1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

II. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (230.97 KB, 19 trang )


+ Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan (nhất là trong giai đoạn đầu),

giảng giải – minh hoạ, gợi mở – vấn đáp khi hình thành khái niệm phép tính;

khi thành lập các bảng tính; hướng dẫn học sinh làm bài tập để định hướng

cho học sinh làm bài.

+ Giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp Thực hành luyện tập

trong quá trình rèn luyện kỹ năng thực hiện phép nhân, phép chia các số tự

nhiên cho học sinh. Điều này rất thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh: giáo

viên không phải giảng nhiều, còn học sinh có điều kiện tự rèn luyện kỹ năng

cho mình.

+ Giáo viên bám sát và theo dõi từng bước thực hiện tính của học sinh, có

biện pháp sửa sai kịp thời.

+ Giáo viên có những điều chỉnh, phân tích kỹ, mở ra các hướng mới

đối với bài tập rèn luyện kỹ năng tính đưa ra trong sách giáo khoa (chẳng hạn

dạy qua các trò chơi). Trong quá trình giảng dạy biết lựa chọn bài tập hợp lý

tuỳ theo đối tượng học sinh.Xét duyệt của Hội đồng trườngAn Thạnh, ngày 29 tháng 3năm 2012

Xếp loại:…….Người viếtCTHĐ1718TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Toán lớp 3- Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt,

Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương

Thụy. NXB Giáo dục NXB GD. H.2011.

2. Sách giáo viên Toán 3 - Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ

Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương

Thụy. NXB Giáo dục, H.,2004

3. Vở Bài tập Toán 3- Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ

Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương

Thụy. NXB Giáo dục, H.,2005

4. Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở Tiểu học.

NXB Giáo duc, H., 2009

5. Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học- Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình

hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung. Nxb Giáo duc, H., 2001.

6. Giáo trình Tâm lí học Tiểu học- PGS.TS Bùi Văn Huệ- NXB Giáo dục,

H.,2001

7. Ôn tập- Kiểm tra đánh giá Toán 3 ( Theo chuẩn kiến thức kĩ năng)- Đỗ

Trung Hiệu, Vũ Văn Dương, Hoàng Lê Mai. NXB Giáo dục Việt Nam.19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

×