1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Bài 66: uôm - ươm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (657.94 KB, 170 trang )


3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Ong , bướm, chim, cá cảnh.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá:cánh buồm, đàn bướm ,câu ứng dụng và minh hoạ luyện nói.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết bảng con : thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi ( 2 – 4 em đọc)

-Đọc câu ứng dụng: “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.Tối đến, Sẻ mới có….

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :( 1 phút)

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô

giới thiệu cho các em vần mới:uôm, ươm – Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần (15 phút)

+Mục tiêu: Nhận biết được: uôm, ươm, cánh buồm,…

+Cách tiến hành :

a.Dạy vần: uôm

Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

-Nhận diện vần:Vần uôm được tạo bởi: u,ô và m

Phân tích và ghép bìa cài: uôm

GV đọc mẫu

Giống: kết thúc bằng m

Hỏi: So sánh uôm và iêm?

Khác : uôm bát đầu bằng uô

Đánh vần ,đọc trơn ( c nh- đth)

-Phát âm vần:

Phân tích và ghép bìa cài: buồm

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : buồm, cánh buồm

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

( cá nhân - đồng thanh)

-Đọc lại sơ đồ:

uôm

Đọc xuôi – ngược

buồm

( cá nhân - đồng thanh)

cánh buồm

b.Dạy vần ươm: ( Qui trình tương tự)

ươm

Đọc xuôi – ngược ( cá nhân bướm

đồng thanh)

đàn bướm

( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao ( 5 phút)

Theo dõi qui trình

-Hướng dẫn viết bảng con ( 8 phút)

Viết b.con: uôm, ươm,cánh buồm, đàn b

+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

+Chỉnh sửa chữ sai

Đọc trơn từ ứng dụng:

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: ( 10 phút)

(c nhân - đ thanh)

ao chuôm

vườn ươm

nhuộm vải

cháy đượm

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò ( 1phút)Tiết 2:

Giáo án học vần1.Hoạt động 1: Khởi động ( 1 phút)

2. Hoạt động 2: Bài mới: ( 15 phút)

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng.

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

b.Đọc câu ứng dụng:

“Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh

đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn.”

c.Đọc SGK:

⊕ Giải lao ( 5 phút)

d.Luyện viết: ( 8 phút)

e.Luyện nói: ( 10 phút)

+Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Ong, bướm, chim cá cá cảnh”.

+Cách tiến hành : Hỏi:

-Con ong thường thích gì?Con bướm thường thích

gì?

-Con ong và con chim có ích gì cho bác nông dân?

-Em thích con vật gì nhất?

-Nhà em có nuôi chúng không?

4.Củng cố dặn dò: ( 1 phút)

RÚT KINH NGHIỆMPHẦN BỔ SUNGGiáo án học vầnĐọc (c nhân 10 em – đthanh)

Nhận xét tranh.

Đọc (cánhân – đồng thanh)

HS mở sách. Đọc cá nhân 10

em

Viết vở tập viếtQuan sát tranh và trả lời

Thích hút mật ở hoa.Thích hoa

Hút mật thụ phấn cho hoa, bắt

sâu bọ.Ngày dạy : ...............................Bài 67 : ÔN TẬPI.Mục tiêu:

1.Kiến thức : Học sinh đọc và viết được chắc chắn các vần kết thúc bằng –m

2.Kó năng : Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng

3.Thái độ : Nghe và hiểu, kể lại tự nhiên một số tình tiết trong truyện kể : Đi tìm bạn

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Bảng ôn. Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng.Tranh minh hoạ phần truyện kể : Đi tìm bạn

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Viết và đọc từ ngữ ứng dụng : ao chuôm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm( 2 em)

-Đọc câu ứng dụng: “ Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời, ….

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : ( 1 phút)

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :Hỏi:

HS nêu

-Tuần qua chúng ta đã học được những vần gì mới?

-GV gắn Bảng ôn được phóng to

2.Hoạt động 2 :n tập: ( 15 phút)

+Mục tiêu:n các vần đã học

+Cách tiến hành :

HS lên bảng chỉ và đọc vần

a.Các vần đã học:

HS đọc các tiếng ghép từ chữ ở

b.Ghép chữ và vần thành tiếng

cột dọc với chữ ở dòng ngang

của bảng ôn.

⊕ Giải lao ( 5 phút)

c.Đọc từ ngữ ứng dụng: ( 10 phút)

Tìm và đọc tiếng có vần vừa ôn

-GV chỉnh sửa phát âm

-Giải thích từ: lưỡi liềm

xâu kim

nhóm lửa Đọc (cá nhân - đồng thanh)

Theo dõi qui trình

d.Hướng dẫn viết bảng con : ( 8 phút)

Viết b. con: xâu kim, lưỡi liềm

-Viết mẫu ( Hướng dẫn qui trình )

- Chỉnh sửa chữ viết cho học sinh.

( cá nhân - đồng thanh)

-Đọc lại bài ở trên bảng

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò ( 1phút)Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động ( 1 phút)

2. Hoạt động 2: Bài mới: ( 15 phút)

+Mục tiêu:

- Đọc được câu ứng dụng.

- Kể chuyện lại được câu chuyện: Đi tìm bạn

Giáo án học vần+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

b.Đọc câu ứng dụng:

“Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào”

-GV chỉnh sửa phát âm cho HS

c.Đọc SGK:

⊕ Giải lao ( 5 phút)

d.Luyện viết: ( 8 phút)

e.Kể chuyện: ( 10 phút)

+Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện:“Đi tìm bạn”

+Cách tiến hành :

-GV dẫn vào câu chuyện

-GV kể diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ:

( Theo 4 tranh)

+ Ý nghóa :Câu chuyện nói nên tình bạn thân thiết

của Sóc và Nhím.

4.Củng cố dặn dò: ( 1 phút)

RÚT KINH NGHIỆMPHẦN BỔ SUNGGiáo án học vầnĐọc (c nhân 10 em – đthanh)

Quan sát tranh. Thảo luận về

tranh minh hoạ.

HS đọc trơn (c nhân– đthanh)HS mở sách. Đọc cá nhân 10

em

Viết vở tập viếtHS đọc tên câu chuyện

Thảo luận nhóm và cử đại diện

lên thi tàiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (170 trang)

×