1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

I. Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (466.09 KB, 59 trang )


GV hát

GV chỉ định

GV giới thiệuKhi giới thiệu đến bài hát nào thì GV hát

luôn cho HS nghe trích đoạn của bài hát đó

( hoc cho HS hỏt nu HS bit bi hỏt ú)

Giới thiệu trích đoạn bài Đếm sao và Trăng HS nghe

theo em rớc đèn của nhạc sĩ Văn Chung

2.Giới thiệu về bài hát Lợn tròn, lợn khéo

HS đọc

Nghe băng bài hát này khoảng 1-2 lần

HS nghe, có thể

hát theo.4. Cng c v dn dũ:

- Thi c nhc v ghộp li ca bi Tp c nhc s 9 gia cỏc t.

- V nh luyn c nhc v ghộp li bi Tp c nhc s 9 thun thc hn. Su tm

thờm mt s bi hỏt ca nhc s Vn Chung vit cho thiu nhi.

- Chun b bi mi: Bi hỏt: Hụ la hờ, hụ la hụ.

5. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................***Ngày soạn: 30/03/2014

Ngày dạy: 01/04/2014Tiết 30 :

I. Mục tiêu:Học hát: Hô-la-hê, Hô- la- hô- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Hô-la-hô.

- HS biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.

- HS có những hiểu biết về trông đồng- một hiện vật tiêu biểu văn hoá dân tộc.

II. Chuẩn bị của giáo viên:- Nhạc cụ quen dùng.

- Đàn và hát thuần thục bài Hô-la-hô.

III. Tiến trình dạy học:Giáo án Âm nhạc 6- 51 -Năm học 2014 - 20151. ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Em hóy c nhc v ghộp li bi Tp c nhc s 9

3. Bài mới

HĐ của GVGV ghi bảng

GV giới thiệuGV điều khiển

GV hớng dẫnGV đánh đàn

GV hớng dẫnGV yêu cầuNội dung - Ghi bảngHĐ của HSHọc hát:HS ghi bàiHô-la-hê, Hô-la-hô

1. Giới thiệu về bài hát: Nớc Đức có một

nền âm nhạc phát triển, rất mạnh, đợc lịch

sử âm nhạc thế giới công nhận. Đất nớc này

đã sản sinh ra nhng nhạc sĩ cực kỳ nổi

tiếng nh J.S. Bach. L.V.Bết-tô-ven, F. Menđen-xơ, J.Brams.Một trong nhiều nguyên

nhân làm âm nhạc Đức phát triển,là do nền

dân ca của họ rất hay, rất phong phú. Chúng

ta sẽ học một bài dân ca Đức, tên là Hô-lahê, Hô-la-hô. Trong bài này, Hô-la-hê, Hôla-hô là những từ đệm, giống nh những tiếng

tình tang, tình bằng trong dân ca Việt Nam.

2. Nghe băng mẫu hoặc GV trình bày bài

hát

3. Chia đoạn, chia câu: Bài hát có cấu trúc

một đoạn, gồm bốn câu: Câu 1 có bốn ô

nhịp, câu 2 có bốn ô nhịp, Câu 3, tiết tấu dãn

ra, có tám ô nhịp, câu 4 có bảy ô nhịp.

4. Luyện thanh

5. Tập hát từng câu: dịch giọng = -3 hoặc

đệm ở giọng La Trởng. Mi cõu GV hỏt mu

v m n 2 ln , sau ú ỏnh n v yờu

cu HS hỏt hũa theo ting n 2- 3 ln.

( GV chỳ ý sa sai cho HS). Ch nh cỏ

nhõn , nhúm HS thc hin li cõu hỏt ú.

Thc hin tng t vi cỏc cõu cũn li.

6. Hát đầy đủ cả bài hát hai lần

7. Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh:

Tập sử dụng lối hát đối đáp trong bài này:

Nửa lớp hát lời, nửa còn lại hát Hô-la-hê,Giáo án Âm nhạc 6- 52 -HS ngheHS nghe

HS theo

nhắc lại.dõiLuyện thanh

HS tập từng câuHS thực hiệnNăm học 2014 - 2015Hô-la-hô, sau đó đổi lại.

Lấy tốc độ = 114, hát hai lần cả bài.

Thể hiện sắc thái vui tơi, sôi động. Kết bằng

cách nhắc lại câu Hô-la-hê, Hô-la-hô thêm

hai lần nữa.

4. Cng c v dn dũ:

- Thi hỏt gia cỏc t ( Trỡnh by hon chnh bi hỏt )

- V nh ụn luyn hỏt ỳng giai iu v li cac bi hỏt.

- Chun b bi mi: tp c tờn nt bi tp c nhc s 10.

5. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................***Giáo án Âm nhạc 6- 53 -Năm học 2014 - 2015Ngày soạn: 06/04/2014

Ngày dạy: 08/04/2014Tiết 31:Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô- la- hô

Tập đọc nhạc: TĐN số 10I. Mục tiêu:- HS hát thuần thục, biết trình bày ở mức độ hoàn chỉnh, bìa Hô-la-hê, Hô-la-hô tập sử

dụng lối hát đối đáp.

- HS đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài Con kênh xanh xanh.

II. Chuẩn bị của giáo viên:- Nhạc cụ quen dùng.

- Đàn và hát thuần thục bài Hô-la-hê, Hô-la-hô.

- Đánh đàn, đọc nhạc và hát thuần thục bài Con kênh xanh xanh.

III. Tiến trình dạy học:1. ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Có thể xen kẽ trong tiết ôn tập

3. Bài mới

HĐ của GVGV ghi bảngNội dung - Ghi bảngI.HĐ của HSÔn tập bài hát:sHS ghi bàiHô-la-hê, hô-la-hô

GV điều khiển Có thể tiến hành những bớc sau:

HS thực hiện

Nghe băng hát mẫu.

Cả lớp trình bày hoàn chỉnh bài hát

Sửa những chỗ cha đạt

Trình bày hoàn chỉnh bài hát thêm lần nữa.

Kiểm tra từng HS hoặc theo nhóm nếu kiểm tra

riêng thì chỉ nên yêu cầu mỗi HS hát một lần.

GV ghi bảng

II.

Tập đọc nhạc: TĐN số 10

HS ghi bàiCon kênh xanh xanh

GV hớng dẫn

GV hỏi

GV chỉ định

GV đánh đàn

GV hớng dẫn1. Chia từng câu: Bài gồm hai câu, mỗi câu có

năm ô nhịp nhng đợc nhắc lại lẫn nữa.

Bản nhạc có sử dụng những kí hiệu nào đã học

(Dấu chấm đôi và dấu nhắc lại)

2. Tập đọc tên nốt nhạc của từng câu

3. Luyện thanh, đọc gam Đô Trởng

4. Đọc từng câu: Dịch giọng = +4. Tập gõ hìnhGiáo án Âm nhạc 6- 54 -HS nhắc lại

HS trả lời

2-3 HS

Luyện thanh

Gõ tiết tấuNăm học 2014 - 2015tiết tấu câu 1 (cũng là hình tiết tấu cả bài)

GV đánh đàn Mỗi câu đọc khoảng 3-4 lần. Khi đọc cả bài,

và hớng dẫn

yêu cầu HS TĐN và gõ phách, nốt nhạc cuối bài

ngân ba phách, cần phải gõ sang đầu phách thứ

t mới hết ngân và ngừng gõ.

GV đàn và yêu 5. Hát lời ca: Hát kết hợp gõ nhịp, nốt nhạc cuối

cầu

bài ngân một nhịp, cần phải gõ sang đầu nhịp

sau mới hết ngân và ngừng gõ.

GV đánh đàn 6. TĐN và hát lời: Lờy tốc độ = 140. Nửa lớp

TĐN, nửa lớp còn lại hát lời sau đó đối lại.

GV yêu cầu

7. Củng cố bài: Cả lớp TĐN hát lòi cả bài. Từng

tổ rồi một số bàn trình bày.HS thực hiệnHS thực hiệnHS trình bày

HS thực hiện.4. Dn dũ:

- Về nhà hát thuộc bài hát Hô - la - hê, hô - la - hô.

- Đọc nhạc và hát thuộc lời bài TĐN số 10.

- Xem trớc bài mới.

5. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................***Ngày soạn: 12/04/2014

Giáo án Âm nhạc 6- 55 -Năm học 2014 - 2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×