1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Năm học: 2004 – 2005

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (159.76 KB, 24 trang )


- Học sinh phát âm, viết chưa chính xác giảm từ: 6,3% -> 0%.

- Học sinh không đọc được viết được giảm từ:12,5 -> 0%.

Đặc biệt các em rất tự tin, hứng thú trong học tập. Điều này cho

ta thấy một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần mang

lại kết quả tương đối khả quan. Cụ thể em Lê Minh Luôn vào đầu năm

học, em rất nhút nhát hay trốn học nay em có tiến bộ rất nhiều có thể tự

học được bài.Trang 21PHẦN 4: KẾT LUẬN

Qua nhiều năm giảng dạy ở lớp 1, bản thân tôi nhận thấy muốn

nâng cao hiệu quả việc phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần. Thì

giáo viên phải có tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong công tác giảng

dạy,thương yêu gần gũi với học sinh. Bên cạnh đó ngay từ những ngày

đầu học sinh cắp sách đến trường, Giáo viên cần phải giúp các em khắc

phục vượt qua những khó khăn, trở ngại về mặt tâm lí khi mới vào lớp

1…Tạo được cho các em sự thích thú khi đi học, rồi giáo viên tiến hành

đổi mới phương pháp dạy học nhằm hình thành khả năng tự học của học

sinh. Sau đó giáo viên thường xuyên theo dõi kết quả học tập của học

sinh để biết được số lượng học sinh yếu phân môn học vần. Sau khi biết

được số lượng học sinh yếu phân môn học vần, giáo viên tiến hành chia

đối tượng học sinh yếu ra từng nhóm nhỏ có đặc điểm gần giống nhau,

mà lựa chọn phương pháp phụ đạo thích hợp cho từng nhóm.

Một số biện pháp hỗ trợ để góp phần phụ đạo học sinh yếu

phân môn học vần lớp 1 thành công đó là thường xuyên kết hợp với cha

mẹ của các em để báo cáo kịp thời kết quả học tập cũng như những thay

đổi của các em trong quá trình học tập mà nhắc nhở giáo dục các em.

Đề tài mà tôi nghiên cứu không đi sâu vào các phân môn Tiếng

Việt mà chỉ nghiên cứu ở phân môn học vần lớp 1. Đề tài này có thể áp

dụng với các lớp 1 ở trường Tiểu học Tân Hòa B nói riêng và lớp 1

thuộc các trường Tiểu học trong huyện Tân Thạnh nói chung, nhằm góp

phần hạn chế phần nào tình trạng học sinh yếu kém, phân môn học vần ở

lớp 1.Trang 22TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1.Lục Thị Nga: “ Để thúc đẩy động cơ học tập của học sinh”. Tạp

chí giáo dục số 9 chuyên đề quí 4/2002.

2.Tiến sĩ : Nguyễn Thị Qúi : “Tăng cường hoạt động của học sinh

trên lớp”- Thế giới trong ta chuyên đề 18+19 tháng 03-09/2003.

3. Tiến sĩ Bùi Văn Sơm –Hướng dẫn CBQL trường học và GV viết

sáng kiến kinh nghiệm.

3.Vũ Khắc Tuân : “Dạy Tiếng Việt ở các lớp có học sinh yếu kém

môn Tiếng Việt” Thế giới trong ta chuyên đề 20 tháng 10 năm 2003.

Trang 234.Vũ Khắc Tuân : “Trò chơi học âm vần Tiếng Việt” Nhà xuất bản

giáo dục năm 2003.Trang 24Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×