1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Rèn thái độ & Tập kỹ năng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Khái niệm64Nhóm

Cá nhân

Cá nhânCá nhânCá nhânCá nhân

Cá nhân

65Đội làm việc

Thành viên

Thành viênThành viên

Giá trị chung

Thành viênThành viênThành viên

66Đối đầu1+1<1

67Thỏa hiệp1+1=1,5

68Ăn một mình đau tức

Làm một mình cực thân

69Đồng đội1+1>2

70Tầm quan trọng

 Tăng hiệu quả công việc

 Xu thế tất yếu71Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×