1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

II. LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT BÀI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 315 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tNgy son:06/10/2014

Ngy dy:

/10/2014

Tun 8 Tit 29:

Vn bn :QUA ẩO NGANG

( B Huyn Thanh Quan )A. MC CN T:

- Hiu c giỏ tr t tng - ngh thut c sc ca bi th ng lut ch Nụm t

cnh ng tỡnh tiờu

biu nht ca B Huyn Thanh Quan.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- S gin v tỏc gi B Huyn Thanh Quan.

- c im th B Huyn Thanh Quan qua bi th Qua ốo Ngang.

- Cnh ốo Ngang v tõm trng ca tỏc gi th hin qua bi th.

- Ngh thut t cnh, t tỡnh c ỏo trong vn bn.

2. K nng:

- c - Hiu vn bn th Nụm vit theo th th tht ngụn bỏt cỳ ng lut

- Phõn tớch mt s chi tit ngh thut c ỏo trong bi th.

3. Thỏi :

- ng cm cựng tỏc gi trc khung cnh mờnh mụng bun bó.

4. Nng lc: Cm nhn vn hc Trung i

C. PHNG PHP:Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

Cõu 1 : c thuc lũng bi Bỏnh trụi nc ?

Cõu 2 : Nờu ngh thut v ý ngha ca bi th?

3. Bi mi : GV gii thiu bi

ốo Ngang thuc dóy nỳi Honh Sn , phõn cỏch a gii 2 tnh H Tnh v Qung Bỡnh. Nu chỳng ta i t Bc

vo Nam,i bng tu ho s va i ngang qua ốo va chui vo hm nỳi. Nu i bng ụ tụ thỡ s vt qua nh ốo

ri dc sang phớa Qung Bỡnh.Cũn nu m ca s mỏy bay s thy ốo ngang nh mt si ch xanh m ct

ngang b bin xanh xanh nht nht.Cũn trong con mt ngi xa,trong cm nhn ca BHTQ xa quờ vo kinh ụ

lm vic,ốo Ngang c tỏi hin ntn?HOT NG CA GV - HS

* HOT NG 1 : Tỡm hiu v tỏc gi tỏc

phm.

? Da vo phn son bi nh, em hóy nờu mt

vi nột v tỏc gi?

? Bi th sỏng tỏc trong hon cnh no?

GV gii thiu v ốo Ngang: -ốo Ngang nm v

trớ c bit, phõn cỏch a gii gia hai tnh H Tnh v

Qung Bỡnh* HOT NG 2 :Tỡm hiu vn bn

- c vi ging trm bun, nh nhng th hin

tõm trng nh th .NI DUNG BI DY

I. GII THIU CHUNG:

1. Tỏc gi: - B Huyn Thanh

Quan l mt n s ti danh him cú

trong lch s vn hc Vit Nam thi

trung di.

- tờn tht l Nguyn Th Hinh. Sng

TK XIX, quờ H Ni.

- Phong cách thơ trang nhã, điêu

luyện, buồn, hoài cổ.

2. Tỏc phm:

- Bi th sỏng tỏc trờn ng vo

62Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tGV: c, sau ú gi HS ng dy c li.

Hs : c 2 cõu u

2 cõu cnh tng ốo Ngang c hin ra

ntn?

GV: Hng dn HS phõn tớch theo b cc.

? Hai cõu miờu t cỏi gỡ? (Cnh tng ốo

Ngang).

? Cnh ốo Ngang c miờu t thi im no

trong ngy? (Búng x t).

Gv : Ngoi ra hai cõu u cũn cho bit :

- Ch th tr tỡnh : nh th .

- Hnh ng tr tỡnh : Bc ti dng chõn .

- Khụng gian ngh thut : ốo Ngang .

- Thi gian ngh thut: chiu t.

? Qua cm nhn ca BHTQ cnh ốo Ngang hin

lờn nh th no? Trong cõu ny tỏc gi s dng

ngh thut gỡ ?

Hs : Phỏt hin tr li.

? ip t nh vy cú tỏc dng gỡ ?

Hs : Tho lun(2)

Gv : nh hng. (Gi sc sng ca c cõy 1 ni

cht hp, cn ci. Chen cũn l chen ln, gi v hoang dó,

hiu ht, tiờu iu ).? Qua ú em cm nhn c gỡ v khung cnh

ốo Ngang lỳc ny ?

* Trong hoang vu ni õy vn mang v hi ho,

khụng phi hon ton xa cỏch vi cuc sng ca

con ngi .

GV Cho hs c tip 2 cõu thc

? Thiờn nhiờn 2 cõu thc hin ra ntn?

Hs :Tho lun (3),trỡnh by.

Gv ging.: Cnh tha tht, l th lm tng thờm ni bun

Tuy nhiờn nh cú s xut hin búng dỏng con ngi (dự

l m nht) ó lm cho phong cnh thiờn nhiờn hiu

qunh ,thờm m ỏp s sng tỡnh ngi Tõm trng

bun, cụ n ca tỏc gi.GV : Ghi sn bng ph 2 cõu th vi hỡnh thc

din ra vn xuụi :

Vi chỳ tiu lom khom di nỳi

CN

VN

TN

My nh ch lỏc ỏc bờn sụng

CN

VN

TN

? Tõm trng ca b HTQ khi qua ốo Ngang

c th hin qua 2 hỡnh thc 6 cõu trờn l

mn cnh ng tỡnh cũn trong 2 cõu cui nhNam gi chc cung trung giỏo tp.

- Th tht ngụn bỏt cỳ ng lut

cú 8 cõu, mi cõu cú 7 ch, cú niờm

lut cht ch, hai cp cõu gia cú

s dng phộp i.

II. C - HIU VN BN

1. c tỡm hiu t khú

2. Tỡm hiu vn bn:

a. B cc: Chia lm bn phn.

b. Phng thc biu t: Tr tỡnh.

c. Phõn tớch :

* Hai cõu :

Bc ti . ..búng x t

C cõy chen ỏ ,lỏ chen hoa

ip t ,ip õm liờn tip.

Cnh hoang vu bun vng lỳc

chiu t

* Hai cõu thc :

Lom khom di nỳi tiu vi chỳ

Lỏc ỏc bờn sụng ch my nh

Phộp i, o ng, t lỏy gi

hỡnh

Gia cnh hoang vu heo hỳt

thp thoỏng cú s sng ca con

ngi.

* Hai cõu lun :

Nh nc au lũng con quc quc

Thng nh mi ming cỏi gia gia

Phộp i, chi ch

S tic nui thi vng son, tõm

trng nng tru ni nim thng

nh, bun, au.

* Hai cõu kt

tri, non, nc

63Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tth cũn t cnh khụng ?

? Ta vi ta l ai vi ai? Cm t ny th hin ý

ngha gỡ?

GV: c thờm cõu cui bi Bn n chi nh,

phõn bit s ging, khỏc nhau cm t ta vi ta.

Hs :Da vo ni dung ca cõu th phõn tớch.

Gv :Cht.

? Vy bi th t cnh hay t tỡnh ?

Hs : Phỏt biu.

( T cnh ng tỡnh c sc. )

? T s phõn tớch trờn em hóy nhn xột v cnh

tng ốo Ngang qua s miờu t ca B Huyn

Thanh Quan.

* HOT NG 3 :Hng dn tng ktMt mnh tỡnh riờng ta vi ta

Tng phn

Ni nim cụ qunh, thm lng.

3. Tng kt :

a. Ngh thut :

- S dng th th ng lut tht

ngụn bỏt cỳ mt cỏch iờu luyn.

- S dng bỳt phỏp ngh thut t

cnh ng tỡnh.

- Sỏng to vic s dng t lỏy, t

ng õm khỏc ngha, gi hỡnh gi

cm.

- S dng ngh thut i hiu qu

trong vic t cng, t tỡnh.

b. í ngha vn bn:

- Bi th th hin tõm trng cụ n

thm lng, ni nim hoi c ca

nh th trc cnh vt ốo Ngang.E. HNG DN T HC :

- c thuc lũng bi th

- Hc thuc phn ghi nh

-Nhn xột v cỏc cỏch biu l cm xỳc ca b Huyn Thanh Quõn trong bi th.

- Son bi Bn n chi nh

F. RT KINH NGHIM:

..

***********************************64Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tNgy son: 13/10/2014

Ngy dy:

/10/2014

Tun 8 TIT 30

Vn bn :BN N CHI NH

( Nguyn Khuyn )A. MC CN T:

- Hiu c tỡnh bn m thm thit ca tỏc gi Nguyn Khuyn qua mt bi th

Nụm ng lut tht ngụn bỏt cỳ.

- Bit phõn tớch mt bi th Nụm ng Lut.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- S gin v tỏc gi Nguyn Khuyn.

- S sỏng to trong vic vn dng th th ng lut, cỏch núi hm n sõu sc, thõm

thuý ca Nguyn Khuyn trong bi th.

2. K nng: - Nhn bit c th loi vn bn.

- c - hiu vn bn th Nụm vit theo th th tht ngụn bỏt cỳ ng lut.

- Phõn tớch mt bi th Nụm ng lut.

3. Thỏi : - Trõn trng tỡnh bn.

C. PHNG PHP: - Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c : c thuc lũng bi Qua ốo Ngang ? Hóy nờu vi nột ngn gn v

ngh thut v ý ngha ca vn bn Qua ốo Ngang

3. Bi mi : GV gii thiu bi

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

*HOT NG 1: Hng dn HS tỡm hiu vi nột v I. GII THIU CHUNG:

tỏc gi ,tỏc phm

1. Tỏc gi:

? Da vo phn son bi nh em hóy nờu mt s nột v - Nguyn Khuyn: ( 1835tỏc gi Nguyn Khuyn?

1909) quờ H Nam.L

? Bi th sỏng tỏc vo thi gian no?

nh th ca lng cnh Vit

Gii thớch mt s t khú: nc c: nc y, ln; khụn: Nam.

khụng th,khú, e rng kho; rn: cung, cỏnh hoa bao bc - u ba kỡ thi nờn gi l

? Bi th thuc th th no? Cn c vo õu m em bit?

Tam Nguyờn Yờn .

(S cõu:8 cõu;s ch: 7ch/ cõu, hip vn cõu 1,2,4,6,8

2. Tỏc phm:

vn a ).

- Sỏng tỏc giai on ụng

*HOT NG 2: Tỡm hiu vn bn

cỏo quan v n.

- c ging chm rói, ung dung, húm hnh nh thp - Th th tht ngụn bỏt cỳ

thoỏng mt n ci .

ng Lut.

? Bi th cú chia b cc lm my phn ? ú l nhng

- ti : tỡnh bn.

phn no v nờu ni dung tng phn?

Phng thc biu t: Tr

. B cc: Chia lm ba phn :

tỡnh

- Cõu 1: Gii thiu s vic bn n chi.

- Cõu 2 n cõu 7: Trỡnh by hon cnh ca mỡnh.

- Cõu 8: Bc l tỡnh bn m ,chõn tht,t nhiờn,dõn dóHS chỳ ý cõu 1II.C

BN-HIUVN65Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t? Em cú nhn xột gỡ v li núi ca nh th cõu 1?

HS: Li cho hi ,mt li núi t nhiờn.

? Qua li cho, em bit c iu gỡ v quan h ca

Nguyn Khuyn vi bn ca mỡnh?

HS: Mt ngi bn thõn lõu ngy mi gp, nờn rt quý nhau.

HS c cõu 2 n cõu 7? Theo cỏch gii thiu nh cõu 1 thỡ ỳng ra Nguyn

Khuyn ó tip ói bn ra sao khi bn n nh chi ?

(ng hong,chu ỏo).

? Th nhng õy NK ó tip ói bn ra sao?

? Vỡ sao sau li cho Nguyn Khuyn li nhc n ngay

ch xa, iu ú ta hiu gỡ v tỡnh cm ca Nguyn

Khuyn i vi bn (Mun tip bn tht ng hong, nhc n ch

sau li cho hi, th hin s chõn tỡnh vi bn).* Tho lun 3p: Nguyn Khuyn trỡnh by hon cnh camỡnh nh vy theo em cú phi ụng nh k kh than

nghốo vi bn khụng?

- Nh th khụng than nghốo,cỏc th u cú nhng khụng ly

c,cha dựng c ch khụng phi l khụng cú. S vic khụng

cú tru cho thy s khụng may ch l núi cho vui.? Vy õy Nguyn Khuyn ó dựng cỏch núi gỡ? Mc

ớch ca cỏch núi y?

HS c cõu cui.

? Cõu th cui v cm t ta vi ta núi lờn iu gỡ? Ta vi

ta õy l ai?

- Tỡnh bn cao hn vt cht, dự vt cht thiờỳ hoc khụng thỡ

bn bố vn quý mn nhau,vn vui mng khi gp g.? Vy cú phi Nguyn Khuyn ch coi trng tinh thn m

coi thng vt cht, coi vt cht l tm thng, khụng cú

ý ngha gỡ chng?

- Khụng. Chớnh vic nhc nhiu n chuyn n, cỏc th n trờn

cho ta thy Nguyn Khuyn mong mun cú vt cht v tỡnh cm

hi hũa l quý giỏ nht.? Em hóy so sỏnh cm t ta vi ta bi ny vi bi Qua

ốo Ngang?

*HOT NG 3 : Hng dn tng kt

NT: - Sỏng to nờn tỡnh hung khú x khi bn n chi

nh. V cựng o ra nim vui ng cm.

- Lp ý bt ng.

- Vn dng ngụn ng, th loi iờu luyn.Cõu 1: Gii thiu s vic

- ó by lõu nay bỏc ti

nh

Li cho hi t nhiờnCõu 2-.7: Hon cnh khi

bn n chi nh

Tr: i vng . ch

xa

Ao : sõu; nc: ln khụn

chi cỏ

Vn: rng, ro: tha khú

ui g

Ci: cha ra cõy c: mi n

Bu : rng rn, mp: hoa

Tru: khụng cú.

Núi quỏ, ngụn ng gin

d.

Hon ton khụng cú gỡ

tip bn.

Cõu 8:Tỡnh bn bc l

- Bỏc n chi õy ta vi

ta.

Tỡnh bn m hn

nhiờn, dõn dó.

III. Tng kt:

a. Ngh thut:

b.í ngha vn bn :

- Bi th th hin quan

nim v tỡnh bn, quan

nim ú vn cũn cú ý ngha

giỏ tr ln trong cuc sng

con ngi ngy hụm nay.

Ghi nh sgkE. HNG DN T HC :

- Hc thuc lũng bi th, tỡm c thờm mt s bi th khỏc vit v tỡnh bn ca Nguyn

Khuyn v ca cỏc tỏc gi khỏc. - Chun b bi: '' Vit bi TLV 2 ''

F.RT KINH NGHIM66Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t..............................................................................................................................................

Ngy son: /10/2014

Ngy dy: /10/2014

Tun 8 Tit 31- 32

Tp Lm Vn :

VIT BI TP LM VN S 2

( Bi Vit Lp )

A. MC CN T:

- HS vit tt bi tp lm vn s 2 theo yờu cu ca bi vn biu cm .

B. TRNG TM KIN THC, K NNG :

1. Kin Thc:

- HS vit c bi vn biu cm v thiờn nhiờn, thc vt th hin tỡnh cm yờu thng

cõy ci theo truyn thng ca nhõn dõn ta .

2. K nng:

- Rốn luyn k nng din t, trỡnh by.

3. Thỏi :

- Nghiờm tỳc trong gi lm bi.

4. Nng lc: nh hng

C. PHNG PHP: Thuyt trỡnh, giao vic...

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh:

2. Kim tra bi c: - Kim tra s chun b ca HS

3. Bi mi: Gii thiu bi:

- Chỳng ta ó ụn li vn t s kt hp vi miờu t. Hụm nay chỳng ta s thc hnh vit

bi v vn miờu t kt hp vi t sNHN

BIT

Khỏi nim

v vn biu

cmTHễN

G HIUMA TRN BI VIT S 2

VN DNG

CPCP CAO

THP

Vit bi vn biu

cm cú s dng

yu t T s,

Miờu t

S cõu 1

S im 7

70%S cõu 1

S im 3

30%

BI

Cõu 1:(3 im): Th no l vn biu cm?

Cõu 2:( 7 im): Loi cõy em yờu.CNGS cõu 2

S im 10

100%HNG DN CHM

Cõu

Cõu 1ỏp ỏn

Khớa nim: L loi vn bn vit ra nhm biu tim

3

67Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn ttỡnh cm, cm xỳc, s ỏnh giỏ ca con ngi i

vi th gii xung quanh v khờu gi lũng ng cm

ni ngi c.

a. M bi

- Nờu loi cõy m em yờu thớch.

- Lý do em yờu thớch.(3 )Cõu 2

(7 )Ni

dun

gHỡn

h

thcb. Thõn bi

- Hỡnh dỏng bờn ngoi ca cõy.

- Cỏc phm cht ca cõy

- Gớa tr ca loi cõy ú i vi i sng con ngi.

- Loi cõy trong cuc sng ca em .

c. Kt bi:

- Tỡnh yờu ca em i vi loi cõy ú

- Hỡnh thc trỡnh by,cỏch din t (1 )141

1THEO DếI HC SINH LM BI

C. THU BI

D. HNG DN T HC

- Xem li cỏc bc lm vn biu cm.

- Lm li bi trờn vo v bi tp.

- Chun b bi Cha li v quan h t

E. RT KINH NGHIM:

..............

********************************************************68Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tNgy son:09/10/2014

Ngy dy: /10/2014

Tun 9 TIT 33 Ting VitCHA LI V QUAN H TA. MC CN T:

- Bit cỏc loi li v quan h t v cỏch sa li.

- Cú ý thc s dng quan h t ỳng ngha, phự hp vi yờu cu giao tip.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- Mt s li thng gp khi dựng quan h t v cỏch sa li.

2. K nng:

a .K nng chuyờn mụn:

- S dng quan h t phự hp vi ng cnh .

- Phỏt hin v cha c mt s l thụng thng v quan h t.

b.K nng sng:

- Ra quyt nh : la chon cỏch s dng quan h t phự hp vi thc tin giao tip ca

bn thõn.

- Giao tip : trỡnh by suy ngh, ý tng, tho lun v chia s quan im cỏ nhõn v cỏch s

dng quan h t.

3. Thỏi :

- T giỏc , ham hc hi.

4. Nng lc: Ra quyt nh cho mỡnh trong cỏch la chn quan h t.

C. PHNG PHP:

- Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :Cõu 1. Quan h t l gỡ ? (3im)

Cõu 2. t cõu cú cỏc cp quan h t vỡ ... nờn ; Tuy nhng.. (7 im)

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- Tit trc, chỳng ta ó tỡm hiu v quan h t v bit cỏch dựng quan h t ntn trong

khi núi hoc vit. Vy tit hc hụm nay giỳp chỳng ta nhn ra li khi dựng quan h t

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

*HOT NG 1: Tỡm hiu cỏc I. TèM HIU CHUNG:

li thng gp quan h t.

1. Cỏc li thng gp v quan h t

? Nhc li khỏi nim v quan h a. Thiu quan h t

t?

- ng nờn nhỡn hỡnh thc ỏnh giỏ k khỏc

? Cỏch s dng quan h t?

+ Cha li :

Hs: Tr li.

- ng nờn nhỡn hỡnh thc m () ỏnh giỏ k

Gv: Khc sõu kin thc.

khỏc .

Hs: Chia nhúm tho lun: 4 nhúm b. Dựng quan h t khụng thớch hp v ngha

Cú 4 li thng gp khi s dng - Chim sõu rt cú ớch cho nụng dõn nú dit sõu

quan h

phỏ hoi mựa mng.

69Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tt.Mi nhúm quan sỏt vớ d Cha li :

tng mc

- Chim sõu rt cú ớch cho nụng dõn vỡ nú dit sõu

,tỡm ra cỏi sai trong cỏch dựng, phỏ hoi mựa mng .

sa cha.

c. Tha quan h t

GV : Ghi cỏc vớ d sgklờn bng VD: i vi bn thõn em cũn nhiu thiu sút,em

ph .

ha s tớch cc s cha.

HS: Tho lun theo cỏc vớ d ú.

Sa : B t i vi

Phn tr li GV cng chun b sn d. Dựng quan h t m khụng cú tỏc dng liờn

bng ph.

kt .

? Qua cỏc bi tp trờn ta thy VD1: Chỳng ta phi sng cho th no chan hũa

trong vic s dng quan h t cn vi mi ngi. (B t cho) Tha QHT.

trỏnh nhng li no ?

VD2: Nam l mt HS gii ton din, khụng nhng

Hs : Da vo ghi nh tr li.

gii v mụn toỏn, khụng nhng gii v mụn vn.

Gv : Gi 1 hs thc hin ghi nh.

Thy giỏo rt khen Nam .

* HOT NG 2 : Hng dn Sa: Nam l .. khụng nhng gii mụn toỏn,

luyn tp

khụng nhng gii v mụn vn m cũn gii v

* Bi 1

nhiu mụn khỏc na .( Thờm t m cũn to s

? Hóy nờu yờu cu bi tp 1 ?

liờn kt vi t khụng nhng ng trc nú).

? Hóy thờm quan h t cho thớch Ghi nh /Sgk

hp trong cỏc cõu sau:

II. LUYN TP:

Hs : Lờn bng thc hin.

1. Bi 1 : Thờm quan h t thớch hp

* Bi tp 2 Yờu cu chỳng ta phi

- ..T u n cui .

lm gỡ ?

- .( ) cho cha m mng .

? Hóy thay quan h t sai bng t 2. Bi 2: Thay quan h t sai = quan h t ỳng

ỳng.

- Nh

Hs :Thc hin theo nhúm, trỡnh

- Dự

by.

- V

* Bi 3: Cha cỏc cõu sau cho 3. Bi 4 Cho bit quan h t dựng trong cõu ỳng

hon chnh

hay sai :

Cõu 1 b t i vi

- a (+) ; b (+) ; c ( -) nờn b t cho ; d (+) ; e (-)

Cõu 2 b t vi

nờn núi quyn li ca bn thõn mỡnh ; g (-) Tha t

Cõu 3 b t qua

ca ; h (+) ; I (-) T giỏ ch nờu 1 iu kin thun

? Nờu yờu cu bi tp 4 ?

li lm gi thit

Thc hiờn trờn bng.

E. HNG DN T HC

- V nh hc ghi nh sgk

- Lm ht bi tp cũn li .

- Nhn xột cỏch dựng quan h t trong bi lm vn c th. Nu bi lm cú li dựng

quan h t thỡ gúp ý v nờu cỏch cha.

- Chun b cỏc bi: Xa ngm thỏc; Phong Kiu.. Bi ca nh ..

F. RT KINH NGHIM:

.

70Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t*******************************************

Ngy son: 19/10/2014

Ngy dy:

/10/2014

Tun 9 Tit 34:

Vn bn : HDT:

XA NGM THC NI L, PHONG L KIU D BC

BI CA NH TRANH B GIể THU PH

A. MC CN T:

- Cm nhn tỡnh yờu thiờn nhiờn v bỳt phỏp ngh thut c ỏo ca tỏc gi Lớ Bch,

Ph, Trng K trong 3 bi th.

- Bc u bit nhn xột v mi quan h gia tỡnh v cnh trong th c.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- S gin v tỏc gi Lớ Bch, Ph, Trng K .

- Qua ú phn no hiu c tõm hn phúng khoỏng, lóng mn ca nh th.

- c im ngh thut c ỏo trong bi th.

2. K nng:

- c - hiu bi th ng qua bn dch Ting Vit.

- S dng phn dch ngha trong vic phõn tớch tỏc phm v phn no bit tớch lu vn

t Hỏn Vit.

3. Thỏi :

- Trõn trng v p thiờn nhiờn ca t nc, cú ý thc bo v mụi trng.

4. K nng: Cm th vn hc nc ngoi.

C. PHNG PHP: - Vn ỏp kt hp thuyt trỡnh, tho lun nhúm.

D. TIN TRèNH DY HC

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

Cõu 1. c thuc lũng bi Bn n chi nh (4 im)

Cõu 2. Nờu giỏ tr ngh thut v ý ngha ca vn bn?(6 im)

3. Bi mi : Hoạt động 1: GV gii thiu bi

- cỏc bi hc trc, chỳng ta ó tỡm hiu cỏc nh th, nh vn tiờu biu ca nn

vn hc trung i Vit Nam. Tip sau õy chỳng ta s lm quen vi nn vn hc ca t

nc lỏng ging: Nc Trung Hoa qua vic tỡm hiu cỏc bi th ca cỏc tỏc gi ni

ting thi ng. Bi u tiờn chỳng ta c hc l bi Vng ...

Hoạt động 2 : Hớng dẫn đọc thêm.

Bi 1: XA NGM THC NI L

(Lý Bch)

- Phơng pháp: Nêu và giải quyết vấn đề

- Thời gian: 15 phút

* Gv yờu cu hs c din cm vn bn.

* Gv cung cp mt s kin thc v Lớ Bch, s phỏt trin ca thi ca Trung Quc thi

ng.

71Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t* Gv a mt s cõu hi hng dn:

1. Vn bn trờn cú th th ging vi vn bn no m em ó hc?

- Sông núi nớc Nam, Bánh trôi nớc

2. Tỏc gi ng ngm thỏc t v trớ no? V trớ ú cú thun li gỡ cho tỏc gi?

- Cảnh vật đợc nhìn ngắm từ xa

- Tác dụng: Dễ phát hiện đợc vẻ đẹp của toàn cảnh để làm nổi bật đợc sắc thái hùng vĩ của

thác nớc

3. Phỏt hin v nờu tỏc dng ca cỏc bin phỏp ngh thut c s dng trong vn bn?

- Nghệ thuật so sánh

4. Nhn xột v v p ca Hng Lụ.

- Câu 1: phác họa cái phông nền của bức tranh toàn cảnh trớc khi miêu tả vẻ đẹp của bản thân

thân thác nớc

- Câu 2: vẽ lại đợc ấn tợng ban đầu của nhà thơ đối với thác nớc.Trớc mắt nhà

thơ thác nớc vốn tuôn trào, đổ ầm ầm xuống núi đã biến thành một dải lụa trắng rủ xuống

yên ắng và bất động đợc treo lên giữa khoảng vách núi và dòng sông. Đỉnh núi khói tía mịt

mù, chân núi dòng sông tuôn chảy, khoảng giữa là thác nớc treo cao nh dải lụa. Quả là

một bức danh hoạ tráng lệ

- Câu 3 cảnh tĩnh chuyển sang động

- Câu 4: thác nớc càng đợc tái hiện huyền ảo hơn. Ngọn núi Hơng Lô mây mù bao phủ nên

ở xa trông thác nớc đã đợc hình dung nh một vật treo lơ lửng, quả giống là chân mây tuôn

xuống khiến cho ta dễ liên tởng đến dải ngân hà

5. V p tõm hn Lớ Bch c th hin qua vn bn.

- Tình yêu thiên nhiên đằm thắm, thể hiện tính cách hào phóng mạnh mẽ của nhà thơ

Bi 2 : BI CA NH TRANH B GIể THU PH

( Ph)

- Phơng pháp: Nêu và giải quyết vấn đề

- Thời gian: 20 phút

* Gv yờu cu hs c din cm vn bn.

* Gv cung cp mt s kin thc v Đỗ Phủ

1. Tác giả : Ph c coi l bc "thỏnh th", Nguyn Du coi ụng l " thiờn c vn

chng thiờn c s". Tinh thn hin thc v thỏi phờ phỏn ca nh th ó chi phi ton

b nn vn hc ng c vn xuụi ln th ca, v nh hng ra c vn hc ca mt s nc

khỏc. Chng y cng khng nh v th ca Ph trong trng kỡ lch s vn hc

Trung Quc v th gii.

2. Tác phẩm :

Hon cnh ra i: Nm 760, Ph c bn bố giỳp dng cn nh tranh, va c

my thỏng thỡ nh gp bóo, b phỏ tan.

* Gv a mt s cõu hi hng dn:

1. Vn bn c chia thnh my phn? Hóy xỏc nh v nờu ni dung chớnh ca tng

phn?

- B cc: 4 phn.

Kh 1: Cnh giú thu cun mt cỏc lp tranh.

Kh 2: Tr con ly cp tranh.

Kh 3: Ni kh trong ờm ma giú.

72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (315 trang)

×