1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.53 MB, 134 trang )


Giáo án tin học 9Tuần:26

Tiết: 49

Ngày soạn:

Ngày dạy:Bài thực hành 9:

HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU

VỚI HIỆU ỨNG ĐỘNG (T1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Tạo được các hiệu ứng động cho trang chiếu.Có kĩ năng tạo hiệu ứng động cho trang chiếu.Nghiêm túc, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính

2. Học sinh: Tìm hiểu và đọc bài trước.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:Hãy cho biết các hiệu ứng động giúp cho việc trình chiếu như thế nào?Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ như thế nào?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

Hoạt động 1: ( 5 phút)NỘI DUNG

1. Mục đích, yêu cầuGV : Giới thiệu cho học sinh biết mục đích yêu cầu

của tiết thực hành.

HS: Lắng nghe, ghi bài.- Tạo được các hiệu ứng động cho trang

chiếu.

2. Nội dungHoạt động 2: ( 25 phút)Bài 1: Thêm các hiệu ứng động cho bài

trình chiếuGV : Giới thiệu cho học sinh biết yêu cầu thực hành Cách tạo hiệu ứng:

- Chọn trang trình chiếu cần áp dụng hiệu

của bài 1.

ứng động có sẵn.

HS: Lắng nghe.

- Mở bảng chọn Slide Show và chọn

Animation Schemes.

GV: Thao tác mẫu một lần cho học sinh quan sát.

- Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong

HS: Quan sát, lắng nghe, và thực hành.

ngăn bên phải của cửa sổ.

GV: Đỗ Huy KỳTrang 110Giáo án tin học 9GV : Quan sát và hướng dẫn khi cần.

4. Củng cố:

- Nhận xét đánh giá lại tiết thực hành.

- Cho học sinh tắt máy và kết thúc tiết thực hành.

5. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị phần còn lại Bài thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động.

 Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tuần:26

Tiết: 50

Ngày soạn:

Ngày dạy:Bài thực hành 9:

HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU

VỚI HIỆU ỨNG ĐỘNG (T2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Tạo được các hiệu ứng động cho trang chiếu.Có kĩ năng tạo hiệu ứng động cho trang chiếu.Nghiêm túc, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính

2. Học sinh: Tìm hiểu và đọc bài trước.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu cách tạo các hiệu ứng động. Tiết hôm nay chúng ta sẽ

hoàn thiện bài trình chiếu với các thao tác đã học...

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

VÀ TRÒ

Hoạt động 1: ( 30 phút)

GV: Giới thiệu cho học sinh biếtNỘI DUNG

2. Nội dung

Bài 2: Tạo bộ sưu tập ảnhyêu cầu thực hành của bài 2.

HS: Lắng nghe.

GV: Yêu cầu học sinh thực

GV: Đỗ Huy KỳTrang 111Giáo án tin học 9hành.

HS: Lắng nghe, và thực hành.

GV: Quan sát và hướng dẫn khi

cần.4. Củng cố:

- Nhận xét đánh giá lại tiết thực hành.

- Cho học sinh tắt máy và kết thúc tiết thực hành.

5. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị bài tiếp theo Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp.

 Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................KIỂM TRA CỦA TỔ

Số lựơng:......................................................

Nội dung:.....................................................

Hình thức:....................................................

Đề nghị:........................................................

Vĩnh An, ngày …….tháng……năm 2013GV: Đỗ Huy KỳTrang 112Giáo án tin học 9Tuần:27

Tiết: 51

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI THỰC HÀNH 10:

THỰC HÀNH TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.Nghiêm túc, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: : Phòng máy, chép các tập tin hình ảnh trong bài cho các máy của HS.

2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài, yêu cầu của bài thực hành. Ôn lại các kĩ năng đã học.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

NỘI DUNG

VÀ TRÒ

1 Hoạt động 1:

Đọc thông tin trong SGK

G. Y/c 3 Hs đọc nội dung bài

thực hành 10 trong sgk

a) Chuẩn bị nội dung.

b) Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.

c) Nhập và định dạng nội dung văn bản.

d) Thm cc hình ảnh minh hoạ.

e) Tạo các hiệu ứng động.

Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài

a) Chuẩn bị nội dung.

G. Đưa ra dàn bài gợi ý.GV: Đỗ Huy KỳTrang 113Giáo án tin học 9b) Chọn màu hoặc ảnh nền cho

trang chiếuc) Nhập và định dạng nội dung

văn bản.Tạo màu nền cho trang chiếu :

d) Thêm các hình ảnh minh hoạ. - B1 : Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide).

- B2 : Chọn lệnh Format  Background.

- B3 : Nháy nút

và chọn màu thích hợp.

- B4 : Nháy nút Apply trên hộp thoại.

( nếu nháy nút Apply to all ở b4 thì màu nền sẽ áp dụng cho

toàn bộ trang chiếu)

Định dạng nội dung văn bản.

f)Trình chiếu kiểm tra, chỉnh

- B1 : Chọn phần văn bản muốn định dạng.

sửa và lưu bài.

- B2 : Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

 Cách định dạng nội dung văn bản trong ppt tương tự như

trong phần mềm Word.

Cách thao tác chèn h́nh ảnh vào trang chiếu:

+ Chọn trang chiếu cần chèn h́nh ảnh vào.

+ Chọn lệnh Insert  Picture  From File. Hộp thoại Insert

Picture xuất hiện.

+ Chọn thư mục lưu tệp h́nh ảnh trong ô Look in.

+ Nháy chọn tập tin đồ họa cần thiết và nháy Insert.

& Các bước đặt hiệu ứng chuyển trang:

B1: Chọn các slide cần tạo hiệu ứng.

B2: Từ menu Slide Show  Slide Transition…

B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ơ bên phải.

Chú ý : No Transition (không hiệu ứng) l ngầm định.

+ Có 2 tùy chọn điều khiển việc chuyển trang :

- On mouse click: Chuyển trang kế tiếp sau khi Click chuột.

- Automatically after : Tự động chuyển trang sau một khoảng

thời gian.

& Cách tạo hiệu ứng động cho đối tượng:

Có hai lọai hiệu ứng động:

- Hiệu ứng có sẵn của phần mềm.

- Hiệu ứng tùy biến (Custom Animation)

 Các bước tạo hiệu ứng động:

1. Chọn các trang chiếu.

GV: Đỗ Huy KỳTrang 114Giáo án tin học 92. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes…

3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp

Nhấn F5 để trình chiếu

Nhấn phím ESC để trả về Design rồi chỉnh sửa

4. Củng cố:

- Nhận xét đánh giá lại tiết thực hành.

- Cho học sinh tắt máy và kết thúc tiết thực hành.

5. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị bài tiếp theo Bài thực hành 10 (tt)

 Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tuần:27

Tiết: 52

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI THỰC HÀNH 10:

THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.Nghiêm túc, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: : Phòng máy, chép các tập tin hình ảnh trong bài cho các máy của HS.

2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài, yêu cầu của bài thực hành. Ôn lại các kĩ năng đã học.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

NỘI DUNG

VÀ TRÒ

Hoạt động 1:

+ Chia nhóm: 6 nhóm.

+ Cho các nhóm thảo luận, lập

dàn ý

+ Góp ý và đưa ra dàn ý chung

cho cả lớp

Hoạt động 2:

G. Trình chiếu mẫu

H. Quan sát

Hoạt động 3:

Hs tiến hành làm bài thực hành

GV: Đỗ Huy KỳTrang 115Giáo án tin học 9GV: Đỗ Huy KỳTrang 116Giáo án tin học 94. Củng cố:

- Nhận xét đánh giá lại tiết thực hành.

- Cho học sinh tắt máy và kết thúc tiết thực hành.

5. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị bài tiếp theo Bài thực hành 10 (tt)

 Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tuần:28

Tiết: 53

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI THỰC HÀNH 10:

THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.Nghiêm túc, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: : Phòng máy, chép các tập tin hình ảnh trong bài cho các máy của HS.

2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài, yêu cầu của bài thực hành. Ôn lại các kĩ năng đã học.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:GV: Đỗ Huy KỳTrang 117Giáo án tin học 9HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

Hoạt động 1:

- H tiếp tục làm bài thực hành

- G. Quan sát, giúp đỡ

Hoạt động 2:

- Hoàn thành bài thực hành

- Quan sát bài của bạn

- Nhận xétGV: Đỗ Huy KỳTrang 118NỘI DUNGGiáo án tin học 94. Củng cố:

- Nhận xét đánh giá lại tiết thực hành.

- Cho học sinh tắt máy và kết thúc tiết thực hành.

5. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị bài tiếp theo Bài thực hành 10 (tt)

 Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tuần:28

Tiết: 54

Ngày soạn:

Ngày dạy:BÀI THỰC HÀNH 10:

THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.Nghiêm túc, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: : Phòng máy, chép các tập tin hình ảnh trong bài cho các máy của HS.

2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài, yêu cầu của bài thực hành. Ôn lại các kĩ năng đã học.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:Giữ lớp trật tự.Kiểm tra sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

GV: Đỗ Huy KỳTrang 119Giáo án tin học 93. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

Hoạt động 1:

G. Trình chiếu cho cả lớp xem 1 số bài

trình chiếu.

H. Quan sát bài của bạn

G. Nhận xétHoạt động 2:

G. Chiếu bài trắc nghiệm

H. thực hiện

G. Đáp ánNỘI DUNG

Câu 1: Để chuyển một hình ảnh đã được

chọn lên lớp trên ta thực hiện theo trình tự

nào?

a. Nháy chuột phải lên hình ảnh  Order 

Bring Forward.

b. Nháy chuột phải lên hình ảnh  Order 

Send to Back.

c. Nháy chuột phải lên hình ảnh  Order 

Bring to Front.

d. Nháy chuột phải lên hình ảnh  Order 

Send Backward.

Câu 2: Để thay đổi màu nền trang chiếu ta

mở bảng chọn:

a. View b. Edit c. Slide Show

d.

Format

Câu 3: Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các

đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo

trình tự nào?

a. Mở bảng chọn Slide Show  Slide

Transition.

b. Mở bảng chọn Slide Show  View Show.

c. Mở bảng chọn Format  Slide Layout.

d. Mở bảng chọn Slide Show  Animation

Schemes

Câu 4: Để trình chiếu các trang chiếu ta

nháy vào nút nào?

a. b.

c.

d.

Câu 5: Muốn chuyển sang chế độ trình

chiếu ta phải:

a. Slide Show View b. Nhấn shift + F5

c. Nhấn F5

d. Cả a) b) và c) đều

được4. Củng cố:

- Nhận xét đánh giá lại tiết thực hành.

- Cho học sinh tắt máy và kết thúc tiết thực hành.

5. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị bài tiếp theo ÔN TẬP

 ĐỀ CƯƠNG:

Câu 1: Nêu cách tạo màu nền cho trang chiếu?

Câu 2: Nêu các bước tạo 1 bài trình chiếu?

Câu 3: Nêu các bước chèn hình ảnh vào 1 trang chiếu?

Câu 4: Nêu các bước để thay đổi thứ tự của hình ảnh?

Câu 5: Nêu thao tác sao chép 1 trang chiếu? Nêu thao tác di chuyển 1 trang chiếu?

Câu 6: Nêu các bước đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu?

Câu 7: Hãy nêu thao tác đặt hiệu ứng động cho 1 đối tượng?

GV: Đỗ Huy KỳTrang 120Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

×