1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Mỹ thuật >

Tổng kết– dặn dò. 1’ Chuẩn bò bài sau: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 57 trang )


Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



* Giáo viên: Tranh vẽ đề tài ngày 20 –11 Một số bài vẽ của học sinh. Hình gợi ý cách

vẽ tranh.

* Học sinh: Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Vẽ cành lá.

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ cành lá.

- Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề ’:

Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.

- Mục tiêu: Giúp học sinh quan sát nội dung các bức

tranh.

- Giáo viên giới thiệu một số tranh.

+ Tranh nào vẽ đề tài 20 – 11?

+ Tranh vẽ ngày 20 – 11 có những hình ảnh gì?

- Sau đó giáo viên gợi ý học sinh nhận xét một số tranh

về: hình ảnh phụ, hình ảnh chính, màu sắc.

- Giáo viên kết luận.



PP: Quan sát, giảng giải, hỏi đáp.

HT: Lớp, cá nhân



* Hoạt động 2: Cách vẽ tranh.

- Mục tiêu: Giúp học sinh vẽ được bức tranh đẹp đúng

nội dung.

- Giáo viên giới thiệu tranh và gợi ý cách vẽ.

+ Học sinh vây quanh thầy giáo.

+ Cùng cha mẹ tặng hoa cho thầy giáo.

+ Lễ kỷ niệm ngày 20 – 11

- Giáo viên gợi ý cách vẽ. Vẽ hình ảnh chính, chú ý

dáng người. Hình ảnh phu, vẽ màu theo ý thích.

* Hoạt động 3: Thực hành.

- Mục tiêu: Học sinh tự bức tranh vào vở.

- Học sinh thực hành vẽ.

- giáo viên quan sát và gợi ý cho từng nhóm. Hướng dẫn

học sinh cách vẽ.

* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét: Nội dung, Các

hình, màu sắc.

- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: Thi giới thiệu các

bức tranh với nhau. Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết – dặn dò. Chuẩn bò bài sau: Vẽ trang trí.

6. Nhận xét bài học.



PP: Quan sát, lắng nghe.

HT: Lớp, cá nhân



Học sinh quan sát.

Học sinh trả lời.

Học sinh nhận xét.



Học sinh quan sát.

Học sinh quan sát, lắng nghe.



PP: Luyện tập, thực hành.

HT: cá nhân, nhóm

Học sinh thực hành vẽ tranh



Học sinh nhận xét các tranh

Hai nhóm thi với nhau.

Học sinh nhận xét.



Thứ 4, ngày 21 tháng 11 năm 2012



20



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận

Bài 13



TRANG TRÍ CÁI BÁT



Vẽ trang trí



I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết trang trí cái bát.

2. Kỹ năng: Trang trí được cái bát theo ý thích.

3. Thái độ: Cảm nhận được vẽ đẹp của cái bát trang trí.



- Học sinh khá giỏi: Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hình cái

bát, tô màu đều, rõ hình chính, phụ

II/ Chuẩn bò: * Giáo viên: Sưu tầm một vài cái bát có trang trí. Hình gợi ý cách vẽ. Một số bài

trang trí cái bát của học sinh lớp trước.

* Học sinh: Bút chì, màu vẽ, tẩy.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Vẽ tranh.

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ bức tranh.

- Giáo viên nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.

- Mục tiêu: Giúp học sinh nhận xét một số cái bát có trang

trí.

- Giáo viên giới thiệu một số cái bát có trang trí. Giáo viên

hỏi:

+ Hình dáng các loại bát?

+ Các bộ phận của cái bát (Miệng, thân và đáy bát)?

+ Cách trang trí trên bát (hoạ tiết, màu sắc, cách sắp xếp

hoạ tiết)?

- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm ra cái bát mà mình thích.

* Hoạt động 2: Cách trang trí cái bát.

- Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các bước để trang trí cái

bát.

- Giáo viên giới thiệu hình, gợi ý để học sinh nhận ra:



PP: Quan sát, giảng giải, hỏi

đáp.

HT: lớp, cá nhân

Học sinh quan sát tranh.

Miệng, thân và đáy bát

Hoạ tiết, màu sắc, sắp xếp hoạ

tiết

Học sinh trả lời.



PP: Quan sát, lắng nghe.

HT: lớp, cá nhân.

Học sinh quan sát.

Học sinh lắng nghe.

- Vẽ hoạ tiết theo ý thích.

- Vẽ màu thân bát và màu hoạ

tiết.



+ Cách sắp xếp hoạ tiết.

+ Tìm và vẽ hoạ tiết theo ý thích.

+ Vẽ màu thân bát và màu hoạ tiết.

PP: Luyện tập, thực hành.

21



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



* Hoạt động 3: Thực hành.

- Mục tiêu: Học sinh tự vẽ một cái bát.

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành vẽ trang trí cái bát.

- Giáo viên gợi ý cách vẽ



+ Vẽ hoạ tiết.



HT: cá nhân

Học sinh thực hành.

Học sinh thực hành vẽ trang trí

cái bát.



+ Chọn cách trang trí.



Vẽ màu.

- Giáo viên đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn vẽ.

* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.

- Mục tiêu: Củng cố lại cách vẽ trang trí cái bát.

- Giáo viên cho học sinh tự giới thiệu bài vẽ của mình.

- Sau đó giáo viên cho học sinh thi đua vẽ trang trí cái bát.

- Giáo viên nhận xét khen một số bài vẽ đẹp của học sinh.

5. Tổng kết – dặn dò:

Chuẩn bò bài sau: Vẽ theo mẫu.

Nhận xét bài học.



PP: Kiểm tra, đánh giá.

HT: Nhóm

Học sinh giới thiệu bài vẽ của

mình.

Hai nhóm thi với nhau.

Học sinh nhận xét.



Thứ 4, ngày 28 tháng 11 năm 2012

22



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận

Bài 14



Vẽ theo

mẫu



VẼ CON VẬT QUEN THUỘC



I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh tập quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng một số con vật

quen thuộc.

2. Kỹ năng: Biết cách vẽ hình con vật.

Vẽ được hình con vật theo trí nhớ.

3. Thái độ: - Học sinh yêu mến các con vật.



4. - Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, vẽ hình gần với mẫu.



- Giáo dục bảo vệ môi trường: Biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong



gia đình.

II/ Chuẩn bò: * Giáo viên: Một số tranh ảnh về các con vật (con chó, mèo, trâu, bò,

gà)Tranh vẽ một số con vật của thiếu nhi. Hình gợi ý cách vẽ.

* Học sinh: Bút chì, màu vẽ.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Vẽ trang trí cái bát.

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ trang trí cái bát.

- Giáo viên nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

PP: Quan sát, giảng giải, hỏi đáp.

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.

- Mục tiêu: Giúp học sinh quan sát hình ảnh các con vật. HT: lớp, cá nhân

Học sinh quan sát.

- Giáo viên giới thiệu hình ảnh các con vật và gợi ý:

Học sinh lắng nghe.

+ Tên các con vật.

Học sinh tả đặc điểm các con vật.

+ Hình dáng bên ngoài và các bộ phận

+ Sự khác nhau giữa các con vật.

- Học sinh tả lại đặc điểm của từng con vật.

* Hoạt động 2: Cách vẽ con vật.

- Mục tiêu: Giúp học sinh biết các bước để vẽ.

- Giáo viên giới thiệu hình gợi ý cách vẽ.



PP: Quan sát, lắng nghe.

HT: lớp

Học sinh quan sát.

Vẽ các bộ phận chính trước.

+ Vẽ tai, chân, đuôi ……… sau.

+ Vẽ hình vừa với phần giấy.

- Vẽ phác các dáng hoạt động của

con vật.

- Vẽ màu theo ý thích.



+ Vẽ các bộ phận chính trước.

+ Vẽ tai, chân, đuôi ……… sau.

23



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



+ Vẽ hình vừa với phần giấy.

- Giáo viên vẽ phác các dáng hoạt động của con vật.

- Vẽ màu theo ý thích.

PP: Luyện tập, thực hành.

* Hoạt động 3: Thực hành.

HT: cá nhân

- Mục tiêu: Học sinh được một con vật.

- Giáo viên yêu cầu học sinh chọn con vật và vẽ theo trí Học sinh vẽ con vật mà mình thích.

nhớ.

- giáo viên quan sát học sinh làm bài, đưa ra những gợi ý

khi cần thiết.

- Giáo viên khuyến khích học sinh vẽ màu có đậm nhạt.

PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.

* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.

HT: nhóm

- Mục tiêu: Củng cố lại cho học sinh.

- Giáo viên sắp xếp bài và giới thiệu bài vẽ của con vật Các nhóm sắp xếp bài vẽ theo từng

con vật.

theo từng nhóm

Học sinh nhận xét.

- Sau đó Học sinh nhận xét về đặc điểm, màu sắc.

- Giáo viên nhận xét khen một số bài vẽ đẹp của học

sinh.

5. Tổng kết – dặn dò.

- Chuẩn bò bài sau: Tập nặn tạo dáng tự do.

- Nhận xét bài học.

Thứ 4, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Bài 15

Tập nặn

Tạo dáng tự do



NẶN CON VẬT



I/ Mục tiêu:

1. Kỹ năng: Hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật.

2. Kiến thức: Biết cách nặn và tạo dáng được con vật theo ý thích.

3. Thái độ: Yêu mến các con vật.



4. - Học sinh khá giỏi: Hình nặn cân đối, gần giống con vật mẫu.



- Giáo dục bảo vệ môi trường: Biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong

gia đình.

II/ Chuẩn bò:

* Giáo viên: Sưu tầm tranh, ảnh các con vật. Hình gợi ý cách nặn. Đất nặn và giấy

màu.

* Học sinh: Đất nặn, Vở bài tập vẽ.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Vẽ con vật quen thuộc.

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ con vật mà mình thích.

- Giáo viên nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề

24



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

* Hoạt động 1: Xem tranh.

- Mục tiêu: Giúp học sinh quan sát tranh.

- Giáo viên cho học sinh tranh, ảnh hoặc bài tập nặn để học

sinh nhận biết:

+ Tên con vật?

+ Các bộ phận của con vật?

+ Đặc điểm của con vật

- Giáo viên yêu cầu học sinh chọn con vật sẽ nặn.



HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

PP: Quan sát, giảng giải, hỏi

đáp.

HT: lớp, cá nhân

Học sinh quan sát

Học sinh trả lời.

Học sinh chọn con vật để nặn.



PP: Quan sát, hỏi đáp.

* Hoạt động 2: Cách nặn con vật.

- Mục tiêu: Giúp học sinh biết các bước để nặn một con HT: lớp

Học sinh lắng nghe.

vật.

- Giáo viên dùng đất hướng dẫn.

Học sinh quan sát.

+ Nặn các bộ phận chính trước

(đầu, mình).

+ Nặn các bộ phận sau (chân,

đuôi, tai).

+ Ghép, đính thành con vật.

- Học sinh biết cách tạo dáng

con vật.

- Có thể nặn con vật bằng nhiều

màu.

+ Nặn các bộ phận chính trước (đầu, mình).

+ Nặn các bộ phận sau (chân, đuôi, tai).

+ Ghép, đính thành con vật.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách tạo dáng con vật.

- Có thể nặn con vật bằng nhiều màu.

* Hoạt động 3: Thực hành.

- Mục tiêu: Học sinh nặn được một con vật.

- Giáo viên yêu cầu học sinh chọn con vật và nặn theo trí

nhớ.

- giáo viên quan sát học sinh làm bài, đưa ra những gợi ý

khi cần thiết.

- Giáo viên khuyến khích học sinh nặn con vật theo nhóm.



PP: Luyện tập, thực hành.

HT: cá nhân

Học sinh thực hành nặn một con

vật.

- Học sinh chọn con vật và nặn

theo trí nhớ.

- Học sinh có thể nặn con vật

theo nhóm.



* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.

PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.

- Mụv tiêu: Củng cố lại cách nặn con vật cho học sinh.

HT: nhóm

- Giáo viên yêu cầu học sinh bày bài tập theo nhóm và sắp

xếp theo từng đề tài.

Các nhóm thi với nhau.

- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: Cho hai nhóm thi nặn Học sinh nhận xét.

các con vật mà mình thích.

25



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



- Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết – dặn dò.

- Chuẩn bò bài sau: Vẽ trang trí. Nhận xét bài học.

Thứ 4, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Bài 16



VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN



Vẽ trang trí



I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu thêm về tranh dân gian Việt Nam

2. Kỹ năng:

- Biết cách chọn màu, tô màu phù hợp.

- Tô được màu vào hình vẽ sẵn.

3. Thái độ:

- Yêu thích nghệ thuật dân tộc.



- Học sinh khá giỏi: tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp, làm rõ hình ảnh.

II/ Chuẩn bò:

* Giáo viên: Một số tranh dân gian có đề tài khác nhau.

Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ của học sinh các lớp trước.

* Học sinh: Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Nặn con vật.

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên nặn một con vật.

- Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

* Hoạt động 1: Giới thiệu tranh dân gian.

- Mục tiêu: Giúp học sinh biết nhận xét khi quan sát PP: Quan sát, giảng giải, hỏi đáp.

- Học sinh quan sát, trả lời.

các tranh dân gian

+ Tranh dân gian là dòng tranh cổ

- Giáo viên gợi ý cho các em:

+ Tranh dân gian là dòng tranh cổ truyền của Việt truyền của Việt Nam.

+ Tranh dân gian do nhiều nghệ nhân

Nam.

+ Tranh dân gian do nhiều nghệ nhân sáng tác, nổi sáng tác, nổi bật là tranh Đông Hồ.

+ Tranh dân gian có nhiều đề tài khác

bật là tranh Đông Hồ.

nhau:

+ Tranh dân gian có nhiều đề tài khác nhau:

- Giáo viên chốt lại.

PP: Luyện tập, thực hành.

* Hoạt động 2: Cách vẽ màu.

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các bước để vẽ HT: cá nhân

26



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



cành lá.

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh “ Đấu

vật” để các em nhận ra các hình vẽ ở tranh: các dáng

người ngồi, các thế vật, …

- Giáo viên gợi ý tìm màu theo ý thích để vẽ người,

khố, đai thắt lưng, tràng pháo và màu nền, . . .

- Có thể màu nền trước, sau đó vẽ màu ở các hình

người sau hoặc ngược lại, ...



- Học sinh quan sát tranh “ Đấu vật”

để các em nhận ra các hình vẽ ở tranh:

các dáng người ngồi, các thế vật, …

- Học sinh tìm màu theo ý thích để vẽ

người, khố, đai thắt lưng, tràng pháo

và màu nền, . . .



PP: Luyện tập, thực hành.

* Hoạt động 3: Thực hành.

HT: cá nhân

- Mục tiêu: Giúp học sinh vẽ đúng cành lá vào vở

- Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ màu vào hình theo ý Cả lớp thực hành vẽ vào vở.

Học sinh nhận xét.

thích.

- Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh, gợi ý về: vẽ

màu đều, không ra ngoài hình vẽ. Giáo viên nhận xét

bài vẽ của học sinh.

- 5. Tổng kết – dặn dò. Về tập vẽ lại bài.

Chuẩn bò bài sau: Vẽ tranh đề tài chú bộ đội.

Thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2012

BÀI 17



ĐỀ TÀI CÔ CHÚ BỘ ĐỘI



VẼ TRANH



I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu đề tài chú bộ đội.

2. Kỹ năng: Biết cách vẽ tranh đề tài chú bộ đội.

3. Thái độ: Vẽ được tranh về đề tài chú bộ đội.

4. Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối.

II/ Chuẩn bò:

* Giáo viên: Tranh vẽ cô (chú) bộ đội. Một số bài vẽ của học sinh. Hình gợi ý cách vẽ

tranh.

* Học sinh: Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Vẽ màu vào tranh.

Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ màu vào tranh.

Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY



HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:



27



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.

- Mục tiêu: Giúp học sinh quan sát nội dung các bức

tranh.

- Giáo viên giới thiệu một số tranh.

- Giáo viên hỏi:

+ Tranh, ảnh về đề tài cô, chú bộ đội;

+ Nội dung: bộ đội với thiếu nhi, bộ đội giúp dân, bộ

đội hành quân, ……

+ Ngoài hình ảnh cô (chú) bộ đội còn có thêm các

hình ảnh khác để tranh sinh động hơn.

- Giáo viên kết luận.



PP: Quan sát, giảng giải, hỏi đáp.

HT: Lớp, cá nhân, nhóm



* Hoạt động 2: Cách vẽ tranh.

- Mục tiêu: Giúp học sinh vẽ được bức tranh đúng

nội dung.

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ lại hình ảnh cô

hoặc chú bộ đội:

+ Quân phục: quần áo, mũ và màu sắc.

+ Trang thiết bò: vũ khí, xe, pháo, tàu thuỷ, máy

bay…….

- Giáo viên gợi ý cách vẽ.

+ Chân dung cô (chú) bộ đội.

+ Bộ đội trên xe tăng hoặc trên mâm pháo.

+ Bộ đội luyện tập trên thao trường hay đứng gác;

+ Bộ đội vui chơi với thiếu nhi;

+ Bộ đội giúp dân;



PP: Quan sát, lắng nghe.

HT: Lớp, cá nhân



* Hoạt động 3: Thực hành.

- Mục tiêu: Học sinh tự bức tranh vào vở.

- Học sinh thực hành vẽ.

- giáo viên quan sát và gợi ý cho từng nhóm.

- Hướng dẫn học sinh cách vẽ.

+ Vẽ hình ảnh chính, phụ;

+ Gợi ý vẽ thêm cảnh vật cho sinh động.



PP: Luyện tập, thực hành.

HT: Lớp, cá nhân,



* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.



Học sinh quan sát, trả lời.

- Tranh, ảnh về đề tài cô, chú bộ đội với

thiếu nhi, bộ đội giúp dân, bộ đội hành

quân, ……



- Học sinh chú ý lắng nghe.



Học sinh quan sát: Quân phục, quần áo,

mũ và màu sắc. Trang thiết bò: vũ khí,

xe, pháo, tàu thuỷ, máy bay…



Học sinh quan sát:

+ Chân dung cô (chú) bộ đội.

+ Bộ đội trên xe tăng hoặc trên mâm

pháo.

+ Bộ đội luyện tập trên thao trường hay

đứng gác;

+ Bộ đội vui chơi với thiếu nhi;

+ Bộ đội giúp dân;



Học sinh thực hành vẽ chú bộ đội.

+ Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ

vẽ sau;

+ Vẽ thêm cảnh vật cho bức tranh thêm

sinh động.

PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.

28



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



- Mục tiêu: Củng cố lại cách vẽ chú bộ đội.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét:

+ Cách thể hiện nội dung đề tài?

+ Bố cục, hình dáng?

+ Màu sắc.

- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm:

- Sau đó giáo viên cho học sinh thi giới thiệu các bức

tranh với nhau.

- Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết – dặn dò. 1’

- Về tập vẽ lại bài. Nhận xét bài học.

- Chuẩn bò bài sau: Vẽ theo mẫu.



HT: Lớp, cá nhân, nhóm

- Học sinh nhận xét các tranh về cách

thể hiện nội dung đề tài, bố cục, hình

dáng, màu sắc.



Hai nhóm thi với nhau.

Học sinh nhận xét.



Thứ 4, ngày 26 tháng 12 năm 2012

BÀI 18



VẼ THEO MẪU: VẼ LỌ HOA



VẼ TRANH



I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết hình dáng, đặc điểm của một số lọ hoa.

2. Kỹ năng: Học sinh biết cách vẽ lọ hoa.

3. Thái độ: Vẽ được lọ hoa và trang trí theo ý thích.

4. Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ can đối.

II/ Chuẩn bò:

* Giáo viên: Sưu tầm một vài lọ hoa. Hình gợi ý cách vẽ. Một số bài trang trí cái bát

của học sinh lớp trước.

* Học sinh: Bút chì, màu vẽ, tẩy.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Vẽ tranh.

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ bức tranh về cô (chú)bộ đội.

- Giáo viên nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

Giới thiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

PP: Quan sát, giảng giải, hỏi đáp.

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.

- Mục tiêu: Giúp học sinh nhận xét một số cái bát có HT: Lớp, cá nhân

trang trí.

- Giáo viên giới thiệu các kiểu dáng của lọ hoa. Giáo Học sinh quan sát tranh.

Học sinh trả lời.

viên hỏi:

29



Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận



+ Hình dáng lọ hoa phong phú về: độ cao, thấp và đặc

điểm các bộ phận( miệng, cổ, thân, đáy);

+ Trang trí.

* Hoạt động 2: Cách vẽ lọ hoa.

- Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các bước để vẽ lọ PP: Quan sát, lắng nghe.

HT: Lớp, cá nhân

hoa.

Học sinh quan sát để biết cách:

- Giáo viên giới thiệu hình, gợi ý để học sinh nhận ra:

+ Phác khung hình lọ hoa cho vừa

+ Phác khung hình lọ hoa cho vừa với phần giấy.

với phần giấy.

+ Phác nét tỉ lệ các bộ phận (miệng, cổ, vai thân, lọ )

+ Phác nét tỉ lệ các bộ phận

+ Vẽ nét chính.

(miệng, cổ, vai thân, lọ )

+ Vẽ hình chi tiết cho giống cái lọ.

+ Vẽ nét chính.

- Gợi ý cho học sinh cách trang trí và vẽ màu:

+ Vẽ hình chi tiết cho giống cái lọ.

+ Có thể trang trí như lọ mẫu hoặc theo ý thích.

+ Vẽ màu tự do.

* Hoạt động 3: Thực hành.

- Mục tiêu: Học sinh tự vẽ một lọ hoa.

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành vẽ lọ hoa.

- Giáo viên nhắc nhở học sinh vẽ hình cân đối với phần

giấy quy đònh.

- Vẽ hình xong có thể trang trí theo cách riêng, sao cho

phù hợp với hình dáng của lọ

- Giáo viên đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn vẽ.

* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.

- Mục tiêu: Củng cố lại cách vẽ lọ hoa.

- Giáo viên cho học sinh tự giới thiệu bài vẽ của mình.

- Sau đó giáo viên cho học sinh thi đua vẽ lọ hoa.

- Giáo viên nhận xét khen một số bài vẽ đẹp của học

sinh.

5. Tổng kết – dặn dò.

- Chuẩn bò bài sau: Vẽ trang trí hình vuông.

- Nhận xét bài học.



PP: Luyện tập, thực hành.

HT: Lớp, cá nhân

Học sinh thực hành vẽ lọ hoa.

Học sinh thực hành vẽ hình cân đối

với phần giấy quy đònh.



PP: Kiểm tra, đánh giá

HT: Lớp, cá nhân, nhóm

- Học sinh giới thiệu bài vẽ của

mình.

- Học sinh nhận xét.



Thứ 4, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Bài 19



TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG



Vẽ trang trí



I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu các cách sắp xếp hoạ tiết và sử dụng màu sắc trong hình vuông.

2. Kỹ năng: Học sinh biết cách trang trí hình vuông.

3. Thái độ: Trang trí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích.

4. Học sinh khá giỏi: Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hình vuông, tô màu

đều, rõ hình chính phụ.

30



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×