1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

Phần 3: Mạch điện có chứa am pe kế và vôn kế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.28 KB, 32 trang )


Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệmHãy tìm số chỉ vôn kế và am pe kế khi C x tại các điểm A,B,C,D với độ

dài AB = 1/4 AD, AC = 1/2AD. Biết R0 đồng chất, tiết diện đều.

RA 0

RV

Hớng dân giải:

Điện trở từng phần của biến trở:

1

RAB=R0= 25R0= 75R0= 504

3

RBD=

4

1RCD=

2Khi con chạy Cx tại A.

Điện trở R và am pe kế bị nối đứtV và A chỉ số 0- Khi con chạy ở D

+ Vôn kế chỉ UV = U = 120 V

UV

+ Am pe kế chỉ IA =120

== 2,4AR

- Khi con chạy ở vị trí B:5025.50

Ta có: R//BA =503=

25 + 50Vôn kế chỉ:R//50/3U// =.U =

RDB + R//+ Am pe kế chỉ:(=R//). 120 = 21,82V

75 + 50/3R//

IA =21,82

=R

- Khi con chạy ở C:

+ Ta có:

R//CA =0,44A

50RCA . R

=

RCA + R* Số chỉ vôn kế:

UV =R//CA50. 5025

.U=Trang 30= 25

50 + 50

. 120 = 40VSự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm

RDC + R//CA

* Số chỉ am pe kế:50 + 25UV

IA =40

=R0,8A

50C- Kết quả áp dụng:

Qua quá trình rèn luyện kỹ năng trong giải bài tập vật lý nâng cao

hoạt động sáng tạo, từng bớc vì trong mỗi bài giải có kèm theo kỹ năng tơng

ứng.

Xây dựng ý thức tìm tòi, tìm mối quan hệ giữa các đại lợng vật lý.

- Phát huy tính tích cực trong công việc giải bài tập vật lý của học sinh.

- Phân tích các hiện tợng vật lý giúp học sinh hiểu sâu hơn làm cơ sở

cho tính tự lực phát triển.

- Biết phân tích bài toán theo hớng phân tích đi lên và hiểu đợc sự

trình bày lời giải theo hớng tổng hợp.

- Đối với học sinh giỏi, việc tìm hiểu bản chất mối quan hệ vật lý các

đại lợng bớc đầu làm quen với việc bổ sung thêm, khai thác đề bài và nhớ

dạng loại đặc trng chắc chắn.

* Thể hiện phân hoạch lĩnh hội kỹ năng của học sinh

+ Hoạt động theo mẫu chỉ ra đạt tới:85%.+ Biết áp dụng trong cách thức quen thuộc đạt: 70%

+ áp dụng trong tình huống biến đổi đạt:62%+ Sáng tạo trong hoạt động biên đổi đạt:55%* Trong 3 lớp dạy cụ thể loại đề tài này ở lớp chọn (45 em) thì:

+ Bắt chớc theo mẫu 35 em đạt:77%+ Thao tác theo quy tắc 30 em đạt:66%+ Kỹ năng chính xác 25 em đạt:55%+ Khéo và thạo 15 em đạt:

D- Bài học kinh nghiệm:60%Để nghiên cứu một loại hình đề tài nói chung và giải bài tập một cách

cụ thể nói riêng đòi hỏi ngời giáo viên không những phải nghiên cứu, tìm

tòi, trao đổi và mạnh dạn thử nghiệm đối chứng để có kết quả đánh giá rồi

mới tiến hành.Trang 31Sáng kiến kinh nghiệmSự nóng chảy- sự Đông đặc- Tranh thủ sự giúp đỡ hởng ứng của đồng nghiệp, mạnh dạn tự tin

đè xuất ý tởng để có sự hỗ trợ và đóng góp cùng xây dựng chơng trinh thể

hiện.

- Tìm tòi tài liệu, nghiên cứu từng loại đối tợng trong lĩnh hội kỹ

năng để tác động hợp lý vừa sức, hợp nội dung yêu cầu của chơng trình.

- Phân loại đối tợng học sinh, giáo viên theo dõi, kiển tra, đôn đốc

tiến hành dạy thử nghiệm khi thấy có kết quả tốt thì mạnh dạn đa vào áp

dụng.

Qua quá trình giảng dạy bộ môn vật lý tôi đã cố gắng nghiên cứu, tìm

tòi và học hỏi kinh nghiệm của bậc anh chị đi trớc để đúc rút cho mình phơng pháp dạy học ngày càng tốt hơn góp phần nhỏ của mình vào sự nghiệp

giáo dục chung và lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói riêng. Nhng do khả

năng của bản thân có hạn nên đề tài sẽ không tránh khỏi sự thiếu sót.

Mong đợc sự đóng góp ý kiến chân tình của ban giám khảo.

Diễn Kỷ, ngày 15 tháng 5 năm 2005

Ngời viết

NGUYÊN KIM TOANTrang 32Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×