1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Địa lý >

II. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.29 MB, 99 trang )


Trường THPT Bạch ĐằngGiáo Án Địa Lí 11CBhội thế giới như thế nào? Chúng ta nghiên cứu

sang phần III.

HĐ 3: Tìm hiểu cuộc cánh mạng khoa học

và công nghệ hiện đại (Cả lớp).

*Bước1: GV giới thiệu khái quát các cuộc

cách mạng KHKT trong lịch sử nhân loại.

*Bước2: GV yêu cầu HS dựa vào SGK và

hiểu biết để tìm hiểu cuộc cách mạng KH&CN

hiện đại theo nội dung bảng sau:

Thời gian diễn ra

Đặc trưng

Ảnh hưởng

*Bước3: Đại diện HS trình bày, các HS khác

bổ sung và lấy ví dụ.

*Bước4: GV chuẩn kiến thức.

VD về nền kinh tế trí thức:

- Để thu được 500 USD tập đoàn than và khoáng sản

VN bán 5 tấn than đá.

ND ĐBSCL bán 2 tấn gạo.

Trung Quốc bán 1 xe máy trọng lượng 100kg

Hãng Sony bán 1 tv -> 10kg

Hãng Nokia bán 1 điện thoại -> 0,1kg.

Hãng Intel bán 1 chíp máy tính -> 0,01kg.

Hãng Microsoft bán 1 phần mềm ->0,001 kg.III. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI:

1/ Thời điểm xuất hiện và đặc trưng:

-Thời gian: cuối TK XX và đầu thế TK

XXI.

-Đặc trưng: xuất hiện và bừng nổ công

nghệ cao.

-Có 4 ngành công nghệ trụ cột là: công

nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công

nghệ thông tin, công nghệ năng lượng.

2/ Ảnh hưởng:

- Xuất hiện nhiều ngành mới, nhất là trong

lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, tạo ra những

bước chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ.

Xuất hiện nền kinh tế tri thức.

- Đặt thế giới trước nhiều vấn đề toàn cầu.4. Củng cố.

1/ Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước

phát triển và đang phát triển?

2/ Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh

tế-xã hội thế giới?

3/ Sự phân chia thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây?

A/ Thế giới có nhiều quốc gia, dân tộc và tôn giáo. B/ Sự tương phản về trình độ kinh tế-xã

hội.

C/ Sự khác nhau về chế độ chính trị-xã hội.

D/ Hậu quả kéo dày của chiến tranh.

4/ Đặc điểm nào dưới đây không phải của các nước phát triển.

A/ Tổng sản phẩm trong nước GDP lớn.

B/ Chỉ số phát triển con người HDI

cao.

C/ Có vai trò chi phối các tổ chức kinh tế thế giới. D/ Cơ cấu kinh tế chủ yếu là công-nông

nghiệp.

5. Dặn dò, hướng dẫn HS học tập ở nhà.

- Làm bài tập số 3 SGK trang 9.

- Đọc bài 2- Xu hường toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và trả lời các câu hỏi sau:

1. Toàn cầu hóa là gì? Toàn cầu hóa kinh tế có những biểu hiện nhw thế nào và tạo ra những hệ

quả gì?

2. Tìm hiểu một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới: EU, ASEAN, APEC, NAFTA,

MERCOSUR.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………

…..…………

GV: Geography.vtlhcmup@gmail.comTrường THPT Bạch ĐằngGiáo Án Địa Lí 11CB……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………

…..…………GV: Geography.vtlhcmup@gmail.comTrường THPT Bạch ĐằngGiáo Án Địa Lí 11CBNgày soạn:....../......./.....

Ngày giảng:...../......./.....Tiết thứ:02-03 (theo PPCT)BÀI 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ, KHU VỰC HOÁ KINH TẾ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Sau bài học, HS cần nắm rõ và trình bài được.

1/ Kiến thức:

- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hoá và hệ quả của toàn cầu hoá.

- Biết lí do hình thành các tổ chức kinh tế khu vực và một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

2/ Kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của các liên kết kinh tế khu vực.

- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết qui mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên

kết kinh tế khu vực.

3/ Thái độ:

- Xác định trách nhiệm của bản thân trong sự đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế

xã hội tại địa phương.

*Tích hợp GD KNS:

+ Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ về tác động của toàn cầu hóa (TCH), khu vực hóa (KVH) tới

các nhóm nước.

+ Tư duy: Tìm kiếm, xử lí thông tin, phân tích.

+ Làm chủ bản thân: Quản lí thời gian, hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Giáo án, Bản đồ các nước trên thế giới, bản đồ một số tổ chức khu vực.

HS: Đọc trước bài học, bảng 2 ở SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Đàm thoại gợi mở, giảng giải.

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng đồ dùng trực quan.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định, tổ chức lớp. Kiểm tra sĩ số + Nề nếp

2. Kiểm tra bài cũ.

Câu 1/ Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế -xã hội của các nhóm

nước phát triển và đang phát triển?

Câu 2/ Nêu những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

3. Bài mới.

a. Đặt vấn đề: Toàn cầu hoá và khu vực hoá, là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn

nhau ngày càng tăng giữa các nền kinh tế; đồng thời tạo ra những động lực thúc đẩy sự tăng

trưởng và phát triển kinh tế thế giới. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiều những vấn đề đó.

b. Triển khai bài:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HSNỘI DUNG CHÍNHHĐ 1: Tìm hiểu về khái niệm, nguyên I. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ.

nhân và biểu hện của xu hướng toàn cầu

hóa kinh tế (Cả lớp, nhóm).

*Bước 1: GV yêu cầu Hs dựa vào Sgk và

kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi:

+ Toàn cầu hoá nền kinh tế là gì? Nguyên

nhân nào dẫn đến xu hướng toàn cầu hóa?

*Bước 2: Đại diện HS trả lời , GV nhận xét

và đi đến kết luận.1. Toàn cầu hóa kinh tế

a. Khái niệm: (Sgk)

b. Nguyên nhân:

- Tác động của cuộc CM KHCN, nhu cầu phát

triển của từng nước, xuất hiện các vấn đề mang

tính toàn cầu đòi hỏi hợp tác quốc tế giải quyết.

c. Biểu hiện:

- Thương mại thế giới phát triển mạnh:GV: Geography.vtlhcmup@gmail.comTrường THPT Bạch ĐằngGiáo Án Địa Lí 11CB*Bước 3: GV chia lớp thành 2 nhóm, giao

nhiệm vụ cho các nhóm:

- Nhóm 1: Tìm hiểu các biểu hiện của xu

hướng toàn cầu hóa kinh tế, liên hệ ở Việt

Nam.

- Nhóm 2: Tìm hiểu các hệ quả của xu

hướng toàn cầu hóa kinh tế.

*Bước 4: Đại diện các nhóm trình bày, các

nhóm khác bổ sung.

*Bước 5: GV bổ sung và chuẩn kiến thức+ Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn

tốc độ tăng trưởng kinh tế.

+ Tổ chức WTO có vai trò lớn.

- Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh: Từ 1990

đến 2004 tăng hơn 5 lần.

- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng: Mạng

lưới liên kết tài chính toàn cầu, các tổ chức tài

chính quốc tế có vai trò lớn.

- Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày

càng lớn: Các công ty có tiềm lực lớn chi phối

nhiều ngành kinh tế quan trọng.

2. Hệ quả của toàn cầu hoá

a. Tích cực:

- Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng

kinh tế toàn cầu.

- Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học

công nghệ.

- Tăng cường sự hợp tác giữa các nước.

b. Tiêu cực: Làm gia tăng nhanh chóng khoảng

cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các

nước...HĐ 2: Tìm hiểu xu hướng khu vực hoáII. XU HƯỚNG KHU VỰC HOÁ KINH TẾ:kinh tế (Cả lớp).1.Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực:*Bước 1: GV yêu cầu HS trả lời các câu

hỏi:

- Nguyên nhân hình thành tổ chức liên kết

kinh tế khu vực?

- Hãy kể tên và xác định trên bản đồ các tổ

chức kinh tế lớn và một số tổ chức liên kết

tiểu vùng?

*Bước 2: HS trả lời, GV kết luận.*Bước 3: GV yêu cầu HS dựa vào bảng 2 ở

SGK để tìm hiểu về một số tổ chức liên kết

kinh tế khu vực, sau đó cho HS trả lời tiếp

các câu hỏi:

- Khu vực hoá có những mặt tích cực nào?

Đặt ra những thách thức gì cho mỗi quốc

gia?

- Liên hệ Việt Nam trong mối quan hệ kinh

tế với các nước ASEAN hiện nay?

*Bước4: HS trình bày, GV nhận xét, chuẩn

kiến thức và lấy ví dụ liên hệ ở nước ta.a. Nguyên nhân hình thành:

Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh

trong khu vực và trên thế giới.

b. Nguyên tắc:

- Các quốc gia có những nét tương đồng về địa

lí, văn hóa hoặc có chung mục tiêu, lợi ích đã liên

kết lại với nhau.

c. Một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực:

- Hiệp ước thương mại tự do bắc Mĩ

- Liên minh Châu Âu (EU).

- Hiệp hội các quốc gia ĐN Á

- Diễn đàng hợp tác kinh tế Châu Á-Thái

Bình Dương (APEC)...

- Các tổ chức liên kết tiểu vùng: Tiểu vùng

sông Mê Kông, liên kết vùng Maxơ-Rainơ.

2.Hệ quả của khu vực hoá kinh tế:

- Tích cực:

+ Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, hiện

đại hoá nền kinh tế.

+ Tăng cường tự do hoá thương mại, dịch vụ.

+ Mở rộng thị trường từng nước -> thúc đẩy quá

trình toàn cầu hoá.

- Tiêu cực:

Ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh tế, suy giảm

quyền lực quốc gia....GV: Geography.vtlhcmup@gmail.comTrường THPT Bạch ĐằngGiáo Án Địa Lí 11CB4. Củng cố.

Hoàn thành sơ đồ sau:

TOÀN CẦU HÓA KINH TẾKhái niệmBiểu hiệnHệ quả5. Dặn dò, hướng dẫn HS học tập ở nhà.

- Làm bài tập số 3 SGK trang 12.

- Đọc bài 3- Một số vấn đề mang tính toàn cầu, và tìm hiểu trước các vấn đề:

1. Vấn đề mang tính toàn cầu là những vấn đề như thế nào? Hiện nay thế giới đang đối mặt với

những vấn đề mang tính toàn cầu nào?

2. Tìm nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả và giải pháp khắc phục các vấn đề về dân số và môi

trường đang diến ra hiện nay?

V. RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………GV: Geography.vtlhcmup@gmail.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

×