1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Xuất nhập khẩu >

- Tại các thị trường cũ, công ty tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường để kịp thời nắm bắt các chỉ tiêu tuyển lao động thuộc trong các ngành nghề công ty chưa cung cấp hoặc các ngành nghề mà bản thân quốc gia nhập khâ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (391.06 KB, 50 trang )


Trường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tế- Đặc điểm thị trường xuất khẩu lao động : đặc điểm dân cư, đặc điểm nền

kinh tế, đặc điểm thị trường lao động.

- Đối thủ cạnh tranh của công ty tại thị trường xuất khẩu: đối thủ cạnh tranh

ngoài nước và đối thủ cạnh tranh trong nước.

- Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu lao động của công ty tại thị trường: số

lượng lao động được xuất khẩu sang thị trường, doanh thu tại thị trường, cơ cấu lao

động công ty xuất khẩu sang thị trường phân theo: giới tính, trình độ chuyên

môn…; nghiên cứu những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động công ty đã thực

hiện tốt và chưa tốt tại thị trường.

- Từ những nghiên cứu về thực trạng thị trường xuất khẩu, đưa ra những giải

pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động của công ty sang thị trường xuất

khẩu bao gồm: phát huy các giải pháp công ty đã làm tốt và đề xuất các giải pháp

công ty chưa thực hiện.

Bài nghiên cứu của em tập trung nghiên cứu thị trường Nhật Bản – là một

trong những thị trường truyền thống của công ty. Sở dĩ chọn nghiên cứu thị trường

này là do Nhật Bản là một thị trường có khả năng thu được lợi nhuận cao nếu khai

thác tốt và là thị trường thu hút được sự quan tâm đông đảo của người lao động. Do

đó, nếu làm tốt công tác nghiên cứu thị trường này và đưa ra được nhiều giải pháp

tốt nhằm thúc đẩy xuất khẩu lao động thực sự là một việc làm có ý nghĩa đối với sự

phát triển của công ty.22

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếChương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN

GIA THANH HÓA SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

3.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và

chuyên gia Thanh Hóa.

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa. Tên

tiếng Anh là Thanh Hóa Labour and Expert Export Service Joint Stock Company.

Tên công ty viết tắt là LEESCO.

- Trụ sở chính của công ty tại địa chỉ: số 74 Tô Vĩnh Diện, PhườngĐiện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0373750928

- Fax: 0373750929

- Email: Leescoth@gmail.com

- Website: www.leesco.com.vn

- Thông tin về chi nhánh:+ Chi nhánh 1: Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và

chuyên gia Thanh Hóa tại Nghệ An.

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 2, nhà điều hành bến xe Vinh, số 77, đường Lê Lợi,

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

+ Chi nhánh 2: Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia

Thanh Hóa tại Hà Tĩnh.

Địa chỉ chi nhánh: số 150, quốc lộ 1A, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh,

tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

+ Văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội.

Địa chỉ: P1306, Tòa nhà 29T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội,

Việt Nam.

Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa được

thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 2603000494 ngày 29 tháng 05 năm

2008 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Thanh Hóa cấp và giấy phép số

46/BLĐTBXH-GP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Lao Động Thương Binh và

Xã Hội cấp.23

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tế3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh.

CTCP dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa kinh doanh những

ngành nghề chính sau đây:

-Giáo dục nghề nghiệp: công ty liên kết với các trường dạy nghề để đào tạo

nghề và nâng cao trình độ cho số lao động và chuyên gia đi làm việc có thời

hạn ở nước ngoài.-Cung ứng và quản lý nguồn lao động: kinh doanh dịch vụ đưa lao động và

chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giới thiệu lao động cho các

khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.-Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty.

Bộ máy quản lý của CTCP XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa bao gồm các

phòng ban, có vai trò và nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm SXKD của công ty:

Sơ đồ 3.1. Cấu trúc tổ chức CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa

Chủ tịch HĐQTGiám đốcPhó giám đốcĐơn vị trực thuộcVPDĐ tại

Hà NộiChi nhánh

Nghệ AnChi nhánh

Hà TĩnhCác phòng chức

năngPhòng kế

hoạch tài

chính

Phòng hành

chínhCác phòng nghiệp

vụPhòng kỹ

thuậtPhòng kinh

doanhPhòng quản

lý lao động( Nguồn: Phòng hành chính – CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa )

24

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếĐứng đầu Công ty là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc là ông

Nguyễn Văn Minh, do các thành viên của Công ty bầu ra, là người đại diện về tư

cách pháp nhân và Công ty trước pháp luật, có quyền quyết định nhiệm vụ kinh

doanh của Công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm về mọi

hoạt động của Công ty trước pháp luật, sở kế hoạch và đầu tư và trước toàn thể

công nhân viên của Công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị là người phụ trách chung,

có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trợ giúp cho chủ tịch hội đồng quản trị là phó giám đốc và một kế toán

trưởng. Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và có

nhiệm vụ báo cáo cho chủ tịch hội đồng quản trị. Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ

chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán

kinh tế ở Công ty theo quy định của nhà nước.

Dưới phó giám đốc là các phòng chức năng, phòng nghiệp vụ và đơn vị trực

thuộc. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng như sau:

- Phòng tài chính kế toán: giữ vai trò giám đốc đồng tiền cho mọi hoạt động của

Công ty, thực hiện chế độ hạch toán tập trung. Mọi vấn đề liên quan đến tài chính

dưới bất kỳ hình thức nào đều phải qua phòng kế toán tài chính trước khi trình lãnh

đạo phê duyệt

- Phòng hành chính: gồm nhiều bộ phận với nhiều chức năng nhưng có một mục

đích chung là phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty được thuận lợi và

hiệu quả.

- Văn phòng đại diện và các chi nhánh: mở rộng hoạt động kinh doanh ở miền Bắc

và khu vực miền Trung.

- Phòng kỹ thuật: phụ trách chung về kỹ thuật của Công ty.

- Phòng kinh doanh: chuyên nghiên cứu thị trường, đưa ra các chiến lược kinh

doanh.

Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng cụ thể như trên nhưng do sự cạnh

tranh của cơ chế thị trường, điều kiện khách quan, các mối quan hệ và các đối tác

quen thuộc của từng phòng nên Công ty có một số thay đổi linh hoạt cho phù hợp

và thuận tiên hơn để tạo ra sự thuận tiện trong công việc nhằm đạt được hiệu quả

cao trong hoạt động kinh doanh.

25

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tế3.1.4. Nhân lực của công ty.

Bảng 3.1. Tình hình nhân lực của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa.

STTPhân loại

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Lao động phổ thông

Tổng số1

2

3

4

5Năm 2011Tỷ lệ2

6,25%

10

31,25%

15

46,875%

5

15,625%

0

0%

32

100%

( Nguồn: BCTKKD năm 2012 – trang 14 phụ lục )CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa có quy mô nhỏ, tổng số

nhân viên công ty chỉ trên 30 người. Tuy nhiên do đặc điểm sản xuất kinh doanh

chính của công ty là cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động nên dù quy mô nhỏ công

ty cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình trong những năm qua.

3.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty.

Để thực hiện tốt hơn các nghiệp vụ của mình, công ty đã sử dụng các công

cụ, phương tiện hỗ trợ. Dưới đây là cơ sở vật chất mà công ty đang làm chủ:

Bảng 3.2. Cơ sở vật chất hiện có của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia

Thanh Hóa.

STTTên thiết bịSố lượng1Máy chiếu12Máy vi tính203Máy fax24Máy inGhi chú3( Nguồn: Phòng Kỹ thuật, CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa )3.1.6. Nguồn lực tài chính của công ty.

CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa là công ty cổ phần sở hữu

100% vốn trong nước với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Dưới đây là chi tiết vốn đầu tư

của chủ sở hữu

26

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếBảng 3.3. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên

gia Thanh Hóa

Đơn vị: VND

STT

1

2Đối tượng góp vốn

Nhà nước

Các đối tượng khác

Do pháp nhân nắm giữ3Số vốn góp

3.500.000.000Tỷ lệ góp vốn

70%

30%1.500.000.000Do thể nhân nắm giữ

Cộng

5.000.000.000

100%

(Nguồn: BCKQKD năm 2011,2012- trang 1 phụ lục )3.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty LEESCO.

3.2.1. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty LEESCO.

Hiện nay, LESSCO kinh doanh trong 3 lĩnh vực chính là đào tạo nghề,

thương mại và cung ứng lao động. Trong đó, cung ứng lao động là hoạt động quan

trọng nhất của công ty. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay, công ty

cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động gặp khó khăn trong nhiều công tác nghiệp vụ,

dưới đây là kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2012.

Bảng 3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

1

Doanh thu

765,6

2614,7

931,137

2

Chi phí

1061,027

2282,31

1734,27

3

Lợi nhuận trước thuế

( 295,427 )

332,39

( 803,133 )

4

Chi phí thuế hiện hành 93,0692

5

Lợi nhuận sau thuế

( 295,427 )

239,3208

( 803,133 )

( Nguồn: BCKQKD năm 2010, 2011,2012– trang 12,13,15 và trang 2 phụ lục )

Qua bảng số liệu trên đây, ta thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai

đoạn 2010 – 2012 như sau:

Về doanh thu: Doanh thu biến động tăng giảm qua từng năm. Năm 2011 tăng 1849

triệu đồng so với năm 2010, tăng gần 2,4 lần. Tuy nhiên, đến năm 2012, doanh thu

lại giảm mạnh chỉ còn 931,137 triệu đồng. Doanh thu sụt giảm đáng kể do chịu ảnh

hưởng của suy thoái kinh tế tác động đến. So với các năm trước, năm 2012 thực sự

là một năm khó khăn cho toàn ngành kinh tế, đặc biệt là xuất khẩu lao động do nhu

cầu sử dụng lao động từ các thị trường đều giảm mạnh.27

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường Mại

Khoa Thương mại quốc tếVề chi phí: chi phí qua các năm cũng có biến động. Năm 2011 chi phí tăng mạnh,

gần 1,15 lần so với năm 2010, tương đương hơn 1,2 tỷ. Đến năm 2012, chi phí công

ty dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lại giảm, chỉ bằng 75% so với

năm 2011. điều này lý giải vì sao doanh thu lại giảm trong năm này.Về lợi nhuận: qua bảng số liệu trên, thấy rõ trong hai năm 2010 và 2012, công ty

chịu lỗ khá lớn, chỉ duy nhất năm 2011 là lợi nhuận dương. Điều này có thể là do

chi phí bỏ ra quá lớn mà thời gian thu được lợi nhuận lại về lâu dài, và cũng do chịu

ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của nền kinh tế.

Như đã nói ở trên, hoạt động cung ứng, xuất khẩu lao động là chủ chốt trong

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để thấy rõ hơn điều này, có thể theo dõi

bảng dưới đây.

Bảng 3.5. Cơ cấu doanh thu của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh

Hóa giai đoạn 2010 – 2012.

Đơn vị: triệu đồng

Lĩnh vựcXKLĐ

Đào tạo nghề

Thương mại

TổngNăm 2010

Doanh

Tỷ

thu

459,36

160,776trọng

60%

21%Năm 2011

Doanh thu

Tỷ

1777,996

3666,058trọng

68%

14%Năm 2012

Doanh

Tỷ

thu

652,79

111,74trọng

70%

12%145,464

19%

470,646

18%

166,607

18%

765,6

100%

2614,7

100%

931,137

100%

( Nguồn: BCTKKD năm 2010,2011,2012 – trang 6 phụ lục )Bảng trên cho thấy, XKLĐ là hoạt động đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu

doanh thu của công ty. Do đó, công ty xác định, trong tương lai đây vẫn là hoạt

động kinh doanh chủ đạo, do đó công ty sẽ tập trung phần lớn nguồn lực để phát

triển lĩnh vực này.

3.2.2. Khái quát hoạt động xuất khẩu lao động của CTCP dịch vụ XKLĐ và

chuyên gia Thanh Hóa.

Trong những năm qua, CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa đã

đưa hàng ngàn lao động sang thị trường các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong

những năm gần đây, tuy có chịu sức ép từ hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

28

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếthế giới. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của mình, công ty cũng đạt được những kết

quả đáng tự hào.

Bảng 3.6. Số lượng LĐ công ty trực tiếp đưa sang thị trường các nước giai

đoạn 2009 – 2012

Đơn vị: Người

2009201020112012LĐ phổ thông275312422317LĐ chuyên gia53819559Tổng328393517376( Nguồn: BCTKKD – trang 5 phụ lục )

Bảng trên cho thấy, số lượng lao động và chuyên gia công ty xuất khẩu sang thị

trường lao động các nước có xu hướng tăng, tăng cả về số lao động phổ thông và lao

động chuyên gia, trừ năm 2012. Có lẽ, nguyên nhân là do ảnh hưởng trực tiếp của cuộc

khủng hoảng kinh tế làm giảm nhu cầu sử dụng lao động từ các nước. Tuy nhiên đây

cũng là một kết quả đáng mừng mà cán bộ công nhân viên công ty đạt được.

Lao động do công ty xuất khẩu được sử dụng trong nhiều ngành nghề lĩnh

vực khác nhau. Dưới đây là biểu đồ cơ cấu lao động xuất khẩu phân theo ngành

nghề giai đoạn 2009 - 2012 của công ty:

Biểu đồ 3.1. Cơ cấu lao động xuất khẩu phân theo ngành nghề giai đoạn

2009 - 2012

( Nguồn: Phòng Kế hoạch - CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh

Hóa )

Biểu đồ trên cho thấy, phần lớn lao động đưa sang thị trường các nước hoạt

động ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Sở dĩ như vậy là do, đây là những lĩnh

vực khan hiếm lao động tại các quốc gia, và khi tham gia vào các lĩnh vực này, tiền

lương của lao động cao hơn so với các lĩnh vực khác. Hơn thế nữa, đây cũng được

coi là những lĩnh vực mà các lao động của ta có kinh nghiệm và chuyên môn đạt

được các yêu cầu đòi hỏi của đối tác.29

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếLĩnh vực giúp việc gia đình chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ ( 2,23% ) trong cơ cấu lao động,

hy vọng trong những năm tới, tỷ trọng này sẽ cao hơn vì đây được coi là lĩnh vực

không cần nhiều hiểu biết về chuyên môn và kinh nghiệm.

3.2.3. Tình hình xuất khẩu lao động sang các thị trường của CTCP dịch vụ

XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa.

Thị trường xuất khẩu lao động của công ty rất đa dạng, bao gồm nhiều quốc

gia và vùng lãnh thổ: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ma Cao, Nga …

Hằng năm, công ty tích cực thúc đẩy công tác tìm kiếm thị trường và nhu cầu từ các

quốc gia nói trên, tích cực tìm kiếm lao động trong nước có nhu cầu lao động ở

nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động SXKD của mình, dưới đây là một số kết quả

công ty đạt được tại các thị trường.

Bảng 3.7. Số lượng LĐXK phân theo thị trường giai đoạn 2009 – 2012

Đơn vị: Người

Quốc gia/ năm2009201020112012Đài Loan656310497Malaysia877410796Ma Cao53789795Hàn Quốc5355840Nhật Bản357088169Nga35533719Tổng328393517476( Nguồn: Phòng QLLĐ – trang 4 phụ lục )

Dựa vào bảng số liệu trên có thể thấy, số lượng lao động xuất khẩu sang thị

trường các nước giai đoạn 2009 – 2012 có nhiều biến động. Phụ thuộc nhiều vào

nhu cầu của quốc gia nhập khẩu lao động cũng như nguyện vọng của người lao

động.Thị trường Đài Loan, Malaysia là những thị trường tiếp nhận lao động công ty

cung cấp nhiều nhất và ổn định, thậm chí có những năm số lượng lao động tăng đột

biến. Nga và Nhật Bản được coi là những thị trường tiềm năng, số lượng lao động

xuất sang các quốc gia này có xu hướng tăng, đặc biệt, thị trường lao động Nhật

Bản đang mở cửa rộng rãi tạo điều kiện lớn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của

công ty.

30

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếNhận thức được Nhật Bản là một thị trường tiềm năng đối với công ty, việc

khai thác thị trường này có nhiều điều kiện thuận lợi hơn do những chính sách mở

cửa thị trường lao động của Nhật cũng như những khả năng cung ứng lao động đạt

các tiêu chí của Nhật … nên công ty xác định, trong những năm tới, sẽ tập trung

nguồn lực của mình thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động tại thị trường này.

3.3. Thực trạng hoạt động XKLĐ của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia

Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản.

3.3.1. Tổng quan về thị trường lao động Nhật Bản.

3.3.3.1. Đặc điểm thị trường lao động Nhật Bản.

Dân số Nhật Bản vào khoảng 127. 368.088 người ( theo số lượng ước tính

của Cục thống kê, Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản năm 2012 ), xếp thứ 10 trong

số các nước trên thế giới. Dân cư Nhật Bản tập trung ở các thành phố lớn như:

Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto. Ở Nhật Bản, dân tộc Nhật chiếm

đa số, ngoài ra còn có hai dân tộc thiểu số là Ainu và Buraumin. Tuy nhiên, dân số

Nhật Bản đang già đi nhanh chóng, số người trong độ tuổi lao động thấp.

Nhật Bản có nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới. Nền kinh tế này có những

đặc trưng cơ bản, một là sự kết hợp một cách hết sức chặt chẽ giữa các nhà sản

xuất, nhà cung cấp và các nhà phân phối; hai là sự bảo đảm việc làm lâu dài cho lực

lượng lao động. Theo thống kê của quỹ tiền tệ thế giới, GDP năm 2012 của Nhật

Bản 5548,66 tỷ USD, đứng sau Mỹ với GDP 16048 tỷ USD và Trung Quốc với

GDP 6698 tỷ USD. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh CEBR dự báo, cho

tới năm 2022, Nhật Bản vẫn duy trì được vị thế thứ 3, trở thành một trong những

nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới.

Mặc dù có nền kinh tế đứng thứ ba thế giới nhưng Nhật Bản phải đối phó với

tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, nhất là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Nguyên nhân là do, lao động của nước này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.

Hơn thế nữa, Nhật Bản là quốc gia có dân số già, số người trong độ tuổi lao động

thấp. Tình hình này mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu lao động cho các quốc gia khi gia

nhập vào thị trường lao động Nhật Bản.31

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangGVHD: ThS. Phan Thu GiangTrường Đại học Thường MạiKhoa Thương mại quốc tếĐể giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, từ nhiều năm nay, Nhật Bản đã tiếp

nhận lao động từ các quốc gia khác từ nhiều năm nay. Trong năm 2013, Nhật Bản

đã đưa ra chỉ tiêu nhập khẩu khoảng 65 nghìn lao động, cụ thể:

- Nông nghiệp: 9 nghìn lao động

-Cơ khí, lắp ráp điện tử : 18 nghìn lao động-Chế biến thực phẩm: 14 nghìn lao động-Trang trí nội thất: 4 nghìn lao động-Y tá, điều dưỡng: 11 nghìn lao động-Giúp việc gia đình và khác: 9 nghìn lao động

( Nguồn: laodongxuatkhau.vn/tin-tuc/tin-tuc-lao-dong-nhat-ban )3.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh trong thị trường lao động Nhật Bản của công ty.

* Đối thủ cạnh tranh ngoài nước.

Việt Nam nổi tiếng là quốc gia sở hữu nguồn lao động dồi dào với gần 47 triệu

lao động, lực lượng lao động không ngừng được bổ sung. Hơn thế nữa, lao động

Việt Nam giá rẻ, cần cù, thông minh… nên rất được các quốc gia thiếu hụt lao động

ưa chuộng.

Nhật Bản là thị trường lao động mà rất nhiều các quốc gia muốn nhắm đến do

lợi nhuận cao. Lao động Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh với lao động từ

các quốc gia khác: Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Philippin, Malaysia... Tuy nhiên, so

với các quốc gia khác thì mỗi năm, số lao động Việt Nam cung ứng vào thị trường

Nhật Bản thấp hơn nhiều, trung bình mỗi năm nước ta cung ứng từ 5 – 6 nghìn lao

động vào Nhật Bản, Thấp hơn rất nhiều so với con số 60 nghìn lao động cung ứng

vào thị trường này mỗi năm.

Dưới đây là danh sách 3 quốc gia dẫn đầu về số lượng lao động xuất khẩu tại

Nhật Bản.

Bảng 3.8. Top 3 quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật

Bản và Việt Nam trong năm 2012.

Đơn vị: Nghìn người

STT

1

2

3

4Quốc gia

Philippin

Indonesia

Trung quốc

Việt Nam32

SVTH: Đỗ Thị Huyền TrangSố lượng

18

15

11

6Cơ cấu

30%

25%

18,33%

10%GVHD: ThS. Phan Thu GiangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (50 trang)

×