1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

b.Số liệu điều tra trước khi thực hiện đề tài:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.73 MB, 37 trang )


- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Học sinh được rèn luyện các kĩ năng

sống thông qua các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhưng việc nhận

thức và áp

dụng vào thực tế còn hạn chế.

- Tổ chưc các hoạt động: Có nhưng chưa sôi nổi.

- Tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá địa phương: Có tham gia hàng

năm.

* Các thành tích đạt được:

Trường Tiểu học Phương Trung I tuy còn gặp khó khăn về mọi mặt nhưng đã có

sự cố gắng tích cực trong những năm qua để có thành thích đáng kể.

- Năm học 2010 – 2011 được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chứng

nhận đạt danh hiệu trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Năm học 2011 – 2012 đạt giải khuyến khích khu vực miền Bắc về cuộc thi

“Cùng Đức Việt thông minh và khéo léo” (Do Trung ương Đoàn kết hợp với

Công ty Đức Việt tổ chức).- Năm học 2012 – 2013 đạt giải Nhất miền Bắc, giải Nhì Toàn quốc về cuộc thi

“Cùng Đức Việt thông minh và khéo léo” (Do Trung ương Đoàn kết hợp với

8Công ty Đức Việt tổ chức).Giải nhất Miền Bắc- Các cuộc thi giới thiệu sách Hè hàng năm, Liên đội luôn đạt giải A, giải nhất

cấp huyện.

9- Năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013 Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp Thành

phố.

- Nhà trường đạt trường tiên tiến cấp huyện hàng năm.

3.Các biện pháp thực hiện.

Như chúng ta đã biết, “ Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” là

xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tốt đẹp, là thiết lập các mối quan hệ tích

cực để học sinh được sống, rèn luyện trong môi trường thuận lợi. Phong trào “ Xây

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được phát động từ năm học 2008 –

2009 nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng

môi trường lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng

giáo dục. Có thể khẳng định rằng: môi trường giáo dục càng tốt bao nhiêu thì đó sẽ

là cơ hội, là điều kiện cho mỗi người ( nhất là thế hệ trẻ ở tuổi thiếu niên, nhi đồng)

phát triển nhân cách tốt đẹp, thuận lợi bấy nhiêu.

Năm học 2013 - 2014 là năm tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của Ngành,

của Đảng: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,

“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”vv… Đặc biệt là năm tiếp

tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học

thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Trường tiểu học

Phương Trung I đã hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân

thiện, học sinh tích cực” ngay từ đầu năm học. Cho đây là một trong những nhiệm

vụ trọng tâm của năm học.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện,

học sinh tích cực”, bản thân tôi đã lựa chọn một số biện pháp hữu hiệu để chỉ đạo

phong trào.

3.1. Nêu cao nhận thức, trách nhiệm của Hiệu trưởng, tập thể sư phạm, học

sinh, cộng đồng xã hội về phong trào thi đua.

10Yếu tố thành công của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học

sinh tích cực” là sự nhận thức đầy đủ, lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự

phối kết hợp thực hiện của mỗi con người trong cộng đồng, nhà trường. Mỗi cá

nhân, mỗi tập thể, cộng đồng xã hội và cha mẹ học sinh phải nắm rõ trách nhiệm

của mình để cùng phối hợp thực hiện.

* Đối với Hiệu trưởng:

- Nghiên cứu kĩ và quán triệt Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng

trường

học thân thiện, học sinh tích cực” và các văn bản có liên quan với phong

trào

thi đua đó.

- Thực hiện công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa

phương, Hội cha mẹ học sinh, các ngành có liên quan để thực hiện có hiệu

quả phong trào thi đua.

- Chủ trì việc ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo “ Xây dựng trường học thân

thiện, học sinh tích cực” năm học 2013 – 2014, phân công trách nhiệm cho

từng

thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo gồm có:

1. Bà Quách Thị VânHiệu trưởngTrưởng ban2. Bà Hoàng Thị Minh Xuyến Phó hiệu trưởngPhó ban- Thư kí3. Bà Nguyễn Thi Kim LanChủ tịch CĐPhó ban4. Ông Lê Hoàng HuyPhó hiệu trưởngThành viên5. Bà Nguyễn Thị Thu HàBí thư Đoàn- TPTThành viên6. Bà Phạm Thị Kim LiênTổ trưởng tổ 1Thành viên7.Bà Nguyễn Thị TânTổ trưởng tổ 2 + 3Thành viên8. Bà Lê Thị ĐiểmTổ trưởng tổ 4 +5Thành viên9. Bà Nguyễn Thị SinhTổ trưởng tổ văn phòngThành viên

11- Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào thi đua “ Xây dựng

trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức để giáo viên và học sinh khảo sát, đánh giá thực trạng nhà trường so

với 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào thi đua.

- Xác định các hoạt động cụ thể của phong trào thi đua.

- Kết hợp linh hoạt việc kiểm tra, đánh giá thi đua với các nhiệm vụ khác

của

kế hoạch năm học sau mỗi giai đoạn, sau mỗi đợt thi đua.

- Tổ chức thực hiện “ Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”.

* Đối với Hội đồng sư phạm nhà trường:

- Thực hiện tốt các cuộc vận động của Ngành.

- Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Các tổ chức chính trị trong nhà trường cần triển khai phong trào thi đua, phát

hiện điển hình người tốt, việc tốt để nhân rộng toàn trường. Xây dựng tập thểphạm đoàn kết.

* Đối với học sinh:

- Tích cực học tập, tự tin, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong các cuộc thảo

luận nhóm, lớp.

- Xây dựng “Đôi bạn cùng tiến” trong học tập, sinh hoạt ở các khối lớp, được

đánh giá trong các giờ chào cờ đầu tuần.

- Luôn có ý thức “ Nói lời hay, làm việc tốt”, thực hiện 10 điều nội quy và 5 dứt

điểm của nhà trường.

- Có ý thức bảo vệ trường lớp xanh, sạch, đẹp.

- Tham gia tích cực việc chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương mình.

- Tham ra tích cực vào các hoạt động rèn kĩ năng sống.

- Lựa chọn môn thể thao hay trò chơi dân gian mà mình yêu thích để tham gia.

- Giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, góp phần cùng với cộng đồng giữ vệ sinh

12đường làng, ngõ xóm.

- Tích cực tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, y tế

học đường…

* Đối với cha mẹ học sinh:

- Xây dựng môi trường thân thiện trong từng gia đình, mọi thành viên đều yêu

thương tôn trọng nhau, người lớn phải gương mẫu về cách sống, làm việc,

nói

năng và hành vi ứng xử.

- Bố trí một chỗ ổn định, đủ ánh sáng để các em học bài.

- Hàng ngày dành thời gian thích hợp để kiểm tra việc học của các em. Xem sổ

liên lạc để kịp thời nắm được việc học tập, rèn luyện của con em mình.

* Đối với tổ chức Đoàn – Đội trong nhà trường:

- Tổ chức tốt các cuộc thi, liên hoan trò chơi dân gian, thi vẽ tranh, văn

nghệ….

cho học sinh tham gia.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động lao động công ích, chăm sóc

khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

- Tổ chức kết nạp đội viên đợt 3/2 và 19/5.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên học sinh vượt khó khăn học tập tốt.

- Phát động thi đua đợt 15/10; 20/11; 22/12; 26/3; 19/5 có đánh giá sơ kết, khen

thưởng kịp thời.

* Đối với cộng đồng xã hội:

- Kết hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh.

- Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.

Nhận thức đầy đủ được phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học

sinh tích cực”, trường tiểu học Phương Trung I đã định hướng đúng đắn,phân công

hợp lí các thành viên trong Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với

điều kiện nhà trường, xác đinh rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để thực hiện

sáng tạo phong trào thi đua với 5 nội dung tính đến thời điểm hiện tại.

13Đồng thời nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền cho thầy, trò và các lực

lượng xã hội tham gia về mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động “ Xây dựng trường

học thân thiện, học sinh tích cực” dưới các hình thức:

+ Họp cấp ủy, chi bộ đầu năm.

+ Họp hội đồng sư phạm nhà trường đầu năm.

+ Họp phụ huynh học sinh đầu năm.

+ Buổi sinh hoạt tập thể nhà trường.

+ Trên loa truyền thanh địa phương, đội tuyên truyền măng non.

Với việc làm trên, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh

tích cực” đã thực sự đi vào tiềm thức và hài hòa diễn ra trong nhà trường năm học

2013 – 2014.

Song, để cụ thể hóa 5 nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học

thân thiện, học sinh tích cực”, ngoài sự nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân,

tập thể, các lực lượng xã hội tham gia, bản thân tôi đã lựa chọn các biện pháp tích

cực cho từng nội dung để đi đến thành công cho phong trào thi đua.

3.2.Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:

Đây là một trong năm nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học

thân thiện, học sinh tích cực”. Những năm học trước, cơ sở vật chất còn gặp rất

nhiều khó khăn: thiếu phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, khuôn viên nhà

trường còn trật trội, chưa gọn, chưa sạch sẽ, chưa đẹp.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương, trường Tiểu học Phương

Trung I được các cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học và đã được đưa

vào sử dụng tháng 11 năm 2013.

Để xây dựng trường, lớp xanh, sạch,đẹp ,an toàn, đáp ứng được yêu cầu trường

chuẩn Quốc gia giai đoạn hiện nay, nhà trường đã:

- Sắp xếp phòng học, bàn ghế phù hợp với đối tượng học sinh các khối lớp.

Khối lớp nhỏ học ở tầng 1, tầng 2, khối lớp lớn học ở tầng 2, tầng 3.

14- Các phòng làm việc, phòng học đều được trang trí theo yêu cầu phòng làm

việc, phòng học thân thiện, sư phạm. Tại phòng học được trang trí theo yêu

cầu

của Bộ Giáo dục.

- Trường đã có các khẩu hiệu: Thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện, học

sinh tích cực”, “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

- Nhà trường đã mua sắm thùng rác có nắp đậy và đặt ở vị trí thích hợp dưới

sân trường, dãy các lớp học để các em thực hiện nếp vệ sinh hàng ngày.

Thùng

rác được xử lí kịp thời, thường xuyên. Sân trường hàng ngày được quét dọn

sạch

sẽ. Đồng thời, Liên đội có chương trình “ Một phút sạch lớp, sạch trường”

được tổ

chức có hiệu quả nên trường luôn sạch sẽ, gọn gàng.

- Trường có nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, nam , nữ. Các khu

vệ sinh đều có đầy đủ nước để sử dụng sau khi tiêu tiểu và thường xuyên giữ

gìn

hợp vệ sinh. Muốn có được nếp vệ sinh đó, nhà trường đã yêu cầu:

+ Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh hàng ngày vì các em còn nhỏ.

+ Giáo viên tổng phụ trách Đội hướng dẫn học sinh cách sử dụng, xử lí sau

khi tiêu tiểu vào các giờ chào cờ đầu tuần.

+ Ban Hoạt động tập thể kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá thường xuyên.

- Tổ chức để học sinh trồng cây, trồng hoa vào dịp đầu xuân và chăm sóc

thường xuyên.

- Vận động phụ huynh học sinh khối lớp 5, các cá nhân có tâm huyết với nhà

trường ủng hộ ghế đá kê ở sân trường cho học sinh ngồi giờ ra chơi. Đến nay

đã15vận động được 16 chiếc ghế đá. Vận động giáo viên, phụ huynh, các cá nhân

có tâm huyết với nhà trường ủng hộ cây, hoa trồng ở sân trường và vườn

hoa.

- Giáo dục học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ

sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Đảm bảo

trường an

toàn, sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát và ngày càng đẹp hơn.

- Tuyên truyền và lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào

các giờ sinh hoạt tập thể để nêu cao ý thức của các em.

Có thể nói: Trường tiểu học Phương Trung I đã thực sự được thay đổi căn bản

“Trường ra trường, lớp ra lớp”. Ngôi trường khang trang, sạch đẹp . Đây là một

trongnhữngđiềukiệnđểgiữvữngtrườngchuẩnQuốcgia.16Một buổi sinh hoạt dưới cờ

3.3. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở địa

phương giúp các em tự tin trong học tập:

Dạy và học là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của nhà trường

phổ thông nói chung và cấp Tiểu học nói riêng.

Làm thế nào để thực hiện tốt nội dung này ? Bản thân tôi đã chọn những giải

pháp cơ bản để chỉ đạo thực hiện trong năm học.

- Chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể công tác chuyên môn. Xây dựng nòng cốt trong nhà

trường. các đồng chí khối trưởng, tổ trưởng chuyên môn là những đồng chíchuyên môn vững, có kinh nghiệm trong giảng dạy, đạt giáo viên giỏi, chiếnthi đua cơ sở hàng năm.

Khối 1: Đồng chí Phạm Thị Kim Liên

Khối 2: Đồng chí Nguyễn Thị Tân

Khối 3: Đồng chí Phạm Thị Anh Phương

17Khối 4: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan

Khối 4: Đồng chí Lê Thị Điểm

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lí, giảng dạy. Xây dựng

câu lạc bộ Công nghệ thông tin do đồng chí Lê Hoàng Huy – Phó hiệu

trưởng

phụ trách. Câu lạc bộ được sinh hoạt 1 lần/tháng .Động viên, khuyến khích

giáo viên dạy giáo án điện tử trong các dịp hội giảng, thi giáo viên giỏi…

Yêu cầu 100% giáo viên có giáo án vi tính có chất lượng.

- Giáo viên thường xuyên tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện

có hiệu quả phong trào dự giờ thăm lớp vào các đợt 20/11, 26/3…

- Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt tổ, khối chuyên môn: Sinh hoạt tổ 2 lần/tháng,

sinh hoạt khối 4 lần/tháng. Ban giám hiệu dự giờ sinh hoạt chuyên môn các

tổ,

góp ý, chỉ đạo sinh hoạt có nội dung và hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ các chuyên đề do các cấp tổ chức và chuyên đề do nhà

trường xây dựng để có sự thống nhất chung về phương pháp giảng dạy các

bộ

môn trong nhà trường.

- Động viên khích lệ học sinh phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn

luyện,

đặc biệt là khích lệ kịp thời đối với học sinh yếu kém khi các em có sự tiến

bộ dù

là rất nhỏ. Khuyến khích, hướng dẫn học sinh giúp đỡ nhau trong học tập,

xây

dựng “Đôi bạn cùng tiến” ở các lớp. Động viên các em mạnh dạn đề xuất ý

kiến, tích cực chủ động trong học tập, tạo không khí lớp học nhẹ nhàng, thân

thiện.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, giáo viên dạy buổi hai phải nắm18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×