1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Văn hóa - Lịch sử >

2 Tăng cường các dịch vụ y tế cho người nghèo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (511.84 KB, 91 trang )


đối với người nghèo nhưng hiện tại chất lượng dịch vụ y tế rất thấp do tình

trạng thiếu bác sỹ, thuốc men, cơ sở vật chất kỹ thuật.

Do đó, mục tiêu chính của vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho

người nghèo phải tập trung vào việc nâng cấp, mở rộng hệ thống y tế xã, ưu

tiên phân phối các nguồn lực công cộng dành cho các chương trình y tế của

người nghèo, nâng cao khả năng sử dụng các cơ sở y tế chính thức của họ.

Trong điều kiện nước ta hiện nay định hướng tốt hơn trong việc tăng sự tiếp

cận của người nghèo với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần thiết phụ thuộc vào

ba giải pháp sau:

- Giảm cản trở đối với sử dụng các dịch vụ y tế gây ra do đường xá xa

xôi trở ngại.

- Giảm chi phí cho người sử dụng.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ của hệ thống dịch vụ y tế cơ

sở.

Do vậy, cần phải đầu tư để cải thiện mức độ sẵn có tại các vùng nông

thôn nghèo, vùng cao, vùng sâu, có tỷ lệ mắc bệnh cao mà chưa có trạm y

tế.

Hiện nay chúng ta chưa có một quy định cụ thể nào, một chính sách

riêng biệt nào để đảm bảo cho người nghèo trong việc sử dụng các dịch vụ

y tế. Để giảm chi phí cho người nghèo cần đưa ra các giải pháp chính là:

Cần phải thiết lập một cơ chế và xây dựng một hệ thống y tế trợ cấp cho

người nghèo, người già hay cả người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, áp

dụng các loại giá khác nhau cho việc sử dụng các dịch vụ y tế khám và chữa

bệnh cho các nhóm người có mức thu nhập khác nhau. Kể cả áp dụng các

chính sách miễn phí cho những người nghèo. Để thực hiện được điều này

cần bán thẻ bảo hiểm y tế với giá thấp hoặc cấp miễn phí cho các hộ nghèo

và bán với giá cao hơn cho các hộ giàu để bù lại, đồng thời phối hợp với các

chương trình xã hội khác để chăm lo sức khoẻ người nghèo.74Vấn đề đặt ra làm sao có thể xác định chính xác đối tượng nào là nghèo

cần được miễn giảm và trợ cấp các dịch vụ y tế. Để giải quyết điều này,

biện pháp quan trọng là: Củng cố hệ thống chứng nhận miễn phí dựa trên cơ

sở khảo sát chính xác mức thu nhập, số nhân khẩu trong gia đình kết hợp

với công tác giảm chi phí tại các cơ sở y tế thường được người nghèo sử

dụng.

Gần đây các chương trình y tế dự phòng đã được chúng ta chú ý đẩy

mạnh nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra cục bộ ở một số nơi, đặc biệt là

bệnh sốt rét, sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Để nâng cao mức độ

phục vụ y tế cho người nghèo thì việc phòng bệnh là hết sức có ý nghĩa vì

nó vừa tránh sự ốm đau vừa tránh cho gia đình nghèo phải chi những khoản

tiền lớn trong tổng thu nhập vốn rất eo hẹp của họ. Đẩy mạnh công tác y tế

dự phòng bằng cách tăng cường cơ hội tiếp xúc với các nguồn thông tin về

dịch bệnh của người dân, đẩy mạnh việc tiêm chủng, phát muối iốt, các

thông tin về dinh dưỡng.

Cũng như mạng lưới giáo dục, y tế nông thôn về chất lượng còn tồn tại

nhiều vấn đề như: Cơ sở vật chất kỹ thuật, dụng cụ y tế của các trạm xá còn

rất nghèo nàn, lạc hậu, trình độ y tế còn nhiều hạn chế.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người nghèo, có nhiều biện

pháp, trong đó đặc biệt là phải tăng kinh phí đào tạo và cung cấp đầy đủ

thuốc men chữa bệnh vừa túi tiền, cần thiết phải quy hoạch đội ngũ nhân

viên y tế xã và các vùng đói nghèo, trong đó đưa lương của nhân viên y tế

xã vào ngân sách của nhà nước là một yếu tố quan trọng.

2.3. Giải pháp về vấn đề về dân số.

Tình trạng dân số quá đông là một trong những nguyên nhân quan

trọng gây ra sự đói nghèo, điều này được thể hiện rõ tại các vùng có tỷ lệ

nghèo cao như nông thôn và miền núi. Việc sinh đẻ quá nhiều dẫn đến

nhiều hậu quả nghiêm trọng như tỷ lệ người phụ thuộc quá cao, nạn thất

nghiệp, suy giảm sức khoẻ bà mẹ trẻ em, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế

75gia đình vì phải thêm nhiều chi phí và đồng thời nó cũng tạo ra nhiều gánh

nặng cho xã hội như phải tăng thêm các chi phí cho các dịch vụ xã hội , trợ

cấp …Trong đó, tốc độ tăng dân số quá cao dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

nhất là nạn thất nghiệp, điều này đặc biệt nghiêm trọng tai khu vực sản xuất

nông nghiệp. Thất nghiệp là một nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng

nghèo đói và nhiều tệ nạn xã hội khác. Có thể việc sinh đẻ quá nhiều là cản

trở lớn nhất đối với công tác xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, việc hạn chế sinh đẻ nhiều là một việc cần làm ngay, trong thời gian

qua tốc độ sinh đẻ ở nước ta có giảm nhưng còn chậm.

Nguyên nhân của việc đẻ nhiều như hiện nay có nhiều khía cạnh khác

nhau do số người trong độ tuổi sinh đẻ cao do bùng nổ dân số những năm

60-70, sự chuyển đổi muộn màng trong ý thức của các cặp vợ chồng trẻ.

Trong khi các tập tục, tập quán của địa phương vẫn đè nặng lên họ, không

có điều kiện tiếp cận với cuộc sống hiện đại nên vẫn có tư tưởng an phận,

thiếu hiểu biết về các biện pháp tránh thai. Trong thời gian qua, do chưa

thấy hết tính phức tạp về vấn đề dân số, cho nên có đôi khi chỉ tập trung vào

các biện pháp tránh thai, kỹ thuật y tế, lấy chỉ số áp dụng các biện pháp

tránh thai để đánh giá kết quả của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch và

giảm tỷ lệ tăng dân số.

Do vậy, chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình được coi đạt kết

quả rất thấp. Nguyên nhân chính của kết quả thấp là không tính hết được

những động lực và nhân tố cơ bản đằng sau sự phát triển của các đối tượng

vận động của chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Những nhóm đối

tượng dân số khác nhau với những lối sống và lối suy nghĩ khác nhau cùng

với sức ỳ của những suy nghĩ, tập quán lạc hậu, vô trách nhiệm rất khó thay

đổi vì chúng đã tồn tại từ lâu.

Hiện nay, mục tiêu về dân số của nước ta là mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1

hoặc 2 con, tỷ lệ tăng dân số vào năm 2005 khoảng 1,2% và tiến tới ổn định

quy mô dân số trong nửa đầu thế kỷ này. Để đạt được mục tiêu trên, chúng

76ta cần xem xét vấn đề một cách toàn diện, kết hợp tác động tổng hợp của

nhiều biện pháp, trong đó phải xác định được đâu là cái gốc của vấn đề và

áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm tỷ lệ tăng dân số.

- Các giải pháp về kinh tế nhằm giảm tỷ lệ tăng dân số :

Đối với các hộ nghèo, vấn đề thu nhập là điều họ phải quan tâm nhất vì

nó đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của họ. Những chính sách tác động

đến kinh tế thường rất có hiệu quả. Trước hết, trong các gia đình nghèo,

người phụ nữ chưa có vai trò quan trọng trong việc tạo thu nhập, do đó chi

phí cơ hội cho việc sinh đẻ là thấp. Để giảm tỷ lệ sinh cần nâng cao chi phí

cơ hội này lên. Để thực hiện được điều này thì trong các chính sách xã hội

cần ưu tiên giải quyết việc làm, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người

phụ nữ, vai trò của hội phụ nữ và các đoàn thể địa phương là rất quan trọng

trong công tác này. Mỗi khi có quyết định sinh đẻ thì người ta phải cân nhắc

thiệt hại về kinh tế do người phụ nữ phải nghỉ việc, đồng thời nó cũng giúp

năng cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình lên để họ có tiếng nói cân

bằng với nam giới trong vấn đề sinh đẻ. Ngoài ra, các giải pháp về kinh tế

còn cần các biện pháp khen thưởng hay xử phạt đối với các hiện tượng thực

hiện đúng hoặc sai quy định của nhà nước về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch.

Những hình thức phạt có tính chất răn đe rất nhiều đối với cặp vợ chồng

nghèo vì nó sễ làm chi phí của mỗi lần sinh đẻ tăng lên rất cao, tuy nhiên

khi thực hiện giải pháp này cần có sự kết hợp chuẩn bị trước các tuyên

truyền thông báo.

- Các giải pháp về xã hội để giảm tỷ lệ tăng dân số

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số cần phải kích thích ngay

vào trong tư tuởng của mỗi cặp vợ chồng ý thức vượt qua cảnh nghèo khó

và như vậy nhất thiết phải tiến hành các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

Như vây, việc nâng cao trình độ giáo dục, xây dựng nếp sống văn minh, xoá

bỏ tư tưởng lạc hậu bảo thủ về vấn đề này, đồng thời tăng cường các cơ hội

tiếp xúc giữa người nghèo và các thông tin về dân số. Việc vận động tiến

77hành kế hoạch hoá gia đình không thể tiến hành một cách chung chung mà

phải đi đến tận từng thôn bản, trong đó chú trọng vào vận động vào người

chồng vì vấn đề sinh đẻ thường do người chồng quyết định. Đồng thời nâng

cao vai trò, vị trí của người phụ nữ lên vì họ là những người chịu nhiều vất

vả trong việc sinh đẻ nên dễ có sự cảm thông với các chương trình kế hoạch

hoá gia đình.

- Các giải pháp hành chính:

Cần thực hiện tốt các nội quy, quy chế về tuổi kết hôn, sinh đẻ, về

khoảng cách giữa các lần sinh, số con được phép sinh. Có những hình phạt

cũng như khen thưởng về hành chính đối với các dối tượng trong chương

trình kế hoạch hoá gia đình một cách công bằng và nghiêm túc.78KIẾN NGHỊ :

Với tư cách là một sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn nêu lên một

số kiến nghị sau:

1.Phải hoàn thiện hệ thống chính sách:

Đối với chính sách xoá đói giảm nghèo nên xây dựng một hìnhthức văn bản pháp qui về những vấn đề chủ yếu: khái niệm đói nghèo,

phạm vi hoạt động xoá đói giảm nghèo, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan,

tổ chức, cá nhân trong công tác này. Mặt khác chính sách xoá đói giảm

nghèo có mối quan hệ với các chính sách kinh tế xã hội khác vì vậy để thực

hiện tốt chính sách này cần có sự phối hợp giữa các chính sách với nhau

như : chính sách khuyến nông khuyến lâm, chính sách định canh định cư, di

dân và xây dựng các vùng kinh tế mới, hỗ trợ đồng khó khăn về giáo dục,

về y tế. Đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ người nghèo trong khám chữa

bệnh, cải thiện nơi ăn chốn ở tại các trung tâm y tế huyện để người nhà

bệnh nhân có thể ở miễn phí hoặc với giá rẻ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể

các khoản phụ chi cho việc chữa bệnh.

Nghiên cứu, ban hành các chính sách giải quyết tình trạng nông dân

không có đất sản xuất, chính sách phát triển các ngành nghề đối với vùng

nghèo để có thể tăng thêm đầu tư tại chỗ nhằm tăng thu nhập cho người

nghèo.79Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo đóng một vai

trò rất quan trọng vì đa số người nghèo là thiếu vốn. Việc ưu tiên cho người

nghèo vay vốn không chỉ đơn thuần là cho vay với lãi suất thấp mà phải làm

sao có đủ vốn cho họ vay, thủ tục vay đơn giản, không phải thế chấp tài sản,

thời hạn cho vay dài hơn, tạo thành một mối liên kết chặt chẽ giữa người

nghèo với ngân hàng của họ bằng việc tổ chức kết nạp người nghèo như là

thành viên cuả ngân hàng, ngân hàng cần tư vấn cho người nghèo về cách

sử dụng vốn có hiệu quả …

2.Về cơ chế

Để tập trung nguồn lực cho công tác xoá đói giảm nghèo các Bộ,ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện cơ chế lồng ghép các chương trình dự

án với nhau có hiệu quả. Các chương trình và dự án có liên quan nên dành

từ 20%- 60% kinh phí để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Do đó cần

có cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xây dựng và hoàn thiện cơ chế đầu

tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn. Cần thống nhất theo

hướng các công trình phải được đầu tư xây dựng trên nhu cầu thực tế và

nguyện vọng của nhân dân. Phải thống nhất và chỉ đạo thực hiện một cách

có hiệu quả kinh phí ngân sách đầu tư cho chương trình. Xây dựng một cơ

chế sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ

học sinh, sinh viên nghèo. Các chương trình xóa đói giảm nghèo phải cụ thể

hoá cơ chế ưu tiên (địa bàn ưu tiên, đối tượng ưu tiên, dự án được ưu

tiên…) để đảm bảo triển khai chương trình một cách đồng bộ có trọng điểm

và có khả năng phát huy nội lực của nhân dân ở từng địa phương.

3.Về huy động nguồn lực:

- Vận động các tỉnh, thành phố giàu giúp đỡ các tỉnh nghèo bằng cả kinhnghiệm tổ chức thực hiện và nguồn vốn đầu tư.80Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×