1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

III. Các hoạt động dạy học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.75 KB, 35 trang )


3. Điền âm đầu

s/x

4. Củng cố – Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học: Khen HS viết

bài sạch đẹp.

- Trò chơi: Tìm từ mới qua bài tập 3

- Chuẩn bị: Ngôi trường mớimái nhà

thính tai

chải tócmáy cày

giơ tay

nước chảyxa xôi / sa xuống

phố xá / đường sá

- HS thi đua tìmTiết 2:-------------------------------------------------------MÔN TOÁN :

47 + 5I.MỤC TIÊU:

-HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47+5.Biết giải bài

toán về“Nhiều hơn” theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

- Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, giải

toán nhanh, chính xác.

3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, say mê học toán.

II.CHUẨN BỊ: 1. GV:12 que tính rời và 4 bó 1 chục que tí

2. HS :SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

1.Ổn định:

- HS hát

2.Bài cũ: - HS1: làm bài 2: ;HS2 đọc bảng 7 cộng - 2HS lên bảng làm bài

với một số ; Kiểm tra vở 3 em - GV nhận xét ghi

điểm .

- HS nghe

3.Bài mới:

3.1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài ghi bảng .

- HS nghe và phân tích bài toán

3.2.Giới thiệu phép cộng 47 + 5

- HS nêu

Bước 1:bài toán :Có 47 que tính thêm 5 que - HS nghe

tính.Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- HS sử dụng que tính để tìm kết

Bước 2: Đi tìm kết quả

quả

- Yêu cầu HSsử dụng que tính để tìmkết quả

- HS nêu cách tính

- GV yêu cầu HS nêu cách làm của mình.

Bước 3:Đặt tính và thực hiện phép tính

-1HS nêu cách đặt tính và tính

Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính - 1HS nêu lại cách tính

47

+ 5

- 1 HS nêu yêu cầu bài; tính

52

- 3 HS làm bảng; Lớp nháp

- Gọi HS nhắc lại cách tính?

3.3.Luyện tập thực hành .

- HS nêu

Bài 1 :- Cho HS nêu yêu cầu

- HS khá, giỏi nêu miệng kết

- Yêu cầu HS làm SGK cột 1,2,3) Khuyến khích quả.

HS khá, giỏi làm cột 4,5. 3 em lên bảng tính

-1 HS nêua đề toán .

- GV nhận xét sửa bài.Nêu cách tính?

-1 em lên bảng làm;Lớp làm vào

Bài 2: Khuyến khích HS K,G làm

vở.

125- GV theo dõi

- HS nhận xét

Bài 3: Cho HS nêu đề toán.-HS xác định yêu cầu

- HS khá, giỏi nêu miệng

- Cho HS làm vào vở -Gọi 1 HS làm bảng lớp .

- HS nêu

- GV nhận xét sửa sai

4.Củng co: Các em vừa học bài gì?

- Gv tổ chức HS chơi trò chơi thi làm toán nhanh.

5.Nhận xét,dặn dò:Về nhà các em ôn bài

- Nhận xét tiết học, tuyên dương .

---------------------------------------------------------Tiết 3:

MÔN ĐẠO ĐỨC:

GỌN GÀNG,NGĂN NẮP(Tiết2).

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:HS biết xử lý các tình huống ,củng cố lại các hành vi được học qua

bài”Gọn gàng ngăn nắp”

2.Kĩ năng: Rèn HS có thói quen giữ gọn gàng, ngăn nắp .

-Kĩ năng sống: kn giải quyết vấn đề,kn quản lí thời gian.

3.Thái độ: Giáo dục HS yêu quí những người sống gọn gàng ngăn nắp..

II.CHUẨN BỊ: 1. GV:phiếu thảo luận , một số tình huống.

2. HS:Vở bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

1.Bài cũ: -HS nêu một số việc em đã thực hiện -2 HS lên bảng trả lời

gọn gàng ngăn nắp?

- HS nhận xét.

-Vì sao chúng ta phải sống gọn gàng ngăn nắp?

- GV nhận xét đánh giá

2.Bài mới: * Giới thiệu bài: GV nêu Mục tiêu tiết - HS nghe

học

Hoạt động 1:Đóng vai theo các tình huống .

*Mục tiêu:Giúp HS biết cách ứng xử phù hợp để

giữ gìn nhà cửa gọn gàng , ngăn nắp.

- HS hoạt động theo nhóm4.

- GV chia lớp theo nhóm mỗi nhóm đóng vai một - HS xử lý tình huống thông

số tình huống .

qua trò chơi đóng vai .

N hóm 1:Em vừa ăn cơm xong chưa kịp dọn mâm

bát thì bạn rủ đi chơi. Em sẽ …?

Nhóm 2:Nhà sắp có khách , mẹ nhắc em quét nhà

trong khi em muốn xem phim hoạt hình . Em sẽ

…?

Nhóm 3:Bạn được phân công xếp gọn chiếu sau

khi ngủ dậynhưng em thấy bạn không làm . Em sẽ

…?

- Các nhóm đóng vai trình bày

Nhóm 4:Nhà sắp có khách mẹ phân công em quét trước lớp

nhà trong khi em muốn xem phim?em sẽ…?

- HS nhận xét

-Yêu cầu các nhóm trình bày.-Các nhóm khác - HS nghe

nhận xét,bổ sung. * GV tổng kết ý kiến.

*Kết luận :Em nên cùng mọi người giữ.Gọn gàng,

Hoạt động 2 :Tự liên hệ.

126*Mục tiêu: GV kiểm tra việc HS thực hành giữ - HS làm cá nhân

gọn gàng ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.

- HS thể hiện bằng bông hoa

-GVhướng dẫn HS giơ Theo 3 mức độ

- HS giơ theo mức độ a,b,c,

a.Thường x ếp và tự xếp chỗ học chỗ chơi.

b.Chỉ làm khi được người khác nhắc nhở.

- HS nghe

c.Thường nhờ người khác làm hộ.-GV đếm ghi số - HS nêu

liệu lên bảng.-Nhận xét tuyên dương-> Kết luận

chung .

3.Củng cố: -Vì sao chúng ta phải sống gọn gàng

ngăn nắp?GV liên hệ GD

4.Nhận xét,dặn dò:Dặn HS nếp sống gọn gàng

ngăn nắp-Nhận xét tiết học

--------------------------------------------------------------Tiết 4 :

MÔN TẬP VIẾT:

CHỮ HOA D

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Viết đúng chữ hoa Đ ( 1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ.)chữ và câu ứng dụng:

Đẹp( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ)Đẹp trường, đẹp lớp (3 lần)

- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét.

- Giaó dục HS tư thế ngồi viết ,trình bày vở sạch ,chữ đẹp .

II. CHUẨN BỊ:

1.GV:Mẫu chữ cái hoa đặt trong khung chữ.

2.HS:Vở tập viết; Bảng con

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định:

- HS hát

2.Bài cu: - Cho HS viết bảng con chữ hoa D.

- HS viết bảng con

- 1 HS đọc cụm từ ứng dụng

- HS nhận xét

- Kiểm tra vở ở nhà - GV nhận xét ghi điểm .

3.Bài mới:

3.1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi bảng .

- HS nghe

3.2.Hướng dẫn HS viết chữ hoa.

- Cho HS quan sát và nhận xét .

- HS quan sát nhận xét .

- Chữ đ hoa cao mấy ly ?

- HS nêu

- Cấu tạo như chữ D thêmmột nét thẳng ngang - HS chú ý

ngắn .

- GV viết mẫu chữ Đ lên bảng và nhắc lại cách

viết.

- HS viết bảng con

- Cho HS viết trên bảng con .

- Lớp nhận xét

- GV nhận xét

3.3.Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng.

- HS chú ý

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng

- 1HS đọc.

- Cho HS đọc cụm từ .

- HS nghe

- GV giải nghĩa

- GV viết mẫu .

- HS chú ý

- GV hướng dẫn HS nét nối giữa chữ Đ và chữ

e,nét khuyết của chữ e chạm vào nét cong phải của

127chữ Đ .

- HS viết bảng con.

- GV cho HS viết bảng con -GV nhận xét

- HS nghe

3.4.Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết :

- HS viết vào vở .

- GV nêu yêu cầu viết. GV theo dõi HS viết chậm

3.5.Chấm chữa bài :

- GV thu 8-10 bài chấm. GV nhận xét .

- 2 HS nêu lại qui trình viết

4.Củng cố: - Cho HS nhắc lại cách viết chữ - 2 HS thi viết

hoađ.

- GV tổ chức HS thi viết đẹp

5.Nhận xét,dặn dò: Về nhà các em viết vào vở

phần ở nhà - Nhận tuyên dương nhận xét tiết học

------------------------------------------------------Tiết 5 :

Luyện toán :

47 + 5

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

1.Ổn định:

- HS hát

2.Bài cũ: - HS1: làm bài 2: ;HS2 đọc bảng 7 cộng - 2HS lên bảng làm bài

với một số ; Kiểm tra vở 3 em - GV nhận xét ghi

điểm .

- HS nghe

3.Bài mới:

3.1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài ghi bảng .

- HS nghe và phân tích bài toán

3.2.Giới thiệu phép cộng 47 + 5

- HS nêu

Bước 1:bài toán :Có 47 que tính thêm 5 que - HS nghe

tính.Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- HS sử dụng que tính để tìm kết

Bước 2: Đi tìm kết quả

quả

- Yêu cầu HSsử dụng que tính để tìmkết quả

- HS nêu cách tính

- GV yêu cầu HS nêu cách làm của mình.

-1HS nêu cách đặt tính và tính

Bước 3:Đặt tính và thực hiện phép tính

- 1HS nêu lại cách tính

Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính

- Gọi HS nhắc lại cách tính?

- 1 HS nêu yêu cầu bài; tính

3.3.Luyện tập thực hành .

- 3 HS làm bảng; Lớp nháp

Bài 1 :- Cho HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm SGK cột 1,2,3) Khuyến khích - HS nêu

HS khá, giỏi làm cột 4,5. 3 em lên bảng tính

- HS khá, giỏi nêu miệng kết

- GV nhận xét sửa bài.Nêu cách tính?

quả.

Bài 2: Khuyến khích HS K,G làm

-1 HS nêua đề toán .

- GV theo dõi

-1 em lên bảng làm;Lớp làm vào

4.Củng co: Các em vừa học bài gì?

vở.

- Gv tổ chức HS chơi trò chơi thi làm toán nhanh.

- HS nhận xét

5.Nhận xét,dặn dò:Về nhà các em ôn bài

- HS khá, giỏi nêu miệng

- Nhận xét tiết học, tuyên dương .

- HS nêu

---------------------------------------------------------Tiết 6 :

Môn : Âm nhạc :

GV bộ môn

--------------------------------------------------------------128Tiết 7 :Luyện Tiếng việt : Môn :CHÍNH TẢ(TC):

MẪU GIẤY VỤN.Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Bài mới

- Hát

-Viết chính tả bài: Mẩu giấy vụn

* Hoạt động 1: HD HS viết chính tả:

- HS lên bảng viết: tìm mồi, chip chiu, bao

a) Ghi nhớ nội dung đoạn viết:

nhiu, sớm chiều

- GV đọc đoạn viết

- Lớp nhận xét

- HDHS nắm nội dung bi viết:

- Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào ? - HS nhắc lại tựa bi

- Đoạn văn kể về ai?

- Bỗng một em gái đứng dậy làm gì?

- Em gái nói gì với cô và cả lớp?

- 1 HS đọc lại.

c) Hướng dẫn HS cách trình bày:

- Mẩu giấy vụn.

- Đoạn văn có mấy câu?

-Về hành động của bạn gái.

- Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy?

- Nhặt mẩu giấy lên rồi mang bỏ vào sọt rác.

- Các dấu phẩy đó dùng để làm gì?

- HS nêu lại nội dung câu nói.

- Tìm thêm các dấu câu trong bài.

c. Hướng dẫn viết từ khó:

- 6 câu.

-Nêu những từ dễ viết sai?

- 2 dấu phẩy

-Yêu cầu HS viết các từ ngữ trên và - Ngăn cách giữa việc này với việc kia.

chỉnh sửa lỗi cho HS (nếu có).

- Dấu chấm, dấu 2 chấm, dấu chấm cảm, dấu

d)Viết chính tả:

ngoặc kép.

- GV cho HS nhìn bảng để viết vào vở.

- GV uốn nắn giúp đỡ

- Bỗng, tiến, mẩu giấy, nhặt, sọt rác, xong xuôi,

e) Soát lỗi:

cười rộ, buổi.

g) Chấm bài:

- HS viết bảng con

4. Củng cố – Dặn dò:

- HS viết bài.

- GV nhận xét tiết học: Khen HS viết

bài sạch đẹp.

- HS sửa bài

- Trò chơi: Tìm từ mới qua bài tập 3

- HS thi đua tìm

- Chuẩn bị: Ngôi trường mới

-------------------------------------------------------Tiết 8:

Hoạt động tập thể :

EM TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ

I- Mục tiêu

- HS biết hệ thống giao thông đường phố, tên gọi các đường phố, ĐĐ của các

đường phố.

- HS có ý thức chấp hành giao thông.

ii- chuẩn bị:

- Tranh, ảnh về một số đường phố ở nước ta.

III- Các hoạt động dạy học.

1. ổn định lớp.

2. Bài mới:

a- Đi đường an toàn: (Thảo luận theo nhóm 3)

129- HS quan sát tranh 1, 2, 3 và cho biết nội dung của từng tranh.

- Các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả.

- Cả lớp và giáo viên nhận xét, thống nhất kết quả.

* GV: - Vậy để an toàn khi đi đường em phải đi như thế nào?

- HS trả lời, cả lớp và GV nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện.

b- Tránh những nguy hiểm trên đường phố: Hoạt động cả lớp.

- HS tiếp tục quan sát tranh để nêu những việc nên làm và không nên làm để tránh

nguy hiểm trên đường phố.

- GV hướng dẫn HS liên hệ bản thân.

- GV kết luận và giảng thêm cho HS về qui định về an toàn giao thông đường bộ ở

mức độ đơn giản.

3- Củng cố- dặn dò:

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- Dặn HS thực hiện tốt về an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

------------------------------------------------------------Thứ tư , ngày 24 tháng 9 năm 2014

Tiết 1:

MÔN TẬP ĐỌC :

NGÔI TRƯỜNG MỚI.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Kiến thức: Nắm được ý nghĩa : ngôi trường mới rất đẹp, các bạn HS yêu

mến tự hào của các em HS đối với ngôi trường mớivà yêu quí thầy cô giáo , bạn

bè ( Trả lời được câu 1,2).HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3. Hiểu nghĩa từ : lợp

lá,bỡ ngỡ, vân, rung động,trang nghiêm, thân thương

2.Kĩ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài toàn bài ,đọc đúng :lợp lá, quen thân,

nổi vân,rung động, Biết nghỉ hơi sau dấu chấm phẩy giữa các cụm tư . Bước đầu

biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.Đọc bài với giọng trìu mến tự hào ,thể hiện tình

cảm yêu mến ngôi trường .

3.Thái độ:Giáo dục HS luôn có ý thức bảo vệ ngôi trường sạch đẹp.

II.CHUẨN BỊ: 1.GV:Tranh minh hoạ, bảng phụ .

2.HS :SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định:

- HS hát.

2.Bài cu:-Gọi2 em đọc :”Mẩu giấy vụn”và trả lời - 2 HS đọc và trả lời

câu hỏi

- HS nhận xét

- GV nhận xét ghi điểm .

3.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: GVcho HS QS giới thiệu bài - HS nghe

ghi bảng

3.2.Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

-HS theo dõi, kết hợp đọc thầm .

-GV đọc mẫu .GV nêu giọng đọc

-HS nối tiếp đọc từng câu

.Cho HS đọc từng câu .

-HS đọc cá nhân+đồng thanh .

-GV theo dõihướng dẫn HS đọc đúng từ khó:trên

nền ,lấp

-HS đọc từng đoạn trước lớp

b.Cho HS đọc từng đoạn trước lớp. Gv chia 3 đoạn -HS đọc chú giải; HS khá đặt câu.

-Cho HS đọc chú giải,giải nghĩa thêm từ, HS đặt -HS đọc theo nhóm đôi.

câu

-Các nhóm thi đọc 3 em-HS nhận

130c.Cho HS đọc theo nhóm đôi. GV theo dõi

xét

d.Cho các nhóm thi nhau đọc.Gv nhận xét

-HS đọc đồng thanh .

e.Cho HS đọc đồng thanh toàn baì

3.3.Hướng dẫn tìm hiểu bài :

-1HS đọc thành tiếng cả lớp đọc

- Gọi HS đọc thầm đoạn 1 –GV nêu câu thầm .

hỏi1( SGK)

- HS trả lời – Lớp nhận xét bổ sung.

* GV:Bài văn tả ngôi trường từ xa đến gần

- HS đọc đoạn 1,2 và trả lời- Lớp

- Gọi HS đọc đoạn 1-2 .

nhận xét bổ sung

- GV chốt ý

-HS đọc, HS khá giỏi trả lời

-Cho HS đọc đoạn 3.GV nhận xét

câu3;Lớp nhận xét

-Bài văn cho em thấy Tình cảm của bạn HS đối - Bạn rất yêu mến ngôi trường

với ngôi trường mới như thế nào ?

GV chốt ý

-3 HS thi đọc 3đoạn, cả bài

3.4.Luyện đọc lại :-Cho HS thi đọc lại toàn bài .

-Lớp nhận xét

-GV cùng cả lớp bình chọn người đọc hay nhất .

-HS nêu

4.Củng cố :-Ngôi trườg em mới hay cũ ? Em có

yêu mến trường của mình không ?

5.Nhận xét,dặn dò:Về luyện đọc bài.-Nhận xét

tiết học.

-------------------------------------------------------------Tiết 2 :

MÔNTOÁN:

47 + 25

I.MỤC TIÊU:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 +25 . Biết giải và

trình bày bài giải bài toán bằng một phép tính cộng.Củng cố phép cộng đã học

dạng 7+5; 47+5.

- Rèn HS kĩ năng thực hành làm toán nhanh, chính xác.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học toán.

II.CHUẨN BỊ: 1. GV:6 bó 1 chục que tính và 12 que tính rời .

2. HS: SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định :

- HS hát

2.Bài cu:- 2 HS làm bài 1 cột 1,2

- 2 HS lên bảng làm

- Kiểm tra vở HS.GV nhận xét ghi điểm.

- HS nhận xét

3.Bài mới:3.1.Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài

ghi bảng

- HS nghe

3.2. Giới thiệu phép cộng 47 + 25

Bươc1:-GV nêu bài toán:có 47 que tính,thêm 25 - HS nghe và phân tích bài toán

que tính . Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

Bước 2 : Đi tìm kết quả

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả

- HS thao tác trên que tính

- Hỏi :47 que tính thêm 25 que tính là bao nhiêu

QT?

- HS nêu cách làm

- Yêu cầu HS nêu cách làm ?

- HS chú ý

- Vậy 47 + 25 =72

Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính

131- GV HDHS đặt tính và tính

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính

- 2 HS nhắc lại cách tính

- 1 HS nêu cách đặt tính và tính

3.3.Luyện tập thực hành :

- 2 HS nhắc lại cách tính

Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu-Cho HS làm SGK

cột 1,2,3

- HS nêu yêu cầu-Tính

- Khuyến khích HS khá, giỏi làm cột 4,5

- 3 HS lên bảng làm

- GV cùng nhận xét .

- GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính?

- HS nêu

Bài 2: -HS đọc yêu cầu , HS làmcâu a,b,d,e

-1 HS nêu yêu cầu; Đúng ghi Đ sai ghi

-GV khuyến khích HS KG làm câu c

S

- Cho HS giải thích cách điền .

- 1HS lên bảng điền

Bài 3: -Gọi HS đọc yêu cầu.HS xác định yêu cầu

đề

- HS đọc đề toán

- Gọi1 HS tóm tắt và giải.Lớp làm vở

-1HS lên bảng làm-Lớp làm vào vở

- GV nhận xét sửa sai -Cho HS nêu lời giải khác - HS nêu lời giải khác

.

Bài 4: khuyến khích HS KG làm

- 2 HS giỏi nêu miệng

4.Củng cố:Cho HS nêu cách đặt tính và tính - 1 HS nêu

47+25

5.Nhận xét,dặn dò: về nhà ôn bài.Nhận xét tiết

học

--------------------------------------------------------------THỦ CÔNG:

GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (Tiết2)

I.MỤC TIÊU:

- Củng cố HS thực hành gấp máy bay đuôi rời,gấp đúng mẫu.

- Rèn HSkĩ năng gấp được máy bay đuôi rời đường gấp phẳng,thẳng đẹp .

- Giáo dục HS yêu thích gấp hình .

II. CHUẨN BỊ:

1.GV:Mẫu máy bay , quy trình gấp , giấy thủ công , kéo.

2.HS:Giấy thủ công , kéo .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:132HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1.Bài cu: -Nêu các bước gấp máy bay đuôi rời

- GV cùng HS nhận xét

2.Bài mới:* Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài ->

ghi tên

Hoạt đông1:Quan sát mẫu

- Cho HS quan sát lại mẫu máy bay .

- Gọi 1 HS lên bảng gấp .

-Yêu cầu HS nhận xét

- Cho HS nhắc lại các bước gấp .

Bước 1:Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 1hình

vuông, 1hình chữ nhật.

Bước 2:Gấp đầu vào cánh máy bay .

Bước 3:Làm thân và đuôi máy bay .

Bước 4:Làm máy bay hoàn chỉnh sử dụng

* GV treo tranh

- GVnhắc lại các bước qua tranh

Hoạt động2:Thực hành .

- Cho HS thực hành theo nhóm .

- GV theo giõi giúp đỡ HS yếu .

- Cho HS nhận xét đánh giá lẫn nhau

- Gọi 4 HS lên gấp

- HS trang trí sản phẩm

* Trưng bày sản phẩm .

- Nhận xét tuyên dương HS gấp đúng đẹp

- Cho HS thi phóng máy bay.

- Nhắc nhở HS trật tự

3.Củng cố:

- Cho HS nhắc lại qui trình gấp.

4.Nhận xét,dặn do: Dặn HS chuẩn bị giờ sau.

- GV nhận xét tiết học tuyên dương.HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

-1 HS lên bảng

- HS nhận xét.

- HS nghe

- HS quan sát .

-1 HS lên bảng thao tác gấp

- HS chú ý

- HS nhận xét

- HS nêu .- HS chú ý theo dõi- HS làm theo nhóm 2em .

- HS nhận xét .

- 4 HS gấp

- HS trưng bày sản phẩm

- HS nhận xét

- HS thi phóng máy bay-HS nêu

- HS nghe

-------------------------------------------------------Tiết 4

Môn : KỂ CHUYỆN:

MẨU GIẤY VỤN.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn câu chuyện :” Mẩu giấy

vụn”với giọng kể tự nhiên ,phối hợp lời kể với điệu bộ nét mặt. HS khá, giỏi biết

phân vai dựng lại câu chuyện.

-kĩ năng nghe:Lắng nghe bạn kể, biết đánh lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của

bạn .

-Giáo dục HS tính gọn gàng sạch sẽ, giữ trường lớp sạch đẹp .

II.CHUẨN BỊ:

1.GV:Tranh minh hoạ

2.HS:SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1331.Ổn định :

- HS hát

2.Bài cu: Gọi 3 HS kể 3 đoạn chuyện:”Chiếc bút - 3 HS kể

mực”.GV nhận xét ghi điểm.

- HS nhận xét

3.Bài mới:

3.1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài ghi bảng.

- HS nghe

3.2.H ướng dẫn HS kể chuyện dựa theo tranh.

- Cho HS đọc yêu cầu

-1HS nêu yêu cầu,dựa theo tranh kể lại

- GV chia nhóm yêu cầu HS dựa vào tranh minh câu chuyện.

họa và kể lại từng đoạn truyện trong nhóm của - HS kể trong nhóm mỗi nhóm 4em lần

mình

lượt từng em kể từng đoạn truyện theo

- GV nhận xét sau mỗi lần kể

gợíý .

*Kể trước lớp:

- HS nhận xét

-Yêu cầu các nhóm cử đại diện nhóm thi kể

chuyện trước lớp .

- Đại diện HS kể .Lớp nhận xét

- Yêu cầu HS nhận xét sau mỗi lần bạn kể

- HS nhận xét,gợi ý cho HS nếu còn lúng túng

3.3.Phân vai dựng lại câu chuyện theo hình

thức phân vai:

- HS nói lời 3 nhân vật sau đó từng

* Lần1: GV làm người dẫn chuyện HS nhận vai nhóm 4 HS khá, giỏi dựng lại chuyện

còn lại.

theo vai.

* Lần 2: Chia nhóm cho HS khá, gỏi phân vai - HS khá, giỏi thực hành kể theo vai

dựng lại câu chuyện .

- HS nhận xét

+ Người dẫn chuyện,Cô giáo,HS nam,HS nữ .

- GV nhận xét

4.Củng cố: Gọi HS khá kể

- Cho HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện

- 1 HS khá, giỏi kể

- Giáo dục HS đức tính gọn gàng, ngăn nắp

- HS nêu nội dung

5.Nhận xét, dặn dò: Về nhà các em kể lại câu

chuyện cho người thân nghe.GV nhận xét tiết - HS nghe

học, tuyên dương

-----------------------------------------------------------------------Tiết 5 :

Luyện Tiếng việt : MÔN TẬP VIẾT:

CHỮ HOA D

.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Bài mới:

- HS hát

1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi bảng .

- HS viết bảng con

2.Hướng dẫn HS viết chữ hoa.

- HS nhận xét

- Cho HS quan sát và nhận xét .

- Chữ đ hoa cao mấy ly ?

- Cấu tạo như chữ D thêmmột nét thẳng ngang - HS nghe

ngắn .

- GV viết mẫu chữ Đ lên bảng và nhắc lại cách - HS quan sát nhận xét .

viết.

- HS nêu

- Cho HS viết trên bảng con .

- HS chú ý

- GV nhận xét

3.3.Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng.

134- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng

- HS viết bảng con

- Cho HS đọc cụm từ .

- Lớp nhận xét

- GV giải nghĩa

- GV viết mẫu .

- HS chú ý

- GV hướng dẫn HS nét nối giữa chữ Đ và chữ - 1HS đọc.

e,nét khuyết của chữ e chạm vào nét cong phải của - HS nghe

chữ Đ .

- GV cho HS viết bảng con -GV nhận xét

- HS chú ý

3.4.Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết :

- GV nêu yêu cầu viết. GV theo dõi HS viết chậm

3.5.Chấm chữa bài :

- HS viết bảng con.

- GV thu 8-10 bài chấm. GV nhận xét .

- HS nghe

4.Củng cố: - Cho HS nhắc lại cách viết chữ - HS viết vào vở .

hoađ.

- GV tổ chức HS thi viết đẹp

5.Nhận xét,dặn dò: Về nhà các em viết vào vở - 2 HS nêu lại qui trình viết

phần ở nhà - Nhận tuyên dương nhận xét tiết học - 2 HS thi viết

------------------------------------------------------Tiết 6 :

Môn : Tự học :

---------------------------------------------------------------------Tiết 7 :

Môn : Mĩ thuật :

GV bộ môn

-------------------------------------------------------------Tiết 8 :

Môn : Thể dục :

Gv bộ môn:

-------------------------------------------------------------------Thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014

Tiết 1:

MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH,

PHỦ ĐỊNH. TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Kiến thức: Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định ( bài tập 1);

Đặt được câu phủ định theo mẫu (bài tập 2).Tìm được một số từ ngữ chỉ đồ dùng

học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ vật ấy dùng để làm gì?

2.Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đặt câu, nhận biết qua tranh nhanh, chính xác.

3.Thái độ: Giáo dục HS nói, viết đủ câu.

II.CHUẨN BỊ: 1.GV:Tranh minh hoạ .

2.HS:SGK; Vở bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦAGIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định :

- Hát

2.Bài cu:Gọi 2HSviết bảng lớp,viết tên một số con - 2 HS lên bảng trả lời

sông?

- HS nhận xét.

- 1HS làm bài tập3-GV nhận xét–ghi điểm.

- HS nghe

3.Bài mới:3.1.Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài ghi

bảng .

3.2.Hướng dẫn HS làm bài tập :

-1 HS đọc yêu cầu-HS nêu

135Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×