1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

Kiểm tra bài cũ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (343.83 KB, 91 trang )


Kết thúc- Tập trung thả lỏng: cúi thả

lỏng, rũ chân, tay, tập điều hoà

- Nhận xét, đánh giá giờ học.

- BTVN: Ôn động tác TD đã học

và các động tác bổ trợ bật nhảyx

x

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

x

--> Dồn hàng nghe nhận xét đánh giá

giờ học và BTVN* Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Soạn:

Dạy:

Tiết 24:Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

Nội dung

* Thể dục: Ôn và động tác TD đã học

* Bật nhảy: Trò chơi: "Nhảy vào vòng tròn tiếp xúc"

Đá lăng trớc sau

* Chạy bền: Luyện tập chạy bền

I- Mục tiêu- Kiến thức: Học sinh ôn 8 động tác thể dục đã học (động tác vơn thở, động

tác tay, động tác chân, động tác lờn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy) . Động tác

đá lăng trớc - sau, luyện tập chạy bền. Học sinh học nội dung trò chơi "Nhảy vào

vòng tròn tiếp sức".

- Kỹ năng: Học sinh thực hiện nội dung ôn luyện tơng đúng và đẹp. Nội

dung học mới biết và thực hiện đợc nội dung trò chơi.

- Yêu cầu học sinh có tinh thần tự giác tập luyện, chú ý trong nội bộ mới đợc

học.

II- địa điểm - phơng tiện- Sân tập thoáng, rộng, sạch.

- Một học sinh có 2 cờ tập, giáo viên 4 cờ làm vật chuẩn, vẽ 4 dãy vòng tròn

(vòng nọ cách vòng kia 1m)

III- nội dung và phơng pháp lên lớpNội dungĐịnh51x xxPhơng pháp - tổ chức

x x xA- Mở đầu1. Nhận lớp

- ổn định tổ chức lớp

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập

- Tại chỗ xoay các khớp chính

- ép dây chằng dọc, ngang.

3. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 học sinh thực hiện động

tác đá lăng sau

Cơ bản1. Bài thể dục

* Ôn 8 động tác đã học

- Động tác vơn thở

- Động tác tay

- Động tác chân

- Động tác lờn

- Động tác bụng

- Động tác phối hợp

- Động tác thăng bằng

- Động tác nhảy

* Củng cố: Gọi 1 học sinh thực

hiện 8 động tác TD đã học.lợng5-7'

2'1 vòng

4x8

4L x8

1'33'- Cho cả lớp ôn 2L x8N cả 8 động tác

- Chi 4 nhóm tập luyện2x8

2x8

2x8

2x8

2x8

2x8

2x8

2x8

1-2'* Củng cố: Gọi 2 học sinh thực

hiện 8 động tác TD đã học.

2. Bật nhảy

+ Đá lăng trớc - sau

+ Đá lăng sau

* Trò chơi: "Nhảy vào vòng tròn

tiếp xúc"

- Chuẩn bị: Kẻ 1 vạch chuẩn bị

và vạch xuất phát cách nhauLớp tập trung 4 hàng dọc ngang cự ly

hẹp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến mục

tiêu giờ học.

-> Giãn hàng kiểm điểm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x- Sau thời gian quy định giao viên cho

tập trung lớp ôn lại toàn bộ và động tác

đã học.

- GV quan sát và sửa sai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x-> Gọi học sinh nhận xét đánh giá

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x-> Gọi học sinh nhận xét đánh giá10-15L

10-15Lx

xx

xx

x

x

52x

xxxxx x x

x x x

xx x1,5m

Kẻ trớc XXP kẻ các vòng tròn có

đờng kích 0,4m

- Tập hợp học sinh thành 2-4

hàng dọc sau vạch chuẩn bị

thẳng hàng với các dãy tròn đã

chuẩn bị

- Cách chơi: Khi có lệnh "Chuẩn

bị các em số 1 của mỗi đôi tiến

vào vạch XP". Khi có lệnh bắt

đầu các em bạt nhảy = 2 chân

vào vòng tròn. 1-> 2-> 3 rồi chạy

vòng về chạm tay bạn số 2, cứ

tiếp tục nh vậy cho đến hết, đội

nào về nhanh ít phạm quy là

thắng cuộc.

3. Chạy bền

Luyện chạy bền:

Nam: 700m

Nữ: 500mx

x

x

x x x x

- GV hớng dẫn cách chơi

- Cho học sinh chơi - có phân thắng

thua

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxI

I

I

IO

O

O

OO

O

O

OO

O

O

O+ Phạm quy: Xuất phất trớc lệnh hoặc

trớc khi chạm tay bạn trớc mình, không

nhảy vào bác vòng tròn.5-7'* Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Soạn:

Dạy:Tuần 13 - Tiết 25:Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

Nội dung

* Thể dục: Ôn và động tác đã học vơn thở, tay, chân, lờn, bụng, phối hợp,

thăng bằng, nhảy.

- Học: động tác điều hoà

* Bật nhảy: Trò chơi: Lò cò chọi gà

Đá lăng trớc và đá lăng trớc sau

Đà một bớc giận nhảy đá lăng

* Chạy bền: Luyện tập chạy bền

53I- Mục tiêu- Kiến thức: Học sinh ôn tập và động tác thể dục đã học (động tác vơn thở,

động tác tay, động tác chân, động tác lờn, bụng phối hợp, thăng bằng,

nhảy) . Động tác đá lăng trớc - sau, luyện tập chạy bền. Học sinh học nội

dung trò chơi "Nhảy vào vòng tròn tiếp sức".

- Kỹ năng: Học sinh thực hiện nội dung ôn luyện tơng đúng và đẹp. Nội

dung học mới biết và thực hiện đợc nội dung trò chơi.

- Yêu cầu học sinh có tinh thần tự giác tập luyện, chú ý trong nội bộ mới đợc

học.

II- địa điểm - phơng tiện- Sân tập thoáng, rộng, sạch.

- Một học sinh có 2 cờ tập, giáo viên 4 cờ làm vật chuẩn, vẽ 4 dãy vòng tròn

(vòng nọ cách vòng kia 1m)

III- nội dung và phơng pháp lên lớpNội dung

A- Mở đầu1. Nhận lớp

ổn định tổ chức lớp

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

2. Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng

quanh sân

- Xoay các khớp : Đâù, vai,

hông, gối, cổ tay, cổ chân

- Tập bài thể dục giữa giờ

- Tại chỗ bật xa

3. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 học sinh thực hiện động

tác đá lăng sauĐịnh

lợng5-7'

2'4-6Phơng pháp - tổ chứcLớp tập trung 4 hàng dọc ngang cự ly

hẹp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến mục

tiêu giờ học.

-> Giãn hàng kiểm điểm

xxxxxxxxxxxxxx

xxx

x

@54xxxx

xxx

xx

xCơ bản1. Bài thể dục

* Ôn 8 động tác thể dục với cờ

- Động tác vơn thở

- Động tác tay

- Động tác chân

- Động tác lờn

- Động tác bụng

- Động tác phối hợp

- Động tác thăng bằng

- Động tác nhảy

+ Học động tác điều hoàNội dung: cách sửa sai SGK/33

+ Gọi học sinh tập điều hoà

2. Bật nhảy

* Trò chơi: Lò cò chọi gà"

- Chuẩn bị chia từng cặp tơng đơng sức, cùng giới tính đứng theo

hàng ngang (hoặc vòng tròn), 1

chân co, 1 chấn đứng rtự nhiên.

- Cách chơi: Khi có lệnh, các em

vừa nhảy lò cò, vừa dùng một tay

hai tay hoặ vai để chơi nhau. Ai

để mất thăng bằng đặt cả 2 chân

chạm đất là thua 1 điểm. Sau đó

lại tiếp tục trong 1 thời gian nhất

định, ai đợc nhiều điểm là thắng

cuộc.

+ Đá lăng trớc - sau

+ Đá 1 bớc giậm nhảy - đá lăng

3. Luyện tập chạy bền

Luyện chạy bền:

Nam: 700m

Nữ: 500m33'

17-18'

2x8x

x

x

xx

x

x

xx

x

x

xx

x

x

xx

x

x

x

- Cho cả lớp ôn 2L x8N

- GV phân tích làm mẫu động tác cuối

(động tác điều hoà).

- Cho cả lớp tập 4Lx8M động tác 9.

- Chia lớp 4 nhóm tập luyện 9 động tác

-> Chọi lớp 4 nhóm tập luyện 9 động

tác-> Chia lớp 4 nhóm tập luyện 9 động

tác

2'

10-12'- GV quan sát sửa sai

-> Gọi học sinh nhận xét đánh giá

- GV hớng dẫn cách chơi

- Cho học sinh thử, giáo viên nhận xét

-> Chi học sinh có phân thắng, thua.15-20L

7-10L

5-7'

x xxx x x55Kết thúc:5'Tập trung : + Thả lỏng, rũ chân

tay,cúi thả lỏng, tập điều hoà, thả

lỏng.

- Nhận xét và cho bài tập về nhà

* Rút kinh nghiệm giờ dạy:

-Học sinh tập trung thả lỏng

Dồn hàng nghe GV nhận xét và cho bài

tập về nhàSoạn:

Dạy:

Tiết 26:Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

Nội dung

* Thể dục: Luyện tập nâng cao chất lợng bài TD 9 động tác.

* Bật nhảy: - Luyện tập :+ Đá lăng trớc sau

+ Đá 1 bớc,3 bớc giậm nhảy = 1 chân vào cát ( đệm ).

* Chạy bền: Luyện tập chạy bền.I - Mục tiêu- Kiến thức: Học sinh ôn luyện 9 động tác thể dục đã học ôn luyện đá lăng

trớc - sau, đá 1,3 bớc giậm nhảy bằng 1 chân vào cát ( đệm ), luyện tập chạy

bền.

- Kỹ năng: Học sinh thực hiện tốt các nội dung ôn luyện.

- Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện, có ý thức tốt trong giờ học.

II- địa điểm - phơng tiện- Học sinh có 2 cờ tập, 100% học sinh có giày tập.

- Sân tập thoáng, rộng, sạch.

III- nội dung và phơng pháp lên lớpNội dung

A- Mở đầu1. Nhận lớp

- ổn định tổ chức lớp

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập

- Tại chỗ xoay các khớp chính

- ép dây chằng dọc, ngang.Định

lợng5-7'1 vòng

4x8

4L x8N56Phơng pháp - tổ chứcLớp tập trung 4 hàng dọc ngang cự ly

hẹp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến mục

tiêu giờ học.

-> Giãn hàng kiểm điểm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xCơ bản1, Bài thể dục:

- Hoàn thiện bài TD với cờ: nâng

cao chất lợng 9 động tác TD đã

học.

2, bật nhảy:

- Đá lăng trớc sau.

- Đà 1 - 3 bớc giậm nhảy bằng 1

chân rơi xuống đệm30 - 33'

xx

xxx

xx

20L

10Lxx

xx

xx

xxx

- Cho cả lớp tập 2 x 8L.Sau đó chia 4

nhóm tập luyện.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x3. Chạy bền

Luyện chạy bền trên địa hình tự

nhiên

Kết thúc:xxxxx

xxxx5 -7'- Thả lỏng:Cúi thả lỏng, hít thở

sâu ( 10L ) rũ chân tay, tập điều

hoà thả lỏng.x

x

x

x- Nhận xét đánh giá tiết học.

- BTVN: Ôn bài TD với cờ,

luyện tập chạy bền.x

x

x

xx

x

x

x

* Riút kinh nghiệmSoạn:x57x

x

x

xx

x

x

xDạy:Tuần 14: Tiết 27:Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

Nội dung

* Thể dục: Tiếp tục tập luyện hoàn thiện bài TD

* Bật nhảy: Nh nội dung tiết 26

* Chạy bền: Chơi trò chơi ( chạy theo đội hình quy định )

I - Mục tiêu- Kiến thức: Học sinh tập luyện các nội dung trong tiết 26, bớc đầu hoàn

thiện bài TD,luyện tập đá lăng trớc sau, đà 1 - 3 bớc giậm nhảy 1 chân vào

cát hoặc đệm cỏ.

- Kỹ năng: Học sinh thực hiện tốt các bài TD, nhuần nhuyễn nội dung bật

nhảy 1 chân vào tiết cách chạy bền và kết hợp thở trong khi chạy trong chơi.

- Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện, có ý thức tốt trong giờ học.

II- địa điểm - phơng tiện- Sân tập thoáng, rộng, sạch.

- Học sinh có 2 cờ tập, 100% học sinh có giày tập. GV chuẩn bị vật quy định

trên đờng chạy.

III- nội dung và phơng pháp lên lớpNội dung

A- Mở đầu1. Nhận lớp

- ổn định tổ chức lớp

- Phổ biến mục tiêu tiết học.Định

lợng5-7'Phơng pháp - tổ chứcLớp tập trung 4 hàng dọc ngang cự ly

hẹp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến mục

tiêu giờ học.

-> Giãn hàng kiểm điểm15 - 17' 2 hàng dồn gần từng cặp làm trụ cho

20L

nhau tập động tác đá lăng trớc sau

xxxx

xx

xx

x- Đà 1 -3 bớc giậm nhảy bằng

một chân rơi xuống cát ( đệm )

10L58x

xx

x3, Chạy bền

chạy theo địa hình quy định

Kết thúc:5 - 7'

Nhảy chạy vòng

xxxx

tròn x x

x x qua

5'- Thả lỏng: Cúi thả lỏng, rũ chân

tay, tập điều hoà thả lỏng.

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- BTVN: Ôn bài TD - bật nhảy CB.x

x

x

xx

x

x

xx

x

x

xx

x

x

xx

x

x

x

- Dồn hàng nghe nhận xét giờ học ->

BTVN* Rút kinh nghiệmSoạn:

Dạy:

Tiết 28:thể dục - bật nhảy - chạy bền

Nội dung

* Thể dục: Hoàn thiện bài TD

* Bật nhảy: Luyện tập bật xa. Đà 3 bớc giậm nhảy 1 chân vào cát hoặc

đệm.

* Chạy bền: Th giãn trớc khi luyện tập chạy bền

I - Mục tiêu- Kiến thức: Ôn luyện bài TD 9 động tác, nhảy bằng 1 chân vào cát

hoặc đệm cỏ.

- Kỹ năng: Học sinh thực hiện tốt các bài TD, nhuần nhuyễn nội dung bật

nhảy 1 chân vào tiết cách chạy bề và kết hợp thở trong khi chạy trong chơi.

- Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện, có ý thức tốt trong giờ học.

Học sinh biết cách áp dụng th giãn sau chạy bền.

II- địa điểm - phơng tiện- Sân tập thoáng, rộng, sạch.

- Học sinh có 2 cờ tập, 100% học sinh có giày tập, đệm (hố cát).

III- nội dung và phơng pháp lên lớpNội dungĐịnh

lợng59Phơng pháp - tổ chứcA- Mở đầu1. Nhận lớp

- ổn định tổ chức lớp

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập

- Tại chỗ xoay các khớp chính:

cổ tay, chân vai, hông, gốc

- ép dây chằng dọc, ngang.

Cơ bản1, Bài thể dục:

- Hoàn thiện bài TD với cờ5-7'1 vòng

4x8

4 x8Lớp tập trung - cán sụ báo cáo sĩ số ->

nghe GV phổ biến mục tiêu giờ học.

-> Giãn hàng khởi động

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33'

7- 9'xx

xxx

xx

1

2, Bật nhảy:

- Luyện tập bật xa0 - 15'xx

xx

xx

xxx

- Cho HS tập cả lớp 2L x 8N -> chia 4

nhóm tập

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x- Cho tập ở ngoài -> bật lần lợt vào hố

cát theo đội hình " nớc chảy "- Đà 1 -3 bớc giậm nhảy bằng

một chân rơi xuống hố cát.x

10L( 10 -12')60xx3, Chạy bền

- Luyện tập chạy bền: Nam

700m, nữ: 500m10-12'

5 - 7'* Th giãn sau khi chạy bền.

- Vừa đi,vừa dang tay, hoặc đa 2

tay lên cao, hít vào bằng mũi, khi

buông tay xuống thở ra bằng

miệng.

- Lắc bắp đùi.

- Rung bắp cẳng chân.

- Hai bạn cõng ngợc 9 từ áp lng

vào nhau) buông lỏng cơ thể bạn

làm động tác " phôi cá "( 3- 5 )Kết thúc:- Tập trung: Tập động tác điều

hoà thả lỏng

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- BTVN: Ôn bài TD chạy bền.xxxx

xxx

x xxx

xxx

* Thả lỏng lớp đi theo vòng tròn.

- GV phân tích và khi phạm các động

tác th giãn.

- Cho HS thực hiện

- GV quan sát và nhắc các em chú ý thả

lỏng5'

- Sau khi thả lỏng

-> Dồn hàng nghe nhận xét và BTVN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Rút kinh nghiệm giờ dạy:61Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×