1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 3. ÔN TẬP BÀI HÁT : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv ghi lên bảngGv hớng dẫn

Gv hỏiGv kết luậnGv dùng đànGv kết luận

Gv đọc nhạcGv hỏiGv củng cố

Gv ghi bảng

Gv đọc nhạc

Gv hỏiGv kết luậnGv kẻ khuông nhạcGv hỏiNm hc 2013-2014- Nội dung 2 : Nhạc lý: Những thuộc tính của âm

thanh. Các ký hiệu âm nhạc.

a) Những thuộc tính của âm thanh

- Gv cầm thớc gõ lên bảng, để hòn phấn rơi trên

bàn và hỏi:

? Các tiếng thớc gõ lên bảng có tiếng cao thấp

không ? Và tiếng phấn?

(Tiếng thớc gõ lên bảng, tiếng phấn rơi xuống

bàn cờ phát ra âm thanh nhng không phân biệt đợc cao thấp).

- Trong đời sống, tiếng kẹt cửa, tiếng đá rơi âm

thanh không có độ cao thấp rõ rệt; Đó là tiếng

động (tạp âm).

- Dùng đàn OOC Gan, bấm nút Voice chọn

giọng ghi-ta, giọng sáo đánh lên 1 câu nhạc và

cho HS so sánh tiếng Ghi Ta với tiếng động.

(Tiếng ghi-ta, tiếng sáo có độ trầm bổng rõ

ràng).

Các âm thanh có độ cao, thấp rõ rành ngời ta gọi

đó là âm thanh có tính nhạc.

Giáo viên đọc nhạc bài làng tôi gồm 8 nhịp đầu

tiên để minh hoạ về cao độ, trờng độ, cờng độ,

âm sắc. Gv nhấn mạnh tính chất của thuộc tính

đó trong lúc đọc nhạc.

? Vậy bốn thuộc tính của âm thanh là gì? - Cao

độ : Là độ cao thấp của âm thanh

- Trờng độ : Độ ngân dài hay ngắn

- Cờng độ : Phát ra mạnh hay nhẹ

- Âm sắc : Màu sắc riêng của mỗi âm thanh

- Giáo viên củng cố lại 4 thuộc tính của âm thanh

b) Các ký hiệu âm nhạc

- Gv ghi 7 nốt nhạc lên bảng : Đô-Rê-Mi PhaSon-La-Si.

Gv đọc nhạc bài hát :"Tiếng lên đoàn viên, Nh có

Bác Hồ,"

? Qua xớng âm những bài hát này, các em thấy

gì đặc biệt? (Bài hát này đều có các nốt trong 7

nốt nhạc ở bảng)

- Kết luận : Từ những bài hát, bản nhạc ngắn đến

những tác phẩm âm nhạc đồ sộ cũng chỉ hình

thành từ 7 nốt nhạc cơ bản : Đô-Rê-Mi-Fa-SonLa-Si.

* Khuông nhạc:

- Kẻ 2 khuông nhạc để so sánh và nhận biết a và

b- Hs ghi bài- Hs trả lời- Hs ghi nhớ- Hs nghe và phân biệt

-Hs trả lời

- Hs ghi nhớ

- Hs nghe- Hs trả lời ở SGK- Hs ghi nhớ- Hs nghe

- Hs trả lời- Hs quan sát và so sánh(a)

(b)

? Số lợng dòng kẻ ở 2 khuông này thế nào? Là - Hs trả lời

bao nhiêu dòng (cả (a) và (b) đều có 5 dòng kẻ)GV: Nguyn Th Thanh Tõn-6-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngGv kết luận

Gv hỏi

Gv hớng dẫnGv giới thiệuGv ghi bảngGv hớng dẫnGv điều khiểnGv hỏiNm hc 2013-2014? Khoảng cách giữa các dòng kẻ a và b thế nào ?

(ở a thì cách đều nhau, còn ở b thì không đều).

? Còn điều gì khác lạ nữa giữa a và b của các

dòng kẻ? (ở a thì các dòng kẻ song song với

nhau, còn ở b thì không song song)

- Hình (a) mới đúng gọi là khuông nhạc

? Vậy thế nào là khuông nhạc? (Khuông nhạc là

4 dòng kẻ song song, cách đều nhau)

- Các dòng kẻ đợc đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Kể

từ dới lên.Giữa 2 dòng kẻ là 4 khe. Khuông nhạc

còn đợc mở rộng bởi các dòng kẻ phụ ở trên và

dới. +Khoá son - khoá nhạc.

- Khoá nhạc là ký hiệu âm nhạc đặt ở đầu các

khuông nhạc.

Có 3 loại khoá nhạc : Khoá son, khoá pha, khoá

đô nhng hay dùng là khoá son.

- Khoá son : Khoá son có nét bắt đầu từ dòng 2

của khuông (Vừa vẽ vừa nói cách vẽ). Nốt nhạc

nằm trên dòng 2 này có ên là nốt Son mà định ra

vị trí cao độ các nốt nhạc khác.

-Lu ý Hs Cỏch vit nt nhc:cỏc nt nc u cú

hỡnh bu dc nm nghiờn v phớa tay phi-- Hs ghi nhớ

- Hs trả lời

- Hs ghi nhớ- Hs nghe và ghi khoá

son- Hs ghi vở- Hs thực hiện4) Củng cố:

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát - Hs hát 2 lần

bài "Tiếng chuông và ngọn cờ".

- Gv đặt một số câu hỏi về nhạc lý:

? Thế nào là khuông nhạc ? Giải thích?

- Hs trả lời

? Nói tác dụng và cách viết của khoá son? (thực

hành).

? Có bao nhiêu nốt để ghi cao độ nốt nhạc? Hãy

kể tên?

5) Dặn dò

- Ôn lại những kiến thức đã học

- Chuẩn bị tiết học sau./.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-7-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014Ngy son: 09/9/2012-Ngy dy: 11/9/2012

TIT 4.NHC L : CC K HIU GHI TRNG CA M THANH

TP C NHC : TN S 1.I. Mc tiờu:

- Hc sinh cú nhng hiu bit v trng trong õm nhc.

- Ghi nh nhng lu ý khi vit nt nhc, bit cỏch vit v tỏc dng ca du lng.

- Thụng qua TN s 1 Hs lm quen vi cac nt ụ, Rờ, Mi, Pha, Son, La, Si trờn khuụng v

tp c, tp nghe cỏc õm ú.

II. Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- Gv ghi quan h gia cỏ hỡnh nt trong SGK ra bng ph.

- Chộp bi TN ra bng ph.

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng

Ni dung

ca giỏo viờn

Gv kim tra

1) n nh t chc

s s

2) Bi c :

? Hóy nhc li bn thuc tớnh ca õm thanh v tỏc dng

Gv hi

ca nú?

? K tờn 7 nt nhc theo th t v vit lờn khuụng

nhc ?

- Gv nhn xột - xp loi.

3) Ni dung bi:

Gv ghi lờn Ni dung 1 : Nhc lớ : Cỏc kớ hiu ghi trng ca õm

bng

thanh

Gv vit

a) Quy nh v trng trong õm nhc

Mt nt trũn ngõn di = 2 nt trng = 4 nt en = 8 nt

múc n = 16 nt múc kộp.

Gv ly vớ d

Vớ d : Trong khi mt ngi ang hỏt mt nt trũn, mt

ngi khỏc cú th hỏt c 16 nt múc kộp.

Gv vit vớ d b) Cỏch vit nt nhc trờn khuụng

Nt nhc cú hỡnh bu dc nm nghiờng v phớa bờn

phi.Hot ng ca hc

sinh

L.trng bỏo cỏo- Hs tr li- Hs ghi bi

- Hs ghi bi- Hs nghe

- Hs tp vit nhcGv

dnhng Cỏc nt nhc t dũng th ba uụi nt cú th quay lờn - Hs nghe

hoc quay xung. Cỏc nt t khe th 3 tr lờn uụi nt

thng quay lờn.

Gv vit vớ d Vớ d:

- Hs ghi nh

lờn bng

Quay xung, lờn Quay xungGV: Nguyn Th Thanh TõnQuay lờn-8-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv vit bngGv

hng

dn

Gv a vớ d

Gv

khiniuGv ghi lờn

bng

Gv gii thiu

Gv

hng

dn

Gv ch nh

Gv n

Gv nNm hc 2013-2014c) Du lng

Du lng en v du lng n

Du lng en:

hoc

Du lng n :

- Du lng l kớ hiu ch thi gian tm ngng ngh ca

õm thanh. Mi hỡnh nt cú 1 du lng tng ng.

Vớ d : =

hoc (Du lng en 1p')

= (Du lng n 1/2p')

Cho Hs quan sỏt v nghe cõu hỏt trớch trong bi Em ln

khụn lờn Hs nhn bit v du lng en tng ng nt

en;

Trớch bi Lớ cõy xanh nhn bit du lng n

Ni dung 2: Tp c nhc : TN s 1.

õy l bi Bit núi gỡ vi m õy, nhc ca Mụ-da,

ngi ta ó da vo giai iu ny t rt nhiu li hỏt

- Chia tng cõu : C bi cú 6 cõu nhng SGK ch gii

thiu hai cõu u tiờn, mi cõu cú by nt nhc.

- Núi tờn nt nhc trờn khuụng (2-3 ln)

- Hs c khi ng theo n vi ba ln thang õm : ụRờ-Mi-Pha-Son-La-Si-

- c tng cõu : Gv n cõu 1 hai n 3 ln cho Hs nghe

sau ú n li bt nhp cho Hs c

- Gv n tip cõu 2 ba ln bt nhp cho Hs c.- Hs quan sỏt- Hs nghe

- Hs ghi nh

- Hs quan sỏt v nhn

bit- Hs ghi bi

- Hs nghe

- Hs theo dừi

- Hs núi tờn nt

- Hs c tờn ni

- Hs c cõu 1- Hs c cõu 2

Gv

khiniu - Cho Hs ghộp c 2 cõu . Khi tp c Gv hng dn chỳ

ý khi tp c : c ỳng cao cỏc nt, gừ theo tng

nt u n. Th hin ỳng du lng en.

Gv n v - Hỏt li ca : Gv n giai iu cho Hs hỏt li, hỏt mi - Hs thc hin

hng dn

cõu 2-3 ln.

Gv

iu - Chia lp thnh 2 nhúm : Mt nhúm c nhc, nhúm - 2 nhóm thực hiện

khin

kia hỏt li ca. Sau i li.

- Hs trình bày

- Ch nh 2-3 Hs trỡnh by hon chnh bi TN s 1 kt

hp v phỏch. Gv nhn xột.

Gv ch nh

Gv hớng dẫn - Hs chép bài TĐN số 1 ra vở chép nhạc rồi nhận xét,

đánh giá

Gv

khiểnđiều 4/Cng c:

- Cho Hs nhắc lại các kí hiệu ghi trờng độ của âm thanh.

5) Dặn dò:

- Làm bài tập số 1, 2 ở SGK

* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-9-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×