1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

Kiến thức - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát “ Mùa thu ngày khai trường” , Biết hát với kết hợp vận động phụ họa .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (343.83 KB, 91 trang )


TLHoạt động của GV12

Hoạt động 1:

ph - Gv: viết lên bảng

-Gv: hướng dẫn HS luyện

thanh.

-Gv: trình bày lại bài hát

- Gv: Cho HS hát lại toàn bộ

bài hát có nhạc đệm.

-Gv: Trong quá trình ôn cần

nâng cao chất lượng giọng

hát như hướng dẫn phát âm

chuẩn, lấy hơi đúng và sửa

sai kòp thời.

-Gv: Hướng dẫn-Gv: Chỉ đònh- Kiểm tra cá

nhân.

Hát diễn cảm bài hát:

“ Mùa thu ngày khai trường”

?

- Gv: Đánh giá – ghi điểm

Hoạt động 2:

8

ph - Gv: viết lên bảng

- Gv: Đàn gam đô trưởng

-Gv: Đàn lại bài TĐNsố 1

- Gv: Bắt nhòp cả lớp đọc bài

TĐN kết hợp ghép lời ca

-Gv: Sửa sai, nếu em nào

đọc tốt có thể ghi điểm

khuyến khích.

Hoạt động 3:

17

Ph Gv: viết lên bảng

Trần Hoàn hoạt động âm

nhạc từ những năm đầu thậpHoạt động của

HSNội dung kiến thứcI.Ôn bài hát:

Mùa thu ngày khai

- Hs: viết bài

-Hs: luyện thanh trường

Nhạc và lời:

-Hs: Lắng nghe-Hs: Ôn luyện

Trọng Tường

bài hát theo

phần nhạc đệm,

thể hiện động

tác.

-Hs: Làm theo

hướng dẩn của

GV-Hs: Tập biểu

diễn đơn ca,

song ca, tốp ca.

- Hs: lên bên

trên trình bày- Hs: lắng nghe

- Hs: viết bài

-Hs:Đọc gam đô II. Ôn tập đọc nhạc:

TĐN số 1 :

trưởng

- Hs: Lắng nghe

Chiếc

và nhớ lại bài

đèn ông sao

TĐN.

-Hs: đọc bài và

Nhạcvà lời : Phạm

ghép lời ca.

Tuyên

-Hs: Có thể đọckỉ 40. Cho đến nay vẫn làm cả lớp, từng dãy,

xúc động người nghe qua số cá nhân.

lượng bài hát hay có quá

III. Âm nhạc thường

nhiều

thức:

-Gv: chỉ đònh

- Hs: viết bài5

ph-Gv: hướng dẫn

- Hỏi: Hãy nêu vài nét về

nhạc só Trần Hoàn ?

- Gv: Mở băng nhạc có một

số bài hát của nhạc só Trần

Hoàn :

+”Sơn nữ ca”

+ “Hà Nội mùa thu”

-Gv: Giới thiệu bài “Một

mùa xuân nho nhỏ” của nhà

thơ Thanh Hải được ông phổ

nhạc vào năm 1980 . Với

chất liệu trử tình của dân ca

Huế và tràn đầy tình cảm .

-Gv: Mở băng bài hát Một

mùa xuân nho nhỏ

-GV hỏi: em có cảm nghó gì

sau khi nghe bài hát Một mùa

xuân nho nhỏ ?

*Củng cố:

-Gv: đệm đàn- Hs: Đọc bài

giới thiệu về

Trần Hoàn trong

SGK.

-Hs: các nhóm

thảo luận- nêu

vài nét về nhạc

só.

-Hs:

Thưởng

thức một số tác

phẩm của nhạc

só Trần Hoàn-Hs: Lắng nghe- Hs: Thưởng

thức có thể

nhẩm theo.

-Hs: Phát biểu

cảm nghó…Nhạc só Trần Hoàn

và bài hát Một mùa

xuân nho nhỏ

+Nhạc só tên thật là

Nguyễn Tăng Hích

còn có bút danh làHồ

Thuận An , sinh 1928,

quê ởhải Lăng ,

Quảng Trò .

+Một số tác phẩm

của ông:

• Sơn nữ ca

• Hà nội mùa

thu

• Lời ru trên

nương …

- Ơng được nhà nước

trao tặng giải thưởng

HCM về văn học

nghệ thuật .

2/ Bài hát Một mùa

xuân nho nhỏ .

+Bài hát Một mùa

xuân nho nhỏ được

ông phổ nhạc vào

năm 1980 của nhà

thơ Thanh Hải. Bài

hát mang chất liệu

dân ca Huế và tràn

đầy tình cảm .- Hs: hát lại bài

hát và đọc bài

TĐN số 14/ Dặn dò: (1 phút): + Về nhà học thuộc bài hát.

+ Đọc nhiều lần bài TĐN.

+ Sưu tầm một số bài hát của nhạc só Trần Hoàn

IV/ Rút kinh nghiệm-Bổ sung Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ

năng mới

Liên hệ đt 0168.921.86.68Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Liên hệ đt 0168.921.86.68Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Liên hệ đt 0168.921.86.68Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Liên hệ đt 0168.921.86.68Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Liên hệ đt 0168.921.86.68Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×