1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Thực hiện định hướng trong việc dạy bài mới và dạy thực hành luyện tập:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (159.34 KB, 13 trang )


phương pháp dạy học nào là phù hợp với từng đối tượng học sinh và với từng nội dung kiến

thức.

Qua quá trình công tác bản thân nhận thấy, vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên chưa chú ý

quan sát đến các đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu. Chưa tìm tòi nhiều phương

pháp dạy học mới kích thích tính tích cực, chủ động của học sinh. Chưa thật sự quan tâm tìm

hiểu đến hoàn cảnh gia đình của từng học sinh. Trên đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình

trạng học sinh học yếu mà chúng tôi nhận thấy trong quá trình công tác. Qua việc phân tích

những nguyên nhân đó, chúng tôi đưa ra một số biện pháp để giáo dục, phụ đạo học sinh

yếu. Trong phạm vi của bài viết, chỉ đề cập đến biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ở môn Toán

3. Giải pháp:

- Giáo viên xây dựng môi trường học tập thân thiện:

Sự thân thiện của giáo viên là điều kiện cần để những biện pháp đạt hiệu quả cao. Thông

qua cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười… giáo viên tạo sự gần gũi, cảm giác an toàn nơi học

sinh để các em bày tỏ những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống của bản thân mình.

Giáo viên luôn tạo cho bầu không khí lớp học thoải mái, nhẹ nhàng, không đánh mắng

hoặc dùng lời thiếu tôn trọng với các em, đừng để cho học sinh cảm thấy sợ giáo viên mà

hãy làm cho học sinh thương yêu và tôn trọng mình.

Bên cạnh đó, giáo viên phải là người đem lại cho các em những phản hồi tích cực. Ví dụ

như giáo viên nên thay chê bai bằng khen ngợi, giáo viên tìm những việc làm mà em hoàn

thành dù là những việc nhỏ để khen ngợi các em. Hoặc có thể dùng cách ghi hoa điểm mười

để thưởng.

-Giáo viên phân loại các đối tượng học sinh.

Giáo viên cần xem xét, phân loại những học sinh yếu đúng với những đặc điểm vốn

có của các em để lựa chọn biện pháp giúp đỡ phù hợp với đặc điểm chung và riêng của từng

em. Một số khả năng thường hay gặp ở các em là: Sức khoẻ kém, khả năng tiếp thu bài

chậm, lười học, thiếu tự tin, nhút nhát…

Trong thực tế người ta nhận thấy có bao nhiêu cá thể thì sẽ có chừng ấy phong cách

nhận thức. Vì vậy hiểu biết về phong cách nhận thức là để hiểu sự đa dạng của các chức

năng trí tuệ giúp cho việc tổ chức các hoạt động sư phạm thông qua đặc trưng này.5Trong quá trình thiết kế bài học, giáo viên cần cân nhắc các mục tiêu đề ra nhằm tạo điều

kiện cho các em học sinh yếu được củng cố và luyện tập phù hợp. Trong dạy học cần phân

hóa đối tượng học tập trong từng hoạt động, dành cho đối tượng này những câu hỏi dễ,

những bài tập đơn giản để tạo điều kiện cho các em được tham gia trình bày trước lớp, từng

bước giúp các em tìm được vị trí đích thực của mình trong tập thể. Yêu cầu luyện tập của

một tiết là 4 bài tập, các em này có thể hoàn thành 1, 2 hoặc 3 bài tuỳ theo khả năng của các

em.

Ngoài ra, giáo viên có thể tổ chức phụ đạo cho những học sinh yếu khi các biện pháp

giúp đỡ trên lớp chưa mang lại hiệu quả cao. Có thể tổ chức phụ đạo từ 1 đến 2 buổi trong

một tuần. Tuy nhiên, việc tổ chức phụ đạo phải kết hợp với hình thức vui chơi nhằm lôi cuốn

các em đến lớp đều đặn và tránh sự quá tải, nặng nề.

-Giáo dục ý thức học tập cho học sinh:

Giáo viên phải giáo dục ý thức học tập của học sinh tạo cho học sinh sự hứng thú trong

học tập, không để tình trạng học sinh đứng bên lề tiết dạy. Từ đó sẽ giúp cho học sinh có ý

thức vươn lên. Trong mỗi tiết dạy giáo viên nên liên hệ nhiều kiến thức vào thực tế để học

sinh thấy được ứng dụng và tầm quan trọng của môn học trong thực tiễn. Từ đây, các em sẽ

ham thích và say mê khám phá tìm tòi trong việc chiếm lĩnh tri thức.

Bên cạnh đó, giáo viên phải tìm hiểu từng đối tượng học sinh về hoàn cảnh gia đình và

nề nếp sinh hoạt, khuyên nhủ học sinh về thái độ học tập, tổ chức các trò chơi có lồng ghép

việc giáo dục học sinh về ý thức học tập tốt và ý thức vươn lên trong học tập, làm cho học

sinh thấy tầm quan trọng của việc học. Đồng thời, giáo viên phối hợp với gia đình giáo dục ý

thức học tập của học sinh. Do hiện nay, có một số phụ huynh luôn gò ép việc học của con

em mình, sự áp đặt và quá tải sẽ dẫn đến chất lượng không cao. Bản thân giáo viên cần phân

tích để các bậc phụ huynh thể hiện sự quan tâm đúng mức. Nhận được sự quan tâm của gia

đình, thầy cô sẽ tạo động lực cho các em ý chí phấn đấu vươn lên.

- Kèm cặp học sinh yếu:

Ngay từ đầu năm giáo viên phải khảo sát chất lượng để biết số lượng học sinh yếu là

bao nhiêu để có kế hoạch phụ đạo.6TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN ĐẦU NĂM

Lớp

3Tổng số học sinhHọc sinh yếu kém toán

Đầu năm

Số lượng

10T.L%

31,3 %32

Như lớp 3 mà bản thân tôi chủ nhiệm, sau khi thi khảo sát chất lượng đầu năm thì có6 học sinh yếu trong đó có 2 học sinh lớp 3 và tất cả 10 em này đều thuộc hộ nghèo trong

Phường, bản thân đã lên kế hoạch phụ đạo cho các em.

Lập danh sách học sinh yếu và chú ý quan tâm đặc biệt đến những học sinh này trong

mỗi tiết dạy như thường xuyên gọi các em đó lên trả lời câu hỏi, khen ngợi các em đó khi

các em trả lời đúng,…

Chủ động gặp phụ huynh trao đổi về việc học của học sinh, cùng với phụ huynh tìm biện

pháp khắc phục.

- Những biện pháp cụ thể:

a. Tìm hiểu những hạn chế của học sinh trong bộ môn Toán và biện pháp khắc

phục

Trong lớp chủ nhiệm có một số em thì hầu như là không biết tính khi học toán. Nguyên

nhân thì có rất nhiều, bản thân chỉ xin nêu một số nguyên nhân tiêu biểu: Không nắm được

các phép tính cộng, trừ có nhớ, không thuộc bảng nhân, bảng chia. Vì vậy, các em cũng

không nắm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Không nắm được lí thuyết bài (công

thức, quy tắt).

Không nắm được cấu tạo số tự nhiên ( cách đặt tính)…

Vậy, đối với những học sinh không biết tính thì giáo viên cần: Hướng dẫn để các em

hiểu, cộng có nghĩa là thêm vào, trừ là bớt đi. Khi thực hiện các phép tính cộng, trừ, giáo

viên nên sử dụng nhiều hình ảnh trực quan cho các em cầm, nắm, sờ vào và thực hành đếm.

Được thực hành nhiều lần, dần dần các em sẽ nhớ và biết cách tính. Đối với những em

không thuộc bảng nhân, chia thì giáo viên gọi lên kiểm tra thường xuyên vào sinh hoạt 15

phút đầu giờ, giáo viên có thể lấy nhiều ví dụ minh họa trong cuộc sống, tạo thành các tình

huống liên quan đến các phép tính nhân, chia cho học sinh thực hiện.7

Ôn lại các cách đặt tính. Giáo viên cho học sinh làm các bài tập từ dễ đến khó, từ đơn giản

đến phức tạp. Ban đầu, cho học sinh đặt tính các số có các chữ số thuộc cùng một hàng.Ví dụ: 235 + 345

Sau đó, cho học sinh đặt tính các số có 2 chữ số với số có 3 chữ số.

Ví dụ: 46 +123

Để biết đặt tính thì các em phải thuộc tất cả các hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoặc từ

lớn đến nhỏ, thì mới tính toán chính xác được.

Bên cạnh những học sinh không biết tính thì có những em tính còn yếu. Nguyên nhân

các em tính yếu có thể là do: Khả năng tính nhẩm kém do cộng, trừ, nhân, chia trong bảng

chưa thành thạo dẫn đến tính toán chậm, thiếu chính xác khi thực hiện các phép tính cộng,

trừ có nhớ và nhân, chia ngoài bảng.

Chưa có kỹ năng làm bài tập dạng trắc nghiệm, lười tính và thường chọn kết quả theo

cảm tính hoặc xem bài của bạn. Mặt khác, các em chưa biết cách suy luận khi giải toán. Các

em rất sợ các bài tập về giải toán vì ảnh hưởng bởi khả năng đọc hiểu và không biết tính

hoặc tính thiếu chính xác.

Vậy đối với những học sinh tính yếu thì giáo viên cần:

Chú trọng vào việc giúp các em thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia mức độ đơn

giản.

Khi giải toán, giáo viên có thể yêu cầu các bạn khá, giỏi phân tích đề bài, tóm tắt và trình

bày bài giải. Sau đó, ra một bài tập tương tự như vậy chỉ cần thay đổi một vài con số và yêu

cầu các em học yếu làm lại. Các em có thể làm vào giờ ra chơi hoặc giờ luyện vào buổi

chiều. Khi các em làm bài, giáo viên theo dõi, sửa sai (nếu có) kịp thời.

Bước đầu, tạo cho các em sự tự tin, hứng thú khi làm đúng những bài toán cơ bản.

Động viên, giúp đỡ các em hoàn thành các bài tập cơ bản ngay tại lớp.

Nâng dần mức độ luyện tập theo khả năng từng em.

Trên lớp, bạn học hoặc giáo viên cần giúp đỡ kịp thời để tránh những khó khăn thường

trực, dần dần giúp các em tự kiểm tra, biết nhờ bạn, nhờ giáo viên giúp đỡ khi cần.

Khuyến khích các em tự rèn vào vở bài tập đối với các dạng bài thường sai, xem trước

bài mới.8

Giáo viên cần có sự kiểm tra việc rèn qua vở bài tập để có hướng khắc phục và động viên

kịp thời.

Tóm lại:Ngoài những giải pháp nhằm cải thiện kết quả học tập của học sinh yếu, biện pháp lâu

dài là tạo ra sự hứng thú trong quá trình học tập. Thông qua những phương pháp dạy học

tích cực, người thầy phải chuyển yêu cầu học tập thành nhu cầu vì nguồn gốc của tính tích

cực, sự hứng thú là nhu cầu. Khi học sinh có nhu cầu thì tự các em sẽ tìm kiếm tri thức. Đó

chính là khả năng tự học.

Hơn nữa, các em học sinh tiểu học là thế hệ Măng non của đất nước. Nên bản thân luôn

luôn hướng các em theo khẩu hiệu “Học vì ngày mai lập nghiệp”. Học để hiểu biết, học để

trau dồi tri thức và học để trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Bản thân cũng

tin tưởng rằng, mình đã đưa ra những biện pháp thích hợp trong công tác phụ đạo học sinh

yếu. Đây là yếu tố cần thiết, giúp cho chất lượng học tập của các em ngày một được nâng

cao.

III. HIỆU QUẢ:

Sự đổi mới công tác dạy và học những năm gần đây ở bậc tiểu học đã tạo điều kiện

cho chúng tôi phát huy sở trường trong dạy học, mạnh dạn trong việc đề ra những giải pháp

trong giảng dạy, giáo dục học sinh phù hợp với từng đối tượng. Từ đó giúp học sinh dễ dàng

hơn trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục, sửa chữa những hạn chế của bản thân. Vì

vậy, chúng ta cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quan điểm đổi mới để vận dụng vào thực

tiễn. Những biện pháp trên có thể áp dụng cho vào việc đổi mới dạy và phụ đạo học sinh

yếu các lớp 3 đạt hiệu quả.

Đặc biệt trong năm học này, Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thì việc phụ đạo học

sinh yếu trong lớp 3 bản thân tôi chủ nhiệm lớp đến thời điểm nầy học sinh có tiến bô.

TỔNG HỢP ĐIỂM THI MÔN TOÁN ĐỊNH KÌ LẦN III

LớpTổng số học sinh3B32Học sinh yếu kém toán

Định kì lần III

Số lượng

0T.L%

0%9

C. KẾT LUẬN:

I. Ý nghĩa :

Đây sẽ là một tài liệu nhỏ để các đồng nghiệp có thể tham khảo, vận dụng trong những

tình huống sư phạm thích hợp. Hơn thế nữa, giúp đỡ học sinh yếu là nghĩa vụ, trách nhiệmcủa người thầy. Hãy làm hết trách nhiệm bằng cái tâm của người thầy và hãy nhận lấy trách

nhiệm về mình.

Qua nhiều năm tận tụy với nghề, hết lòng yêu nghề, mến trẻ. Thực hiện phương châm

“Tất cả vì học sinh thân yêu”. Kết hợp với kinh nghiệm của bản thân và sự chia sẽ của bạn

bè đồng nghiệp, bản thân luôn hoàn thành tốt việc giúp đỡ đối tượng học sinh yếu. Đây là

một trong những tác động lớn đưa bản thân đến việc nghiên cứu đề tài thiết thực hơn và thực

hiện viết sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao nhất.

II. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG:

- Đề tài mang tính thực tiễn trong dạy học, việc tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy học

toán nói chung, nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên nói riêng

là rất cần thiết.

- Đề tài được áp dụng vào giảng dạy phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo

khoa cho học sinh khối lớp 3 Trường Tiểu học An Thạnh 1 trong năm học 2011- 2012 đạt

hiệu quả.

III. Bài học kinh nghiệm :

Là người giáo viên trực tiếp giảng dạy bản thân thiết nghĩ, muốn giúp đỡ đối tượng học

sinh yếu, giáo viên chủ nhiệm cần:

Phải nhiệt tình, năng nổ, phải luôn tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề để cải tiến phương

pháp giảng dạy nhằm lôi cuốn học sinh học tập tích cực.

Phải kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các đoàn thể trong nhà trường, với

chính quyền địa phương, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho các em.

Phải tạo sự đoàn kết, yêu thương giúp đỡ của học sinh trong lớp thông qua các phong

trào, tạo cho các em động cơ ham học. Trong việc uốn nắn các em, giáo viên chủ nhiệm phải

luôn giữ thái độ bình tĩnh, không nóng vội, không dùng lời lẽ nặng nề với các em, hòa hợp

với các em, xem học sinh là con em của mình, chia sẻ vui buồn, cùng lắng nghe ý kiến của

các em để từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp.

10

Học sinh lớp 3 cũng thích được động viên khen thưởng, giáo viên không nên dùng hình

phạt, đánh mắng làm cho các em sợ sệt, phải tạo cho các em có niềm tin để các em an tâm

học tập.

Tóm lại, nếu giáo viên chủ nhiệm tạo được sự mật thiết giữa thầy với trò, giữa học sinh

với học sinh, thầy trò tạo được sự vui vẻ, thoải mái và nhẹ nhàng trong học tập thì chắc chắnrằng các em là học sinh yếu sẽ mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều để phát huy khả năng tự học

của mình. Cùng với lòng nhiệt tình của người thầy và sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân

các em thì chúng ta tin tưởng vào kết quả học tập tốt nhất sẽ đến với các em. Và có lẽ rằng,

vai trò của chúng ta đã hoàn thành.

Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ trong việc giúp đỡ học sinh yếu. Trong bài viết

chắc không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong quí thầy, cô đóng góp, sửa chữa.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hội đồng xét duyệt của trườngAn Thạnh, ngày 15 tháng 4 năm 2012Xếp loại:………….Người viếtCTHĐ11Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

×