1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Hoạt động 3. Tìm hiểu Làm thế nào để kết nối Internet?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.53 MB, 134 trang )


Giáo án tin học 9- Truy cập, tìm kiếm thông tin trên Internet.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, bảng phụ.

2. Học sinh

Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

 Giữ trật tự lớp học

 Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

Câu1: Em biết gì về các dịch vụ trên internet

Câu2: Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet?kết nối được

em có thể chia sẻ thông tin trên mạng không?

3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Tổ chức thông tin trên internet

1. Tổ chức thông tin trên internet.

GV : Internet là kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin

a. Siêu văn bản và trang Wed.

trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.

- Thông tin trên Internet được tổ chức

GV : Cho HS nghiên cứu SGK 3p.

dưới dạng siêu văn bản (là tổng thể

H: HS nghiên cứu sgk

của: văn bản, hình ảnh, âm thanh,

G: Các máy tính trong Internet hoạt động và trao

video và có liên kết đến các siêu văn

đổi với nhau là do cái gì?

bản khác).

H: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Trang web: Là siêu văn bản đã được

H: Nhận xét nhóm bạn trả lời

gán một địa chỉ truy cập.

GV chốt và kết luận vấn đề:

- Tìm kiếm các trang web, các tài

GV: Giải thích

nguyên trên Internet sử dụng hệ thống

H: HS lắng nghe và ghi vở

WWW (World Wide Web Hệ thống

GV: Một hoặc nhiều trang Web liên quan được tổ

đợc cấu thành từ các trang web và đchức dưới một địa chỉ truy cập chung tạo thành

ược xây dựng trên giao thức truyền tin

một Website.

siêu văn bản HTTP).

GV cho HS thảo luận nhóm các câu hỏi.

-H: Em hiểu như thế nào là một website?

b. Website, địa chỉ Website và trang chủ.

-H: Địa chỉ website?

-H: Trang chủ?

- Một hoặc nhiều trang web liên quan

GV nhận xét, chốt các ý chính.

được tổ chức dưới một địa chỉ truy

HS ghi bài.

cập chung tạo thành một website.

GV: đưa ra mộ số ví dụ về website.

- Địa chỉ truy cập chung gọi là địa chỉ

website.

-Trang chủ: Trang web được mở ra

Hoạt động 2: Truy cập Web

đầu tiên

GV: Có nhiều trình duyệt web với những phiên

2/. Truy cập Web.

bản khác nhau, các phiên bản mới có nhiều tính

a/. Trình duyệt web.

năng hơn.(trở về trang trước Back, trở về trang sau

trang hiện thời đã duyệt qua Forward, cập nhật lại

(Refresh)...là như nhau.

- Trình duyệt WEB là chương trình

- QTrình duyệt web diễn ra như sau:

giúp người sử dụng thực hiện đối

+ Y/C từ máy khách(người dùng)gửi đến máy

thoại với WWW: duyệt các trang

chủ...MC tìm kiếm và trả lại kết quả cho MK, các

GV: Đỗ Huy KỳTrang 12Giáo án tin học 9tệp. Trang web, K có dữ liệu tìm thấytheo Y/c.

WWW, tương tác với các máy chủ

ƯĐ: So sánhWWW- phương tiện truyền thông

trong WWW và các tài nguyên khác

khác.

của Internet.

H: Em hiểu trình duyệt web là như thế nào?

- Có nhiều trình duyệt web khác nhau,

Câu hỏi HSG : hiện nay đang sử dụng những

trong đó thông dụng nhất là trình

trình duyệt web cơ bản nào?

duyệt Internet Explorer và Netscape

HS trả lời- bổ sung .

Navigator. Mozilla firefox,.

GV: Chốt nội dung.

GV nói thêm: HTTP là giao thức truyền tin siêu

văn bản. Các trình duyệt web SD giao thức này để

kết nối với MC – tải web về MK.

4. Củng cố.

 Phân biệt website, web , trang chủ?

 Em hãy cho biết siêu văn bản là gì?

5. Dặn dò.

 Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.

 Hãy tìm hiểu khi chúng ta muốn truy cập Internet thì chúng ta thao tác như thế nào?

 Rút Kinh Nghiệm:.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tuần: 3

Tiết: 6

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN

TRÊN INTERNET (tt)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- HS biết khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản.

- Trang Web, trình duyệt web, website.

- Truy cập, tìm kiếm thông tin trên Internet

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, bảng phụ.

2. Học sinh

Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

 Giữ trật tự lớp học

 Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

Câu 1: Em hãy phân biệt website, web , trang chủ.

Câu 2: Trình duyệt web là gì ?

3. Bài mới.

GV: Đỗ Huy KỳTrang 13Giáo án tin học 9HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

Hoạt động 1

GV: Công nghệ Web làm thay đổi chất lượng cuộc sống của

xã hội loài người. Có thể nhận thông tin cần thiết 24/24.

Vậy làm thế nào để truy cập trang web?

GV: Việc sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm các trang web

chứa nội dung liên quan đến vấn đề quan tâm giúp người

dùng khai thác các thông tin trên net một cách thuận tiện.

Hoạt động 2:

Câu hỏi HSG: Máy tìm kiếm có tác dụng gì?

GV cho HS thảo luận nhóm các câu hỏi.

Y/c:- Dựa vào đâu tìm kiếm thông tin.

- MTK: tìm được các loại thông tin nào?

- Cách thực hiện ra sao?

- Máy tìm kiếm với điều kiện nào?

+ Thông tin được lưu trữ trên web.

+ MTK có quyền truy cập, có khả năng truy cập tới các

website đó.

+ Y/c của người dùng đủ chính xác để tìm thông tin.

MTK tìm kiếm mọi thông tin mà ta quan tâm.

Từng nhóm HS trả lời- bổ sung.

GV nhận xét nhóm hoạt động tốt cho điểm, nhắc hs, nhóm

chưa tốt cần cố gắng hơn.

GV chốt nội dung cần nắm.NỘI DUNG

2/. Truy cập Web.

a/. Trình duyệt web.

b/. Truy cập trang web

- Để truy cập trang web ta cần

biết địa chỉ của trang web.

Ví dụ: Để truy cập trang khoa

học của báo việt nam net.

Nhập địa chỉ trang web

(vietnamnet.vn/khoahoc/)vào

ô địa chỉ.

- Nhấn enter.

3/. Tìm kiếm thông tin trên

Internet.

a/Máy tìm kiếm (công cụ tìm

kiếm).

- Máy tìm kiếm là công cụ hỗ

trợ tìm kiếm thông tin trên

Internet theo yêu cầu của

người dùng.

- Các máy phổ biến nhất hiện

nay : google.com.vn,

yahoo.com.vn, bing...

b/. Sử dụng máy tìm kiếm.

- Truy cập máy tìm kiếm.

- Gõ từ khóa vào ô dành để

nhập từ khóa.

- Ấn phím Enter ỏ nháy nút

tìm kiếm.

Ví dụ: gõ maytinh, toan...4. Củng cố.

Câu1: Máy tìm kiếm chỉ tìm được các thông tin với điều kiện nào?

Câu2: Cách sử dụng máy tìm kiếm.

5. Dặn dò.

- Về nhà học bài, làm bài tập SGK.

- Đọc bài đọc thêm Thông tin trên mạng Internet.

- Chuẩn bị bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web.

 Rút Kinh Nghiệm:.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tuần: 4

Tiết: 7

Ngày soạn:

Ngày dạy:GV: Đỗ Huy KỳTrang 14Giáo án tin học 9SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB ĐỂ

TRUY CẬP WEB

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Biết khởi động trình duyệt web Firefox.

- Biết một số thành phần trên cửa sổ trình duyệt Firefox.

- Biết mở xem thông tin trên trang web: www.Vietnamnet.vn.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, bảng phụ.

2. Học sinh

Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

 Giữ trật tự lớp học

 Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

Câu 1: Để truy cập các trang web em sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập đến

một trang web cụ thể?

Câu 2: Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm

kiếm?

Câu 3: Hãy nêu một số website mà em biết.

3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Tìm hiểu khởi động và một số thành phần cửa 1. Khởi động và tìm hiểu một

sổ Firefox

số thành phần cửa sổ Firefox

Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK

Hs: đọc thông tin SGK

* Khởi động Firefox

Gv: Muốn khởi động Firefox có những cách nào?

Hs:

C1: nháy đúp chuột vào

C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng

của Firefox trên

biểu tượng

của Firefox

màn hình nền.

trên màn hình nền.

C2: Chọn Start → All Programs→Mozilla Firefox →

C2: Chọn Start → All

Mozilla Firefox.

Programs→Mozilla Firefox

Gv: nhận xét và chốt lại.

→ Mozilla Firefox.

Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được ngầm định của

trình duyệt.

Ô địa chỉ

Hs: quan sát* Các thành phần trên cửa

sổ Firefox: bảng chọn, file

dùng để lưu và in trang

GV: Đỗ Huy KỳTrang 15Giáo án tin học 9Câu hỏi HSG: Liệt kê các thành phần của cửa sổ Firefox?

Gv: Yêu cầu hs lên chỉ trên màn hình máy chiếu

Hs: Bảng chọn, file dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ

các nút lệnh.

Gv: Nhận xét và chốt lại

Hoạt động 2: Tìm hiểu xem thông tin trên Vietnamnet.vnweb, ô địa chỉ, các nút lệnh

Gv: Yêu cầu hs đọc thông tin sgk

Hs: Đọc thông tin sgk

Gv: Khi mở Firefox, giả sử trang Vietnamnet.vn được

măc định mở đầu tiên.

2. Xem thông tin trên các trang

web.Hs: Quan sát và nêu nhận xét

Gv: Em hãy khám phá một số thành phần chứa liên kết

trên trang web và xem các trang liên kết?

Hs: Thực hiện

Gv: Hướng dẫn hs thực hiện.

Hs: Quan sát.

Gv: Sử dụng các nút lệnh (Back), (Forward) để

chuyển qua lại giữa các trang web đã xem?

Hs: Thực hiện.

Gv: Hướng dẫn hs thực hiện.

4. Củng cố.

Gv: Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .

5. Dặn dò.

 Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.

 Về nhà tìm hiểu trước cho thầy để xem thông tin trong 1 trang Web ta phải làm thế nào?

 Rút Kinh Nghiệm:.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tuần: 4

Tiết: 8

Ngày soạn:

Ngày dạy:SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB ĐỂ

TRUY CẬP WEB (tt)

GV: Đỗ Huy Kỳ« dµnh

®Ĩ nhp t

kho¸Trang 16Giáo án tin học 9I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Biết truy cập một số trang web bằng cách gõ địa chỉ tương úng vào ô địa chỉ,

- Lưu được những thông tin trên trang web.

- Lưu được cả trang web về máy mình.

- Lưu một phần văn bản của trang web.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, bảng phụ.

2. Học sinh

Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

 Giữ trật tự lớp học

 Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

Câu1: Muốn khởi động Firefox có những cách nào?

Đáp án:

C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng

của Firefox trên màn hình nền.

C2: Chọn Start → All Programs→Mozilla Firefox → Mozilla Firefox

3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

2. Xem thông tin trên các trang

Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK

web.

Hs: đọc thông tin SGK

Gv: Muốn khởi động Firefox có những cách nào?

Hs: trả lời

Gv: nhận xét và chốt lại.

Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được ngầm định của trình

duyệt.

Hs: quan sát

Ô địa chỉGv: Liệt kê các trang web mà em biết?

Hs: www.tntp.org.vn: Báo điện tử thiếu niên tiền phong;

www.tienphong.vn: Phiên bản điện tử của báo Tiền

phong

www.dantri.com.vn: Báo điện tử của TW Hội Khuyến

học Việt Nam;

encarta.msn.com: Bách khoa toàn thư đa phương tiện

của hãng Microsoft;

vi.wikipedia.org: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

GV: Đỗ Huy KỳTrang 17* Một số trang web:

www.tntp.org.vn: Báo điện

tử thiếu niên tiền phong;

www.tienphong.vn: Phiên

bản điện tử của báo Tiền

phong

www.dantri.com.vn: Báo

điện tử của TW Hội Khuyến

học Việt Nam;

encarta.msn.com: Bách khoa

toàn thư đa phương tiện củaGiáo án tin học 9tiếng việt

Gv: nhận xét và chốt lại

Gv: Muốn trở về trang ngầm định ta phải làm gì?

Hs: Nháy chuột trên nút Home Page

Hoạt động 2:

Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk

Hs: đọc thông tin sgk

Gv: Muốn lưu hình ảnh trên trang web về mày làm như thế

nào?

Hs:

+ Nháy nút chuột phải vào hình ảnh

muốn lưu xuất hiện menu.

+ Chọn Save Image As..., xuất hiện

Hộp thoại chọ vị trí lưu ảnh.

Hình 21. Bảng

+ Đặt tên tệp ảnh

chọn File cho

+ Nhấn và Save.

phép lưu hoặc in

Gv: nhận xét và chốt lại

trang Web

Gv: Muốn lưu cả trang web thì phải thực hiện như thế nào?

Hs:

+ File/save as hộp thoại Save page as

được hiển thị.

+ Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên trong

hộp thoai save as và nháy save.

Hình 21.

Gv: nhận xét và chốt lại

Bảng chọn

Gv: Nếu muốn lưu một phần văn bản thì nhưFile cho phép

thế nào?

Hs: ta chọn phần văn bản đó và thực hiện bình thường như

lưu hoặc in

ở word

trang Web

Gv: Hướng dẫn hs thực hiện.hãng Microsoft;

vi.wikipedia.org: Bộ Bách

khoa toàn thư mở Wikipedia

tiếng việt

3. Lưu thông tin.

* Lưu hình ảnh trên trang

web.

+ Nháy nút chuột phải vào

hình ảnh

muốn lưu xuất hiện menu.

+ Chọn Save Image As...,

xuất hiện

Hộp thoại chọ vị trí lưu ảnh.

+ Đặt tên tệp ảnh

+ Nhấn và Save.

* Lưu cả trang web

+ File/save page as hộp thoại

Save as được

Hiển thị.

+ Chọn vị trí lưu tệp và đặt

tên trong

hộp thoai save as và nháy

save.4. Củng cố.

Gv: Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .

5. Dặn dò.

 Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.

 Cả lớp về nhà nghiên cứu cách tìm cho thầy các thông tin về nhà thơ Tố Hữu.

 Rút Kinh Nghiệm:.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................KIỂM TRA CỦA TỔGV: Đỗ Huy Kỳ« dµnh

®Ĩ nhp t

kho¸Trang 18Giáo án tin học 9Số lựơng:......................................................

Nội dung:.....................................................

Hình thức:....................................................

Đề nghị:........................................................

Vĩnh An, ngày …….tháng……năm 2010Tuần: 5

Tiết: 9

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI THỰC HÀNH 2 : TÌM KIẾM THÔNG TIN

TRÊN INTERNET (T1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Biết tìm kiếm thông tin trên web

- Biết cách sư dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, bảng phụ.

2. Học sinh

Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

 Giữ trật tự lớp học

 Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

Câu hỏi: Em hãy trình bày cách lưu thông tin trên trang web về máy tính ta làm như thế nào

Đáp án:

* Nếu là hình ảnh: Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu xuất hiện menu chọn save

image as, sau đó chọn địa chỉ lưu trên máy, cuối cùng nhấn Save.

* Nếu là cả trang web: chọn file/save page as, chọn vị trí lưu tệp trên hộp thoại save as nháy

save.

* Nếu chỉ là một phần văn bản: Chọn phần văn bản Ctrl + C, mở word chọn Ctrl + V

3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

1. Tìm kiếm thông tin trên Web

Gv: yêu cầu hs nhắc lại cách tìm kiếm thông tin

B1: Mở trình duyệt Web.

trên Web?

B2: Mở máy tìm kiếm.

Hs: nhắc lại.

B3: Gõ từ khoá vào ô tìm kiếm.

GV: Đỗ Huy Kỳ« dµnh

®Ĩ nhp t

kho¸Trang 19Giáo án tin học 9Hoạt động 2:

Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk

Hs: đọc thông tin sgk

Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với

từ khoá là cảnh đẹp sapa?

Hs: Thực hiện và cho kết quảB4: Nhấn Enter hoặc nháy vào tìm

kiếm

B5: Kết quả được hiển thị chọn địa

chỉ trang web liên quan.

2. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm

kiếm thông tin.Gv: nhận xét .

Gv: Quan sát kết quả và cho nhận xét về kết quả

tìm được đó?

Hs: kết quả tìm được là tất cả các trang web chứa

tư thuộc từ khoá và không phân biệt chữ hoa và

chữ thường.

Khi thực hiện tìm kiếm với dấu “” ta

Gv: Quan sát các trang web tìm được

thấy kết quả tìm kiếm cụ thể hơn

Hs: Quan sát.

Gv: Thực hiện tìm kiếm “cảnh đẹp sapa” và so

sánh với cách tìm kiếm trên? Nhận xét kết quả

nhận được? Cho nhận xét về tác dụng của dấu

“”?

Hs: Thực hiện và nêu nhận xét.

Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK

Hs: đọc thông tin SGK

Gv: yêu cầu hs thực hiện bài tập 3

3. Tìm kiếm thông tin trên Web về lịch

Hoạt động 3:

sử dựng nước.

Hs: thực hiện.

Gv: Kết quả tìm kiếm:- Mở máy tìm kiếm

- Gõ từ khoá lịch sử dựng nước

- Quan sát kết quả

Câu hỏi HSG: Em hãy so sánh số lượng các

trang web trong 2 lần tìm kiếm

Hs: trả lời.

GV: cho học sinh truy cập và tìm hiểu thông tin

về các trang Web này.

4. Củng cố.

Hãy thực hiện lại thao tác tìm kiếm thông tin với từ khóa là “ toán học vui”

5. Dặn dò.

 Về nhà coi phần bài mới

GV: Đỗ Huy Kỳ« dµnh

®Ĩ nhp t

kho¸Trang 20Giáo án tin học 9 Học bài và tìm hiểu cách tìm và tải xuống 1 hình ảnh trên Internet?

 Rút Kinh Nghiệm:.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tuần: 5

Tiết: 10

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI THỰC HÀNH 2 : TÌM KIẾM THÔNG TIN

TRÊN INTERNET (T2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Biết tìm kiếm thông tin trên web

- Biết cách sư dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, bảng phụ.

2. Học sinh

Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

 Giữ trật tự lớp học

 Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

4. Tìm kiếm thông tin trên web về ứng

GV: yêu cầu hs đọc thông tin sgk

dụng của Tin học

Hs: đọc thông tin sgk

GV: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với

Ví dụ1: “nhà trường”, “dạy học”, “

từ khoá là ứng dụng của tin học.

văn phòng”. …

GV: Ứng dụng của Tin học được ứng dụng trong

rất nhiều lĩnh vực. Em hãy chọn một vài lĩnh vực

và tìm kiếm thông tin rồi lưu vào máy?

Hs: Thực hiện

GV: Quan sát và chấm kết quả.

GV: yêu cầu hs đọc thông tin sgk

Hs: đọc thông tin sgk

GV: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với

từ khoá là hoa đẹp.

Hs: Thực hiện với kết quảGV: Đỗ Huy KỳTrang 215. Tìm kiếm hình ảnh

Tìm với từ khoá: “hoa đẹp”.

Tìm với từ khoá: “con người Việt

Nam”

Tìm với từ khoá: “biển Việt Nam”Giáo án tin học 9Hoạt động 2: Hoạt động nhóm

GV: Yêu cầu 2 hs 1 nhóm thực hiện tìm kiếm

thông tin theo yêu cầu sau:

- 4 tấm hình về Hà Nội.

- 4 bài thơ về Hà Nội

HSG: 1 đoạn phim về Hà Nội

Hs: Thực hiện

GV: Nhận xét và cho điểm.

4. Củng cố.

Nhắc lại kiến thức vừa được học ?

5. Dặn dò.

Về nhà học bài cũ và tìm hiểu thư điện tử dùng để làm gì?

 Rút kinh nghiệm:...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

ĐỀ :

Câu 1: Mạng máy tính là gì? (4 đ)

Câu 2: Phân loại mạng máy tính gồm mấy yếu tố? Đó là những yếu tố nào? (4 đ)

Câu 3: Nêu sự giống và khác nhau giữa trang Web và Website? (2 đ)

ĐÁP ÁN:

Câu 1: Mạng máy tính là 1 hệ thống các máy tính được kết nối với nhau theo 1 phương thức

nào đó tạo thành giao thức truyền thông giữa các máy tính

Câu 2: Phân loại mạng máy tính dựa vào 2 yếu tố.

- Môi trường truyền dẫn.

- Phạm vi kết nối

Câu 3: (4đ)

- Giống nhau: Đều là các siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập

GV: Đỗ Huy KỳTrang 22Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

×