấn đề khác trong xây dựng hệ thống vẫn chưa được đề cập tới

(tạo các tài liệu mô tả dịc vụ, đăng ký dịch vụ, xử lý xác thực, phân quyền…).

Thực tế, xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh theo tư tưởng SOA là quá trình rất

phức tạp và đòi hỏi nhiều về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế không chỉ

về công nghệ thông tin mà còn là quản lý nghiệp vụ, nguồn nhân lực và tài

nguyên của hệ thống… Phạm vi của đề tài chưa thể giải quyết hết các vấn đề.41KẾT LUẬN

SOA sẽ giúp cho công việc phát triển phần mềm trở nên dễ dàng và nhanh

chóng hơn. “Đừng tốn công chế tạo lại bánh xe, hãy kết hợp những linh kiện

(dịch vụ) có sẵn và bổ sung những gì cần thiết để lắp ráp nhanh chóng chiếc xe

đưa bạn đến đích!”. Đó là triết lý của SOA. Trong khi SOA đã và đang làm kiến

trúc ưu việt cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay

thì việc nghiên cứu để có thể áp dụng triết lý này cho các hệ thống phần mềm là

một việc cần thiết.

Sau quá trình nghiên cứu, đề tài của em đã đạt được một số kết quả sau:

-Hiểu và đưa ra được khái niệm và các vấn đề liên quan tới kiến trúc

hướng dịch vụ SOA-Ứng dụng công nghệ Web Service trong triển khai tư tưởng SOA-Qui trình và các hướng tiếp cận phát triển ứng dụng theo hướng dịch vụ-Xây dựng chương trình demo về Web ServiceTuy nhiên, các kết quả tìm hiểu còn rất tổng quan, chương trình xây dựng

chỉ mang tính mô phỏng nên còn khá đơn giản.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, do kĩ năng nghiên cứu và kiến thức còn

hạn chế, bài báo cáo chưa giải quyết được hết mọi góc cạnh của vấn đề. Em

mong nhận được sự đóng góp của thầy cô để đề tài hoàn thiện hơn. Trong thời

gian tới, em sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn các vấn đề về SOA như:

sử dụng một số công cụ hỗ trợ để định nghĩa và xây dựng dịch vụ, cách thức

đăng ký một Web Service với Service Broker, các giải pháp bảo mật cho hệ

thống SOA…

Em xin chân thành cảm ơn!SV. Nguyễn Thị Dung42TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Douglas K. Barry (2003), Web Services and Service-Oriented Architecture:

The Savvy Manager's Guide.

2. IBM Red Book Team (2004), Pattern: Implementing an SOA using

Enterprise Service Bus.

3. IBM Red Book Team (2004), Pattern: Service-Oriented Architecture and

Web Services.

4. IBM Red Book Team (2007), Understanding SOA SecurityDesign and

Implementation.

5. http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ws-soa-progmodel , Loạt

bài về SOA program model.

6. Hồ Bảo Thanh & Nguyễn Hoàng Long (2005) - Luận văn cử nhân tin học

khoa CNTT – ĐH KHTN Tp.HCM, Nghiên cứu về kiến trúc hướng dịch vụ

và ứng dụng.

7. Kris Jamsa (2003), .NET Web Services Solutions Sybex © 2003.

8. Ramarao Kanneganti, Prasad Chodavarapu (2007), SOA Security.

9. Systinet, A Practical Guide to SOA for IT Management

10. Ths. Nguyễn Trọng Dũng Trường ĐHSP Hà Nội, Phát triển Web Service

với các công nghệ chuẩn của java.

11. Các bài viết liên quan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture

http://vovanhai.wordpress.com/web-services/c-web-services/t%E1%BA

%A1o-web-service-v%E1%BB%9Bi-c-step-by-step

http://voer.edu.vn/content/m18879/latest/

http://www.phpvn.org/index.php?topic=301.0

http://www.networkworld.com/news/2009/031209-soa-security-the.html

http://www.quantrimang.com.vn/doanhnghiep/doanh-nghiep/58175_Xuhuong-ung-dung-SOA-o-Chau-A.aspx

http://www.erpsolution.com.vn/showthread.php?t=2248

43http://www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/nguonluc/2009/06/1194174/kien-truc-huong-dich-vu-soa-khong-con-la-khai-niem/44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

×