1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

“Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (657.94 KB, 170 trang )


Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987gì?

4: Củng cố dặn dò……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009

Bài 45: ân - ă - ăn

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được :ân, ă, ăn, cái cân, con trăn

2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Nặn đồ chơi.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cái cân, con trăn. Tranh câu ứng dụng: Bé chơi thân…

-Tranh minh hoạ phần luyện nói: Nặn đồ chơi.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: rau non, thợ hàn, hòn đá, bàn ghế ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)

-Đọc bài ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy

múa( 2em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :117Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987Hoạt động của GV

Giới thiệu bài :

Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: ân;

âm ă, vần ăn – Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần ân- ă -ăn

+Mục tiêu: nhận biết được: ân, ă, ăn, cái cân,

con trăn

+Cách tiến hành :Dạy vần ân:

-Nhận diện vần : Vần ân được tạo bởi: â và n

GV đọc mẫu

Hỏi: So sánh ân và an?

-Phát âm vần:

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : cân, cái cân

-Đọc lại sơ đồ:

ân

cân

cái cân

Giới thiệu âm ă:

Phát âm mẫu

Dạy vần ăn: ( Qui trình tương tự)

ăn

trăn

con trăn

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao

Hoạt động 2:Luyện viết

-MT:HS viết đúng quy trình vần từ trên bảng

con

-Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt

bút, lưu ý nét nối)

Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

-MT:HS đọc được các từ ứng dụng

-Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ

bạn thân

khăn rằn

gần gũi

dặn dò

-Đọc lại bài ở trên bảng

Củng cố dặn dò

Tiết 2:

118Hoạt động của HSPhát âm ( 2 em - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: ânGiống: kết thúc bằng n

Khác : ân bắt đầu bằng â.

Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)

Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: cân

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược

( cá nhân - đồng thanh)

Phát âm ( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng

thanh)

( cá nhân - đồng thanh)

Theo dõi qui trình

Viết b. con: ân, ă, ăn, cái cân,

con trăn

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

( cá nhân - đồng thanh)Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987Hoạt động 1: Luyện đọc

Đọc (c nhân 10 em – đồng thanh)

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

+Cách tiến hành : Đọc lại bài tiết 1

Nhận xét tranh. Đọc (c nhân–thanh)

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

Đọc câu ứng dụng:

“Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ

HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em

lặn”.

Đọc SGK:

⊕ Giải lao

Hoạt động 2:Luyện viết:

-MT:HS viết đúng quy trình vần từ vào vở

Viết vở tập viết

-Cách tiến hành: GV đọc HS viết vào vở theo

dòng

Hoạt động 3:Luyện nói:

Quan sát tranh và trả lời

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội

dung :“Nặn đồ chơi”.

(đất, bột, gạo nếp, bột dẻo,…)

+Cách tiến hành :

Hỏi:-Trong tranh vẽ các bạn đang làm gì?

-Các bạn ấy nặn những con vật gì?

Thu dọn cho ngăn nắp, sạch sẽ,rửa

-Thường đồ chơi được nặn bằng gì?

tay chân, thay quần áo,…

-Em đã nặn được những đồ chơi gì?

-Trong số các bạn của em, ai nặn đồ chơi

đẹp, giống như thật?

-Em có thích nặn đồ chơi không?

-Sau khi nặn đồ chơi xong em phải làm gì?

4: Củng cố dặn dò

……………………………………………………………………………………………….

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009

Tập Viết

C¸i kÐo, tr¸i ®µo, s¸o sËu

Chó cõu, rau non, thỵ hµn

I/ Mục tiêu dạy học:

a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng, hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng.

b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định.

c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch, chữ đẹp

II/ Đồ dùng dạy học:

a/ Giáo viên

: Bài mẫu, bảng có kẻ ơ li

b Học sinh

: Vở tập viết, bảng con.

III/ Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũHoạt động của học sinh119Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1- Nhận xét 1 số bài đã viết tuần quaGiáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987- 5 em nộp vởHoạt động 2: Bài mới

1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: - HS đọc đề bài

ghi đề bài

2/ Giảng bài mới:

- Trình bày bài mẫu và cho HS nhận xét- HS quan sát, nhận xét:

+ Độ cao các con chữ

+ Khoảng cách giữa các chữ.

+ Nối giữa các con chữ

+ Các nét đưa bút liền nhau- Hướng dẫn cách viết trên bảng con

- HS theo dõi và viết trên bảng con

cái kéo

trái đào

- HS viết vào vở Tập Viết.- Hướng dẫn viết vào vở

+ k: cao 5 ơ li

+ t: cao 3 ơ li

+ đ: cao 4 ơ li

- Quan sát, sửa chữa và đánh giá 1 số bài

- Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài - HS tiếp tục viết

đúng, đẹp

- HS tham gia tìm hiểu bài bạn

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Dặn lun viết ở nhà

- HS lắng ngheGiao H¬ng ngµyth¸ng 11n¨m 2009

Ký dut cđa BGHTuần 12I.Mục tiêu:Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009

Bài 46: ôn - ơn120Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich19871.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ôn , ơn , con chồn, sơn ca.

2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Mai sau khôn lớn.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: con chồn, sơn ca.

-Tranh câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.

-Tranh minh hoạ phần luyện nói: Mai sau khôn lớn.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)

-Đọc bài ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.( 2em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :

Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho

các em vần mới: ôn , ơn – Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết được: ôn , ơn , con chồn,

sơn ca.

+Cách tiến hành :

a. Dạy vần ôn:

Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

-Nhận diện vần : Vần ôn được tạo bởi: ô và n

Phân tích vần ôn.

GV đọc mẫu

Ghép bìa cài: ôn

Hỏi: So sánh ôân và ơn?

Giống: kết thúc bằng n

Khác : ôn bắt đầu bằng ô.

Đánh vần ( cá nhân - đồng

-Phát âm vần:

thanh)

Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : chồn, con chồn

Phân tích và ghép bìa cài: chồn

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

-Đọc lại sơ đồ:

( cá nhân - đồng thanh)

ôn

Đọc xuôi – ngược

chồn

( cá nhân - đồng thanh)

con chồn

121Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987b.Dạy vần ơn: ( Qui trình tương tự)

ơn

sơn

sơn ca

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao

-Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt

bút, lưu ý nét nối)

+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

ôn bài

cơn mưa

khôn lớn

mơn mởn

-Đọc lại bài ở trên bảng

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

b.Đọc câu ứng dụng:

“Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.

c.Đọc SGK:

⊕ Giải laoĐọc xuôi – ngược ( cá nhân đồng thanh)

( cá nhân - đồng thanh)Theo dõi qui trình

Viết b. con: ôn , ơn , con chồn,

sơn ca.

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

( cá nhân - đồng thanh)Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

Nhận xét tranh

(Đọc c nhân – đ thanh)

Mở sách , đọc cá nhân 10 emd.Luyện viết:

Viết vở tập viết

e.Luyện nói:

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Mai sau khôn lớn”.

+Cách tiến hành :

Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?

Quan sát tranh và trả lời

-Mai sau khôn lớn em thích làm gì?

-Tại sao em thích làm nghề đó?

-Muốn trở thành người như em muốn, em

phải làm gì?

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

122Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009

Bài 47: en - ênI.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : en, ên, lá sen, con nhện

2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở

ngay trên tàu lá chuối

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá sen, con nhện.

-Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: ôn bài, khôn lớn, cơn mưa, mơn mởn ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)

-Đọc bài ứng dụng: Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá

chuối.

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :

Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu

cho các em vần mới: en , ên – Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết được: en, ên, lá sen, con nhện

+Cách tiến hành :

a.Dạy vần : en

-Nhận diện vần : Vần en được tạo bởi: e và n Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

Phân tích vần en.

GV đọc mẫu

Ghép bìa cài: en

Giống: kết thúc bằng n

Hỏi: So sánh en và on?

Khác : en bắt đầu bằng e

Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)

-Phát âm vần:

Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: sen

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : sen, lá sen

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

123Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987-Đọc lại sơ đồ:

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược

en

( cá nhân - đồng thanh)

sen

lá sen

b.Dạy vần ên: ( Qui trình tương tự)

ên

Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng

nhện

thanh)

con nhện

( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao

-Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình Theo dõi qui trình

Cả lớp viết trên bàn

đặt bút, lưu ý nét nối)

Viết b. con: en, ên, lá sen,

+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ

con nhện

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

áo len

mũi tên

Đọc trơn từ ứng dụng:

khen ngợi

nền nhà

(cá nhân - đồng thanh)

-Đọc lại bài ở trên bảng

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

b.Đọc câu ứng dụng:

Nhậ

“Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở n xét tranh.

Đọc (cnhân–đthanh)

ngay trên tàu lá chuối”.

HS mở sách .Đọc cá nhân 10 em

c.Đọc SGK:

⊕ Giải lao

Viết vở tập viết

d.Luyện viết:

e.Luyện nói:

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới

+Cách tiến hành :

Quan sát tranh và trả lời

Hỏi:-Trong lớp, bên phải em là bạn nào?

-Ra xếp hàng, trước em là bạn nào, sau

124Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987em là bạn nào?

-Ra xếp hàng, bên trái em là bạn nào,

bên phải em là bạn nào?

-Em viết bằng tay phải hay tay trái?

-Hãy tìm xung quanh các vật yêu q của

em?

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dòThø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009

Bài 48: in - unI.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : in, un, đèn pin, con giun.

2.Kó năng :Đọc được bài ứng dụng : “ n à ủn ỉn…”

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Nói lời xin lỗi.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn pin, con giun.

-Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói: Nói lời xin lỗi.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: áo len, khen ngợi, mũi tên, nền nhà ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)

-Đọc bài ứng dụng: Nhà Dế Mèn …. lá chuối”. ( 2 em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới

Hoạt động của GV

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :

Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu

cho các em vần mới: in, un – Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết được:in, un, đèn pin, con giun

125Hoạt động của HSPhòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987+Cách tiến hành :

a.Dạy vần : in

-Nhận diện vần : Vần in được tạo bởi: i và n

GV đọc mẫu

Hỏi: So sánh in và an?

-Phát âm vần:

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : pin, đèn pin

-Đọc lại sơ đồ:

in

pin

đèn pin

b.Dạy vần un: ( Qui trình tương tự)

un

giun

con giun

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao

-Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui

trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

nhà in

mưa phùn

xin lỗi

vun xới

-Đọc lại bài ở trên bảng

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

b.Đọc câu ứng dụng:

“n à ủn ỉn

Chín chú lợn con

126Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: in

Giống: kết thúc bằng n

Khác : in bắt đầu bằng i

Đánh vần ( cá nhân - đ thanh)

Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: pin

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng

thanh)

( cá nhân - đồng thanh)Theo dõi qui trình

Cả lớp viết trên bàn

Viết b. con: in, un, đèn pin,

con giun.

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

Nhận xét tranh.

Đọc (cnhân–đthanh)Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm

Trường Tiểu học Phường 1Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch

http://violet.vn/kich1987Ăn đã no tròn

HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em

Cả đàn đi ngủ”

c.Đọc SGK:

Viết vở tập viết

⊕ Giải lao

d.Luyện viết:

e.Luyện nói:

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Nói lời xin lỗi”.

+Cách tiến hành :

Quan sát tranh và trả lời

Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?

-Em có biết tại sao bạn trai trong tranh

mặt lại buồn hiu như vậy?

-Khi làm bạn bò ngã, em có nên xin lỗi

không?

-Em đã bao giờ nói câu: “ Xin lỗi bạn”,

Xin lỗi cô chưa? Trong trường hợp nào?

Kết luận: Khi làm điều gì sai trái, ảnh

hưởng

phiền hà đến người khác, ta

phải xin lỗi họ.

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dòThø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009

Bài 49: iên - yênI.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : iên,yên, đèn điện, con yến.

2.Kó năng :Đọc được bài ứng dụng :Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn

chở lá khô về tổ mới.

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Biển cả.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn điện, con yến.

-Tranh câu ứng dụng và ranh minh hoạ phần luyện nói: Biển cả.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc bảng : nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới ( 2 – 4 em đọc)

-Đọc bài ứng dụng: “n à ủn ỉn…”. ( 2 em)

-Viết bảng con: đèn pin, con giun ( 2 em ,cả lớp viết bảng con)

127Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (170 trang)

×