1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

ND2. Bài đọc thêm:7' Hội lim

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (356.38 KB, 54 trang )


GV : Nguyễn Thị BíchGA : Âm nhạc 7-HS hát cả bài 1 lần gv sửa âm còn sai.

-VN học bài và chuẩn bị bài giơ sau học

- Su tầm một số bài hát Quan họ.Ngày soan: 23/9/13

Ngày dạy: 26/9/13Tiết 5:Ôn bài hát: Lí cây đa.

Nhạc lí: Nhịp 4/4.

Tập đọc nhạc: TĐN số 2.i. Mục tiêu:

- HS ôn lại để hát thuộc bài hát "Lí cây đa", thể hiện tính chất mềm mại, nhẹ nhàng. Biết

trình bày đơn, song, tôp ca.

- Biết thêm về KN nhịp 4/4 và cách đánh nhịp 4/4

- Biết bài TĐN số 2- ánh trăng viết ở nhịp 4/4. Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp

đánh nhịp 4/4

ii.Chuẩn bị :

1.GV:Nhạc cụ-. Bảng phụ chép TĐN số 2.

2.HS: thanh phách,sách vở

iii. Tiến trình dạy học:

1ổn định tc:1p GV kiểm tra sĩ số lớp

2.KTBC:2p*Nhóm 2 HS hát bài Lí cây đa(GV đánh giá)

3.Bài mới:Bài hôm nay các em sẽ đợc làm quen với KN nhịp 4/4

HĐ của GV

Nội Dung

HĐ của HS

- GV ghi bảng.

- HS ghi bài.

ND1. Ôn bài hát: 10'

Lí cây đa

- GV điều khiển.

Dân ca quan họ Bắc Ninh.

- HS nghe.

-Luyện thanh

GV điều khiển

- GV mở tiết tấu đàn, hát bài hát 1 lần cho HS

nghe, lu ý các âm luyến HS cần chú ý.

- HS hát theo đàn.

- HS hát theo hớng dẫn của GV: 1 lần.

- HS đứng hát và thể hiện một số động tác tay7GV : Nguyễn Thị Bích- GV kiểm tra.- GV ghi bảng.

- GV hỏi.

- GV tóm tắt.

- GV phân tích.- GV vẽ bảngGA : Âm nhạc 7( GV gợi ý).

-Luyện tập theo nhóm thực hiện bài hát khi

hát vận động phụ hoạ cho bài hát hoặc gõ

phách cho bài hát thêm sinh động.Gv nghe và

nhận xét sửa sai.

- GV gọi cá nhân lên hát đơn ca có thể hiện

bằng các động tác tay: 2-3 em (Gv nhận xét

đánh giá).

ND2. Nhạc lí:8'-Nhịp 4/4.

? Với kiến thức về nhịp em hãy cho biết về

nhịp 4/4?

- GV phân tích từ số chỉ nhịp 2/4, nhịp 3/4 sau

đó tơng tự ở nhịp 4/4.

- Nhịp 4/4 còn gọi là nhịp c, mỗi nhịp có 4

phách, mỗi phách bằng một nốt đen.

- Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 là

phách nhẹ, phách thứ 3 là phách mạnh vừa,

phách thứ 4 là phách nhẹ.

- Cách đánh nhịp 4/4:

4

2- HĐ nhóm- HS thể hiện

- HS ghi bài.

- HS trả lời.

- HS quan sát.

- HS ghi bài.- HS vẽ vào vổ31

- HS quan sát GV đánh tay theo nhịp sau đó

- GV phân tích.

GV đếm số 1,2,3,4 cho HS đánh nhịp.

- Nhịp 4/4 thờng sử dụng ở các bài hát hành

- GV phân tích.

khúc, các bài hát trang nghiêm hoặc bài hát

trữ tình.

- GV hớng dẫn.

- HS quan sát GV đánh nhịp bài "Ca ngợi Hồ

chủ tịch" sau đó GV hát cho HS đánh nhịp.

- GV ghi bảng và ND3. Tập đọc nhạc: 20'TĐN số 2

treo bảng phụ.

ánh trăng

Nhạc: Pháp

- GV hỏi.

? Bài viết ở nhịp gì? chia làm mấy câu? (nhịp

c, gồm 4 câu, GV phân tích câu cho HS rõ vì

có dấu).

? Những câu nhạc nào có giai điệu giống

nhau? (câu 1 và câu 2).

- GV đàn.

- Luyện thanh:- HS thực hiện.- GV đàn.Luyện thanh- GV lu ý.GV hớng dẫn HS gõ tiết tấu cả bài.

- GV đàn và hát lời ca: 2 lần.8- HS nghe.

- HS quan sát và

thực hiện.

- HS ghi bài.

- HS trả lời.- HS nghe và đọcGV : Nguyễn Thị Bích- GV đàn.

- GV mở tiết tấu.

- GV đàn.GA : Âm nhạc 7- GV đàn từng tiết nhạc (mỗi câu gồm 2 tiêt

nhạc) sau đó đàn cho HS đọc.

- HS thực hiện theo lối cuốn chiếu cho đến hết

bài.

-Cả lớp đọc bài một lần kết hợp gõ phách và

hát lời ca.GV nhận xét và sủa.

-Nửa lớp đọc nhạc và nửa lớp hát lời ca kết

hợp gõ phách sau đó đổi lại

-luyện tập theo nhóm bàn thực hiện đọc nhạc

và hát lời ca.Gv nhận xét đánh giá.nhạc.

- HS đọc cao độ.

- HS đọc.- HS nghe.4. Củng cố, dặn dò.3p

-Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ hôm nay?

- TĐN lại bài TĐN số 2

-VN học kĩ nhịp 4/4,bài TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp.Sutầm một số bài hát viết ở nhịp 4/4

- Làm BT trong SBT. và nghiên cứu bài sau.Ngày soạn: 30/9/13

Ngày dạy: 03/10/13Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà.

Tập đọc nhạc: TĐN số 3.

Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về nhạc cụ phơng Tây.i. Mục tiêu:

- HS biết đợc nhịp lấy đà. Tìmđợc một vài VD về nhịp lấy đà trong các bài đã học.

- HS đọc đợc giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 3. Nhận biết đợc nhịp lấy đà trong bài

TĐN số 39GV : Nguyễn Thị BíchGA : Âm nhạc 7- HS hiểu biết về một số nhạc cụ phơng Tây qua hình dáng.

ii. Chuẩn bị :

1.GV: Đàn - bảng phụ chép bài TĐN số 3.

-Tranh ảnh 1 số nhạc cụ phơng Tây.

2.HS: Thanh phách,sách vở.

iii. Tiến trình dạy học:

1.ổn định tc: GV kiểm tra sĩ số lớp

2.KTBC:3p-Nhóm 2HS lên đọc bài TĐN số 2 (GV nhận xét đánh giá)

3.Bài mới:

Nhịp lấy đà là gì? bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu

HĐ của GVNội DungChỉ địnhND1. Nhạc lí: 8p

Nhịp lấy đà.

- Thông thờng, các nhịp trong bài phải có đủ số

phách theo quy định ở số chỉ nhịp. Tuy nhiên,

riêng nhịp đầu bài có thể đủ hoặc thiếu. Nếu

nhịp đầu bài thiếu thì đợc gọi là nhịp lấy đà.

? Trong nhịp đầu ở VD1 (SGK) có số phách

thiếu là mấy? (3 phách).

? Vậy nhịp lấy đà là gì?.

- Khái niệm: Nhịp lấy đà là ô nhịp đầu tiên của

bản nhạc không đủ số phách theo quy định của

số chỉ nhịp.

2. Tập đọc nhạc: TĐN số 3.20'

Đất nớc tơi đẹp sao

? Bài viết ở nhịp gì? cách thể hiện dấu nhắc lại

ra sao?.

? Trong bài có những loại hình nốt gì?

- HS đọc dãy tiết tấu: 3-4 lần.

? Trong bài gồm những cao độ của âm gì? (GV

hình thành gam Đô dur).

Đồ- Rê- Mi- Fa- Son- La- Si.

- Luyện thanh: 1-2 phút gam Đô trởng.

- GV đàn cả bài 1 lần sau đó hát lời ca 1 lần cho

HS nghe.

- Bài chia làm 4 câu.

- GV đàn tiết 1 (câu 1) 4 lần cho HS nghe sau

đó hớng dẫn cho HS đọc lại ( lu ý đảo

phách).tiến hành tập tiếp cho đến hết câu. Nếu

phần đảo phách HS đọc khó, có thể tách ra cho

HS đọc sau đó ghép câu.

- Tiến hành tập theo lối móc xích cho đến hết

bài.GV nghe và sửa sai và đọc cho đúng.

- HS đọc cả bài: 1-2 lần.Khi đọc kết hợp gõ

phách ,GV nghe và nhận xét sửa sai.

-Sau đó đọc lại bài và kết hợp hát lời ca

- Chia lớp thành 2 dãy bàn, dãy 1 đọc nhạc, dãy

2 hát lời sau đó đổi bên.Kết hợp gõ phách.GV

sửa sai .

-Kiểm tra vài em đọc nhạc GV nhận xét đánh

giá .GV ghi bảng.ND3. Âm nhạc thờng thức: 12'

Sơ lợc về một vài âm nhạcphơngTây.- GV ghi bảng.

- GV giải thích.

- GV hỏi.

- GV KL

- GV ghi bảng.

GV ghi bảng

- GV hỏi.

GV hớng đẫn.

- GV hỏi.

- GV đàn.

- GV đàn.

- GV phân câu.

- GV đàn.- GV hớng dẫn.

- GV đàn.

- GV hớng dẫn.

- Chia nhóm? Em hãy nêu tên gọi các nhạc cụ trong tranh10HĐ của HS

- HS ghi bài.

- HS theo dõi.- HS trả lời.

- HS ghi bài.- HS ghi bài.

- HS trả lời.

- HS đọc tiết tấu.- HS luyện thanh.

- HS nghe.

- HS quan sát.- HS thực hiện.

- HS đọc bài.

- HS thực hiện

nhóm

Cá nhân đọc

- HS ghi bài.GV : Nguyễn Thị BíchGA : Âm nhạc 7- GV giới thiệu vẽ? (Piano, viôlông, ghi ta).

tranh ảnh và hỏi. - GV phân tích đặc điểm của từng loại nhạc cụ

trên.

- GV diễn giải.

- GV mở đàn oóc gan cho HS nghe âm sắc của

từng loại nhạc cụ và kiểm tra lại khả năng nhận

- GV thực hiện.

biết của các em.- HS trả lời.

HS nghe và nhận

biết.4. Củng cố, dặn dò.3p

-GV tóm tắt ND chính hôm nay đã học, yêu cầu HS nhắc lại KN nhịp lấy đà.

-VN học bài và làm bài tập, xem trớc bài giờ sau học.Ngày soạn: 07/10/13

Ngày dạy: 10/10/13

Tiết 7:Ôn tậpi. Mục tiêu:

-HS ôn tập 2 bài hát: Mái trờng mến yêu và Lí cây đa.Hát đúng lời ca, giai điệu. Biết

trình bày song ca,đơn ca,tốp ca kết hợp gõ đệm.

-HS phân biệt đợc nhịp 2/4,3/4,4/4, cách đánh nhịp 4/4. Nhận biết nhịp lấy đà.

- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1,2,3. Biết các hình tiết tấu có trong bài.

ii. Chuẩn bị :

1.GV: nhạc cụ

2.HS: thanh phách.

iii. Tiến trình dạy học:

1.ổn định tc: GV kiểm tra sĩ số lớp

2.KTBC: (KT khi ôn tập)

3.Bài mới -Hôm nay chúng ta sẽ đi ôn tập

HĐ của GVNội DungND1. Ôn tập bài hát: 14'

a. Bài hát:- Mái trờng mến yêu

- GV đàn.

Nhạc và lời: Lê Quang Thắng.

- GV hớng dẫn.

- HS hát tập thể: 1 lần.

- HS hát và thể hiện động tác (đứng hát): 2-3 lần

- GV kiểm tra.

- GV nhận xét.sửa sai

- Gọi 5-7 HS đứng hát thể hiện, GV nhận xét và

- GV ghi bảng và cho điểm.

treo ảnh

b. Bài hát:

GV ghi bảng.11HĐ của HS

HS ghi bài.- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS kiểm tra.GV : Nguyễn Thị Bích- GV giới thiệu.

- GV đàn.

- GV chỉ huy.

- GV đàn.

- GV kiểm tra.

-- GV ghi bảng.

- GV hỏi.

- GV phân tích.

- GV hỏi.

- GV ghi bảng.

- GV gõ tiết tấu.

- GV đàn.

Chia nhóm

- GV đàn.

- GV kiểm tra.GA : Âm nhạc 7-Lí cây đa- Dân ca quan họ Bắc Ninh.

- Đây là bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt hát quan họ.

- HS hát tập thể: 1 lần.

- HS hát ôn lại một vài động tác minh họa: 2-3

lần ( GV nhận xét và nhắc lại).

- HS hát thể hiện: 1 lần.

- GV gọi nhóm hoặc cá nhân hát có minh họa

( GV nhận xét và cho điểm).

ND2. Ôn tập nhạc lí: 7p'

? Em hãy nêu ý nghĩa và tính chất của nhịp 4/4?

- Có 4 phách mỗi phách bằng 1 nốt đen.

- Phách thứ nhất mạnh, phách thứ 2 nhẹ, phách

thứ 3 mạnh vừa, phách thứ 4 nhẹ.

? Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa

nhịp 2/4, 3/4 và 4/4?.

ND3. Ôn tập TĐN số 1,2,3 : 12p

- GV cho HS gõ lại tiết tấu từng bài

-Đọc lại gam:

-Đọc lại mõi bài 1lần khi đọc kết hợp gõ phách

và hát lời ca.GV nghe và sửa sai và đọc lại cho

đúng.

-Luyện tập theo nhóm thực hiện đọc nhạc và hát

lời ca.Gv nhận xét .

-KT một số cá nhân và nhóm đọc nhạc (GV nhận

xét đánh giá)- HS ghi bài.

- HS quan sát.

- HS thực hiện.

- HS hát.

- HS ghi bài.

- HS trả lời.

- HS quan sát và

ghi bài.

- HS trả lời.

- HS ghi bài.

- HS nghe và

nhận biết.

- HS thực hiện.

-HĐ nhóm

- HS kiểm tra.GV ghi bảng

GV chỉ định

GV hỏiHS nhắc lại

HS đọc

HS trả lờiGV kết luậnHS nghe4.Củng cố. Dặn dò: 2p

- VN chuẩn bị mỗi bạn một bài hát và một bài TĐN nh đã ôn hôm nay để giờ sau KT cho

tốt.

- Làm BTVN12GV : Nguyễn Thị BíchNgày soạn: 14/10/13

Ngày dạy: 17/10/13GA : Âm nhạc 7Tiết 8: Kiểm tra 1 tiếtI.Mục tiêu:

- HS gắp thăm và trình bày một bài hát và một bài TĐN trong phiếu đề.

- HS biết trình baỳ bài hát thuần thục và thể hiện động tác phụ hoạ hặc gõ đệm cho bài

hát, bài TĐN.

ii.Chuẩn bị

1.GV: -Đề KT,Phiếu

2.HS: thuộc bài ở nhà.

III.Tiến trình DH:

1.ổn định tc:

2.Kiểm tra:

A,Đề bài:Em hãy gắp thăm để trình bày một bài hát + một bài TĐN đã ôn giờ trớc.

-Phiếu 1:-Mái trờng mến yêu

+TĐN số 1

-Phiếu 2:-Lí cây đa

+TĐN số 2

-Phiếu 3:-Mái trờng mến yêu +TĐN số 2

-Phiếu 4:-Lí cây đa

+TĐN số 3

B,Đáp án(biểu điểm)

* Xếp loại: Đ

Đối với học sinh khá:

- Hát: Thuộc lời ca, đúng giai điệu và trình bày rõ ràng.

- Đọc nhạc: đúng cao độ trờng độ, hát thuộc lời ca.

- Thể hiện sắc thái bài hát và bài TĐN kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp

Đối với học sinh TB và yếu:

- Trình bày bài hát và bài TĐN còn sai sót nhng ở mức độ thấp.

* Xếp loại: CĐ

- Không hát, không TĐN.

- Không thuộc bài hát, trình bày không đợc 1/2 phần nội dung của bài.

3.Củng cố,Dặn dò:

- GV nhận xét giờ KT và rút kinh nghiệm những giờ sau đợc tốt hơn.

-VN chuẩn bị bài Chúng em cần hòa bình giờ sau họcNgày soạn: 21/10/13

Ngày dạy: 24/10/13Tiết 9 Học bài hát :Chúng em cần hòa bình.

Nhạc và lời: Hoàng Long-Hoàng Lâni. Mục tiêu:

-HS biết vài nét về hai tác giả Hoàng Long -Hoàng Lân. Biết bài hát Chúng em cần hòa

bình nói lên ớc vọng của tuổi thơ mong muốn đợc sống trong cuộc sống yên vui đầy tình

thân ái.

- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Biết lấy hơi, hát diễn cảm và thể hiện đúng hình

tiết tấu đảo phách.13GV : Nguyễn Thị BíchGA : Âm nhạc 7- Qua bài hát, các em tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu- Ngời đã mang lại hóa

bình, độc lập cho dân tộc.

ii. Chuẩn bị :

1. GV: Đàn - đài và băng bài hát.

-Bảng phụ chép bài hát.

2.HS: thanh phách:

iii. Tiến trình dạy HọC

1.ổn định tc: GV kiểm tra sĩ số.

2.KTBC:3p 2HS lên bảng làm bài tập1, 2.GV đánh giá, xêp loại.

3.Bài mới:

HĐ của GV

Nội Dung

HĐ của HS

_ Gv ghi bảng

- GV điều khiển

- GV hớng dẫnND1.Học hát: Chúng em cần hòa bình:38p

- Giới thiệu tác phẩm: Hai anh em nhạc sĩ Hoàng

Long-Hoàng Lân đã sáng tác ca khúc Chúng em

cần hòa bình để nói lên ơc vọng của tuổi thơ VN

mong muốn có một cuôc yên vui, đợc cắp sách tới

trờng trong tình thân ái, đoàn kết.

- Tác giả: Nhc s Hong Long v nhc s Hong- HS ghi bài.

- HS nghe.

Cảm nhậnLõn l anh em sinh ụi, sinh ngy 18/6/1942 ti th

xó Vnh Yờn (Vnh Phỳc), hai ông có nhiều ca khúc

- GV hớng dẫn

hay viết cho thiếu nhi nh:Bỏc H - Ngi cho em

- GV thực hiện tt c (1975) - T rng xanh chỏu v thm lng

trích đoạn 1,2 tác

Bỏc (1978) - Mốo con i hc (1982) - Tht l hay

phẩm

(1982) Bài hát Bỏc H - ngi cho em tt c (1975)

và T rng xanh chỏu v thm lng Bỏc (1978) là

hai bài hát hay viết về Bác Hồ kính yêu.

? Nghe băng mẫu:

- Chia đoạn, chia câu: Bài hát chia làm 2 đoạn (a và

b). Đoạn b dùng chung cho cả 2 lời ( còn gọi là điệp

- GV đàn.

khúc) mỗi đoạn chia làm 2 câu hát.

- Luyện thanh: 2'.

- Tập hát từng câu: Tập gõ đặc điểm đặc trng của

- GV yêu cầu

đoạn a:

- GV gõ mẫu, HS nghe và gõ lại.

- GV đàn và hớng - GV đàn giai điệu từng câu, sau đó hát mẫu cho HS

dẫn.

nghe và bắt nhịp cho HS hát lại ( bắt nhịp 2-1)

- Tiến hành tơng tự cho đến hết lời 1, lu ý các câu

hát có đảo phách và dấu lặng đen.

- HS hát lời 1 hoàn chỉnh 1lần khi hát kết hợp gõ

- GV đàn

phách ,GV nghe và nhận xét sửa sai

-Thực hiện lời 2 tơng tự lời 1 chú ý những chỗ đảo

GV yêu cầu.

phách cho đúng.14HS ghi sơ lợcHS luyện

- HS nghe và

cảm nhận

- HS theo dõi- HS thực hiện

- HS nghe và

thực hiệnGV : Nguyễn Thị BíchGA : Âm nhạc 7*Thực hiện hoàn chỉnh bài hát khi hát kết hợp gõ - HS thực hiện

GV đàn và chỉ thanh phách ,thể hiện đúng sắc thái bài hát, ngân

định

nghỉ cho đúng.

- HS hát theo dãy bàn, song ca hoặc đơn ca các bạn

GV hỏi

dãy còn lại nhận xét và rút kinh nghiệm sau đó đổi

GV kết luận

bên. GV nhận xét đánh giá.

HS trả lời

-Nêu cảm nhận của em về bài hát?

HS lắng nghe,

Mỗi chúng ta, ai cũng phải biết trân trọng và gìn gữ cảm nhận.

hòa bình. Các em có đợc cuộc sống ấm no nh ngày

hôm nay là nhờ vào công lao to lớn của Bác Hồ kính

yêu, Ngời cả đời hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân

tộc, Ngời luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho

các em thiếu niên nhi đồng. Các em thiếu niên nhi

đồng trên mọi miền đất nớc luôn tỏ lòng kính yêu

và biết ơn vô hạn đối với Bác. Bác là ngời cho em

tất cả. Dù Bác đã đi xa nhng các em luôn nhớ ơn và

kính yêu Bác, rất vui khi đợc về Thủ đô để vào Lăng

thăm Bác

4.Củng cố.Dặn dò:3p*Ai là tác giả của bài hát?*VN học thuộc giai điệu lời ca. Làm

BTVN, chuẩn bị bài giờ sau học.

Ngày soạn: 28-10-2013

Ngày dạy: 31-10-2013

Tiết 10

Ôn bài hát : Chúng em cần hòa bình

Tập đọc nhạc: TĐN số 4

Bài đọc thêm: Hội xuân sắc bùa

I. Mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Biết lấy hơi, hát đúng sắc thái và kết hợp gõ đệm

theo phách, nhịp.

- HS đọc đúng nhạc và ghép lời bài TĐN số 4.

II. Chuẩn bị :

1.GV: Đàn-đài- băng nhạc bài hát.

-Bảng phụ chép bài TĐN số 4.

2.HS: thanh phách,sách vở.

III. Tiến trình dạy học:

1.ổn định tc: GV kiểm tra sĩ số lớp

2.KTBC: Kiểm tra trong giờ

3.Bài mới: Để trình bày thuần thục bài hát Chúng em cần hòa bình, chúng ta cùng nhau

ôn lại.

HĐ của GV

Nội Dung

HĐ của HS

- GV ghi bảng.

- HS ghi bài.

ND1. Ôn tập bài hát: 12p

Chúng em cần hòa bình

Nhạc và lời: Hoàng Long

Hoàng Lân

- GV đàn.

- Luyện thanh: 1-2'

- HS luyện thanh.

- GV điều khiển.

- HS nghe.

- GV mở băng bài hát cho HS nghe: 1 lần.

- HS trình bày bài hát hoàn chỉnh: 1-2 lần.15GV : Nguyễn Thị Bích- GV đàn.

G- GV ghi bảng.- GV hớng dẫn.

- GV chỉ định.

- GV đàn.GA : Âm nhạc 7(Lu ý hát đến câu:" Không còn..." hát chậm lại

và mạnh mẽ hơn)Gv nghe nhận xét sửa sai.

- Hát đối đáp: đoạn a, mỗi dãy bàn hát 1 câu

xen kẽ sang đoạn b thì hát hòa giọng: 2-3

lần.khi hát kết hợp gõ phách.

- HS hát đơn ca: 3-4 em.GV nhận xét đánh giá.

ND2. Tập đọc nhạc-TĐN số 4.

Mùa xuân về 23p

Nhạc và lời: Phan Trần Bảng

- Chia câu: bài chia làm 5 câu, mỗi câu 8 phách,

câu 1 và câu3 có âm hình tiết tấu giống nhau,

câu 2,4,5 có âm hình tiết tấu giống nhau.

- Tập đọc tên nốt nhạc: 1 lần

- HS đọc gam Đô trởng: 2-4 lần- HS nghe GV đàn từng câu, mỗi câu 2 lần sau

đó GV đọc mẫu cho HS đọc thực hiện đến hết

bài ,GV nghe và sửa sai và đọc lại cho đúng.đọc

đến hết bài.

-Gv gọi HS đọc tốt đọc 1 câu gv nhân xét.

- GV hớng dẫn.

-HS đọc hoàn chỉnh TĐN cả bài: 1-2 lần.kết

- GV hỏi.

hợp gõ phách.,GV nhận xét.

- Đọc theo dãy bàn: 2 lần - Gv nhận xét.

- Chia lớp thành 2 dãy bàn, 1 dãy TĐN và 1 dãy

ghép lời ca sau đó đổi bên cho nhau.

- GV đàn và hớng - Đọc nhạc:1 số nam đọc câu 1,3, 1số nữ đọc

câu 2,4,5 - phần ghép lời ca cũng tơng tự nh

dẫn.

vậy.

(không cần đọc mẫu mà chỉ cần sửa những âm

còn sai).

GV chỉ định

- HS đọc hoàn chỉnh TĐN cả bài: 1-2 lần.

- Đọc theo dãy bàn_ 2 lần - GV nhận xét.

- Chia lớp thành 2 dãy bàn, 1 dãy TĐN và 1 dãy

ghép lời ca sau đó đổi bên cho nhau.GV nhận

xét đánh giá.

Bài đọc thêm: Hội xuân sắc bùa:5p

GV chỉ định

GV thuyết trình

GV giới thiệu sơ lợc về phờng bùa gồm 12 ngGV giới thiệu một ời.

số hình ảnh

HS quan sát một vài hình ảnh sinh hoạt của phờng bùa

4.Củng cố.Dặn dò:5p

-Cả lớp thực hiện bài hát Chúng em cần hoà bình.

-Đọc bài TĐN số 4 và hát lời ca.

-VN học bài, làm BTVN số 1,2 và chuẩn bị bài cho tốt giờ sau học.- HS thực hiện

- HS trình bày

- HS kiểm tra.

- HS ghi bài.

- HS quan sát và

nhắc lại.

- HS đọc tên nốt.

- HS đọc gam.- GV hỏi.16- HS trả lời.- HS gõ tiết tấu.

- HS trả lời.HS nghe, cảm

nhận và đọc

HS thực hiện

HS đọc, theo dõi

HS trình bày

HS đọc.

HS theo dõiGV : Nguyễn Thị BíchGA : Âm nhạc 7Ngày soạn: 4/11/2012

Ngày dạy: 7/11/2012

Tiết 11:

Ôn tập bài hát : Chúng em cần hòa bình

Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 4

Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát

Hành quân xa.

i. Mục tiêu:

-HS hát thuộc bài hát "Chúng em cần hòa bình" và ôn bài TĐN "Mùa xuân về" kết hợp

đánh nhịp 2/4.

-Giúp HS có thêm hiểu biết về nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua bài hát bài hát "Hành quân xa".

ii. Chuẩn bị :

1.GV: Đàn - đài và băng bài hát.ảnh nhạc sĩ Đỗ Nhuận

2.HS:Thanh phách,sách vở

iii. Tiến trình dạy học:

1.ổn định tc: Gv kiểm tra sĩ số lớp

2.KTBC:3p Hai HS đọc bài TĐN số 4.(GV đánh giá)

3.Bài mới:

HĐ của GV

GV ghi bảng.

GV đàn.

Chia nhómGV ghi bảng

- GV chỉ huy.

- GV đàn.

- GV kiểm tra.

- GV ghi bảng.

- GV treo ảnh.

- GV chỉ định.

- GV mở băng.Nội Dung

ND1. Ôn tập bài hát:8p

Chúng em cần hòa bình.

- Luyện thanh: 1-2'.

- Mở băng cho HS nghe lại bái hát: 1-2 lần.

- Ôn tập: cả lớp cùng hát 1 lần - GV lu ý sửa lại

những âm HS hát cha chính xác: đảo phách, thể

hiện đúng t/c đoạn b.

- HS đứng hát, thể hiện theo cảm nhận cá nhân:

2 lần.vận động hoặc gõ phách

- Luyện tập theo nhóm tổ thực hiện bài hát kết

hợp gõ phách,GV nghe nhận xét.

-Kiển tra cá nhân hoạc nhóm thc hiện kết hợp

vận đọng phụ hoạ hoặc gõ phách,GV đánh giá.

ND2. Ôn tập Tập đọc nhạc:10p

Mùa xuân về.

- HS nghe giai điệu bài TĐN: 1 lần

- HS đọc cả bài 1 lần (GV nhân xét và sửa lài

các âm HS đọc cha đúng).

- 1/2 lớp đọc nhạc, số còn lại hát lời sau đó đổi

lại,đọc kết hợp gõ phách.

-Luyện đọc theo nhóm ,dãy bàn và hát lời

ca,GV nhận xét đánh giá.

- Cá nhân đọc bài ,GV nhận xét đánh giá.HĐ của HS

- HS ghi bài.ND3. Âm nhạc thờng thức: 20p

a. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận:

Giờ học trớc các em đã đợc tìm hiểu về nhạc

sĩ Hoàng Việt. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm

hiểu biết về nền âm nhạc VN qua nhạc sĩ Đỗ

Nhuận.

- Chọn 1 HS đọc to, rõ ràng diễn cảm phần giới

thiệu nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

- HS nghe bài hát "Việt Nam quê hơng tôi" và- HS ghi bài.17- HS luyện thanh.

- HS nghe băng.

- HS hát.- H Đ nhóm

- HS hát

- HS ghi bài.

- HS nghe.

HS đọc bài.

- HS thực hiện.

- HS đọc bài.- HS đọc bài.

- HS nghe và cảm

nhận.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

×