1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Xuất nhập khẩu >

Để giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc vượt qua các rào cản kĩ thuật của các thị trường Chính phủ và các cơ quan chuyên trách cần giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc thiết kế và áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giám

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (475.48 KB, 83 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

×