1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Lớp 1 >

-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (290.61 KB, 36 trang )


Học Hát Bài: ĐI TỚI TRƯỜNG

Nhạc: Đực Bằng

Lời: Theo Học Vần Lớp 1 (Cũ)

I. YÊU CẦU:

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

-Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách bài hát.

II. CHUẨN BỊ:

- Hát chuẩn xác bài Đi tới trường.

- Tranh minh hoạ cảnh núi rừng các tỉnh miền Bắc (có nhà sàn, có suối,… có trẻ em đi đến

trường).

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…), máy nghe, băng nhạc mẫu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi HS tên bài hát đã được học ở tiết trước, tác giả bài hát. Cho cả lớp,

cá nhân ôn hát lại bài hát. GV bắt giọng hoặc đệm đàn.

3. Bài hát:Hoạt động của GV

*Hoạt động 1: Dạy bài hát Đi tới trường.

- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.

Bài hát của nhạc sĩ Đức Bằng dựa trên thơi trong sách Học

vần lớp 1, với giai điệu đẹp, thể hiện màu sắc dân ca miền

núi phía Bắc với những nét luyến láy mang âm hưởng đàn

tính của đồng bào Thái. Bài hát diễn tả cảnh thiên nhiên thật

đẹp của núi rưng miền Bắc, qua đó thể hiện niềm vui được

đến trường của các bạn nhỏ ở đây

- Cho HS nghe băng mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát.

- Cho HS xem tranh minh hoạ và hỏi HS trong tranh có

những hình ảnh gì.

- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc

lời và giai điệu bài hát. Nhắc nhở HS lấy hơi giữa câu hát.

- Sau khi tập xong bài hát cho HS hát lại nhiều lần để thuộc

lời, giai điệu và tiết tấu bài hát.

- Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét.

*Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách.

- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV

làm mẫu:

* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm

theo phách trước khi kết thúc tiết học.

- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát.

- Nhận xét chung .Dặn HS về ôn bài hát vừa tập.Hoạt động của HS

- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.

- Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát

mẫu.

- HS xem tranh và trả lời câu hỏi (có

núi, có nhà sàn, suối, có chim hót, có

các bạn HS đi đến trường).

- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của

GV.

- Tập hát từng câu. Hát đúng giai điệu

và tiết tấu theo hươnngs dẫn của GV.

- Hát lại nhiều lần, chú ý phát âm rõ

lời, tròn tiếng.+ Hát đồng thanh. +

Hát theo dãy, nhóm+ Hát cá nhân.

- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo

phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn

của GV.

- HS ôn hát lời 1 và 2 theo hướng

dẫn.

- HS trả lời.

Nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi

nhớ.Tuần 30

:

Tiết: 30Ngày soạn:

Ngày giảng:Ôn Tập Bài Hát: ĐI TỚI TRƯỜNG

I. YÊU CẦU:

- Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca.

-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản

II. CHUẨN BỊ:

- Đàn, máy nghe và băng nhạc.

- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách, trống nhỏ).

- Một vài động tác vận động phụ họa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đi tới trường.

- Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS nhận biết tên

bài hát đã học, tác giả sáng tác bài hát.

- Hướng dẫn học sinh ôn lại bài hát. Yêu cầu HS hát

thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu bài hát. Chú ý nhắc

HS hát đúng những tiếng láy (GV hát mẫu lại).

+ Cho HS đồng thanh, từng dãy, nhóm, cá nhân.Hoạt động của HS

- HS nghe giai điệu, trả lời tên bài hát, tác

giả.

- Hát theo hướng dẫn của GV:+ Hát đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân.

+ HS hát nối tiếp từng câu (dãy 1 hát câu

+ Cho HS luyện hát nối tiếp từng câu.

1, tiếp đến dãy 2 hát cấu 2,…). Đến câu

cuối cả lớp cùng hát.

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo

+ Cho HS hát và vỗ tay theo đệm phách, theo tiết tấu phách, tiết tấu lời ca.

lời ca (sử dụng thêm nhạc cụ gõ).

*Hoạt động 2: Hát kết hợp phụ hoạ và biểu diễn.

- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo

Chân bước tại chỗ như dậm chân tại chỗ, tay đánh đều. hướng dẫn. HS xem GV làm mẫu động

Thực hiện động tác này ở câu 1, 2, 3. Câu 4 tay đưa tác, sau đó tập từng động tác theo hướng

lên sau tai như đang lắng nghe, chân nhún, nghiêng dẫn.

đầu sang trái, phải theo nhịp. Câu 5 vỗ tay 3 tiếng theo

phách, sau đó mở tay ra ở phách cuối.

- Sau khi tập xong, GV cho HS vận động vài lần để HS - HS thực hiện theo hướng dẫn.

nhớ và thực hiện động tác đều đặn, nhịp nhàng hơn.

- Mời HS lên biểu diễn trước lớp (hát kết hợp vận động - HS biểu diễn. Các em có thể chọn hình

phụ hoạ hoặc hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ).

thức kết hát hết hợp vận động phụ hoạ

- GV nhận xét.

hoặc hát kết hợp gõ đệm theo cá nhân,

* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

nhóm, dãy.

- Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với - HS thẹc hiện theo hướng dẫn.

HS bài hát đã học (hoặc mở băng mẫu để HS hát và

vận động theo nhạc).

- Nhận xét (khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, - HS lắng nghe.

nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Dặn - Ghi nhớ.

HS về ôn bài hát đã họcTuần 31

:

Tiết: 31Ngày soạn:

Ngày giảng:Học Hát: TIẾNG CHÀO THEO EM

(Nhạc Và Lời: Hà Hải)

I. YÊU CẦU:

- HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu bài hát.

- Hát đồng đều, hoà giọng

- Biết sử dụng nhạc cụ gõ theo phách, tiết tấu của bài hát.

- Qua bài hát, giáo dục HS ngoan ngoãn, biết chào hỏi mọi người khi ra đường cũng như khi

về nhà.

II. CHUẨN BỊ:

- Hát chuẩn xác bài hát

- Đàn, nhạc cụ gõ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi hát.

2. kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của H. sinh

* Hoạt động 1: Dạy hát: Tiếng chào theo em

- Giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát

-HS lắng nghe, ghi nhớ

- GV hát mẫu.

Lắng nghe

- HS luyện thanh

Luyện thanh

- Đọc lời ca theo tiết tấu

- GV gõ tiết tấu từng câu hát 1-2 lần rồi yêu cầu HS đọc

HS thực hiện theo yêu cầu

- Chỉ định 1-2 em HS đọc

1-2 HS thực hiện

+ Tập hát từng câu:

-GV đàn giai điệu câu 1 , bắt giọng 1-2 cho HS hát

-HS tập hát

Hát 1-2 lần.

-Chỉ định 1-2 HS hát lại câu 1

1-2 HS hát

-GV đàn câu 2 - HS hát theo

-HS hát câu 2

Chỉ định 2 em hát lại

1-2 HS hát

-Nhóm 2 câu hát lại. GV đàn giai điệu rồi bắt giọng cho HS -Hát nhóm câu 1,2 theo tiếng đàn đệm

hát lại theo đàn.

cảu GV

Chỉ định 2 em hát 2 câu

1-2 HS hát

- Tập hát câu 3,4,5 tương tự.

Học hát tương tự câu 1,2

-Nhóm câu 3,4,5 HS hát.

Hát nhóm câu 3,4,5

-Gọi 2 HS hát .

2 HS hát

+Nhóm cả bài: GV đàn giai điệu bài hát, HS hát theo đàn.

Trình bày cả bài

Chia tổ hát ôn

Luyện theo tổ

Hát cá nhân

Hát cá nhân

+ Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu bài hát:

GV thực hiện mẫu:

Theo dõi

-Hướng dẫn HS thực hiện

-HS thực hiện

-Thực hiện theo tổ

Thực hiện theo nhóm

-Thực hiện cá nhân.

Thực hiện cá nhân

* Hoạt động 2: Củng cố - Dặn dò:

- Gọi một nhóm lên bảng trình bày bài hát.

Một nhóm lên trình bày

Liên hệ: Các em khi ra đường gặp người lớn phải làm gì?

Trả lời theo cảm nhận

Về nhà phải làm gì?

-Dặn dò: Về nhà hát thuộc lời ca. Thực hiện lời chào theo Lắng nghe, ghi nhớ.

em.Tuần 32

:

Tiết: 32Ngày soạn:

Ngày giảng:Tập Biểu Diễn Bài Hát:

TIẾNG CHÀO THEO EM

(Nhạc và lời: Hà Hải)

I. YÊU CẦU:

- HS Biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách của bài hát.

- Biết sáng tạo ra một số động tác phụ hoạ cho bài hát và biểu diễn tốt bài hát

- HS yêu quý môn học

II. CHUẨN BỊ:

- Chuẩn bị trước một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.

- Biểu diễn nhuần nhuyễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca và tốp ca.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1.Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát

2. kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên

* Hoạt động 1: Nội dung: Tập biểu diễn bài hát

- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát 1-2 lần.

- Chỉ định 1-2 em hát.

- GV thuyết trình: Bài hát muốn đi sâu vào lòng người,

được nhiều người đón nhận thì bài hát đó các em phải hát

đúng sắc thái tình cảm của bài, đồng thời phảo biết biểu

diễn sao cho nhuần nhuyễn, các động tác phụ hoạ phải

phù hợp với lời ca.

- Bài hát có nhiều cách biểu diễn:

- Chia nhóm cho HS xây dựng động tác múa.

+ Nhóm 1: Luyện tập cách trình bày theo đơn ca

+ Nhóm 2: Trình abỳ theo song ca.

+ Nhóm 3: Trình bày theo tốp ca.

- Gợi ý: Bài hát nói về sự lễ phép của em bé đối với người

lớn nên các em phải có những động tác nhẹ nhàng, kính

trọng.

- GV thực hiện mẫu.

- HS luỵện tập 15 phút.

- Khi HS tập xong, GV lần lượt cho HS lên trình bày

trước lớp. Các tổ khác nhận xét.Hoạt động của H. sinh

- HS hát ôn 1-2 lần

- 1-2 HS hát

- Lắng nghe, ghi nhớ.- Luyện tập theo nhóm.- Lắng nghe- Quan sát

- Luyện tập theo nhóm

- HS trình bày lần lượt theo nhóm

- Nhận xét

- Lắng nghe- GV nhận xét, tuyên dương.

- Theo dõi GV biểu diễn.

* Hoạt động 2: Củng cố - Dặn dò.

- Ghi nhớ

- GV biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca để HS theo

dõi.

- Dặn dò HS về nhà tập biểu diễn bài hát nhuần nhuyễn.Tuần 33Ngày soạn::

Tiết:33Ngày giảng:Ôn Tập 2 Bài Hát:

ĐI TỚI TRƯỜNG, TIẾNG CHÀO THEO EM

Nghe Hát (Hoặc Nghe Nhạc)

I.YÊU CẦU:

- Biết hát đúng giai điệu và gõ đệm theo phách, nhịp bài hát

-Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc một bài dân ca.

II. CHUẨN BỊ:

- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn hát các bài hát đã học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

*Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát.

1. Ôn tập bài hát Đi đến trường.

- GV đệm đàn hợăc mở băng cho HS nghe lại giai điệu bài - HS nghe giai điệu bài hát, xem tranh

hát kết hợp xem tranh minh hoạ, sau đó hỏi tên HS nhận và trả lời.

biết tên bài hát, tác giả bài hát.

+ Bài hát Đi tới trường

- Hướng dẫn HS ôn hát lại bài bằng nhiều hình thức: hát + Tác giả Đức Bằng – dựa theo Học

tập thể, dãy, nhóm, cá nhân hát theo hình thức đối đáp vần lớp 1.

(câu cuối cùng: Thật là hay hay cả lớp cùng hát). GV có - HS hát theo hướng dẫn của GV:

thể kết kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát.

+ Hát đồng thanh+ Hát theo dãy, tổ.

- Hướng dẫn HS ôn kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm + Hát cá nhân.+ Hát đối đáp (chia 2

theo phách.

dãy).

- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ

- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, (sử

- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.

dụng các nhạc cụ gõ).

2. Ôn tập bài hát: Tiếng chào theo em.

- Hát kết hợp vận động phụ hoạ

- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát. Lúc đầu GV đệm đàn hoặc - HS biểu diễn trước lớp (nhóm, cá

mở máy cho HS hát theo. Sau đó HS hát kết hợp vỗ tay, nhân).

gõ đệm theo nhịp và tiết tấu lời ca.

- HS ôn hát theo hướng dẫn. Chú ý hát

- Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ (tập biểu diễn như rõ lời, vỗ tay hoặc gõ đệm đúng nhịp

hướng dẫn ở tiết trước).

và tiết tấu lời ca.

* Hoạt động 2: Nghe hát (hoặc nghe nhạc).

- HS biểu diễn bài hát theo hướng dẫn

- GV cho HS nghe băng một bài hát thiếu nhi chọn lọc của GV (từng dãy hoặc từng nhóm,

hoặc trích đoạn một khúc nhạc không lời.

mỗi nhóm 5 em).

(Nếu GV biết đàn có thể đàn cho HS nghe cũng được).

- HS nghe băng theo sự hướng dẫn của

- Hướng dẫn HS nghe hát (hoặc nghe nhạc).

GV.

- GV có thể đàn giai điệu của bài hát đã học để HS nhận ra - HS nghe theo hướng dẫn

giai điệu bài hát dễ dàng hơn.

- HS nghe để trả lời giai điệu câu nhạc

* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

đó của bài hát nào.

- GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn - HS nhận xét bài hát hoặc khúc nhạc.

thành tốt mục tiêu của tiết học đồng thời nhắc nhở những

em chưa tích cực trong tiết học này cần tập trung.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.Tuần 34

:

Tiết: 34Ngày soạn:

Ngày giảng:ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN

I. YÊU CẦU:

-Ôn tập một số bài hát đã học ở học kỳ I và tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đó.

II. CHUẨN BỊ:

- Máy nghe, băng nhạc.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).

- Tranh minh hoạ các bài hát đã học trong năm học.

III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra.

Hoạt động với GV

Ôn tập 6 bài hát đã học ở học kỳ 1:Hoạt động của HS- GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc - Trả lời đúng tên bài hát khi xem tranh hoặc

không lời 6 bài hát cho HS xem, nghe. Yêu cầu nghe giai điệu các bài hát đã học ở học kỳ 1

HS lần lượt nhớ tên các bài hát đã được học.- Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu cầu- Mời từng nhóm lên hát kết hợp sử dụng các của GV. Yêu cầu đối với HS:

nhạc cụ đệm gõ và vận động phụ hoạ hoặc các + Hát thuộc lời ca, biết phân biệt các kiểu gõ

trò chơi theo từng bài hát. GV có thể mở băng đệm bài hát (theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca),

nhạc hoặc đệm đàn trong quá trình các em biểu có thể hát kết hợp một trong các kiểu gõ đệm.

diễn.

- Động viên HS mạnh dạn, tự tin khi lên biểu

diễn.

Nhận xét - Đánh giá:

GV biểu dương, khen ngợi những em tích cực

hoạt động trong giờ, nhắc nhở, động viên những

em chưa tích cực cần cố gắng để đạt kết cả cao

hơn.- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò.Tuần 35

:

Tiết: 35Ngày soạn:

Ngày giảng:ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN

I. YÊU CẦU:

-Ôn tập một số bài hát đã học ở học kỳ I và tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đó.

II. CHUẨN BỊ:

- Máy nghe, băng nhạc.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).

- Tranh minh hoạ các bài hát đã học trong năm học.

III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA:

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra.Hoạt động với GVHoạt động của HSÔn tập 6 bài hát đã học ở học kỳ 2:

- GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc - Trả lời đúng tên bài hát khi xem tranh hoặc

không lời 6 bài hát cho HS xem, nghe. Yêu cầu nghe giai điệu các bài hát đã học ở học kỳ 2

HS lần lượt nhớ tên các bài hát đã được học.- Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu cầu- Mời từng nhóm lên hát kết hợp sử dụng các của GV. Yêu cầu đối với HS:

nhạc cụ đệm gõ và vận động phụ hoạ hoặc các + Hát thuộc lời ca, biết phân biệt các kiểu gõ

trò chơi theo từng bài hát. GV có thể mở băng đệm bài hát (theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca),

nhạc hoặc đệm đàn trong quá trình các em biểu có thể hát kết hợp một trong các kiểu gõ đệm.

diễn.

- Động viên HS mạnh dạn, tự tin khi lên biểu

diễn.

Nhận xét - Đánh giá:

GV biểu dương, khen ngợi những em tích cực

hoạt động trong giờ, nhắc nhở, động viên những

em chưa tích cực cần cố gắng để đạt kết cả cao

hơn.- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×