1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

Giáo viên đọc nhạc và hát lời bản nhạc Bài ca của Bê-tô-ven. Cho học sinh nghe 1 đoạn nhạc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (345.42 KB, 46 trang )


Nhóm 4 học sinh lên trình bày

hoàn chỉnh bài TĐN, tự bắt nhịp.Ngy soạn :Thứ 7 Ngày 08 Tháng 12 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 13 Tháng 12 Năm 2012Tiết 16:Ôn Tập và Kiểm Tra 15

phútI. Mục đích.- Học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng, lĩnh xớngvà đối

đáp.

II. Chuẩn bị.- Đàn,kiến thức đã học

III. Tiến trình dạy học.Hoạt động của gv

Nội dung

GV ghi lên bảng Nội dung1 : Ôn tập bài hát

Giáo viên đàn

Trình bày 2 bài Khúc hát chim sơn ca; Chúng

em cần hoà bình

Nội dung 2

* Ôn nhạc lý :

Giáo viên ra bài Bài tập : Tự viết 1 bản nhạc có 16 ô nhịp 2 có sử

tập

dụng các ký hiệu : dấu nối, dấu luyến...(không viết

lời)

Sau 15 phút làm bài, giáo viên chấm bài một số

học sinh.

Nội dung3

Giáo viên đàn, - Ôn TĐN : Số 4 và số 5.

điều khiển và Trình bày TĐN số 4, 5 và hát lời

cho điểm

Nhóm 4 học sinh lên trình bày hoàn chỉnh bài

TĐN, tự bắt nhịp.Hoạt động của hs

Học sinh ghi bài

Học sinh hátHọc sinh làm bài

tậpHọc sinh thực hiệnKiểm tra 15 phút

Câu1: Thế nào là cung và nữa cung lấy ví dụ

Câu 2: Tìm khoảng cách nữa cung và một cung trong hai ô nhịp đầu

của bài hát Khúc hát chim sơn ca23Ngy soạn :Thứ 7 Ngày 15 Tháng 12 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 21 Tháng 12 Năm 2012Tiết 17:Kiểm tra Học kỳ II. Mục tiêu.- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong Học kỳ I của học sinh.

- Tổng kết Học kỳ I.

II. Chuẩn bị.

Sổ ghi điểm, tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá.

III. Tiến trình dạy học.Hoạt động của gvNội dungGV ghi lên bảng

Giáo viên gọi từng

học sinh lên kiểm

tra. Cho điểm công

bằng, chính xác.Kiểm tra Học kỳ IGiáo viên tổng kết24Hoạt động của hsHọc sinh ghi bài

Tiến hành kiểm tra theo nội dung

Học sinh lên trình bày

đã ôn tập. Khi kiểm tra xong, cha

bài thi theo đề thi đã

cần thông báo ngay điểm thi cho

đợc ôn tập.

học sinhTổng kết học kỳ ISau khi kiểm tra, tất cả học sinh, Học sinh tham gia

giáo viên tiến hành tổng kết Học

kỳ I. Công bố điểm tổng kết của

các em. Khen ngợi những họcsinh học tập tốt và động viên

những em học cha đạt yêu cầu,

nhắc các em cố gắng hơn trong

Học kỳ II.Ngy soạn :Thứ 7 Ngày 17 Tháng 12 Năm 2011

Ngày giảng:Thứ 2 Ngày 19 Tháng 12 Năm 2011Tiết 18:kiểm tra học kỳ 1I. Mục tiêu.- kiểm những kiến thức đã học trong học kỳ I.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo từng phân môn : Học hát, TĐN, Nhạc lý

và Âm nhạc thờng thức.

II. giáo viên Chuẩn bị.

- Đàn óc gan, bảng phụ.

- Sổ điểm cá nhân.

III. Tiến trình dạy học.

Hoạt động của gvNội dung

Hoạt động của hs

Giáo viên đàn 1 bài hát.

Học sinh hát

Gv hỏi

Trong chơng trình Âm nhạc chúng ta học 3 phân môn :

Giáo viên nhận xét mấy phân môn ?

- Học hát

đánh giá

Giới thiệu bài :

- Nhạc lý - TĐN

kiểm tra học kỳ I

Giáo viên ghi bảng

- Âm nhạc thờng

I. kiểm tra hát.

thức

- Giáo viên đàn 4 bài hát đã học.

Gv kiểm tra

Hs thực hiện

Gọi theo danh sách kiểm tra hát từng học

Giáo viên điều sinh.

HS nghe; HS hát

khiển nhận xét cho

Học sinh đợc gọi

- Giáo viên nhận xét - cho điểm.

điểm

thực hiện bốc 1

trong 4 bài hát và

II. kiểm tra tập đọc nhạc và nhạc lý.

thực hiện.

- Giáo viên đàn 4 bài TĐN đã học.

Giáo viên nhận xét

Học sinh nghe và

- Tiến hành kiểm tra từng học sinh.

Cho điểm

đọcNgy soạn :Thứ 7 Ngày 01 Tháng 01 Năm 2012

25Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 05 Tháng 01 Năm 2012Tiết 19 ::Đi cắt lúaHọc hát bài

Nhạc lí: sơ lợc về quãngI - Mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Đi cắt lúa.

- Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát đối đáp.

- Qua nội dung của bài hát, hớng dẫn các em đến tình cảm yêu mến ngời lao động, yêu

quê hơng đất nớc.

- Cung cấp cho HS những kiến thức về quãng trong âm nhạc.

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn phím điện tử

- Bảng phụ chép bài hát Đi cắt lúa.

- Đài đĩa

- Đĩa nhạc.

- Thanh phách.

III - Tiến trình lên lớp:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra: (Đan xen trong bài học)

3.Bài mới:

Hoạt động của gv

Gv Ghi bảng

Gv Chỉ định

GvĐiều khiển

GvHớng dẫnGvHớng dẫn

Gv Hớng dẫnGv Yêu cầu

Gv Ghi bảng

Gv Giới thiệuGv Hỏi

26Nội dung

1.c hát bài : Đi cắt lúa.

- Giới thiệu về bài hát: HS đọc SGK.

- Nghe băng hát mẫu.Hoạt động của hs

Hs Ghi bài

Hs Đọc bài

Hs Nghe

Hs Ghi nhớ- Chia đoạn, chia câu: Bài hát có bốn câu,

câu hai và câu bốn bắt đầu từ "đón lúa hs Thực hiện

mới về..."

hs Luyện thanh

- Luyện thanh

hs Tập hát

- Tập hát từng câu:

+ Tập mỗi câu khoảng 3 - 4 lần, GV hát

mẫu rồi đàn giai điệu cho HS nghe và hát

theo. Chú ý hát những chữ có dấu luyến ba

nốt nhạc cho chính xác.

+ yêu cầu HS hát to và chính xác, nếu có

chỗ sai GV sửa cho HS. Sau đó ghép các câu

Hs Trình bày

lại với nhau thành bài hát hoàn chỉnh.

Hát đầy đủ cả bài

Hs Ghi bài

2.ạc lí: Sơ lợc về quãng

- Khái niệm: Quãng là khoảng cách về cao Hs Ghi nhớđộ giữa hai nốt nhạc. Nốt nhạc thấp đợc

gọi là âm ốc, nốt nhạc cao đợc gọi là âm

Hs Trình bày

ngọn

Hs Trả lời theo SGKGv Thực hiện- Quãng giai điệu và quãng hoà âm khác Hs Nghe và phân

biệt

nhau ở chỗ nào?

- Giáo viên đàn quãng giai điệu và quãng

Hs ghi nhớ

hoà âm cho HS nghe để phân biệt đợc

quãng hoà âm và quãng giai điệu.

3 Củng cố: (Đan xen trong bài)

4.BTVNả lời câu hỏi và bài tập trong SGKNgy soạn :Thứ 7 Ngày 07 Tháng 01 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01 Năm 2012Tiết 20Ôn tập bài hát: Đi cắt

Tập đọc nhạc: tđn số 6lúaI - Mục tiêu:

- HS ôn lại để hát thuần thục hơn bài hát Đi cắt lúa và biết trình bày bài hát ở mức độ

hoàn chỉnh.

- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài TĐN số 6.

- Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát đối đáp.

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn phím điện tử

- Bảng phụ chép bài TĐN số 6.

- Thanh phách.

III - Tiến trình lên lớp:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra: (Đan xen trong bài học)

3 Bài mới:

Hoạt động của gvNội dungGhi bảng

Hớng dẫn

Điều khiển

Đệm đàn và sửa

sai.Ghi bảngHĐ của hs1.Ôn bài hát: Đi cắt lúa.

Luyện thanhHs Ghi bài

HsLuyện thanh

Nghe

Nghe băng hát mẫu.

Hs Thực hiện và

Ôn tập: Cả lớp trình bày hoàn chỉnh bài sửa sai nếu có

hát, GV nghe và phát hiện những chỗ sai,

GV hát mẫu và yêu cầu HS sửa lại cho

đúng. Sau đó GV chỉ định nhóm HS lên

bảng trình bày để điểm tra.

Hs Ghi bài

27Hỏi

Chỉ định

Hớng dẫn

Đàn giai điệu

Thực hiện

Hớng dẫn

Hớng dẫn

Yêu cầuGv yêu cầuTiết 21:Hs Trả lời

2.Tập đọc nhạc: TĐN số 6.

- Chia từng câu: Bản nhạc này có thể chia

làm mấy câu? (4 câu). Mỗi câu có mấy ô

Hs Thực hiện

nhịp? (4 ô nhịp).

Hs Đọc gam

- Tập đọc tên nốt nhạc từng câu.

Hs Nghe

- Đọc gam Amoll.

- GV đàn giai điệu câu 1 khoảng 3 lần, yêu Hs Tập đọc nhạc

cầu HS nghe và đọc nhẩm theo.

- GV tiếp tục đệm đàn giai điệu câu 1 và Hs Thực hiện

yêu cầu HS đọc hoà với đàn.

Hs Thực hiện

- Tiến hành tơng tự với các câu còn lại.

- Khi học sinh đọc tốt GV cho HS đọc nhạc

kết hợp với gõ phách, sau đó cho ghép với Hs Thực hiện

lời ca.

- Chia lớp làm 2 một nửa đọc nhạc, một nửa

hát lời ca sau đó đổi lại.

3. Củng cố: (Đan xen trong bài)4

Hs ghi nhớ

5.BTVN: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGKNgy soạn :Thứ 7 Ngày 29 Tháng 01 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 2 Ngày 31 Tháng 01 Năm 2012

ôn tập Tập đọc nhạc: tđn số 6

âm nhạc thờng thức: một số thể loại bài hátI - Mục tiêu:

- HS đợc ôn lại bài TĐN số 6 để trình bày thuần thục hơn.

- HS nắm sơ lợc về các thể loại bài hát.

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn phím điện tử

- Thanh phách.

- T liệu một số thể loại bài hát.

III - Tiến trình lên lớp:

1.ổn định Tổ chức:

2. Kiểm tra: (Đan xen trong bài học)

3.Bài mới:

Hoạt động của gv

Nội dung

Gv Ghi bảng

1.Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6.

Gv Hớng dẫn

- Một nửa lớp TĐN, nửa còn lại hát lời sau đó đổi lại.

GV nhận xét về những chỗ còn sai rồi đánh đàn

hoặc làm mẫu để HS nghe và sửa cho đúng.

- Cả lớp cùng đọc nhạc, hát lời kết hợp với gõ phách.

Gv Yêu cầu

- Chỉ định một vài HS lên kiểm tra, đánh giá cho

điểm.

28HĐ của hs

Ghi bài

Thực hiệnTrình bàyGv Kiểm tra

Gv Ghi bảng

Gv Chỉ định

Gv Điều khiển

Gv Tóm tắt

Gv yêu cầu2.Âm nhạc thờng thức: Một số thể loại bài hát.

- Đọc giới thiệu về thể loại hát ru.Lên kiểm traGhi bài

- Nghe băng nhạc trình bày hoặc GV trình bày một

bài thuộc thể loại này.

Thực hiện

- Tiến hành tơng tự với năm thể loại khác.

Nghe và cảm

- Giáo viên giới thiệu cho học sinh năm rõ hơn về các nhận.

thể loại bài hát

3. Củng cố: (Đan xen trong bài)

Ghi nhớ

4.BTVN: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGKNgy soạn :Thứ 7 Ngày 04 Tháng 02 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 09 Tháng 02 Năm 2012Tiết 22Học hát bài: Khúc

Bài đọc thêm:ca bốn mùaTiếng sáo việt namI - Mục tiêu:

- Các em học một bài hát nhịp 3/8 để thấy đợc tính chất nhịp nhàng, uyển chuyển của

loại nhịp này.

- Qua nội dung bài hát cho các em thấy đợc mối liên quan mật thiết giữa con ngời với

thiên nhiên, với thời tiết, sự điều hoà của ma nắng làm cho cuộc sống của muôn loại

đợc tồn tại và sinh sôi phát triển.

- HS biết cách nhấn vào phách mạnh khi hát bài nhịp 3/8 và tập ngân đủ 3 phách.

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

- Đĩa bài hát Khúc ca bốn mùa.

- Bảng phụ chép bài hát Khúc ca bốn mùa.

- Đài

- Thanh phách.

III - Tiến trình lên lớp:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra: (Đan xen trong bài học)

3. Bài mới:

Hoạt động của gv

Nội dung

HĐ của hs

Gv Ghi bảng

Hs Ghi bài

1.Học hát bài: Khúc ca bốn mùa

Gv Thuyết trình

Hs Ghi nhớ

- Giới thiệu về bài hát và tác giả: Theo SGK.

Gv Điều khiển

Gv Hớng dẫn

Gv Hớng dẫn

Gv Đàn giai điệu- Nghe hát mẫu.Hs Nghe

Hs

Luyện

- Chia đoạn, chia câu: Bài hát gồm 2 đoạn, đoạn a thanh

có 3 câu hát, câu 1 từ đầu đến trổ bông, câu 2 tiếp Hs Ghi nhớ

theo đến thêm xanh. Đoạn b là phần còn lại, có 2

Hs Nghe và

câu hát, câu 3 tiếp theo đến sởi ấm.

29

- Luyện thanh.Gv Điều khiển

Gv Lu ý HS

Gv Chỉ định

Gv Hớng dẫnGv Yêu cầu- Giáo viên dùng nhạc cụ đánh đàn giai điệu câu

một 3 - 4 lần, nhắc HS nghe giai điệu và hát

nhẩm theo. Sau đó yêu cầu HS hát to câu này

khoảng 3 lần cùng tiếng đàn. Nếu vẫn có HS hát

sai thì GV vừa đàn vừa hát mẫu để sửa cho các

em. Tập hát nh vậy với hai câu khi hết hai câu thì

hát nối 2 câu đó lại với nhau.

- Tiến hành theo cách đó với toàn bộ các câu còn

lại trong bài hát.

- Lu ý đoạn b, bốn lần hát Bốn mùa nhng cao độ

khác nhau, phải tập kĩ để hát đúng nhạc.

- Chỉ định một vài HS hát tốt trình bày đoạn b.hát hoà theo

đàn

Trình bày

Ghi nhớ

Thực hiện

Trình bày- Hát đầy đủ cả bài thể hiện đợc sự hồn nhiên, cần

hát êm nhẹ, trong sáng. Nên hát cả bài 2 lần và sử

Hs ghi nhớ

dụng cách hát đối đạp.

2. Củng cố: (Đan xen trong bài)

3.BTVN: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK

-Ngy soạn :Thứ 7 Ngày 11 Tháng 02 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 16 Tháng 02 Năm 2012Tiết 23Khúc ca bốn mùaôn tập bài hát:

Tập đọc nhạc: tđn số 7I - Mục tiêu:

- Hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát.

- Tập hát và kết hợp tự đánh nhịp 3.

- Làm quen với thang 7 âm có chủ âm là A (Amoll) và đọc đúng bài nhạc nhịp 3/4

giọng amoll.

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

- Bảng phụ chép bài TĐN số 7

- Thanh phách.

III - Tiến trình lên lớp:

1.ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra: Hát thuộc bài hát :Khúc Ca Bốn Mùa

3. Bài mới:

HĐ của giáo viên

30Nội dungHĐ của học sinhGhi bảng

Điều khiển

Điều khiển

Sửa sai

Kiểm tra

Ghi bảng

HỏiNội dung

1.Ôn bài hát: Khúc ca bốn mùa

- Luyện thanh.

- Nghe hát mẫuGhi bài

Luyện thanh

Nhge

Thực hiện- Ôn lại bài hát GV sửa sai cho HS những Lên kiểm tra

chỗ còn hát sai.

- Kiểm tra.

Ghi bài

2.Tập đọc nhạc: TĐN số 7- Chia câu: Bản nhạc có mấy câu? (có 4 Trả lời

Hớng dẫn

câu).

Hớng dẫn

Tập đọc

- Tập đọc tên nốt nhạc từng câu.

Thuyết trình

Thực hiện

- Đọc gam Amoll

Ghi nhớ

- Bản nhạc việc ở giọng Amoll vì không có

Hớng dẫn và đàn

hoá biểu và kết thúc ở nốt A. Các em nghe

giai điệu

Tập đọc nhạc

đàn và tập đọc gam Amoll.

- Tập đọc nhạc từng câu, GV đàn giai điệu

câu 1 khoảng 3 lần sau đó đàn lại nh vậy

Yêu cầu và hớng

một lần yêu cầu HS đọc theo.

dẫn

- Tiếp tục tiến hành nh vậy đối với các câu

Yêu cầu

Thực hiện

còn lại

- Khi HS thuộc bài yêu cầu HS đọc nhạc và Thực hiện

ghép lời ca kết hợp với gõ phách.

- Một nửa lớp đọc nhạc, nửa còn lại hát lời

sau đó đổi lại kết hợp với gõ phách

Gv hớng dẫn và 3. Củng cố: (Đan xen trong bài)

yêu cầu

Hs ghi nhớ

4.BTVN: Trả lời câu hỏi và bài tập trong

SGKNgy soạn :Thứ 7 Ngày 18 Tháng 02 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 23 Tháng 02 Năm 2012Tiết 24:ôn tập bài hát: khúc ca bốn mùa

ôn tập Tập đọc nhạc: tđn số 7

âm nhạc thờng thức: vài nét về âm nhạc thiếu nhi viêt nam

31I - Mục tiêu:

- HS thuộc bài hát, tập hát diễn cảm và cảm nhận đợc tính chất nhịp nhàng của nhịp

3/8.

- Nắm vững bài TĐN, tập đọc một cách tự tin và truyền cảm. Cảm nhận về giọng thứ

có tính chất mềm mại hơn so với giọng trởng.

- Hiểu biết đôi nét về âm nhạc cho thiếu nhi, đây là một bộ phận trong nền âm nhạc

Việt Nam hiện đại, đợc nghe và tiếp xúc với một số ca khúc thiếu nhi chọn lọc qua

các giai đoạn lịch sử.

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

- T liệu về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

- Thanh phách.

III - Tiến trình lên lớp:

1. ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra: (Đan xen trong bài học)

3. Bài mới:

HĐ của giáo viên

Ghi bảng

Điều khiển

Điều khiển

Sửa sai

Kiểm tra

Ghi bảng

Điều khiểnGhi bảng

Chỉ định

Tổ chức

Gv hớng dẫn32Nội dung

1.Ôn bài hát: Khúc ca bốn mùa

- Luyện thanh.

- Nghe hát mẫu

- Ôn lại bài hát GV sửa sai cho HS những

chỗ còn hát sai.

- Kiểm tra.

2.Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Một nửa lớp TĐN một nửa hát lời sau đó

đổi lại.

- Cả lớp cùng trình bày bài, đọc nhạc xem

sách khi hát lời thì cần phải thuộc lời.

3.Âm nhạc thờng thức: Vài nét về âm nhạc

thiếu nhi Việt Nam.

- Yêu cầu HS đọc bài giới thiệu trong SGK

sau đó GV tóm tắt lại nội dung và giới

thiệu thêm.

- Nếu còn thời gian tổ chức cho HS thi hát

giữa các tổ có cho điểm tợng trng và tuyên

dơng tổ đạt thành tích cao nhất.

4. Củng cố: (Đan xen trong bài)

5.BTVN: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGKHĐ của học sinh

Ghi bài

Luyện thanh

Nhge

Thực hiện

Lên kiểm tra

Ghi bài

Trình bàyGhi bài

Đọc bài

Thi giữa các tổ

Hs ghi nhớNgy soạn :Thứ 7 Ngày 25 Tháng 02 Năm 2012Ngày giảng:Thứ 5 Ngày 01 Tháng 03 Năm 2012Ôn TậpTiết 25:I - Mục tiêu:

- Ôn tập củng cố những kiến thức đã học.

- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng, lĩnh xớng và hát đối

đáp.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

II - Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn oocgan

III - Tiến trình lên lớp:

1. ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra: (Đan xen trong giờ ôn tập )

3.Bài mới:

HĐ của gvGv Ghi bảng

Gv Đệm đànGv:Hớng dẫn

Gv:Hớng dẫn

Gv Ghi bảng

Gv Kiểm traNội dung1. ÔN tập:

- Ôn hai bài hát: Trình bày hoàn chỉnh mỗi bài

một lần.

- Ôn nhạc lý: Bài tâp: Hãy tự viết một đoạn nhạc ở

số chỉ nhịp 4/4 có 8 ô nhịp (5')

- Ôn TĐN: Ôn bài TĐN số 6, 7: Cả lớp cùng trình

bày bài, sau khi TĐN phải hát lời cho hoàn

chỉnh.

- Kiểm tra hát theo nhóm HSHĐ của hsHs Ghi bài

Hs Ôn tậpHsLàm bài tập

Hs:Hớng dẫn

H

s Ghi bài

Hs Thực hiện- Kiểm tra bài tập nhạc lý: Cá nhân

- Kiểm tra TĐN: Cá nhân

2. Củng cố: (Đan xen trong bài)

3.BTVN: Chuẩn bị cho bài kiểm traTiết 26:Ngy soạn :Thứ 5 Ngày 08 Tháng 03 Năm 2012

Ngày giảng:Thứ 7 Ngày 10 Tháng 03 Năm 2012

kiểm tra 1 tiếtI. Mục tiêu:- HS củng cố lại những kiến thức đã học.

- HS biết áp dụng kiến thức đã học vào các nội dung đã học.

- Nhằm đánh giá năng lực học của HS.33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

×