1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 16. ÔN TẬP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

2014

Gv chia nhómGv chỉ địnhGv điều khiển

Gv điều khiểnGv căn dặnNăm học 2013-Chia Hs thành 5 nhóm, mỗi nhóm đọc 1 bài

TĐN kết hợp đánh nhịp. Sau đổi ngược lại. Gv

nhận xét từng nhóm

Gọi một số Hs đọc bài TĐN kết hợp đánh nhịp

cho Gv nhận xét- xếp loại

4, Củng cố:

- Mở phần đệm ở đàn bắt nhịp cho hs ôn lại lần

lượt 4 bài hát kết hợp đánh nhịp.

- Mở tiết tấu ở đàn bắt cao độ cho Hs đọc lại 5

bài TĐN kết hợp đánh nhịp

5, Dặn dò:

- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã

học.

- Chuẩn bị kiểm tra- Hs thực hiện- Hs trình bày 5 bài

TĐN

- Hs hát kết hợp đánh

nhịp

- Hs đọc bài- Hs ghi nhớ* Rót kinh nghiÖm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyễn Thị Thanh Tân-47-Âm nhạc lớp 6Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

2014Năm học 2013-NS:10/12/2012-ND: 12/12/2012TIẾT 17KIỂM TRA HỌC KỲ II . Mục tiêu :

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Hs một cách công bằng, chính xác

- Tổng kết học kỳ I

II . Giáo viên chuẩn bị :

- Báo trước cho hs biết hình thức kiểm tra

- Động viên tinh thần cố gắng của Hs, nhắc nhở Hs có thái độ đúng mực trong đợt kiểm tra

học kỳ.

- Sổ ghi điểm, tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động của GV

Gv kiểm tra sĩ sốNội dung1) ổn định tổ chức

2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen

3) Nội dung:

Gv ghi lên bảng

Kiểm tra học kỳ

Gv gọi tên

- Gọi từng Hs lên bảng đưa vở lên Gv chấm và

xếp loại ? Em hãy chọn một trong hai đề sau:

Gv viết đề ra lên Đề I: Em hãy chọn một trong 4 bài hát sau đây

bảng

đã học và đã ôn tập. Hãy hát lên bài hát đó?

1) Tiếng chuông và ngọn cờ

2) Vui bước trên đường xa

3) Hành khúc tới trường

4) Đi cấy

Gv ghi bảng

Đề II: Em hãy chọn một trong 5 bài TĐN đã học

và hãy đọc lên bài TĐN đó? Gồm TĐN số 1, 2,

3, 4, 5.

- Gv điều khiển

- Tiến hành kiểm tra theo nội dung đã học. Khi

Hs hát hoặc đọc nhạc. Gv xếp loại từng Hs sau

khi kiểm tra.

- Gv xếp loại công bằng, chính xác.

- Gv tổng kết học kỳ I.

Gv công bố, tuyên Sau khi kiểm tra tất cả Hs tiến hành tổng kết học

dương

kì I, công bố xếp loại ổng kết của Hs. Gv khen

ngợi những Hs học tập tốt và động viên những

Hs chưa đạt yêu cầu, nhắc Hs cố gắng hơn trong

học kì II.

4) Củng cố : - Cho Hs hát lại bài "Hành khúc tới

trường" kết hợp đánh nhịp

5) Dặn dò:

Gv căn dặn

- Ôn lại những nội dung đã học ở học kì I

- Chuẩn bị bài học của học kì II

* Rót kinh nghiÖm:GV: Nguyễn Thị Thanh Tân-48-Hoạt động của hs

L.trưởng báo cáo- Hs ghi vở

- Hs đưa vở

-Hs quan sát và trình

bày- Hs quan sát và chọn

bài thực hiện

- Hs trình bày

- Phần chọn của mình- Hs ghi nhớ- Hs ghi nhớÂm nhạc lớp 6Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

2014Năm học 2013-..............................................................................................................................................................

NS:23/12/2012-ND: 25/12/2012

TIẾT 18.ÔN TẬPI . Mục tiêu :

- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 4 bài hát :"Tiếng chuông và ngọn cờ","Vui bước trên

đường xa", "Hành khúc tới trường", "Đi cấy".

- Luyện kĩ năng hát tập thể, hát lĩnh xướngvà hát bè.

- Ôn 5 bài TĐN (TDN số 1, 2, 3, 4, 5).Đọc nhạc kết hợp gõ theo phách

II . Giáo viên chuẩn bị :

- Đàn phím điện tử

- Ghi sãn phần đệm vào bộ nhớ đàn

- Bảng phụ

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động của

giáo viên

Gv kiểm tra sĩ sốGv ghi lên bảng

Gv chỉ định

Gv điều khiển

Gv điều khiển

- Gv chia tổ

Gv chỉ địnhGv hỏi

Gv đàn

Gv đàn và hỏiGV đàn cao độ

Gv treo bảng phụ

Gv đànHoạt động của học

sinhNội dung

1) ổn định tổ chức

2) Bài cũ:

3) Nội dung:

Ôn tập 4 bài hát đã học

- Hãy nhắc lại tên bài hát và nhạc sĩ sáng tác bài

hát đó

- Mở phần đệm ở đàn và bắt nhịp cho hs hát lại

lần lượt từng bài

- Cho Hs đứng hát mỗi bài hai lần kết hợp nhún

chân theo nhịp bài.

- Gv chia thành 4 tổ, mỗi tổ hát 1 bài thi đua, sau

đổi ngược lại. Gv nhận xét từng tổL.trưởng báo cáo- Hs ghi vở

- Hs trả lời-Hs hát theo sự chỉ huy

của Gv

- Hs hát kết hợp nhún

chân theo nhip của bài

- Hs trình bày

- Phần chọn của mình

- Gọi một vài nhóm hát thể hiện một vài động tác - Hs biểu diễn

phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại

Nội dung 2: Ôn tập 5 bài TĐN số 1,2,3,4,5

? Đầu năm đến náy ta đã học được mấy bài TĐN - Hs trả lời

(5 bài TĐN)

- Đàn lần lượt từng bài cho Hs nghe

-Hs nghe

Gv đàn từng bài cho Hs nghe và nhận biết đó là - Hs nghe và trả lời

bài TĐN số mấy? Trích trong bài hát nào? Nhạc

và lời của ai?

Gv đàn cao độ Đô - Rê - Mi – Pha – Son – La- Hs đọc đi lên đi xuống

Si- Đố cho Hs nghe 2-3 lần

Bảng phụ chép từng bài TĐN

Hs quan sát

Đàn bắt nhịp lần lượt cho hs đọc từng bài. Mỗi - Hs đọc lần lượt từng

bài đọc nhạc và hát 2 lần

bàiGV: Nguyễn Thị Thanh Tân-49-Âm nhạc lớp 6Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

2014

Gv chia nhómGv chỉ địnhGv điều khiển

Gv điều khiểnGv căn dặnNăm học 2013-Chia Hs thành 5 nhóm, mỗi nhóm đọc 1 bài

TĐN kết hợp đánh nhịp. Sau đổi ngược lại. Gv

nhận xét từng nhóm

Gọi một số Hs đọc bài TĐN kết hợp đánh nhịp

cho Gv nhận xét- xếp loại

4, Củng cố:

- Mở phần đệm ở đàn bắt nhịp cho hs ôn lại lần

lượt 4 bài hát kết hợp đánh nhịp.

- Mở tiết tấu ở đàn bắt cao độ cho Hs đọc lại 5

bài TĐN kết hợp đánh nhịp

5, Dặn dò:

- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã

học.- Hs thực hiện- Hs trình bày 5 bài

TĐN

- Hs hát kết hợp đánh

nhịp

- Hs đọc bài- Hs ghi nhớ* Rót kinh nghiÖm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyễn Thị Thanh Tân-50-Âm nhạc lớp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×