1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 11. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv treo bng ph - Bng ph chộp bi TN s 4 v hi :

chộp v hi bi

? Nhp ca bi TN l nhp my ? ( nhp 2 )

4

TN

2

? ý ngha ca nhp ? ( Cú 2 phỏch , mi phỏch

4

l 1 nt en , phỏch 1 mnh , phỏch 2 nh ) .

? trong bi s dng hỡnh nt gỡ ? ( Hỡnh nt en ,

múc n , lng en , lng n )

? V cao s dng nt no ? ( T nt si n

nt ụ ) .- Hs quan sỏt v tr liGv hng dn

- Gv ch nh

Gv ỏnh n

Gv n

Gv hng dn

Hỡnh TT cõu 1- Hs nhc li

- Hs c

- Hs luyn gam

- Hs luyn

- Hs thc hin- Bi nhc gm cú 2 cõu , mi cõu cú 4 nhp .

- Hs c tờn nt ca tng cõu .

- n cao Hs luyn gam ụ trng

- n cho Hs luyn c m rng nt si.

c v gừ hỡnh tit tu trong bi TN sau õy :

Hỡnh TT :

n - - - - - - - n lng

+ + + + + + + + + + + + +Hỡnh TT cõu 2Gv hng dn

Gv n

Gv c

Gv n cõu 1

Gv hng dnGv n cõu 2

Gv n cõu 1 v 2-Hỡnh TT :

n - - - - - - - - -en (lng )

+ + + + + ++ + + + + +

+

* Tp c nhc :

- Hs thc hin

- n giai iu bi TN s 4 cho Hs nghe 1-2 -Hs nghe

ln

- c mu bi TN 1 ln .

-Hs nghe c tờn nt

nhm theo

- n giai iu cõu 2 - 3 ln cho Hs nghe sau ú - Hs nghe, c 1-2 ln

hc li v bt nhp cho Hs c .

- Khi c Gv hng dn Hs thc hin ỳng cỏc - Hs thc hin

nt múc dn liờn tip, nt Si dũng k ph phớa

di , du lng n

- n tip cõu hai 2 - 3 ln cho Hs nghe sau ú - Hs c cõu 2

c li v bt nhp cho Hs c .

- n giai iu cõu mt vcõu hai bt nhp cho -Hs ghộp c 2 cõu

Hs c c . Nu Hs sai Gv dng li sa ngay .GV: Nguyn Th Thanh Tõn-31-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv lu ýGv chia nhúm

Gv ch nh

Gv hng dnNm hc 2013-- Gv lu ý Hs : Cui cõu 1 ngh bng du lng

n ( 1/2 p ) cui cõu 2 ngh bng du lng en

(1 phỏch )

- Chia hc sinh thnh 3 nhúm luyn tp bi TN

.

- Gi 1 vi nhúm c bi TN . Gv nhn xột Sa sai ( nu cú )

- Cho Hs c bi TN kt hp gừ phỏch.- Hs ghi nh- Gi mt Hs c phn gii thiu tỏc gi .

Túm tt nhng nột chớnh v nhc s Lờ Hu

Phc Sgk .

- Hỏt trớch on bi hỏt : Reo vang bỡnh minh ", "

thiu nhi th gii liờn hoan " , ca ngi H Ch

Tch ( lónh t ca)

Ch tch H Ch Tch trn i phn u, hi sinh

vỡ s nghip gii phúng dõn tc, vỡ nhõn dõn, vỡ

t quc Vit Nam nh li ca bi hỏt m nhc s

Lu Hu Phc ó sỏng tỏc.

2 ) Bi hỏt "Lờn ng " :(10p)

- Bng ph chộp nhc v li ca bi hỏt " Lờn

ng "

- Gii thiu s ra i v tỏc dng ca bi hỏt .

- Hỏt bi "Lờn ng" 1 - 2 ln cho Hs nghe .- Hs c

- Hs nghe- Hs luyn tp

- 1-2 nhúm trỡnh by- Hs c nhc kt hp

gừ phỏch

Gv ghộp li

- Chộp li vo bng ph ó chộp sn bi TN s - Hs quan sỏt

4

Gv ch nh

- Gi 1 bi Hs hc khỏ , gii t phộp li ca theo - Hs thc hin

iu bi TN , Gv nhn xột - sa sai.

Cõu1 : No cựng nhau cm tay ta vui mỳa v ta

hỏt muụn cõu ca

Cõu 2 : Chan cha tỡnh mn thng chỳng mỡnh

sỏt vai vi lũng thit tha .

Gv n giai iu

- n giai iu bi TN s 4 cho Hs t phộp li - Hs ghộp li ca hai n

ca .

3 ln

Gv chia nhúm

- Chia Hs thnh 2 na : Mt na c nhc, 1 na - Hs thc hin

hỏt li kt hp gừ phỏch . Sau i ngc li .

Gv iu khin

- M giai iu ghớ sn n bt nhp cho Hs c - Hs c bi 2 ln

nhc , hỏt li , kt hp gừ phỏch .

Gv ch nh

- Gi mt vi Hs trỡng by bi TN s 4 . Gv - Hs trỡnh by

nhn xột .

Gv ghi lờn bng

Ni dung 2: m nhc thng thc : nhc s - Hs ghi bi

Lu Hu Phc v bi hỏt " Lờn ng " .

Gv treo nh gii 1) Nhc s Lu Hu Phc (5p)

- Hs ghi

thiu

- nh nhc s Lu Hu Phc

- Hs quan sỏt v nghe

Gv ch nh

Gv gii thiu

Gv hỏt* Liờn h lng gộp

GV thuyt trỡnh.Gv ghi bng

Gv treo bng ph

Gv gii thiu

Gv hỏtGV: Nguyn Th Thanh Tõn-32-- Hs nghe v cm nhn- Hs lng nghe- Hs ghi

- Hs quan sỏt

- Hs nghe

- Hs nghe nhm theom nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv n giai iu

Gv hi

Gv iu khin

Gv ch nhNm hc 2013-- Gv m giai iu ghi sn n v hỏt b"Lờn

ng" 1 - 2 ln cho Hs nghe.

? Em hóy phỏt biu cm ngh sau khi nghe bi

hỏt

4) Cng c : (4p)

- Cho Hs ụn li bi TN s 4.

- Túm tt li nhng nột chớnh v nhc s Lờ Hu

Phc .

5/ Dn dũ: (1p)

- Hc bi c

- Chun b tit hc sau .- Hs nghe cm nhn

- Hs tr li

-Hs c bi TN

-Hs tr li

-Hs lng nghe* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-33-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son: 02/11/2013

Ngy dy: 04/11/2013TUN 12 - TIT 12:ễN TP BI : HNH KHC TI TRNG

ễn tp bi : TN s 4

m nhc thng thc : S lc v dõn ca Vit Nam .I . Mc tiờu :

1. Kin thc:

- ễn bi hỏt Hnh khỳc ti trng , tp s dng li hỏt ui .

- ễn tp c nhc s 4 , tp dt li ca cho bn nhc .

- Hs bit dõn ca l gỡ ? Ai l ngi sỏng tỏc dõn ca ?

2. K nng:

- Cú k nng c chớnh xỏc cỏc õm hỡnh tit tu trong bi TN.

3. Thỏi :

- Thờm yờu quý mụn hc v tớch ly nhng kinh nghim v cỏc ln diu dõn ca t ú giỳp

cỏc em thờm yờu quờ hng t nc hn

II. Chun b:

1. Chun b ca GV

- n phớm in t

- Luyn tp hỏt vng bố hỏt ui

- Chun b n v hỏt trớch on mt s bi dõn ca tiờu biu ca ba min t nc ta.

- Ghi sn giai iu bi hỏt "Hnh khỳc ti trng", bi TN s 4 vo b nh ca n.

2. Chun b ca HS:

- SGK, v ghi chộp

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trc quan, PP ging ging

III. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kiểm tra sĩ sốGv ghi lên bảng

Gv đàn

- Gv điều khiển

Gv chỉ địnhNi dung

1) ổn định tổ chức (1p)

2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ

3) Nội dung bài:

Nội dung 1: Ôn tập bài : Hành khúc tới trờng

(10p)

- Đàn bất kỳ một câu hát trong bài hành khúc tới

trờng cho Hs nghe và nhận biết đó là câu hát

nào ? Hãy hát lên câu hát đó ?

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho

Hs hát bài "Hành khúc tới trờng" 2 lần.

- Gọi một số Hs hát kết hợp múa phụ hoạ một số

động tá nh các em đã chuẩn bị ở nhà.

Gv nhận xét và chọn một số động tác đẹp hớng

dẫn Hs thực hiện.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-34-Hot ng ca hc

sinh

Lp trng bỏo cỏoHS ghi bi

HS lng nghe v nhn

bit

HS hỏt

Hs thc hinm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv điều khiển- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát

kết hợp múa phụ hoạ.

Gv hớng dẫn

Tập hát đuổi : Gv làm mẫu cùng với đàn

Gv chia nhóm

- Chia Hs thành 2 nửa: Nửa lớp hát trớc, nửa còn

lại hát đuổi theo vào sau một câu.

Gv điều khiển

- Cho Hs tự chọn nhóm và tập hát đuổi theo

nhóm.

Gv chỉ định

- Gọi lần lợt từng nhóm lên bảng trình bày. Gv

nhận xét, xếp loại một số Hs hát tốt.

Gv ghi lên bảng

Nội dung 2 : Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4

(15p)

Gv đàn

- Đàn thang 7 âm đi lên, xuống cho Hs luyện.

Đô -rê-mi-pha-son-la-si-(đố)

Gv đánh đàn

- Đàn bài TĐN số 3 cho Hs đọc đúng với cao độ,

trờng độ. Khi Hs đọc tay gõ phách (mạnh, nhẹ)

theo nhịp.

Gv điều khiển

- Đánh đàn 2 nhịp đầu (Hs đọc thầm) rồi tự đọc

tiếp hai nhịp sau, làm nh vậy đến hết bài (bài đọc

có 8 nhịp sẽ tiến hành 2 lần).

Gv điều khiển

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs đọc

nhạc và hát lời ca 2-3 lần.

Gv chỉ định

- Lấy tinh thần xung phong của Hs. Gv nhận xét

- xếp loại

Gv gợi ý

-Gợi ý cho Hs tập đặt lời ca cho bài TĐN số 4

Gv chỉ định

- Gọi một số Hs trình bày lời ca mới. Gv nhận

xét và xếp loại Hs đặt lời đúng.

Gv điều khiển

- Chia Hs thành 2 nửa; Một nửa đọc nhạc, một

nửa hát lời. Gv mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt

nhịp cho Hs hát kết hợp đánh nhịp.

Gv ghi bảng

Nội dung 3: Âm nhạc thờng thức:

Sơ lợc về dân ca Việt Nam (15p)

Gv chỉ định

Gọi Hs đọctừng phần ca bi

Gv hỏi

? Dân ca là gì? (Là những bài hát)

? Do ai sáng tác ? (Nhân dân)

? Tại sao chúng ta phải giữ gìn và học tập phát

triển dân ca? (Vì dân ca là sản phẩm tinh thần

quý giá của ông cha để lại, cần trân trọng giữ

gìn, học tập và tiếp tục phát triển vốn quý ấy).

Gv treo ảnh giới - Treo ảnh tả cảnh sinh hoạt của ba miền: Bắc bộ,

thiệu

Nghệ Tĩnh, Nam Bộ.

Gv hát

- Hát trích đoạn dân ca ba miền cho Hs nghe .

Trống cơm (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)

Ví dặm (Nghệ An)

Ru con (Dân ca Nam Bộ)

Gv hát trích đoạn - Hát trích đoạn một số bài dân ca các dân tộc, và

và đặt câu hỏi

hỏi Hs đó là dân ca dân tộc nào ? Vùng miền nào

?

Hoa thơm bớm lợn (Dân ca quan họ Bắc Ninh)

Ví phờng vải (Dân ca Nghệ Tĩnh)

Đi cắt lúa (Dân ca Hrê)

Gv giới thiệu

- Giới thiệu những nét chính về dân ca Việt Nam

ở SGK.

Gv hỏi

? Em hãy kể tên một số bài dân ca và cho biết bài

dân ca đó ở vùng miền nào ? Và hát lên bài hátGV: Nguyn Th Thanh Tõn-35-Hs luyn tp

Hs biu dinHs c

Hs thc hin

Hs c

Hs thc hin

Cỏ nhõn c

Hs trỡnh byHs c

Hs tr liHs lng ngheHs tr liHs thc hinm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv điều khiểnNm hc 2013-đó.

4) Củng cố (3p)

- Cho Hs ôn lại bài hát "Hành khúc tới trờng" và Hs thc hin

đọc bài TĐN số 4 theo giai điệu ghi sẵn ở đàn.

- Hớng dẫn Hs làm bài tập ở SGK.

5) Dặn dò(1p)

- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học hôm

nay.

Hs ghi nh

- Chuẩn bị tiết học sau./.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-36-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son: 09/11/2012

Ngy dy: 11/11/2012TUN 13 - TIT 13HC HT BI: I CY

Dõn ca Thanh HoỏI . Mc tiờu :

1. Kin thc:

- Dy hc sinh bi hỏt i cy, mt bi dõn ca ni ting ca nhõn dõn Thanh Hoỏ.

- Hs bit hỏt v th hin bi dõn ca mt cỏch nh nhng, duyờn dỏng.

2. K nng:

- Rốn k nng hỏt hũa ging, hỏt lnh xng

3. Thỏi :

-Qua bi hỏt Hs hiu bit thờm mt vi nột v quờ hng Thanh Húa

II. Chun b:

1. Chun b ca GV:

- n phớm in t

- Bn hnh chớnh Vit Nam

- Su tm mt vi bi hỏt trong T khỳc mỳa ốn hỏt cho Hs nghe.

- Su tm mt vi bi dõn ca Thanh Hoỏ.

- Bng ph chộp li bi hỏt "i cy".

- Ghi sn phn m v giai iu vo b nh ca n.

2. Chun b ca HS:

- V ghi chộp, SGK

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trỡnh by, PP thc hnh, PP m thoi

VI. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s s

Gv hiGv ghi lờn bng

Gv treo bn

Gv ch nhNi dungHot ng ca

hc sinh1. n nh t chc: (1p)

L.trng bỏo cỏo

2. Bi c: (4p)

? K tờn mt s ln iu dõn ca v cho bit bi ú - Hs tr li

thuc vựng, min no trờn t nc ta.

3. Ni dung bi:

Hc hỏt : Bi i cy

- Hs ghi v

(Dõn ca Thanh Hoỏ)

Gii thiu bi hc: (7p)

- Hs quan sỏt

- Bn hnh chớnh Vit Nam

- Gi mt Hs lờn ch a d tnh Thanh Hoỏ. Gv nhn - Hs lờn chGV: Nguyn Th Thanh Tõn-37-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-xột

Gv gii thiu

- Thanh Hoỏ l mt tnh cú 3 vựng a d: ng

bng, trung du v min nỳi. Ni õy l quờ hng ca

cỏc anh hựng dõn tc nh : B Triu, Lờ Li, Lờ Lai

Gv hỏt trớch

- Hỏt trớch on bi hỏt "Hũ xuụi theo ln vn"

(Dõn ca Thanh Hoỏ)

Gv treo bng ph

Bng ph chộp sn nhc v li bi hỏt "i cy"

Gv gii thiu

i cy l cụng vic lao ng ca nhng ngi nhõn

dõn. H phi thc khuy dy sm cy hỏi cho kp

thi v.Tuy vt c nhng vi bn cht lc quan yờu

i, yờu lao ng, yờu ca hỏt ngi nụng dõn ó sỏng

tỏc ra c nhng iu mỳa p, nhng bi hỏt hay. i

cy l mt trong nhng bi hỏt ú (Bi hỏt i cy

trớch trong T khỳc mỳa ốn gm 10 bi hỏt).

Gv hỏt trớch

- Hỏt trớch on bi "Nh m" trong t khỳc mỳa ốn.

Gv hỏt mu

Hc Hỏt: (20p)

- Hỏt mu bi i cy cho Hs nghe 1-2 ln

Gv hng dn v - Chia bi hỏt thnh 4 cõu

ỏnh du

Cõu 1: T u n "Sỏng trng"

Cõu 2 : Tip theo n "cựng chng"

Cõu 3: Tip theo n "cu cho"

Cau 4: Cũn li

Gv n

- n cao i lờn, xung cho Hs luyn thanh õm a

mt n hai phỳt.

Gv ỏnh n v Tp hỏt tng cõu : Dch ging xung = -3

hng dn

Gv n cõu mt

- n giai iu cõu mt 2 ln cho Hs nghe sau ú n

li v bt nhp cho Hs hỏt

Gv n cõu hai

Gv n ni 2 cõu

Gv hng dn

Gv n cõu ba

Gv hng dn

Gv n cõu bn

Gv hng dn

Gv n giai iu- Hs nghe nhn

bit

- Hs nghe

-Hs quan sỏt

- Hs nghe- Hs nghe

- Hs nghe cm

nhn

- Hs nhn bit- Hs luyn thanh

- Hs thc hin- Hs hỏt thm sau

ú hỏt theo giai

iu n.

n giai iu cõu hai 2 ln cho Hs nghe sau ú n v - Hs hỏt cõu hai 2hỏt mu bt nhp cho Hs hỏt.

3 ln

- n giai iu cho Hs ni hai cõu u

- Hs hỏt ni 2 cõu

- Khi tp hỏt Gv hng dn Hs du luyn 2 nt nhc, - Hs ghi nh v

th hin ỳng nt pha thng

thc hin ỳng

- n giai iu cõu ba 2 ln cho Hs nghe sau ú n v - Hs hỏt cõu ba

hỏt mu bt nhp cho Hs hỏt.

- Khi tp hỏt Gv lu ý Hs nhng t hỏt luyn ti 3 nt - Hs thc hin

nhc.

- n giai iu cõu bn 2 ln sau ú n vf hỏt bt - Hs tp hỏt cõu

nhp cho Hs hỏt.

bn

- Cõu bn l cõu khú nờn chỳ ý du luyn v c bit - Hs nghe thc

l ch o phỏch trong cõu

hin ỳng

- n giai iu chp Hs ni tip c bn cõu.

- Hs hỏt theo giai

iu nGV: Nguyn Th Thanh Tõn-38-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv iu khinNm hc 2013-- M giai iu ghi sn n bt nhp ch huy cho Hs

hỏt ton bi 2 ln.

- Chia Hs thnh 3-4 nhúm luyn tp. (8p)

- Gi mt vi nhúm ln lt lờn trỡnh by bi hỏt. Gv

m n.

- Gi mt vi Hs trỡnh by bi hỏt. Gv nhn xột - xp

loi

- Chn mt Hs cú ging hỏt tt hỏt phn lnh xng ú

l cõu 3: "Thp ốn cu cho" Cũn li cõu 1, 2, 4 Hs

hỏt ho ging. Gv m n.

- M phn m v giai iu ghi sn n bt nhp v

ch huy cho Hs hỏt bi 2 ln, kt hp bng cỏch hỏt

lnh xng, hỏt ho ging v nhc li cõu 3 v cõu 4

thờm mt ln na.- Hs hỏt theo s

ch huy ca Gv

- Hs luyn tp

- Hs Trỡnh by- Cho Hs hỏt bi kt hp nhp 2 .Lu ý o phỏch ca

4

cõu 4.

4) Cng c:(4p)

Gv chỉ định và - Gọi lần lợt từng tổ trình bày bài hát. Gv nhận xét, chỉ

nhận xét

ra những chỗ còn hát sai.

Gv chỉ định

- Gọi một vài Hs biểu diễn bài hát. Gv nhận xét - xếp

loại.

5) Dặn dò(1p)

Gv gợi ý và căn dặn - Dựa vào giai điệu bài hát tập đặt lời ca mới cho bài

hát.

- Làm bài tập ở SGK, tập thể hiện động tác phụ hoạ.

- Chuẩn bị tiết học sau.- Hs hỏt kt hp

ỏnh nhpGv chia nhúm

Gv ch nh

Gv ch nh

Gv iu khinGv iu khinGv hng dn- Hs trỡnh by

- Hs thc hin- Hs hỏt theo s

ch huy ca Gv- Hs thực hiện

- Hs trình bày

- Hs ghi nhớ* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-39-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son: 16/11/2013

Ngy dy: 18/11/2013TUN 14-TIT 14:ễN TP BI HT: I CY

Tập đọc nhạc : TĐN số 5I . Mc tiờu :

1. Kin thc:

- Hc sinh ụn li bi i cy, tp hỏt nh nhng, duyờn dỏng. Bit th hin vi ng tỏc ph

ho khi hỏt.

2. K nng:

- Gi ý cho Hs tp t li ca mi cho bi dõn ca

- Tp c nhc ỏp dng thang õm : ụ - Rờ - Mi - Son - La.

- c nhc kt hp gừ phỏch, gừ tit tu.

3. Thỏi :

- Giỳp HS cú thỏi hc tt v cú ý thc trong mụn hc

II . Chun b:

1. Chun b ca GV:

- n phớm in t

- Chộp bi TN ra bng ph

- t li ca mi

- Ghi sn phn m v giai iu vo b nh ca n.

2. Chun b ca HS:

- V ghi chộp, SGK

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trỡnh by, PP thc hnh, PP m thoi

IV. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s s

Gv t cõu hi

Gv nhn xột

Gv ghi bng

Gv hỏt

Gv hi

Gc n v hỏtNi dungHot ng ca hc

sinh

L.trng bỏo cỏo1) n nh t chc: (1p)

2) Bi c: (4p)

? Tp c nt nhc da trờn cõu hỏt u tiờn - Hs hỏt

trong bi i cy?

- Nhn xột sa sai

- Hs c li

3) Ni dung bi

Ni dung 1: ễn tp bi hỏt i cy (15p)

- Hs ghi v

- Hỏt li bi i cy mt ln

- Hs nghe

? Cỏc em thy cõu no khú nht ?

- Hs tr li

- n v hỏt li cõu khú, hỏt li c bi

- Hs nghe sa saiGV: Nguyn Th Thanh Tõn-40-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv iu khin

Gv hng dn

Gv ch nhGv iu khin

Gv chia nhúm

Gv ch nh

Gv hỏt muGv hng dn

Gv ch nhGv iu khin

Gv ghi lờn bng

Gv treo bng ph

Gv hiNm hc 2013-- M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs hỏt

2-3 ln.

-Hỏt nh nhng, duyờn dỏng, mm mi

- Ly tinh thn xung phong mt s Hs hỏt li bi

Gv nhn xột v u im v nhng li cũn mc

phi .

- Cho c lp ng lờn. Gv hng dn mt s

ng tỏc gi tay gin ph ho cho bi hỏt

- Phõn Hs thnh 3 nhúm luyn tp

- Gi mt vi nhúm biu din. Gv nhn xột -xp

loi Hs biu din tt.

- Hỏt mu li ca mi ch v "Quờ hng: v

gi ý cho Hs tp t li ca mi (ch v "Quờ

hng" SGK)

-t li t mt cõu hỏt n c bi theo ch

khỏc m cỏc em yờu thớch

Ly tinh thn xung phong ca mt vi Hs t t

li ca mi theo ch khỏc. Gv nhn xột - b

sung. Gv nhn xột mt s Hs v hng dn v

nh

- M giai iu v phn m ghi sn n v bt

nhp cho Hs hỏt bi 2 ln

Ni dung 2 : Tp c nhc : TN s 5

Vo rng hoa (Nhc v li : Vit Anh) (20P)

-Bng ph chộp sn bi TN s 5

? Nhp ca bi TN s 5 l nhp my ? (Nhp 2 )

4? ý ngha ca nhp 2 ? (Mi ụ nhp cú 2 phỏch,

4

giỏ tr mi phỏch bng mt nt en, phỏch th

nht l phỏch mnh, phỏch th 2 l nh).

Gv hi

? Nt thp nht trong bi l nt gỡ ? (Nt ụ)

? Nt cao nht trong bi l nt no ? (Nt )

? Ngoi ra cũn cú nhng nt no?

- Mi, Son, La,

Gv n

- n cao : , rờ, mi, son, la, cho Hs c

i lờn, xung hai n 3 ln.

Gv vit bng v - Ghi hỡnh tit tu lờn bng v hng dn Hs

hng dn

ming c n, en kt hp v tay.

Hỡnh TT:

Ming c :

n n en n - - - - en

V tay

+ + + + + + +

+ + +

- Tng t nh vy vi hai hỡnh tit tu sau:- Hs thc hin ỳng

- Hs trỡnh by- Hs thc hin

- Hs luyn tp

- Hs biu din

- Hs nghe- Hs tp t li ca

- Hs thc hin-Hs hỏt

- Hs ghi bi

- Hs quan sỏt

- Hs tr li-Hs tr li- Hs c theo n

- Hs quan sỏt v thc

hin- Hs thực hiệnGv hng dnGV: Nguyn Th Thanh Tõn- Hs hỏt-41-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×