1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (414.71 KB, 47 trang )


+ Đối với nhà trường: Đề nghị Ban giám hiệu tạo điều kiện tốt nhất để

việc dạy và học môn tiếng Anh đạt kết quả cao hơn nữa.

+ Đối với giáo viên: dạy và khuyến kích học sinh quen với các hình thức

kiểm tra đánh giá mới, thông qua các thức kiểm tra học sinh thấy được kết

quả rèn luyện của bản thân học sinh; Luôn tự học để nâng cao trình độ

chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu mới cửa ngành giáo dục.

Hoà Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2012

NGƯỜI VIẾTĐinh Thi Phương MaiTIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

1

2

3

4.

5.

6.Thời gianNhiệm vụ hoàn thànhthực hiện

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10, 11Viết đề cương sáng kiến

Tìm và đọc tài liệu có liên quan

Viết phần mở đầu và phần nội dungTháng 12, 1

Tháng 2, 3mục 1

Viết nháp phần nội dung mục II

Viêt phần nội dung chương 2 vàTháng 4phần kết luận, đề xuất

-Tổng hợp kết quả cả năm sau áp

dụng đổi mới kiểm tra đánh giá

-Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm

-Nộp bản hoàn chỉnh cho tổ vào7.Tháng 5cuối tháng

Nộp cho ban đánh giá đề tài, sáng

kiến, giải pháp khoa học của trường42Ghi chúNHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỔI ĐỒNG KHOA HỌC

TRƯỜNG PTTH DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH HOÀ BÌNH

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỔI ĐỒNG KHOA HỌC

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH

...................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................43........................................................................................................................

........................................................................................................................Phần phụ lục

STUDENTS’ QUESTIONAIRE

Câu hỏiĐồng

y1. Câu hỏi trong đề kiểm tra môn Tiếng Anh chỉ

cần hiểu bài là có thể trả lời được

2. Câu hỏi trong đề kiểm tra môn Tiếng Anh đòi

hỏi phải thuộc bài mới trả lời được

3. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh có phần tự luận

và hình thức trắc nghiệm khách quan là phù hợp

4. Bài kiểm tra môn Tiếng Anh đã làm đều phù

hợp với học sinh

5. Cách kiểm tra môn Tiếng Anh mới làm cho

bản thân có hứng thú trong học tập và có tác

động làm thay đổi cách học theo hướng mới.44Không

đồng yQUESTIONAIRE FOR TEACHER

Bảng 1: Kỹ năng/kiến thức được kiểm tra

Kỹ năng/1. Đọckiến thức2. Viết3. Nghe4. Nóihiểu5.6. NgữTừphápvựn

g

thứ hạng số

lần kiểm

tra/ kỳ

2. "GV chú trọng kiểm tra đều 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) hay chỉ tập

trung vào một hay hai kỹ năng Đọc và Viết?"

Bảng 2Mối quan hệ giữa hình thức kiểm tra kỹ năng và kiến thứcXếp theo thứ hạng các kỹ năng/ kiến thức được kiểm tra với loại bài kiểm tra

Kỹ năng /Kiểm traKiểm traKiểm traKiểm traKiến thức

1. Đọc hiểu

2. Viết

3. Nghe

4. Nói

5. Từ vựng

6. Ngữ phápmiệng15 phút45 phúthọc kỳ45TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Thiệu Tống, Trắc nghiệm và đo l‎ường thành quả học tập

(phương pháp thực hành) , Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM, 1995

2. Th.S Huỳnh Công Minh Đánh giá học sinh Trong nhà Trường phổ

thông hiện nay, 6/2004

3. Vụ Đại Học- Bộ GD-ĐT, Những cơ sở của Kỹ Thuật Trắc Nghiệm,

Tài liệu sử dụng nội bộ, 1994

4. Michael Amundsen, ASP.net for Devel‎ops, Amazon, 2002

5. http://www.asp.net

6.Nguyễn Phụng Hoàng, Võ Ngọc Lan. “Phương pháp trắc nghiệm

trong kiểm tra và đánh giá thành quả học tập”. Nhà xuất bản Giáo dục

Hà Nội, 1996.7. Lê Đức Ngọc. “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan l‎à công cụ

để đảm bảo và nâng cao chất l‎ượng đào tạo đại học”. Tạp chí Phát triển

Giáo dục, số10. 2004

.4647Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×