1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Các bước tạo bài trình chiếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.53 MB, 134 trang )


Giáo án tin học 9trang chiếu để minh hoạ nội dung nên được

thực hiện trong bước này. Ngoài ra còn có thể

e) Tạo các hiệu ứng động.

chèn các tệp âm thanh hoặc đoạn phim để

minh hoạ nội dung hoặc làm cho hoạt động

trình chiếu thêm sinh động.

GV: Sử dụng phần mềm trình chiếu có thể tạo

hiệu ứng chuyển động của các đối tượng (văn f) Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu

bản, hình ảnh) trên trang chiếu khi trình chiếu. bài trình chiếu.

GV: Sau khi hoàn thành các bước trên, cần trình

chiếu để kiểm tra kết quả, đặc biệt là các lỗi

chính tả và thứ tự cũng như cách trình bày các

phần nội dung và hình ảnh.

Tuỳ theo yêu cầu, có thể bỏ qua hoặc kết hợp một

số bước trong các bước nói trên (ví dụ, kết

hợp nhập nội dung văn bản và chèn hình ảnh).

3. Củng cố:

- Hãy nêu các bước áp dụng mẫu bài trình chiếu có sẵn.

- Cho biết các bước tạo bài trình chiếu.

4. Dặn dò:

- Về nhà học bài.

- Tiết sau thực hành bài: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu

 Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tuần:22

Tiết: 41

Ngày soạn:

Ngày dạy:Bài thực hành 7: THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH

CHIẾU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Biết sử dụng một số mẫu bài chiếu.

- Biết các bước tạo bài trình chiếu.

2. Kỹ năng:

- Biết kết hợp các mẫu bài chiếu có sẵn để tạo các trang chiếu đơn giản.

- Thao tác chọn màu nền và định dạng văn bản cho hợp lí.

3. Thái độ:

- HS hứng thú học tập, khả năng tư duy, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

2. Học sinh: Sách, vở, đọc bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

GV: Đỗ Huy KỳTrang 91Giáo án tin học 9- Giữ lớp trật tự.

- Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?

Câu 2: Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu.

3. Bài mới:

Bài thực hành hôm nay sẽ giúp cho các em tạo được nhiều kiểu màu nền cho trang

chiếu của mình.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

Bài 1: Tạo nền cho trang chiếu

GV: Đưa nội dung yêu cầu các bước thực

Các bước thực hành của bài 1.

hành của bài 1.

B1: Khởi động phần mềm trình chiếu

B1: Khởi động phần mềm trình chiếu

PowerPoint.

PowerPoint.

B2: Quan sát PowerPoint tự động áp dụng mẫu

B2: Quan sát PowerPoint tự động áp dụng

bố trí trang tiêu đề cho trang chiếu đầu tiên.

mẫu bố trí trang tiêu đề cho trang chiếu đầu

B3: Sau đó thêm ba trang chiếu mới và quan

tiên.

sát các trang chiếu được tự động áp dụng các

B3: Sau đó thêm ba trang chiếu mới và quan

mẫu bố trí ngầm định, đồng thời quan sát

sát các trang chiếu được tự động áp dụng các

biểu tượng của các trang chiếu trong ngăn

mẫu bố trí ngầm định, đồng thời quan sát biểu

Slide ở bên trái và rút ra nhận xét.

tượng của các trang chiếu trong ngăn Slide ở

bên trái và rút ra nhận xét.

GV: Quan sát học sinh thực hành và yêu cầu

học sinh nêu nhận xét.

GV: Tiếp tục đưa nội dung phần 2 lên trang

chiếu và yêu cầu học sinh thực hiện.

Hãy áp dụng các thao tác tạo màu nền

trang chiếu đã biết trong Bài 10 để có các trang

chiếu với các màu nền tương tự như trong hình

78 dưới đây.GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SKG và

nêu cách chọn màu nền khi trên bảng chọn hộp

thoại Background không có.

GV: Đưa nội dung hình 79 a lên trang chiếu.GV: Đỗ Huy KỳTrang 92Giáo án tin học 9- Nháy Fill Effects để hiển thị hộp thoại Fill

GV: Hướng dẫn học sinh cách chọn màu

Effects và chọn hai màu, chọn cách chuyển

nền chuyển từ hai màu như SGK.

màu thích hợp

- Nháy Fill Effects để hiển thị hộp thoại Fill

Effects và chọn hai màu, chọn cách chuyển

màu thích hợp (h. 79b).GV: Giới thiệu thêm chpo học sinh cách

chọn 2 màu theo các kiểu định dạng ngang hay

dọc cho học sinh hiểu.

GV: Quan sát học sinh thực hành và kiểm

tra một vài em phần chọn màu nền cho 3 trang

chiếu đầu.

Hoạt động 2: Thực hành

Hs: Thực hành.2. Thực hành.4. Củng cố:

Để tạo màu nền cho trang chiếu ta vào lệnh :

a) Insert/ background

b) Fortmat/ background

c) Format/ Piture

d) Tất cả đều sai

5. Dặn dò:

- Ôn lại lý thuyết bài 10

- Thực hành lại bài 1 tạo màu nền cho trang chiếu.

- Xem trước nội dung thực hành phần 2 – áp dụng mẫu bài trình chiếu, và phần 3 – Thêm

màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản.

 Rút kinh nghiệm:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................................GV: Đỗ Huy KỳTrang 93Giáo án tin học 9Tuần:22

Tiết: 42

Ngày soạn:

Ngày dạy:Bài thực hành 7: THÊM MÀU SẮC CHO BÀI TRÌNH

CHIẾU (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết sử dụng các mẫu bài trình chiếu có sẵn.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu.

- Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn.

3. Thái độ:

- HS hứng thú học tập, khả năng tư duy, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

2. Học sinh: Sách, vở, đọc bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

- Giữ lớp trật tự.

- Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu.

3. Bài mới:

Tiết này các em sẽ áp dụng mẫu bài trình chiếu có sẵn rồi thêm màu nền cho bài trình

chiếu và định dạng văn bản.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 2: Áp dụng mẫu bài trình chiếu

Bài 2:

GV: Đưa nội dung yêu cầu các bước thực hành

của bài 2 lên trang chiếu.

Tạo bài trình chiếu mới bằng lệnh File→New

và nháy Blank Presentation trong ngăn

bên phải. Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu

mới (cùng với trang đầu tiên là trang tiêu

đề) và nhập nội dung thích hợp theo ý em

- Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ

cho các trang chiếu.

của nội dung văn bản trên các trang chiếu

thay đổi theo mẫu có sẵn.

GV: Yêu cầu học sinh thực hành và thảo luận

- Kích thước và vị trí các khung văn bản trên

nhóm để trả lời phần 2.

các trang chiếu được định dạng lại theo

Nháy nút Design

trên thanh công cụ và chọn

mẫu.

một mẫu tuỳ ý ở ngăn bên phải cửa sổ để

Việc chọn mẫu bài trình chiếu tuỳ ý có màu

áp dụng cho bài trình chiếu. Hãy cho nhận

nền và các hình ảnh nền, phông chữ, cỡ

GV: Đỗ Huy KỳTrang 94Giáo án tin học 9xét về:

Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ của

nội dung văn bản trên các trang chiếu.chữ và màu chữ được thiết kế sẵn. Sử

dụng các mẫu đó, ta chỉ cần nhập nội dung

cho các trang chiếu, nhờ thế tiết kiệm

được thời gian và công sứcKích thước và vị trí các khung văn bản trên các

trang chiếu.

Hãy áp dụng một vài mẫu bài trình chiếu khác

nhau và rút ra kết luận.

GV: Thao tác lại trên màn chiếu cho học sinh

quan sát sự thay đổi của các trang chiếu

khi chọn mẫu tuỳ ý bên ngăn bên phải

GV: Hãy cho biết việc chọn mẫu bài trình chiếu

tùy ý có tác dụng gì?

Hoạt động 3: Thêm màu nền cho bài trình

Bài 3:

chiếu có sẵn và định dạng văn bản.

GV: Yêu cầu học sinh mở bài trình chiếu em đã

lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 6.

GV: Yêu cầu học sinh sử dụng màu chuyển từ

hai màu để làm màu nền cho các trang

chiếu (hoặc áp dụng mẫu bài trình chiếu có

màu nền thích hợp).GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác

định dạng văn bản đã biết để đặt lại phông

chữ, cỡ chữ và màu chữ, đồng thời thay

đổi vị trí khung văn bản của trang tiêu đề

để có kết quả tương tự như hình 80.

GV: Đưa các yêu cầu lên trang chiếu.

Yêu cầu:

Nội dung văn bản trên các trang chiếu

được định dạng sao cho:

- Cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn trên các

trang nội dung, màu sắc có thể khác.

- Tiêu đề và nội dung trên các trang khác nhau

có phông chữ, cỡ chữ và màu chữ giống

- Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ được chọn sao

cho nổi bật và dễ đọc trên hình ảnh nền.

GV: quan sát học sinh thực hành, và nhắc nhở

các em nghiêm túc thực hành.

GV: Lưu ý học sinh cách chỉnh sửa khung văn

bản.

GV: Đỗ Huy KỳTrang 95Giáo án tin học 94. Củng cố:

1) Hãy điền vào chỗ trống ( …) để được câu đúng.

Các bước tạo bài trình chiếu

a) Chuẩn bị ....... cho bài trình chiếu.

b) Chọn ... hoặc ..... cho trang chiếu.

c) ........ nội dung văn bản.

d) Thêm các hình ảnh minh hoạ.

e) Tạo các hiệu ứng động.

2) Nội dung nào sau đây đúng:

a) Để định dạng trang chiếu ta chọn màu chữ trùng với màu nền trang chiếu.

b) Màu nền trang chiếu và định dạng văn bản là các yếu tố làm cho bài trình chiếu

thêm sinh động và hấp dẫn.

c) Nội dung trong một trang chiếu chỉ có thể là văn bản.

5. Dặn dò:

- Xem lại nội dung bài thực hành

- Thực hiện lại bài thực hành 7 tại nhà

- Đọc và nghiên cứu kiến thức bài tiếp 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu.

 Rút kinh nghiệm:.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................KIỂM TRA CỦA TỔ

Số lựơng:......................................................

Nội dung:.....................................................

Hình thức:....................................................

Đề nghị:........................................................

Vĩnh An, ngày …….tháng……năm 2013GV: Đỗ Huy KỳTrang 96Giáo án tin học 9Tuần:23

Tiết: 43

Ngày soạn:

Ngày dạy:Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

• Giúp HS biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang

chiếu.

• Biết một số thao tác với hình ảnh được chọn trên trang chiếu.

2. Kỹ năng:Biết thao tác chèn hình ảnh và vào trang chiếu.Biết thay đổi vị trí và kích thước trên hình ảnh.

3. Thái độ:Thái độ học tập nghiêm túc, chú ý nghe giảng bài.Thấy được lợi ích của phần mềm trình chiếu.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh: Tìm hiểu và đọc bài trước.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Em hãy thao tác chèn thêm trang chiếu mới và tạo màu nền tùy ý cho trang

1

chiếu đó.

Câu 2: Em hãy định dạng đoạn văn bản sau cho phù hợp.

2

Người bạn tù thổi sáo

Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu

Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu

Muôn dặm quan hà, khôn xiết nỗi

Lên lầu ai đó ngóng trông nhau

Hoà Chí Minh.3. Bài mới:

Vừa rồi các em đã thực hiện tạo màu nền và định dạng văn bản cho trang chiếu, nhưng

những yếu tố đó vẫn chưa làm cho trang chiếu thêm hấp dẫn và thu hút→ Vậy còn đối

tượng nào có thể làm tăng thêm hấp dẫn cho trang chiếu, bài hôm nay sẽ làm rõ điều

này→GV ghi tựa bài.GV: Đỗ Huy KỳTrang 97HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Hình ảnh và các đối tượng khác trên 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên

trang chiếu

trang chiếu

Giáo án tin học 9

GV đưa ra ví dụ sau:

Có thể chèn hình ảnh, âm thanh

hoặc đoạn phim vào các trang chiếu để

minh họa, giải thích nội dung, làm cho

bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động.?Em có nhận xét gì trong hai khung văn bản này.

GV nhận xét.

?Theo em tác dụng của hình ảnh trên trang chiếu

là gì.

GV nhận xét.

?Theo em ngoài hình ảnh, chúng ta còn có thể

chèn những đối tượng nào trên trang chiếu.

GV nhận xét và cho ghì bài: Có thể chèn hình

ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu

để minh họa, giải thích nội dung, làm cho bài trình

chiếu hấp dẫn và sinh động.

Việc chèn hình ảnh, tệp âm thanh hoặc đoạn phim

vào trang chiếu là như nhau. Các em sẽ làm quen với

thao tác chèn hình ảnh như sau: (GV thực hiện 1 – 2

lần).

1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.

2. Chọn lệnh Insert→Picture→From File. Hộp

thoại Insert Picture xuất hiện.

3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look

in.

4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert.

?Em hãy nhắc lại các thao tác chèn hình ảnh vào

trang chiếu.

GV nhận xét và cho ghi bài.

GV yêu cầu học sinh lên thao tác.

Các em chú ý lên màn hình và xem cô thực hiện

thao tác gì.?Nhận xét thao tác cô vừa thực hiện.

GV: Ngoài cách chèn hình ảnh vào trang chiếu

như bước trên, em có thể chèn hình ảnh vào trang

chiếu bằng các lệnh copy và paste.

GV đưa ra trang chiếu sau:

GV: Đỗ Huy KỳTrang 98Các bước chèn hình ảnh vào trang

chiếu.

1. Chọn trang chiếu cần chèn hình

ảnh vào.

2. Chọn lệnh

Insert→Picture→From File. Hộp thoại

Insert Picture xuất hiện.

3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

trong ô Look in.

4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và

nháy Insert.Giáo án tin học 94. Củng cố:

Câu 1: Mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu là.

a. Sinh động, hấp dẫn, thu hút người xem

b. Minh họa, giải thích, hấp dẫn và sinh động.

c. Nhàm chán, mỏi mắt.

d. Tất cả đều sai

Câu 2: Lệnh nào thực hiện chèn hình ảnh vào trang chiếu.

a. Insert→From File→Picture.

b. Format→Background.

c. Insert→Picture→From File.

d. Format→Slide layout.

5. Dặn dò:

• Về nhà học bài

• Xem trước phần tiếp theo của bài: Sao chép và di chuyển trang chiếu.

 Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................GV: Đỗ Huy KỳTrang 99Giáo án tin học 9Tuần:23

Tiết: 44

Ngày soạn:

Ngày dạy:Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG

CHIẾU (Tiếp theo).

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

• Giúp HS biết các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu.

• Biết được khái niệm chế độ sắp xếp.

2. Kỹ năng:Biết thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu.

3. Thái độ:Thái độ học tập nghiêm túc, chú ý nghe giảng bài.Thấy được lợi ích của phần mềm trình chiếu.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

2 Học sinh: Tìm hiểu và đọc bài trước.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra 15’)

Câu 1: Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các

1

trang chiếu.

Câu 2: Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu.

2

3. Bài mới:

Vừa rồi các em đã thực hiện được chèn hình ảnh và thao tác hình ảnh trên trang chiếu, vậy còn

đối với trang chiếu thì sẽ có các thao tác nào, tiết này sẽ chúng ta sẽ tìm hiểu→GV ghi tựa bài.GV: Đỗ Huy KỳTrang 100HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 3: Sao chép và di chuyển trang chiếu

1. Sao chép và di chuyển trang chiếu

GV: Một bài trình chiếu thường gồm nhiều trang

ta có thể thực hiện các thao tác tin học 9

Giáo án sau

chiếu. Khi tạo bài trình chiếu, không phải lúc nào

với trang chiếu:

trang chiếu cũng được thêm theo đúng thứ tự trình

- Chọn trang chiếu

bày. Với phần mềm trình chiếu, ta có thể dễ dàng sao

- Sao chép toàn bộ trang chiếu

chép và di chuyển các trang chiếu để có đúng thứ tự

( Copy )

cần thiết.

- Di chuyển toàn bộ trang chiếu

( Cut)?Em hãy cho biết trang chiếu này đang ở chế độ

nào.

GV nhận xét.

GV: Mục đích cô để trang chiếu ở chế độ này là

sẽ thực hiện các thao tác sau.GV: Để chọn đồng thời nhiều trang chiếu như

hình trên, các em nhấn giữ phím Ctrl và nháy chọn

trang chiếu.GV: Đỗ Huy KỳTrang 101Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

×