1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Văn hóa - Lịch sử >

Phát triển các dịch vụ xã hội.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (511.84 KB, 91 trang )


phân tích gần đây về nhu cầu tài chính cho y tế và giáo dục đã chỉ ra mức

chi tiêu thực tế cho y tế và giáo dục còn thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, đặc

biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Giờ đây thách thức chính là phải làm sao tạo

được năng lực đủ để tiếp nhận những nguồn lực cần thiết một cách có hiệu

quả để từ đó nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ của người

dân.

2.1. Nâng cao khả năng tiếp cận của người nghèo đến vấn đề giáo dục.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng

kể trong việc phổ cập giáo dục, đã thành lập được một mạng lưới toàn diện

các cơ sở giáo dục trong cả nước. Mặc dù Việt Nam có tỷ lệ người biết chữ

cao, chất lượng của giáo dục còn yếu kém do còn thiếu trường lớp, lương

giáo viên thấp và thiếu các phương tiện giảng dạy làm chất lượng giảng dạy

yếu kém.

Mặc dù tỷ lệ học sinh đến trường khá cao và không có sự chênh lệch

đáng kể giữa số học sinh nam và nữ nhưng còn rất nhiều vùng và nhiều

nhóm người chịu thiệt thòi vẫn không có điều kiện như các nhóm khác

trong việc tiếp cận đến giáo dục cơ bản. Trong số những học sinh không

được đi học có tới 50% là con em các dân tộc thiểu số. Sự chênh lệch giữa

nhóm dân giàu và dân nghèo không lớn ở bậc tiểu học nhưng ngày càng thể

hiện rõ nét trong các bậc học cao hơn. Rõ ràng là việc bảo đảm khả năng

tiếp cận một cách công bằng tới dịch vụ giáo dục cơ bản cho tất cả mọi

người dân là nhân tố hết sức cần thiết để đảm bảo tính công bằng trong khả

năng tiếp cận đến những cơ hội và những nguồn thu nhập mới trong tương

lai.

Khả năng đi học, nhất là đối với người nghèo bị hạn chế bởi nhiều loại

phí và các khoản đóng góp mà cha mẹ phải chịu. Tình trạng bỏ học này có

thể nói là do hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, do các khó khăn trước mắt

của gia đình, trẻ em buộc phải đi làm để giúp bố mẹ. Thứ hai, kết quả của

việc giáo dục chưa đem lại sự no đủ ngay, những người nghèo thường thấy

70kết quả của việc không tương xứng với khoản chi phí mà họ phải bỏ ra bây

giờ và họ còn so sánh với những chi phí cơ hội cho thời gian đi học. Do

vậy, để nâng cao khả năng tiếp cận của dân nghèo với giáo dục thì có hai tư

tưởng chung được đề ra là :

- Giảm chi phí đi học cho người nghèo :

- Tạo ra những lợi ích thiết thực của việc đi học và làm cho nhân dân

hiểu rõ điều này.

Các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận của người nghèo với giáo

dục :

Thứ nhất, tăng mức độ sẵn có của giáo dục thông qua chương trình xây

dựng trường học để giảm khoảng cách từ nhà đến trường.

Con em các dân tộc ở miền núi phía Bắc đến trường học phải qua một

chặng đường dài, phải trèo đèo, lội suối. Do đó, đây là một cản trở rất lớn

cho khả năng tiếp cận giáo dục của người nghèo. Vì vậy, vấn đề xây dựng

và phát triển mạng lưới giáo dục vẫn còn là một vấn đề cần được quan tâm,

đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Cùng trong nội dung của việc tăng mức độ

sẵn có của giáo dục cho người nghèo, một nội dung không kém phần quan

trọng là nâng cao mạng lưới cơ sở hạ tầng giáo dục. Hiện nay hầu hiết các

trường học còn tạm bợ, tranh tre, nứa lá còn chiếm tỷ trọng khá cao. Bàn

học cho thầy trò, bảng đen, đồ dùng dạy và học còn thiếu thốn và chưa đảm

bảo các tiêu chuẩn tối thiểu. Điện nước phần lớn các trường học ở nông

thôn còn chưa có.

Thứ hai, giảm chi phí đến trường cho mỗi thành viên đi học của các gia

đình. Số tiền bỏ ra cho việc đi học cho thấy rằng các gia đình chịu những

khoản phí không nhỏ cho con em mình. Theo điều tra sơ bộ cho thấy, đối

với học sinh cấp I gia đình phải trả mỗi năm xấp xỉ 100 nghìn đồng, đối với

học sinh cấp II chi phí này tăng lên gấp 3 lần là 300 nghìn đồng, cấp III là

450 nghìn đồng mỗi năm. Trong khi thu nhập các hộ gia đình nghèo là rất

thấp và ít có gia đình nào chỉ có một con trong độ tuổi đi học. Con số trên

71cho thấy, tỷ lệ nhập học ngay cả ở cấp I đối với người nghèo khó có thể

tăng lên được nếu như không có những biện pháp làm giảm bớt những chi

phí đi học cho con em họ. Để giải quyết vấn đề này cần loại bỏ các chi phí

chính thức: Cụ thể là xoá bỏ học phí chính thức cho những học sinh thuộc

diện nghèo khó. Tuy vậy, theo thực tế thống kê, các khoản đóng góp chính

thức của học sinh lại chíêm một tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí của gia đình

cho việc đi học, do đó cùng với việc xoá bỏ học phí cần phải kết hợp tác

động với các biện pháp khác nữa như sau:

+ Tăng trợ cấp đi học để giảm yêu cầu đóng góp cho cha mẹ học sinh

bằng việc trợ cấp giáo dục phải bao gồm cả trợ cấp đầu vào cho giáo dục

đối với người nghèo. Trợ cấp đào tạo giáo viên, sách giáo khoa, các thiết bị

trường học, lớp học tình thương cho người nghèo, tàn tật…

+ Tiến tới cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho giáo dục, đặc biệt là

giáo dục tiểu học thay vì phải mất tiền như hiện nay.

Đối với vùng miền núi phía Bắc cần áp dụng những cải cách này sao

cho người nghèo luôn được sự hỗ trợ cần thiết ứng với mức độ chi phí của

mình để đảm bảo cho con em họ đến trường được. Các chính sách trợ giúp

về giáo dục phải phân loại theo mức độ giáo dục vì các nguồn lực có hạn và

mức độ cần thiết của mỗi cấp học với người nghèo trong giai đoạn hiện nay

có khác nhau. Cụ thể là:

Đối với giáo dục tiểu học, con em các gia đình hộ nghèo, ngoài việc

được miễn học phí theo quy định của luật phổ cập giáo dục còn được miễn

giảm các khoản tiền như đóng góp xây dựng trường, trợ giúp các dụng cụ

học tập .

Đối với giáo dục phổ thông, con em các gia đình các hộ nghèo được

miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục cho người nghèo:

Hiện nay, cơ sở hạ tầng trường học, đội ngũ giáo viên nhiều nơi, nhất

là vùng sâu, vùng cao còn thiếu rất nhiều về mặt số lượng và chất lượng

72thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên nông thôn còn nhiều khó

khăn, thiếu thốn làm chất lượng giảng dạy cũng kém sút hẳn so với các

vùng khác.Vì nhiều lý do từ phía người cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như

từ bản thân người nghèo làm chất lượng của học sinh ở các vùng nghèo thấp

hơn hẳn so các học sinh các vùng khác, đặc biệt là tình trạng bỏ học ở đây

rất cao.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải có một quy hoạch tổng thể

toàn diện phát triển giáo dục nói chung và giáo dục cho người nghèo nói

riêng. Trong đó các yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục là sửa

chữa trường lớp, cung cấp sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên.

2.2 Tăng cường các dịch vụ y tế cho người nghèo.

Việt Nam đã phát triển được một cơ sở hạ tầng rộng lớn các cơ sở y tế,

đạt được mật độ cung cấp các dịch vụ y tế ở tất cả các cấp bao gồm các

bệnh viện, trạm y tế cao hơn nhiều so với các nước đang phát triển khác.

Hầu như tất cả các xã của Việt Nam đều có trạm y tế với tỷ lệ là 5.000

dân/trạm y tế. Đối với người nghèo khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cũng

gần bằng so với những người thuộc nhóm thu nhập khác. Tuy nhiên vấn đề

y tế cho người nghèo cần quan tâm ở chỗ nội dung sử dụng dịch vụ này khá

chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Các dịch vụ y tế được đánh giá

là quá đắt và chất lượng kém, ngay cả đối với các bản vùng cao tỉnh Lào

Cai là nơi được áp dụng chế độ miễn phí. Nhiều hộ thích sử dụng dịch vụ tư

nhân hơn vì các bác sỹ tư có thể chấp nhận đến tận nhà bệnh nhân và cho

chữa bệnh chịu. Có một số bản cách xa trạm xá huyện hàng ngày đường

vừa đi và về, và như vậy tốn kém về mặt chi phí, về lao động. Quan sát cho

thấy các hộ nghèo thường chịu đựng lâu dài với bệnh tật để tránh phí tổn đi

khám và chữa bệnh. Chi phí về chăm sóc sức khoẻ là một vấn đề đặc biệt

khó khăn đối với các hộ nghèo có người già. Vì vậy, những người nghèo

thường có khuynh hướng tự chữa trị hơn là đến các cơ sở cung cấp các dịch

vụ y tế chính thức. Hơn nữa, hệ thống cơ sở y tế xã có vai trò rất quan trọng

73đối với người nghèo nhưng hiện tại chất lượng dịch vụ y tế rất thấp do tình

trạng thiếu bác sỹ, thuốc men, cơ sở vật chất kỹ thuật.

Do đó, mục tiêu chính của vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho

người nghèo phải tập trung vào việc nâng cấp, mở rộng hệ thống y tế xã, ưu

tiên phân phối các nguồn lực công cộng dành cho các chương trình y tế của

người nghèo, nâng cao khả năng sử dụng các cơ sở y tế chính thức của họ.

Trong điều kiện nước ta hiện nay định hướng tốt hơn trong việc tăng sự tiếp

cận của người nghèo với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần thiết phụ thuộc vào

ba giải pháp sau:

- Giảm cản trở đối với sử dụng các dịch vụ y tế gây ra do đường xá xa

xôi trở ngại.

- Giảm chi phí cho người sử dụng.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ của hệ thống dịch vụ y tế cơ

sở.

Do vậy, cần phải đầu tư để cải thiện mức độ sẵn có tại các vùng nông

thôn nghèo, vùng cao, vùng sâu, có tỷ lệ mắc bệnh cao mà chưa có trạm y

tế.

Hiện nay chúng ta chưa có một quy định cụ thể nào, một chính sách

riêng biệt nào để đảm bảo cho người nghèo trong việc sử dụng các dịch vụ

y tế. Để giảm chi phí cho người nghèo cần đưa ra các giải pháp chính là:

Cần phải thiết lập một cơ chế và xây dựng một hệ thống y tế trợ cấp cho

người nghèo, người già hay cả người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, áp

dụng các loại giá khác nhau cho việc sử dụng các dịch vụ y tế khám và chữa

bệnh cho các nhóm người có mức thu nhập khác nhau. Kể cả áp dụng các

chính sách miễn phí cho những người nghèo. Để thực hiện được điều này

cần bán thẻ bảo hiểm y tế với giá thấp hoặc cấp miễn phí cho các hộ nghèo

và bán với giá cao hơn cho các hộ giàu để bù lại, đồng thời phối hợp với các

chương trình xã hội khác để chăm lo sức khoẻ người nghèo.74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×