1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 10. HỌC HÁT : BÀI HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv chỉ định

Gv làm mẫu

Gv hớng dẫn

Gv đàn

Gv làm mẫu

Gv đàn

Gv đàn 4 câu

Gv làm mẫu

Gv đàn

Gv đàn giai điệu

Gv hớng dẫn

Gv chia nhóm

Gv chỉ định

Gv điều khiển

Gv chỉ định

Gv hớng dẫnGv chia HsGv chỉ huy

Gv chỉ địnhGv gợi ýGv hớng dẫn

Gv điều khiển

Gv chỉ địnhGv căn dặnNm hc 2013-2014a, ô, u.

Gọi 1 -2 Hs đọc lời ca

Tập hát từng câu : Dịch giọng -3

Gõ hình tiết tấu câu 1 và 2 (giống nhau)

Đàn giai điệu câu 1 và 2 ba lần cho Hs nghe sau

đó bắt nhịp cho Hs hát

- Gõ hình tiết tấu câu 3 và 4 (giống nhau)- Hs đọc

- Hs quan sát

- Hs thực hiện

- Hs tập hát câu 1, 2-Hs quan sát và thực

hiện

- Đàn giai điệu câu 3 và 4 ba lần và bắt nhịp cho - Hs tập hát câu 3 và 4

Hs hát.

- Cho Hs hát nối 4 câu.

- Hs hát

- Hs quan sát và thực

-Gõ hình tiết tấu câu 5 và 6 (giống nhau)

hiện

- Đàn giai điệu câu 5 và 6 ba lần sau đó đàn lại - Hs hát câu 5 và 6

bắt nhịp cho Hs hát.

- Đàn toàn bộ giai điệu cho Hs ghép toàn bài.

- Hs ghép cả bài

Cho Hs hát đầy đủ cả bài 2 lần.

- Hs hát 2 lần

Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập

- Hs luyện tập

- Gọi 1 vài nhóm lên trình bày bài hát. Gv nhận - Hs trình bày

xét, sửa chữa.

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát - Hs hát

bài 2 lần.

- Gọi một số Hs hát bài kết hợp nhún theo nhịp - Hs hát kết hợp nhún

bài.

theo nhịp

- Tập sử dụng lối hát đuổi

- Hs thực hiện

Gv hát trớc, nửa lớp hát đuổi vào sau một câu.

Hát đến hết bài.

- Chia Hs thành 2 nửa; một nửa hát trớc, một nửa - Hs thực hiện

Hs hát vào sau một nhịp, hát nh vậy đến hết bài.

Đổi ngợc lại.

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp và chỉ huy - Cả lớp thực hiện cách

cho Hs hát đuổi.

hát đuổi

- Gv chọn hai đến bốn Hs trình bày bài hát - Hs trình bày

"Hành khúc tới trờng" với cách hát đuổi. Gv

nhận xét - xếp loại.

Hs làm bài tập ở SGK

- Hs trả lời

1) Em hãy tìm một bài bài hát có tính chất hành

khúc ? "Hành khúc đội" (Phong Nhã), "Hát mãi

Khúc quân hành", Kim đồng, Tiến bớc dới quân

kỳ.

- Hớng dẫn Hs làm bài tập số 2 ở SGK.

- Hs thực hiện

4) Củng cố:

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát - Hs hát kết hợp đánh

lại bài 2 lần kết hợp đánh nhịp.

nhịp

- Gọi một vài Hs trình bày bài hát "Hành khúc - Hs trình bày

tới trờng". Gv nhận xét -xếp loại.

5) Dặn dò:

- Chuẩn bị một số động tác phụ hoạ cho bài hát

- Hs ghi nhớGV: Nguyn Th Thanh Tõn-23-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014- Chuẩn bị tiết học sau./.

* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-24-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014NS:28/10/2012ND:30/10/2012

TIT 11.TP C NHC : TN S 4

m nhc thng thc: Nhc s Lu Hu Phc v bi hỏt "Lờn ng"I. Mc ớch :

- Tp c nhc thang 7 õm : - Rờ - Mi - Pha - Son - La - Si (m 7 rng xung õm Sỡ) vi

cac õm hỡnh n, en, lng n v lng en.

- Cho Hs bit nhc s Lu Hu Phc l mt tỏc gi õm nhc ln ca Vit Nam.

-Cú k nng c nhc kt hp ỏnh nhp

II. Giỏo viờn chun b:

- n phớm in t.

- Chộp bi TN s 4 ra bng ph

- nh nhc s Lu Hu Phc

- Chun b mt s trớch on bi hỏt thiu nhi ca nhc s Lu Hu Phc

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng

ca GvHot ng

ca HSNi dung

1) n nh t chcGv kim tra s sL.trng bỏo cỏo

2) Bi c : Kim tra an xen trong gi3) Ni dung bi:

Gv ghi lờn bng

Ni dung 1: Tp bi nhc : TN s 4

Nhc Mụ - da

Gv treo bng ph - Bng ph chộp bi TN s 4 v hi :

chộp v hi bi

? Nhp ca bi TN l nhp my ? ( nhp 2 )

4

TN

2

? ý ngha ca nhp ? ( Cú 2 phỏch , mi phỏch

4

l 1 nt en , phỏch 1 mnh , phỏch 2 nh ) .

? trong bi s dng hỡnh nt gỡ ? ( Hỡnh nt en ,

múc n , lng en , lng n )

? V cao s dng nt no ? ( T nt si n

nt ụ ) .Gv hng dn

- Gv ch nh

Gv ỏnh n- Bi nhc gm cú 2 cõu , mi cõu cú 4 nhp .

- Hs c tờn nt ca tng cõu .

- n cao Hs luyn gam ụ trngGV: Nguyn Th Thanh Tõn-25-- Hs ghi v

- Hs quan sỏt v tr li- Hs nhc li

- Hs c

- Hs luyn gamm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv n

Gv hng dn

Hỡnh TT cõu 1Nm hc 2013-2014- n cho Hs luyn c m rng nt si.

c v gừ hỡnh tit tu trong bi TN sau õy :

Hỡnh TT :

n - - - - - - - n lng

+ + + + + + + + + + + + +Hỡnh TT cõu 2Gv hng dn

Gv n

Gv c

Gv n cõu 1

Gv hng dnGv n cõu 2

Gv n cõu 1 v 2

Gv lu ýGv chia nhúm

Gv ch nh

Gv hng dn

Gv ghộp li

Gv ch nhGv n giai iu- Hs luyn

- Hs thc hin-Hỡnh TT :

n - - - - - - - - -en (lng )

+ + + + + ++ + + + + +

+

* Tp c nhc :

- Hs thc hin

- n giai iu bi TN s 4 cho Hs nghe 1-2 -Hs nghe

ln

- c mu bi TN 1 ln .

-Hs nghe c tờn nt

nhm theo

- n giai iu cõu 2 - 3 ln cho Hs nghe sau ú - Hs nghe, c 1-2 ln

hc li v bt nhp cho Hs c .

- Khi c Gv hng dn Hs thc hin ỳng cỏc - Hs thc hin

nt múc dn liờn tip, nt Si dũng k ph phớa

di , du lng n

- n tip cõu hai 2 - 3 ln cho Hs nghe sau ú - Hs c cõu 2

c li v bt nhp cho Hs c .

- n giai iu cõu mt vcõu hai bt nhp cho -Hs ghộp c 2 cõu

Hs c c . Nu Hs sai Gv dng li sa ngay .

- Gv lu ý Hs : Cui cõu 1 ngh bng du lng - Hs ghi nh

n ( 1/2 p ) cui cõu 2 ngh bng du lng en

(1 phỏch )

- Chia hc sinh thnh 3 nhúm luyn tp bi TN - Hs luyn tp

.

- Gi 1 vi nhúm c bi TN . Gv nhn xột - - 1-2 nhúm trỡnh by

Sa sai ( nu cú )

- Cho Hs c bi TN kt hp gừ phỏch.

- Hs c nhc kt hp

gừ phỏch

- Chộp li vo bng ph ó chộp sn bi TN s - Hs quan sỏt

4

- Gi 1 bi Hs hc khỏ , gii t phộp li ca theo - Hs thc hin

iu bi TN , Gv nhn xột - sa sai.

Cõu1 : No cựng nhau cm tay ta vui mỳa v ta

hỏt muụn cõu ca

Cõu 2 : Chan cha tỡnh mn thng chỳng mỡnh

sỏt vai vi lũng thit tha .

- n giai iu bi TN s 4 cho Hs t phộp li - Hs ghộp li ca hai n

ca .

3 lnGV: Nguyn Th Thanh Tõn-26-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×