1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Cấu trúc tổ chức :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (900.88 KB, 74 trang )


Chi nhánh và các điểm giao dịch66Sơ đồ: Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Công thươngSơ đồ: Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành của Trụ sở chính67Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của sở giao dịch, chi nhánh cấp 1, Chi

nhánh cấp 2Tổ chức theo chức năng kinh doanh: Tập hợp theo chiều ngang chuỗi giá trị

của doanh nghiệp thành các đươn vị chức năng chuyên môn hóa khác nhau trên cơ

sở các kỹ năng đặc biệt của từngđơn vị, được hoàn chỉnh bằng các bộ phận hỗ trợ.

5. Văn hóaVietinBank là một trong 167 doanh nhân, doanh nghiệp đạt thành tích xuất

sắc trong sản xuất, kinh doanh được tôn vinh tại Lễ trao tặng danh hiệu “Doanh

nhân, doanh nghiệp Việt Nam Vàng” tổ chức vào sáng 19/7/2009 tại Hà Nội

68Vietinbank có văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường văn hóa phong phú

và nhiều bản sắc, giá trị ...; do đó gắn kết được các cá nhân trong tổ chức

Văn hóa mạnh của Vietinbank được thể hiện đặc trưng nhất với tầm nhin, sứ

mạng mà ngân hàng đưa ra. Ngân hàng không những duy trì mà còn gia tăng

những tư tưởng cốt lõi của mô hình; mô hình tổ chức cảu Vietinbank trước và sau

cổ phần dù có sự thay đổi trong vị trí của Vietinbank nhưng tất cả đều thể hiện định

hướng phát triển theo mô hình tập đoàn Tài chính đa năng

Hiện nay, kinh doanh có văn hoá là đòi hỏi cấp thiết của bất kỳ một ngân

hàng nào trong bối cảnh hội nhập. Văn hoá kinh doanh (VHKD) không chỉ ở những

biểu hiện bề ngoài như trang phục, bài trí trụ sở, là những câu chào hỏi theo lối

nghĩ xưa “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, mà nó còn là những chuẩn mực

về đạo đức, là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, là văn hoá lãnh đạo, văn

hoá quản lý, là văn hoá giao tiếp giữa người với người…Những yếu tố này tạo

dựng nên uy tín và thương hiệu của ngân hàng thương mại nói chung cũng như

của VietinBank. Vietinbank được đánh giá tốt về phong cách làm việc lịch sự,

chuyên nghiệp của nhân viên, sẵn sàng phục vụ khách hàng, mang đến cho khách

hàng sự thoải mái nhất

Ở bề chìm, văn hóa doanh nghiệp được tạo nên bởi các đức tính kỷ luật,

trung thực, cần mẫn, sáng tạo của toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp. Cách cư

xử giao tiếp với cấp trên, cấp dưới như trong một gia đình.6. Lãnh đạoPhong cách lãnh đạo chiến lược của Vietinbank là lãnh đạo nhóm dựa trên

sự trao đổi thảo luận. Lãnh đạo đưa ra quyết định khi nhận được tán thành của

người lao động. Do đó mà hầu như các mục tiêu chiến lược của Vietinbank đều

nhận được sự nhất trí đồng tình và ủng hộ của toàn nhân viên. Phát huy được năng

lực sáng tạo và hiệu quả làm việc của nhân viên

Các nhà quản lý của Vietinbank có lòng tin và sự hy vọng hoàn toàn vào cấp

dưới ở mọi vấn đề, luôn thu nhận các tư tưởng, ý kiến của cấp dưới và sử dụng

69chúng một cách xây dựng. Bên cạnh đó họ thường sử dụng các phần thưởng về mặt

kinh tế để khuyến khích cấp dưới khi đạt được các mục tiêu mà tổ chức đề ra. Quá

trình thông tin quản lý được thực hiện thông suốt theo cả 3 chiều: lên trên, xuống

dưới và với những người cùng cấp. Họ thường xuyên khuyến khích cấp dưới trong

việc đề ra những quyết định trong những tình huống khó khăn khi không có mặt

của họ.701. Thực trạngIV.ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢCCác vấn đề đo lường:

 Sự găn kết giữa sứ mệnh với quá trình thực thi chiến lượcSứ mệnh và mục tiêu của VietinBank đã được xác định trên cơ sở các phân thích

cẩn trong và khoa học, dựa trên cơ sở về tình hình thị trường, khách hàng, xu

thế tiêu dung, đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi về công nghệ, môi trường pháp lý,

tình hình kinh tế xaz hội, những điểm mạnh/yếu nội tại, các cơ hội và nguy cơ có

thể từ bên ngoài,…

 Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên trong vàbên ngoài

Với sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu đã đề ra, VietinBank đã đưa ra các chiên

lược phù hợp với môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, cấn đề

còn lại là quản trị chiến lược và thực thi chiến lược đó như thế nào cho hiệu quả.

Tầm nhìn của VietinBank đến năm 2015 là trở thành tập đoàn tài chính ngân

hang hiện đại, xếp hạng tiên tiến trong khu vực: đáp ứng toàn diện nhu cầu về

các sản phẩm, dịch vụ ngân hang, tài chính, hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng

trong nước và quốc tế; quản lý có hiệu quả và phát triển bền vững sẽ gps phần

huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng của VietinBank nhằm

đạt được những mục tiêu chiến lược trong phương hướng phấn đấu vươn lên

ngang tầm các tập đoàn tài chính tiên tiến trong nước, trong khu vực và trên

Thế giới.

Chiến lược phát triển đã xác định cụ thể các mục tiêu phấn đấu cho từng giai

đoạn với các mốc 2010, 2015 và đặt ra kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng

điểm để từng bước tiếp cận các mục tiêu đề ra.

 Tác động của việc thực hiện chiến lược

 Tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên của VietinBank71Các chi nhánh phụ thuộc được xem là các thành viên trong ngôi nhà chung của

VietinBank, với những quy tắc, mục đích và khát vọng chung. Chiến lược xây dựng

từ ý chí, nguyện vọng, quan điểm của tất cả các đơn vị thành viên sẽ là một phương

tiện hữu hiệu để gắn kết tất cả các bộ phấn trong hệ thống VietinBank lại với nhau.

Sự tham gia, trao đổi của các đơn vị thành viên trong quá trình xây dựng chiến

lược sẽ tăng cường sự hiểu biết của họ về hướng phát triển của VietinBank, thúc

đẩy cảm nhận về sự sở hữu kế hoạch chiến lược và về việc họ là một bộ phận của cả

tổ chức.

Có thể nói quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược là nhằm xác định những phẩm

chất, năng lực chung lien kết bộ phận thành một, làm cho VietinBank lớpn mạnh

hơn thay vì sự lắp ghép đơn giản của các bộ phận cấu thành. Ngoài ra, kế hoạch

chiến lược phát triển cũng tại ra một cơ chết quản lý chiến lược và giám sát thực

hiện kế hoạch chiến lược để đảm bảo hoạt động cảu các đơn vị thành viên theo

đúng đường lối chiến lược chung của VietinBank.

 Thúc đẩy việc xây dựng chiến lược của các đơn vị thành viênVietinBank có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chiến lược riêng của mình và các kế

hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở đó, ngân

sách được phân bổ sao cho nguồn lực, tài chính và cơ sở vật chất được sử dụng một

cách hiệu quả nhất.

 Tăng cường vị thế của VietinBankTrước hết, chiến lược là cơ sở để các đối tác, cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm.

Việc thực thi chiến lược sẽ góp phần củng cố vị thế đặc biệt của VietinBank trong hệ

thống các NHTM Việt Nam. Việc thưck hiện được sứ mệnh đã đưa ra góp phần củng

cố uy tín của VietinBank không chỉ đối với Nhà nước, xã hội mà còn với cả các đối

tác trong và ngoài nước. Nhờ đó, việc thu hút khách hàng, sự hợp tác của các đối

tác, các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ thuận lợi hơn. Các đối tác sẽ tin

tưởng vào định hướng, tầm nhìn và năng lực của VietinBank cũng như hiểu được

những thế mạnh của VietinBank để có hướng hợp tác phù hợp và hiệu quả hơn.

2. Giải pháp

72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×