1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

Văn bản: Đừng sợ vấp ngã

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 315 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tcú ỏng tin cy khụng ? Qua ú em hiu phộp lp nhng ngi ó thnh cụng , ó ni

lun chng minh l gỡ ? th no ?

ting

- Phộp lp lun chng minh l dựng

lớ l kt hp vúi nhng bng chng

chõn thc, xỏc ỏng chng t mt

lun im m mỡnh nờu ra l ỏng

tin cyII. LUYN TP:

* Lun im : Khụng s sai lm

Nhng cõu mang lun im :

- Bn i nu bn mun sng mt i m khụng phm chỳt sai lm no, lm gỡ c ny,

thỡ ú hoc l bn o tng, hoc l bn hốn nhỏt trc cuc i

- Nhng ngi sỏng sut dỏm lm, khụng s sai lm, mi l ngi lm ch s phn ca

mỡnh.

* Lun c :

- Nu mun sng khụng phm chỳt sai lm no thỡ ch l o tng hoc hốn nhỏt trc

cuc i

- Nu s tht bi, s sai lm thỡ khụng bao gi cú th hc cho i.

- Nu s sai lm thỡ chng dỏm lm gỡ

- Chng ai thớch sai lm, nhng khi ó phm sai lm thỡ phi bit rỳt kinh nghim tin

lờn Nhng lun c y rt ỳng vi thc t cuc sng nờn cú sc thuyt phc cao

* Cỏch lp lun ny khỏc vi bi ng s vp ngó

- Phn m õự nờu vn khỏc; cõu ny th hin ý khng nh: ó sng l phi sai lm

- Phn thõn bi :

+ bi ng s vp ngó tỏc gi nờu lờn 1 lot dn chng thc t rỳt ra t tiu s nhng

ngi ó thnh cụng, ó ni danh lm chng c

+ bi ny ch yu dựng lớ l phõn tớch, lớ gii nhm chng minh vn ; s sai lm l

trn trỏnh thc t. Sai lm cng cú 2 mtm c vic gỡ. Sai lm em n bi

V. CNG C, DN Dề,HNG DN T HC:

- Mc ớch ca phng phỏp chng minh l gỡ ? Th no l phộp lp lun chng minh ?

- Hc thuc ghi nh sgk. Son bi tip theo C TNH GIN D CA BC HChun

b cho bi KT TV

. RT KINH NGHIM

.

189Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tNgy son:27/01/2015

Ngy dy:

/ /2015

Tun 24 Ting vit :THấM TRNG NG CHO CU

( Tip theo)I. MC CN T:

- Bit m rng cõu bng cỏch thờm vo cõu thnh phn trng ng phự hp..

- Bit bin i cõu bng cỏch tỏch thnh phn trng ng trong cõu thnh cõu riờng.

TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- Cụng dng ca trng ng.

- Cỏch tỏch trng ng thng cõu riờng.

2. K nng:

a. K nng chuyờn mụn

- Phõn tớch tỏc dng ca thnh phn trng ng ca cõu.

- Tỏch trng ng thnh cõu riờng.

b. K nng sng

- Ra quyt nh la chn cỏch s dng cỏc loi Trng ng theo nhng mc ớch giao tip

c th ca bn thõn.

- Giao tip: trỡnh by suy ngh ý tng trao i v Trng ng

3. Thỏi :

- S dng trng ng ỳng hon cnh núi, vit tng thờm ý ngha cho s din t.

II. Chuẩn bị:

1.Thầy: Máy chiếu

2.Trò: Xem lại kiến thức đã học,đọc kỹ ngữ liệu SGK, trả lời các câu hỏi trong từng

phần.

190Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tIII. CC PHNG TIN DY HC TCH CC Cể TH S DNG:

- Phõn tớch tỡnh hung mu hiu cụng dng ca trng ng.

- ng nóo : suy ngh, phõn tớch cỏc vớ d rỳt ra nhng bi hc thit thc v gi gỡn s

trong sỏng trong s dng cõu ting Vit

- Thc hnh cú hng dn. Hc theo nhúm trao i phõn tớch

IV. PHNG PHP - Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

V. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

Cõu hi

Cõu 1: Nờu c im ca trng ng?

Cõu 2 : Trng ng trong cõu sau xỏc nh iu gỡ? ng v trớ no trong cõu?

Sỏng nay, Lp chỳng ta i hc y .

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- Tit trc,chỳng ta ó tỡm hiu c c im ca trng ng. Vy tit hc ny,

chỳng ta tip tc tỡm hiu xem trng ng cú nhng cụng dng no ? Tỏch trng thnh cõu

riờng ra sao ?

HOT NG CA GV V HS

* HOT NG 1: Cụng dng ca trng

ng. Tỏch trng ng thnh cõu riờng

- HS: c vd sgk

? Xỏc nh v gi tờn trng ng trong 2

vd a,bNI DUNG BI DY

I. TèM HIU CHUNG

1. Cụng dng ca trng ng

a. Xột vớ d Sgk.

- Thng thng, vo ...ú => Thi gian

- Sỏng dy

=> Thi gian

- Trờn gin thiờn lớ

=> Ch a im

- Ch tỏm chớn gi

=> Ch thi gian

- Trờn nn tri trong xanh => a im

- V mựa ụng

=> Thi gian

=> Xỏc nh hon cnh, iu kin din ra s

vic nờu trong cõu, gúp phn lm cho ni

dung ca cõu c y , chớnh xỏc

- Ni kt cỏc cõu, cỏc on vi nhau, lm cho

cõu vn, bi vn mch lc

b. Ghi nh:

Sgk./47? Cú nờn lc b trng ng trong cõu

trờn khụng ? Vỡ sao?

- HS: Khụng nờn lc b vỡ cỏc trng

ng 1,2,4,6, b sung ý ngha v thi gian

giỳp cho nd miờu t ca cõu chớnh xỏc

hn.

- Cỏc trng ng 1,2,3,4,5,cú tỏc dng to

liờn kt cõu

? Trong vn bn ngh lun, trng ng cú

vai trũ gỡ i vi vic th hin trỡnh t lp

lun ?

- HS: Giỳp cho vic sp xp cỏc lun c

trong vn bn ngh lun theo nhng trỡnh 2. Tỏch trng ng thnh cõu riờng:

t nht nh v thi gian, khụng gian Nhn mnh ý, chuyn ý hoc th hin nhng

tỡnh hung , cm xỳc nht nh

hoc cỏc quan h nguyờn nhõn kt qu

- HS c vd trong phn II, mc 1

? Hóy so sỏnh 2 cõu trong on vn ?

- HS: Cõu 1 cú trng ng l : t ho II. LUYN TP :

191Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tvi ting núi ca mỡnh

+ Ging nhau: V ý ngha c 2 u cú

quan h nh nhau vi ch ng v v ng (

cú th gp 2 cõu ó cho thnh 1 cõu duy

nht cú 2 trng ng : Vit Nam ngy nay

cú lớ do y v vng chc t ho

vi ting núi ca mỡnh ( trng ng 1) v

tin tng vo tng lai ca nú ( trng

ng 2)

+ Khỏc nhau: Trng ng ( tin tng

hn na vo tng lai ca nú ) c tỏch

ra thnh cõu riờng

? Hóy cho bit tỏc dng ca ca vic tỏch

trng ng trờn thnh cõu riờng ?

- GV: Hng dn

- HS: Suy ngh,tr li.

-Nhn mnh ý ca trng ng ng sau,

to nhp iu cõu vn, cú giỏ tr tu t.

- Hs c ghi nh sgk

*HOT NG2: Hng dn luyn tp

1. Bi tp 1:

? Bi tp 1 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

2. Bi tp 2:

? Bi tp 2 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

3. Bi tp 3:

? Bi tp 3 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: ChtBi tp 1: Cụng dng ca trng ng trong

on trớch

- a: loi bi th nht; loi bi th 2

- b: ó bao ln; Ln u tiờn chp chng bc

i; ln u tiờn tp bi; ln u tiờn chi búng

bn; lỳc cũn hc ph thụng

+ Trong 2 on trớch trờn, trng ng va cú

tỏc dng b sung nhng thụng tin tỡnh hung,

va cú tỏc dng liờn kt lun c trong mch

lp lun ca bi vn, giỳp cho bi vn tr nờn

rừ rng d hiu

Bi tp 2: Nờu tỏc dng ca nhng cõu do

trng ng to thnh

- Nm 72 trng ng ch thi gian cú tỏc

dng nhn mnh n thi im hi sinh ca

nhõn vt c núi n trong cõu ng trc

- Trong lỳc ting n vn khc khoi vng lờn

nhng ch n li bit, bn chn Cú tỏc dng

lm ni bt thụng tin nũng ct cõu ( Bn

ngi lớnh u cỳi u, túc xừa gi ) Nu

khụng tỏch trng ng ra thnh cõu riờng ,

thụng tin nũng ct cú th b thụng tin trng

ng ln ỏt ( bi v trớ cui cõu , trng ng cú

u th c nhn mnh v thụng tin ). Sau

na vic tỏch cõu nh vy cũn cú tỏc dng

nhn mnh s tng ng ca thụng tin m

trng ng biu th , so vi thụng tin nũng ct

cõuVI. CNG C DN Dề, HNG DN T HC :

- Em hóy nờu cụng dng ca trng ng ? Vic tỏch trng ng thnh cõu cú tỏc dng gỡ ?

- Hc thuc ghi nh, Lm bi tp 3

- Chun b bi: Tỡm hiu chung v phộp lp lun chng minh.

VII. RT KINH NGHIM

.

******************************************************

192Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tNgy son:1/02/2015

Ngy dy:

/ /2015

Tun 24 Tit 88:KIM TRA TING VITI. MC TIấU CN T:

1. Kin thc: -H thng hoỏ cỏc kin thc ting vit ó hc

2.K nng: -Rốn k nng t cõu, vit on, phõn tớch.

3. Thỏi : Gớao dc tớnh trung thc v cn thn khi lm bi.

4. Nng lc: Giao tip Ting Vit, sỏng to vn bn.

II.LấN LP:

1. n nh t chc

2. Kim tra bi c : Khụng

3. Bi mi

MA TRN

Ch

Cõu c bitS cõu

S im...

T l %Nhn bit

TNTLThụng hiu

TN

TL

-Hiu v

nhn ra cõu

c bit

C1(I)

1

0,5

5Vn dng

ThpTng

Cao

Vit on

vn cú s

dng cõu

c bit

C3(II)

1

3

302

3,5

35193Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t

Cõu rỳt gnS cõu

S im...

T l %

Trng ngS cõu

S im...

T l %

Trng ng

S cõu

S im...

T l %

Tng s cõu

Tng s im

T lNh tỏc dng

ca cõu c bit

C2(I)

1

0,5

5

Xỏc nh ý

ngha ca trng

ng C6(I)

1

0,5

5

Xỏc nh v trớ

ca trng ng

C5(I)

1

0,5

5

3

1,5

15Tỡm tc

ng cú s

dng cõu

rỳt gn

C2(II)

1

1

10-1

1

10Vn dng xỏc

nh cõu rỳt

gn TP c

thC3(I)

1

0,5

5

t cõu cú

trng ngh,

xỏc nh v trớ

C1(II)

1

3

30

Tỡm thnh

phn trng

ng C4(I)

1

0,5

5

2

1

103

2

202

3,5

352

3,5

352

1

10

9

10

1001

3

30bi:

I. PHN TRC NGHIM: (3) Khoanh trũn vo ỏp ỏn ỳng

1.Trong cỏc cõu sau, cõu no l cõu c bit?

A. Mt canh hai canh li ba canh.

C. Lan l hc sinh.

B. Quờ hng l chựm kh ngt.

D. Tt c u ỳng.

2. Cho bit tỏc dng ca cõu c bit Mt quỏ!

A. Xỏc nh thi gian.

C. Tng thut.

B. Bc l tỡnh cm, cm xỳc.

D. Gi ỏp.

3. Cõu tc ng úi cho sch, rỏch cho thm rỳt gn thnh phn:

A. C ch ng, v ng.

C. V ng.

B. Ch ng.

D. Tt c u sai.

4. Cõu Chiu nay, lp ta i hc ph o v lao ng. Cho bit thnh phn trng ng?

A. Chiu nay

C. hc ph o

B. Lao ng

D. Lp ta

5. Trng ng cõu 4 ng v trớ no trong cõu?

A. Cui cõu

B. u cõu

D. Gia cõu

6. Cõu Sỏng nay, tụi i hc. Trng ng trong cõu b sung ý ngha:

A. Thi gian

B. Nguyờn nhõn

C. Mc ớch

D. Phng tin

II. PHN T LUN (7 im)

1. t mt cõu cú Trng ng ? Xỏc nh v trớ ca trng ng trong cõu. (3 im)

2. Tỡm 4 cõu tc ng, ca dao cú s dng rỳt gn cõu (1im)

3.Vit mt on vn ngn (t 3- 5 cõu ) t cnh thiờn nhiờn, trong ú cú s dng 3 cõu c

bit ( Gch di cõu c bit ) ( 3 im ).

P N:

194Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t

I. TRC NGHIM (3)

Cõu

ỏp ỏn1

A2

B3

B4

A5

B6

A

II. TLUN (7 )

Cõu 1

(3,0 )

Cõu 2

(1,0 )Cõu 3

(3,0 )ỏp ỏn

- Chiu nay, lp ta i lao ng

- ng u cõu

- Nuụi ln n cụm nm, nuụi tm n cm ng

- n qu nh k trng cõy

- Ung nc nh ngun

- Chỳng ta hc thy khụng ty hc bn

Hc sinh vit c on vn hon chnh v ni dung, hỡnh thc, cú 3 cõu c

bit v gch chõn ỳng vo cỏc cõu y.( Lu ý nhng on vn HS vit cú

sỏng toim

1,5

1,5

0,25

0,25

0,25

0,25

3,0V. CNG C, DN Dề,HNG DN T HC :

- -Xem li cỏc bi ó lm

- Chun b bi CCH LM BI VN LP LUN CHNG MINH

VI. RT KINH NGHIM

Ngy son:01/02/2015

Ngydy:

/ /2015

Tun 25 TIT 89:CCH LM BI VN LP LUN CHNG MINHI. MC CN T:

- H thng húa nhng kin thc cn thit (V to lp vn bn, v vn bn lp lun chng

minh) hc cỏch lm bi vn chng minh cú c s chc chn hn.

- Bc u hiu c cỏch thc c th trong vic lm mt bi vn lp lun chng minh,

nhng iu cn lu ý v nhng li cn trỏnh trong lỳc lm bi.

II. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc: - Cỏc bc lm bi vn lp lun chng minh .

2. K nng: - Tỡm hiu , lp ý, lp dn ý v vit cỏc phn, on trong bi vn chng minh.

3. Thỏi : - Nhng iu cn lu ý v nhng li cn trỏnh trong lỳc lm bi.

4. Nng lc: Giao tip Ting Vit, sỏng to vn bn.

III. PHNG PHP: - Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c

Cõu 1: ? Th no l chng minh ? Phộp lp lun chng minh l gỡ ?

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- Quy trỡnh ca mt bi bi vn chng minh cng nm trong quy trỡnh lm mt bi vn

ngh lun, mt bi vn núi chung. Ngha l nht thit cn phi tuõn th ln lt cỏc bc:

195Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tTỡm hiu , tỡm ý v lp dn ý, vit bi, c v sa bi. Nhng vi kiu bi ngh lun

chng minh vn cú nhng cỏch thc c th riờng phự hp vi c im ca kiu bi ny.

HOT NG CA GV V HS

NI DUNG BI DY

*HOT NG 1: Cỏc bc lm bi I. TèM HIU CHUNG:

vn lp lun chng minh

1. Cỏc bc lm bi vn lp lun chng minh

- Hs: c bi trong sgk

* bi: Nhõn dõn ta thng núi Cú chớ thỡ

? Lun im chớnh m bi yờu cu nờn. Hóy chng minh tớnh ỳng n ca cõu

chng minh l gỡ?

tc ng ú.

? Khi tỡm hiu v tỡm ý iu u tiờn a. Tỡm hiu v tỡm ý:

chỳng ta phi lm gỡ ?

Xỏc nh yờu cu chung ca bi : Nờu t

? Vy vi ny yờu cu chung l gỡ

tng 2 cỏch lp lun chng minh

T tng õy l gỡ ?

- Chng minh t tng ỳng n ca cõu tc

chng minh cõu tc ng chỳng ta ng

cú my cỏch lp lun? Khi tỡm ý xong b. Lp dn bi :

cụng vic tip theo l gỡ ?

- M bi: Nờu lun im cn chng minh

? Dn bi gm my phn? em hóy nờu - Thõn bi: Nờu lớ l dn chng chng t

ni dung tng phn ?

lun im ú l ỳng n.

- Hs : Tho lun nhúm, trỡnh by

- Kt bi: Nờu ý ngha ca lun im ó c

+ Thõn bi : * Xột v lớ

chng minh

- Chớ l iu rt cn thit con ngi c. Vit bi :

vt qua mi tr ngi

d. c bi v sa bi :

Khụng cú chớ thỡ khụng lm c gỡ ?

2. Ghi nh : Sgk

* Xột v thc t

II. LUYN TP:

- Nhng ngi cú chớ u thnh cụng - Hai vn v c bn ging nhau vỡ u

(dn chng )

mang ý ngha khuyờn nh con ngi phi bn

- Chớ giỳp ngi ta vt qua nhng khú lũng, khụng nn chớ

khn tng chng khụng th vt * 1: Hóy chng minh tớnh ỳng n ca

qua(Nờu dn chng )

cõu tc ng Cú cụng mi st , cú ngy nờn

? Lp dn bi xong bc tip theo l gỡ ? kim

? Khi vit bi phn m bi cú my cỏch + Tỡm hiu v tỡm ý

m bi ? ú l nhng cỏch no ?

a. Xỏc nh yờu cu chung ca : Cn chng

- HS: Cú 3 cỏch m bi.

minh t tng m cõu tc ng ó nờu l ỳng

? Mun chuyn t phn m bi xung n

phn thõn bi cỏc em phi dựng nhng t b. T ú cho bit cõu tc ng th hin iu

ng no

gỡ ?

? Vit phn kt bi chỳng ta phi vit - Cõu tc ng ó dựng 2 hỡnh nh Mi st

nh th no ?

v nờn kim khng nh: tớnh kiờn trỡ

- HS: Phi hụ ng vi phn m bi.

nhn ni, s bn lũng quyt chớ l cỏc yu t

? Vit bi xong cụng vic tip theo lm cc kỡ quan trng giỳp cho con ngi ta cú

gỡ ?

th thnh cụng trong c/s.

? Mun lm 1 bi vn lp lun chng c. Mun chng minh cú 2 cỏch lp lun: Mt

minh thỡ phi theo my bc ?

l nờu lớ l ri nờu dn chng xỏc thc

? Mt bi vn lp lun chng minh cú minh ho ; hai l nờu cỏc dn chng xỏc thc

my phn ? nờu ni dung tng phn ?

trc ri t ú rỳt ra lớ l khng nh vn

196Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t*HOT NG 2: Hng dn luyn .

tp

* Lp dn bi :

1. Bi tp 1:

+ MB: Gii thiu cõu tc ng v núi rừ t

? Bi tp 1 yờu cu iu gỡ ?

tng m nú mun th hin

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

+ TB: Nờu dn chng c th

- GV: Cht ghi bng

Dựng lớ l phõn tớch ỳc kt

+ KB: Rỳt ra kt lun khng nh tớnh ỳng

n ca nhn ni, s bn lũng quyt chớ l cỏc

yu t cc kỡ quan trng giỳp cho con ngi

ta cú th thnh cụng trong c/s.

V. CNG C, DN Dề,HNG DN T HC :

- Vit thnh bi vn theo 2 trong phn luyn tp. Son bi Luyn .chng minh

- Hc phn ghi nh sgk/50

VI. RT KINH NGHIM

.

****************************************************

Ngy son: 02/02/2015

Ngy dy: / /2015

Tun 25 Tit 90 -Tp Lm Vn:LUYN TP LP LUN CHNG MINH

I. MC CN T:

- Khc sõu nhng hiu bit v cỏch lm bi vn lp lun chng minh.

- Vn dng nhng hiu bit ú vo vic lm mt bi vn chng minh cho mt nhn nh,

mt ý kin v mt vn xó hi gn gi, quen thuc.

TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- Cỏch lm bi vn lp lun chng minh cho mt nhn nh, mt ý kin v mt vn xó

hi gn gi, quen thuc.

2. K nng:a. k nng chuyờn mụn:

- Tỡm hiu , lp ý, lp dn ý v vit cỏc phn, on trong bi vn chng minh.

b. K nng sng

- Suy ngh, phờ phỏn, sỏng to: phõn tớch, bỡnh lun v a ra ý kin cỏ nhõn v c im

tm quan trng ca cỏc phng phỏp thao tỏc ngh lun v cỏch vit on vn ngh lun.

- Ra quyt nh: la chon phng phỏp v thao tỏc lp lun

3. Thỏi :

- Xỏc nh c nhim v cn lm trc mt vn cm, chun b cho kim tra vit bi.

4. Nng lc: Giao tip Ting Vit, sỏng to vn bn.

II. CHUN B CA THY V TRề

- Giỏo viờn : phiu hc tp

197Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (315 trang)

×