1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Lần sau khi có cơ hội thấy một đàn ngỗng đang bay trên bầu trời, bạn hãy nhớ…

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Sống gần nhau

thân mới thẳng

83T ogether

E veryone

A chieves

M ore84Đoàn kết, đoàn kết,

đại đoàn kết!

Thành công,

thành công,

đại thành công!

Chủ tịch Hồ Chí Minh85NhânNhịCùng hợp tác để con người thực sự người hơn

86Xây dựngBản Tuyên bố sứ mệnh

Một nền tảng thật sâu và vững chắc87Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×