1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

III. Bài học kinh nghiệm và hướng phát triển

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (184.51 KB, 15 trang )


- Biết lắng nghe và thu nhận thông tin phản hồi từ phụ huynh và sự chỉ đạo

của Ban Giám Hiệu .

- Giữ mối liên hệ tốt giữa nhà trường – gia đình – xã hội.

Trên đây là một số kinh nghiệm đúc kết trong quá trình giảng dạy của mình.

Tôi hy vọng với kết quả đạt được ở trên sẽ góp phần nhỏ bé nâng dần chất lượng

dạy và học của nhà trường ngày một tốt hơn.

Sáng kiến kinh nghiệm này được hoàn thành, xin chân thành cảm ơn sự phối

hợp thống nhất, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường và các đồng

nghiệp.

An Thạnh, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Người viết

Hội đồng xét duyệt của trường

Xếp loại:……………..

CTHĐ13Tài liệu tham khảo

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt 1-tập 1, tập 2 – NXB Giáo Dục - Năm 2002

2. Chuẩn kiến thức,kĩ năng Tiếng Việt 1-NXB Giáo Dục – năm 2009

3. Sách bài soạn Tiếng Việt 1- Tập 1,2- NXB Giáo Dục – năm 2002

4. Dạy học vần hiệu quả mà vui – SGD & ĐT Đồng Tháp – năm 20111415Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×