1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

_Thực hiện như gấp các nếp gấp trước.Nhấn mạnh: Mỗi lần gấp đều lật mặt giấyvà gấp vào 1 ô theo giấy kẻ ô (h5)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.68 KB, 41 trang )


Trường TH số 1 Khe SanhGiáo án thủ cơng lớp 1Ngày soạn: Ngày 03 tháng 12 năm 2011

Ngày Dạy : Thứ 5 ngày 8 tháng12 năm 2011

TUẦN 15:GẤP CÁI QUẠT ( t1)I.MỤC TIÊU:

_ Biết cách gấp cái quạt

_ Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy.Các nếp gấp có thể chưa đều,

chưa thẳng theo đường kẻ.

HSKT: Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Đường dán nối quạt tương

đối chắc. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng.

II.CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên:

_ Quạt giấy mẫu

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật

_ 1 sợi chỉ len màu

_ Bút chì, thước kẻ, hồ dán

2.Học sinh:

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật và 1 tờ giấy vở học sinh có kẻ ô

_ 1 sợi chỉ hoặc len màu

_ Bút chì, hồ dán

_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

3’ 1.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS:

30’ 2.Bài mới:

_ Quan sát mẫu

15’ HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS quan sát và nhận

xét:

_ Giới thiệu quạt mẫu:

Giới thiệu: ứng dụng nếp gấp

GV : Phạm Thị Xinh23Trường TH số 1 Khe SanhGiáo án thủ cơng lớp 1cách đều để gấp cái quạt (h1)

_ Giữa quạt mẫu có dán hồ: nếu

không dán hồ ở giữa thì 2 nửa quạt

nghiêng về 2 phía.(h2)

15’ HOẠT ĐỘNG 2:

Giáo viên hướng dẫn mẫu:

Bước 1: GV đặt giấy màu lên mặt

bàn và gấp các nếp gấp cách đều

(h3)

Bước 2: Gấp đôi hình 3 để lấy dấu

giữa, sau đó dùng chỉ hay len buộc

chặt phần giữa và phết hồ dán lên

nếp gấp ngoài cùng (h4)

Bước 3: Gấp đôi (h4), dùng tay ép

chặt để 2 phần đã phết hồ dính sát

vào nhau (h5). Khi hồ khô, mở ra

ta được chiếc quạt như hình 1

2’ Dặn dò: Chuẩn bò giấy màu, hồ, vở_ Quan sát

_ Quan sát_Quan sát_ Thực hành gấp các nếp gấp

cách đều trên giấy vở HS có kẻ ô_ Quan sátChun mơn kiểm tra ngày:

Bài soạn:

PHTLê Thị Tuyết NhungNgày soạn: Ngày 10 tháng 12 năm 2011

Ngày Dạy : Thứ 5 ngày 15 tháng12 năm 2011

TUẦN 16:GẤP CÁI QUẠT(T2)I.MỤC TIÊU:

GV : Phạm Thị Xinh24Trường TH số 1 Khe SanhGiáo án thủ cơng lớp 1_ Biết cách gấp cái quạt

_ Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy.Các nếp gấp có thể chưa đều,

chưa thẳng theo đường kẻ.

HSKT: Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Đường dán nối quạt tương

đối chắc. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng.

II.CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên:

_ Quạt giấy mẫu

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật

_ 1 sợi chỉ len màu

_ Bút chì, thước kẻ, hồ dán

2.Học sinh:

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật và 1 tờ giấy vở học sinh có kẻ ô

_ 1 sợi chỉ hoặc len màu

_ Bút chì, hồ dán

_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

3’ 1.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS:

30’ 2.Bài mới:

_ Quan sát mẫu

15’ HOẠT ĐỘNG 1:

Hướng dẫn HS quan sát và nhận

xét:

_ Giới thiệu quạt mẫu:

Giới thiệu: ứng dụng nếp gấp

cách đều để gấp cái quạt (h1)

_ Giữa quạt mẫu có dán hồ: nếu

không dán hồ ở giữa thì 2 nửa quạt _ Quan sát

nghiêng về 2 phía.(h2)

_ Quan sát

15’ HOẠT ĐỘNG 2:

HS thực hành

Bước 1: HS đặt giấy màu lên mặt

bàn và gấp các nếp gấp cách đều

GV : Phạm Thị Xinh25Trường TH số 1 Khe Sanh2’Giáo án thủ cơng lớp 1(h3)

Bước 2: Gấp đôi hình 3 để lấy dấu

giữa, sau đó dùng chỉ hay len buộc

chặt phần giữa và phết hồ dán lên

nếp gấp ngoài cùng (h4)

Bước 3: Gấp đôi (h4), dùng tay ép

chặt để 2 phần đã phết hồ dính sát

vào nhau (h5). Khi hồ khô, mở ra

ta được chiếc quạt như hình 1.

GV đánh giá sản phẩm

Nhận xét_Quan sát_ Thực hành gấp các nếp gấp

cách đều trên giấy vở HS có kẻ ô_ Quan sát

Chuẩn bò giấy màu, hồ, vởChun mơn kiểm tra ngày:

Bài soạn:

PHTLê Thị Tuyết Nhung

Ngày soạn: Ngày 17 tháng 12 năm 2011

Ngày Dạy : Thứ 5 ngày 22 tháng12 năm 2011

KIỂM TRA HỌC KÌ I

TUẦN 17GẤP CÁI VÍI.MỤC TIÊU:

_ Biết cách gấp cái ví bằng giấy:

_ Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân đối. Các nếp gấp tương đối

phẳng, thẳng.

HSKT: Gấp được cái ví bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng. làm them được

quai xách vat rang trí cho ví đẹp hơn.

GV : Phạm Thị Xinh26Trường TH số 1 Khe SanhGiáo án thủ cơng lớp 1II.CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên:

_ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví

2.Học sinh:

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví

_ 1 tờ giấy vở HS

_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động học sinh

i

gian

3’ 1.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

30’ 2. Bài mới:

10’ Hoạt động 1

_ Quan sát mẫu

Hướng dẫn HS quan sát và

nhận xét:

_ Giới thiệu ví mẫu:

GV giới thiệu: Ví có 2 ngăn Quan sát từng bước gấp

đựng và được gấp từ tờ giấy

hình chữ nhật.

20’ Hoạt động 2

2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:

GV thao tác gấp ví trên tờ

giấy hình chữ nhật to

_ Bước 1: Lấy đường dấu giữa:

Đặt tờ giấy màu hình chữ

nhật trước mặt, để dọc giấy.

Mặt màu ở dưới. Gấp đôi tờ

giấy để lấy đường dấu giữa

(h1). Sau khi lấy dấu xong, mở

tờ giấy ra như ban đầu (h2)

_ Bước 2: Gấp 2 mép ví:

GV : Phạm Thị Xinh27Trường TH số 1 Khe SanhGiáo án thủ cơng lớp 1+ Gấp mép 2 đầu tờ giấy vào

khoảng 1 ô như hình 3 sẽ được

hình 4

_ Bước 3: Gấp ví:

+ Gấp tiếp 2 phần ngoài (h5)

vào trong (h6) sao cho 2 miệng

ví sát vào đường dấu giữa để

được hình 7

+ Lật hình 7 ra sau theo bề

ngang giấy như hình 8. Gấp 2

phần ngoài vào trong sao cho _ Thực hành tập gấp cái ví trên giấy

cân đối giữa bề dài và bề nháp (tờ giấy vở của HS)

ngang của ví (h9) được hình 10

+ Gấp đôi hình 10 theo đường

dấu giữa (h11), cái ví đã hoàn

chỉnh (h12)

_ Cho HS thực hành2’3.Cũng cố dặn dò:

GV nhận xét giờ họcChuẩn bò giấy màu, hồ dán.Chun mơn kiểm tra ngày:

Bài soạn:

PHTLê Thị Tuyết NhungNgày soạn: Ngày 24 tháng 12 năm 2011

GV : Phạm Thị Xinh28Trường TH số 1 Khe SanhGiáo án thủ cơng lớp 1Ngày Dạy : Thứ 5 ngày 29 tháng12 năm 2011

KIỂM TRA HỌC KÌ I

TUẦN 18GẤP CÁI VÍ (t2)I.MỤC TIÊU:

_ Biết cách gấp cái ví bằng giấy:

_ Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân đối. Các nếp gấp tương đối

phẳng, thẳng.

HSKT: Gấp được cái ví bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng. làm them được

quai xách vat rang trí cho ví đẹp hơn.

II.CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên:

_ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví

2.Học sinh:

_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví

_ 1 tờ giấy vở HS

_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:TGHoạt động của giáo viênGV : Phạm Thị XinhHoạt động của học sinh

29Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×