1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

Âm nhạc thường thức:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (240.76 KB, 55 trang )


Giáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ .... ngày .... tháng .... năm 200...

Tiết 26:Ôn tập và kiểm traI. Mục tiêu

1. Học sinh đợc ôn tập lại bài hát Niềm vui của em và bài Ngày đầu tiên

đi học.

2. Cho học sinh ôn tập lại để nắm vững các bài tập đọc nhạc đã học.

3. Qua việc ôn tập, giáo viên chỉ cho các em biết cách thể hiện các hình

tiết tấu ở các bài TĐN và tập vận dụng vào các bài tập tơng tự.

4. Cho học sinh làm bài kiểm tra 15' để lấy điểm thêm.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

1. Nhạc cụ

2. Đề kiểm tra

III. Tiến trình bài dạy

* ổn định lớp - hát tập thể: 3'

* Phần ôn tập và kiểm tra

HĐ của GV

Nội dung

HĐ của HS

- GV ghi bảng

- HS ghi bài

1. Ôn tập

a. Ôn tập bài hát:

- Niềm vui của em

- Ngày đầu tiên đi học

- GV đàn

- Học sinh hát theo đàn mỗi bài: 1 lần - - HS hát

giáo viên nhận xét và nhắc nhở học sinh

chú ý những phần hát sai mà giáo viên đã

nhắc

- GV bắt nhịp

- Học sinh hát theo yêu cầu trên: 1-2 lần

(mỗi bài)

- GV kiểm tra

- Hát cá nhân: 2-3 em (cho điểm)

- HS thực hiện

- GV ghi bảng

b. Ôn tập TĐN

- HS ghi bài

- Bài TĐN số 6

- Bài TĐN số 7

- GV đàn

- Học sinh nghe nhạc từng bài

- HS nghe và

cảm nhận

- GV hớng dẫn

- Học sinh đọc tiết tấu (mỗi loại 3 lần)

- HS đọc tiết

tấu

24

- GV đàn34

- Giáo viên đàn cho học sinh nghe các cao - HS nghe và

nhận biết

độ trong bài, lu ý để học sinh phân biệt

các quãng 8.

42- GV đàn

- GV ghi bảng

- GV hỏi- Học sinh đọc cả 2 bài: 2 lần

- HS đọc bài

c. Ôn tập nhạc lý

- HS ghi bài

? Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau - HS trả lời

giữa nhịp 24 và nhịp 34 (giáo viên bổ

xung)

? Em hãy vạch nhịp câu nhạc sau ở nhịp 2/4- GV ghi bảng24

2. Kiểm tra 15'

- Hãy vạch nhịp cho câu nhạc sau:- HS làm bài34

- Tìm ô nhịp sai trong câu nhạc sau:

IV. phần kết thúc:

1. Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra

2. Giáo viên đàn cho học sinh hát 2 bài hát đã ôn

Giáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ .... ngày .... tháng .... năm 200...

Tiết 25:Học hát : Vòng tay bạn bèI. Mục tiêu

1. Giới thiệu và hớng dẫn học sinh học hát bài "Vòng tay bè bạn" - nhạc

và lời Phạm Tuyên

2. Yêu cầu học sinh hát thuộc và hát đúng tơng quan cao độ của bài hát.

3. Xây dựng thành tiết mục hát đồng ca

II. Chuẩn bị của giáo viên:

1. Bảng phụ chép bài hát vòng tay bè bạn

2. Đài và băng bài hát trên

3. Đàn và hát thuần thục bài hát

III. Tiến trình bài dạy

* ổn định lớp - hát tập thể:

* Bài mới:

HĐ của GV

Nội dung

HĐ của H C

SINH

- GV ghi bảng

- HS ghi bài

Học hát bài

Vòng tay bè bạn

Nhạc và lời: Phạm Tuyên

Lời 1: Mọi miền quê ta về đây chung câu

43hát thiết tha dựng xây, đất nớc của ta ngàn

việc tốt thành ngàn lời ca.

Lời 2: Trên thế giới đang đổi thay tuổi

nhỏ cũng góp sức dựng xây. Tiến bớc

cũng nhau để gìn giữ hoà bình dài lâu.

Điệp khúc:

Hát ngợi ca tình bạn, bình minh cuộc đời

đẹp những ớc mơ. Nối vòng tay bè bạn

đẹp trong câu hát, đẹp những vần thơ

- GV đàn và hát - Giáo viên đàn và hát: 1 lần

- HS nghe và

sau đó mở băng - Học sinh nghe băng bài hát 2 lần

cảm nhận

- GV đàn

- Luyện thanh

- HS nghe, cảm

nhận và hát- GV hớng dẫn- Tập hát từng câu: giáo viên đàn mỗi câu

hát 2 lần cho học sinh nghe và cảm nhận

giai điệu sau đó hát mẫu cho học sinh hát

lại

- Tiến hành tập theo lối móc xích cho đến

hết bài

- Học sinh hát vỗ tay theo phách: 2 lầnIV. phần kết thúc:

1. Giáo viên đàn - học sinh hát tập thể: lần 1 hát bình thờng, lần 2 hát vỗ

tay theo phách

2. Hát theo dãy bàn: 2 lần

3. Bài tập về nhà: học sinh hát thuộc và hát diễn cảm bài hát "Vòng tay

bè bạn".Giáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ .... ngày .... tháng .... năm 200...

44Tiết 27:

Ôn tập bài hát : Tia nắng hạt ma

Nhạc lý :Những ký hiệu thờng gặp trong bản nhạc

Tập đọc nhạc :Bài tập đọc nhạc số 8I. Mục tiêu:

1. Sữa chữa những sai sót về cao độ,trờng độ,học thuộc bài hát:Tia nắng hạt

ma,tập biểu hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

2. Đọc đúng nhạc,củng cố khả năng thể hiện nhịp 3/4,cách nhấn mạnh phách

và cách đánh nhịp 2/4,biết cách đọc nốt nhạc có lấy đà trớc phách mạnh.

3. Biết sử dụng các ký hiệu thờng gặp gồm :dấu nối,dấu luyến,dấu nhắc lại,

dấu quay lại,khung thay đổi.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

1. Đàn,đài,băng bài hát :Tia nắng hạt ma.

2. Bảng phụ viết các ký hiệu thờng gặp và bảng phụ chép bài tập đọc nhạc

số 8.

III. Tiến trình bài dạy

1. ổn định lớp ,hát tập thể 3 phút.

2 . Bài mới :Giáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ .... ngày .... tháng .... năm 200...

Tiết 28

Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Âm nhạc thờng thức :Nhạc sĩ Văn Chung

và bài hát :Lợn tròn lợn khéo.I Mục tiêu :

1. Đọc đúng giai điệu bài TĐN số 9.kết hợp đánh nhịp 2/4.

2. Biết về nhạc sĩ Văn Chung - một tác giả có nhiều bài hát cho thiếu nhi,

cảm nhận đợc hình tờng đàn chim bay trong bài hát :Lợn tròn lợn khéo.

45II Chuẩn bị của Gv :

1. Đàn ,đài ,băng bài hát :Lợn tròn lợn khéo.

2. Bảng phụ chép bài TĐN số 9.

3. Chuẩn bị các t liệu về nhạc sĩ Văn Chung và các bài hát của ông viết

cho thiếu nhi nh :Đếm sao, Lì và Sáo, Trăng theo em rớc đèn.

III Tiến hành bài dạy :

+ ổn định lớp - Hát tập thể :3 phút

+ Bài mới :

HĐ của Gv

Nội dung

HĐ của Hs

- Gv ghi bảng và 1. Tập đọc nhạc:

- Hs ghi bài

treo bảng phụ

TĐN số 9

Ngày đầu tiên đi học

Nhạc và lời:Ng Ngọc Thiện

- Gv hỏi

- Hs trả lời

? Bài viết ở nhịp gì ? (Nhịp 3/4)

- Gv hỏi

- Hs trả lời

? Em có nhận xét gì về số lợng phách

ở ô nhịp dầu bài ?(Thiếu so với số chỉ

nhịp).

- Gv phân tích

- Hs nghe và ghi

- Đây gọi là nhịp lấy đà.

ĐN: Nhịp lấy đà là nhịp thiếu ở ô nhịp bài

đầu bài có tác dụng lấy đà cho câu nhạc

- Gv đàn

- Hs luyện

- Luyện thanh:- Gv đàn

- Gv thực hiện và

đàn- Gv hớng dẫn

- Gv đàn-Gv ghi bảng- Hs nghe Gv đàn cả bài :2 lần

- Chia câu :2 câu - mỗi câu 4 tiết

- Gv đàn mỗi câu 2 lần sau đó đàn từng

tiết nhạc cho Hs nghe(4 lần) sau đó đọc

theo đàn 3 lần.

- Hs thực hiện tơng tự nh vậy cho

đến hết bài.

- Hs đọc cả bài 1 lần sau đó Gv nhận xét

và sửa lại các âm sai.

- Hs đọc cả bài 2 lần (đánh nhịp 3/4)

2. Âm nhạc thờng thức:

Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát

" Lợn tròn lợn khéo"

a. Nhạc sĩ Văn Chung:- Hs nghe

- Hs quan sát

- Hs nghe và thực

hiện

- Hs đọc bài

- Hs đọc bài

- Hs đọc bài

- Hs ghi bài

- Hs nghe và

cảm nhận46-Gv thuyết trình- Gv hớng dẫn

- Gv mở băng

- Gv hỏi- Ông tên thật là Mai Văn Chung - Quê ở

Hng Yên.Sinh ngày 20/06/1914.Mất

ngày 27/08/1984.

- Hs đọc SGK 2 lần

- Hs đọc

b. Bài hát "Lợn tròn lợn khéo"

- Hs nghe

- Hs nghe băng : 2 lần

? Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- Hs trả lờiIV. phần kết thúc

1. Gv tóm tắt và mở băng cho Hs nghe các bài hát của nhạc sĩ Văn ChungGiáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ ... ngày ... tháng .. năm 200..

Tiết 29

Học hát :Bài Hô - la - hê,hô - la- hô

Bài đọc thêm : Trống đồng thời đại Hùng VơngI - Mục tiêu:

1. Giúp Hs biết hát một bài hát dân ca Đức ,tính chất âm nhạc vui tơi, sôi nổi.

2. Tập hát đúng giai điệu,biết phối hợp lĩnh xớng và đồng ca.

II - Chuẩn bị của Gv:

1. Tập hát và đàn thuần thụcbài hát.

2. Bảng phụ chép bài hát.

3. Đàn, đài và băng nhạc bài hát.

III - Tiến trình bài dạy :

* ổn định lớp - hát tập thể 3 phút

* Bài mới :

HĐ của Gv

Nội dung

HĐ của Hs

- Gv ghi bảng và 1. Học hát:

- s ghi bài

treo bảng phụ

Hô- la - hê,hô - la - hô

(Dân ca Đức)

- Gv giới thiệu

- Hs nghe và nhận

a. Giới thiệu bài :

biết

- CH liên bang Đức là nứơc lớn ở Châu

Âu, có nền KT - VH - XH phát triển. Đây

là quê hơng của nhiều doanh nhân thế

giới trên nhiều lĩnh vực. Riêng trong lĩnh

47vực âm nhạc có các tên tuổi nổi tiếng nh:

Hen- den, Bê-tô-ven, Su-man, Bach...

- Đây là bài hát dân ca vui nhộn thể hiện

niềm lạc quan yêu đời của nhân dân lao

động. Các tiếng"Hô-la-hê, hô-la-hô"là

những tiếng đệm, về mặt ngữ nghĩa nó

không có nội dung cụ thể, không giải thích

đợc.

b . Tập hát:

- Hs nghe băng :2 lần

- Hs luyện thanh- Chia câu, chia đoạn : 2 câu.

- Hs tập từng câu ngắn : Gv đàn từng câu,

mỗi câu 3 lần cho Hs nghe giai điệu sau

đó bắt nhịp cho Hs hát.

- Thực hiện cho đến hết bài (Chú ý hát nảy

lời)

- Tập hát lĩnh xớng: Chọn 1 em hát tốt

dể lĩnh xớng, cả lớp hát xô : " hô-la-hê,

hô-la-hô" : 2 lần

2. Bài đọc thêm :

Trống đồng thời đại Hùng Vơng

- Gv tóm tắt nội dung qua SGK và hớng

dẫn Hs đọc.

IV. phần kết thúc

1. Gv đàn và hớng dẫn Hs hát lĩnh xớng bài hát : 1 lần

2. BT về nhà : Hs hát thuộc bài háđã hocGiáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ .... ngày .... tháng .... năm 200...

48Tiết 30

Ôn tập bài hát : Hô - la - hê, hô - la -hô

Tập đọc nhạc: TĐN số 10I . Mục tiêu:

1. Để các em nắm vững bài hát " Hô-la-hê,hô-la-hô"và biểu diễn tốp ca,

đồng ca.

2. Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN số 10 kết hợp đánh nhịp 3/4

II . Chuẩn bị của Gv:

1 - Đàn,đài và băng nhạc bài hát

2 - Bảng phụ chép bài TĐN số 10.

3 - Tập đàn và hát thuần thục bài " Con kênh xanh xanh" và hát cho Hs nghe.

III . Tiến trình bài dạy :

* ổn định lớp - hát tập thể 3 phút.

* Bài mới :

- GvHĐ của Gv

hớng dẫn

- Gv ghi bảng và

treo bảng phụ

- Gv mở băng và

- Gv ghi bảng

- Gv bảng phụ

treo đàn

- Gv đàn

- Gv hỏi

- Gv hớng dẫn

- Gv ghi- Hs hát với hình thức tổ chức trò chơi: - Hs của Hs

Nội dung

HĐ thực hiện

1. Ôn tậpnhịp hát : Hs hát 2 nhịp tiễp - Hs ghi bài

Gv đàn 2 bài đầu Hô-la-hê, hô-la-hô

theo.Tiến hành xen kẽ cho đến hết bài.

- Hs nghe

- Hs ghi bài

2. Tập đọc nhạc :(Dân ca Đức)

- Hs hát

- Hs nghe bài TĐN 1 lần

hát : số 10

- Hs hát cả bài : 1 lần.Gv nhận xét và

Con kênh xanh xanh

nhắc nhở các âm mà lời:Ngôsai.

- Hs trả

Nhạc và Hs hát Huỳnh - Hs hát lời

- Hs hát theo dãy bàn hiệu có trong bài?- Hs thực hiện

? Em hãy nêu các ký : 2 lần

- Hs gọi ý vàca và thành ca: Hát đứng,

(Gv hát tốp hình đồng gam,dãy tiết

nhún theo nhạc của bài và thể hiện tình - Hs quan sát

tấu)

cảm vui thanh nổi với nhịp độ nhanh

- Luyện tơi ,sôi

2 lần.- Gv đàn

- Gv ghi-Hs luyện thanh âm a : 2 phút

- TT :- Gv hớng dẫn

- Gv đàn- Hs đọc : 3-4 lần.

+ Hs đọc cao độ cả bài: 1 lần

+ Hs gõ tiết tấu cả bài : 1 lần

+ Gv phân câu:

- Gv đàn từng câu, mỗi câu 3 lần sau

đó hớng dẫn cho Hs đọc 3 lần-Gv thực hiện

- Gv đàn- Hs quan sát

- Hs đọc

- Hs đọc

- Hs gõ tiết tấu

- Hs quan sát

- Hs đọc

49- Gv đàn- Gv đàn cả bài,Hs nghe và đọc lại kết - Hs thực hiện

hợp đánh nhịp 3/4.

Iv - Phần kết thúc:

1- Gv đàn, Hs đọc nhạc, hát lời ca và kết hợp đánh nhịp 3/4 ( 2 lần) - Gv nhận

xét2 - BT về nhà : Đọc bài TĐN số 1Giáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ ... ngày ... tháng ...năm 200...

Tiết 31

Ôn Tập bài hát:hô-la-hê,hô-la-hô

Ôn tập:Tập đọc nhạc số 10

Âm nhạc thờng thức:nhạc sỹ nguyễn xuân Khoát và

bài hát lúa thuI. Mục tiêu:

1. Hsinh đợc ôn tập lậi để hát thuần thục bài hát Hô-la-hê,hô-la-hô.

2. Hsinh ôn tập để đọc nhạcbài TĐN số 10 tốt hơn

3. Hsinh có thêm hiểu biết về nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát ,ngời đợc mệnh

danh là "anh cả " của nền âm nhạc mới VN.

II Chuẩn bị của Gv

1 Đàn và hát thuần thục bài hát "Hô-la-hê,hô-la-hô":"Con kênh xanh xanh".

2 Băng bài hát " Lúa thu" của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát.

3 Hát đúng bài " Con voi" và " Hò kiến thiết" của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát

III Tiến trình bài dạy:

*ổn định lớp - Hát tập thể 3 phút.

* Bài mới.

HĐ của Gv

Nội dung

HĐ của Hs

-Gv ghi bảng. 1- Ôn tập bài hát:

-Hs ghi bài

Hô-la-hê,hô-la-hô

(Dân ca Đức)

-Gv mở băng

-Hs nghe băng

-Hs nghe băng : 1 lần

-Gv đàn

-Hs hát

-Hs trình bày hoàn chỉnh : 1 lần

-Gv hát mẫu

-Hs nghe

-Gv hát mẫu lại những câu Hs hát cha

chính xác.

-Gv đàn

-Hs hát

-Hs hát lại hoàn chỉnh theo hớng dẫn

của Gv : 1-2 lần.

-Gv ghi bảng

-Hs ghi bài

2.Ôn tập: TĐN số 10

-Gv đàn

-Hs nghe

- Gv đàn,Hs nghe cả bài :1 lần

50-Gv đàn-Gv kiểm tra

-Gv ghi bảng-Gv chỉ định-Gv chỉ định

-Gv mở băng-Hs đọc cả bài : 2-3 lần(Gv sửa lại những -Hs đọc

âm Hs đọc cha đúng và hớng dãn đọc

lại)

-Kiểm tra 1-2 nhóm,mỗi nhóm 3-4 em:kết kiểm tra

-Hs

hợp hát lời ca và đọc nhạc(cho điểm)

-Hs ghi bài

3.Âm nhạc thờng thức:

Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát

và bài hát Lúa thu

-Hs đọc

-Hs đọc SGK: 1 lần -Gv tóm tắt các

nội dung chính.

-hs nghe và cảm

-Gv hát bài "Con voi" và trích đoạn

nhận

"Hò kiến thiết"cho Hs nghe.

-Hs đọc SGK phần 2 : 1 lần (Gv tóm tắt -Hs đọc

ý chinh).

-Hs nghe băng bài hát "Lúa thu" 1-2 lần -Hs ngheIV Phần kết thúc:

1 Gv đàn, Hs hát bài Hô-la-hê, hô-la-hô và đọc nhạc bài TĐN số 10 kết hợp

lời ca.

2 BT về nhà :Làm Bt SGKGiáo án Âm Nhạc lớp 6

Thứ .... ngày .... tháng .... năm 200...

Tiết 32:

Ôn tập và kiểm traI Mục Tiêu:

1 Hớng dẫn Hs ôn lại 2 bài hát "Tia nắng hạt ma" và"Hô-la-hê,hô-la-hô"

2 Hớng dẫn ôn tập bài TĐN số 9 và bài TĐN số 10.

3 Gv kiểm tra kết quả học tập của một số Hs.

4 Giúp Hs có thêm kiến thức về âm nhạc qua bài đọc thêm :Âm nhạc có từ

bao giờ".

II Chuẩn bị của giáo viên:

511 Đàn oóc gan, đài và băng nhạc 2 bài hát " Tia nắng hạt ma" và bài

"Hô-la-hê,hô-la-hô".

2 Bảng phụ chép bài TĐN số 9 và bài TĐN số 10.

III Tién trình giảng dạy:

*ổn định lớp -hát tập thể : 3 phút.

*Bài mới:

HĐ của Gv

Nội dung

HĐ của Hs

-Gv ghi bảng

-Hs ghi bài

1-Ôn tập bài hát:

-Gv mở băng

-Hs nghe và

-Hs nghe bài hát:

cảm nhận

Tia năng hạt ma

Nhạc:Khánh Vinh

Lời :Lê Bình

Hô-la-hê,hô-la-hô

Dân ca Đức

-Gv hớng dẫn

-Gv yêu cầu về cách thể hiện của từng bài. -Hs nghe

-Gv đàn

-Hs hát

-Hs hát tập thể theo cảm nhận của riêng

mình mỗi bài Hs hát 1-2 lần.Gv nhận xét

và phát hiện những câu hát sai dể hớng

dẫn Hs hát lại.

-Gv đàn

-Hs hát

-Hát theo dãy bàn :mỗi bài mỗi dãy bàn

hát 1 lần

-Gv kiẻm tra

-Kiểm tra theo nhóm : 2-3 nhóm (mỗi nhóm -Hs hát

hát 1 bài ) Gv nhận xét cho điểm.

-Gv ghi bảng

-Hs ghi bài

2 Ôn tập TĐN :

và treo bảng

-Bài TĐN số 9

phụ

Ngày đầu tiên đi học

-Bài TĐN số 10

Con kênh xanh xanh

-Gv đàn

-Hs đọc

-Hs đọc 2 bài TĐN,lu ý thể hiện đúng

tính chất của nhịp.

-Gv ghi bảng

3 Ôn tập nhạc lý:

-Gv hỏi

? Em hãy nêu tính chất và ý nghĩa của nhịp -Hs trả lời

3/4 ?

-Gv hỏi

-Hs trả lời

? Phân biệt các ký hiệu ở VD sau :IV phần kết thúc :

52Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (55 trang)

×