1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

II. c tớnh lý húa ca mỏu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.96 MB, 76 trang )


III.T bo mỏu

Hng cu/ Bch cu/ Tiu cuCỏc t bo mỏuT bo gc sinh mỏu vn nng ty xng, cú kh

nng sinh sn sut i,

Ni hỡnh thnh t bo mỏu:

Bo thai, s sinh: ty xng, gan, lỏch

Ngi ln: Ty3.Sinh lý hng cu

Hỡnh a lừmng kớnh 7,5 àm, b dy vựng rỡa 2.5 àm, vựng trung

tõm 1 àm, th tớch 90 àm3.Nguyờn nhõn ca hỡnh a lừmbiconcave disc

likeSinh lý hng cu

L lai TB cú nhiu nht trong mỏu

S lng:Nam : 5,05 0,38 T / l( x 1012 HC/lit)

N : 4,66 0,36 T / l( x 1012 HC/lit)

Hemoglobin (Hb).

Nam 120~160 g/L;

N 110~150 g/L;

S sinh (< 5 ngy), 200 g/L

Chc nng hng cu

O2 v CO2 .H m.i sng hng cu

i sng hng cu: 120 ngy, khong 4 thỏng,

Trung bỡnh mi hng cu trong thi gian ú

c tun hon qua 27 km mch mỏuPhỏy hy hng cu: ti gan, lỏch, hch bch

huyt, Hb c gii phúng khi h/c s kt hp

vi 2-globulin trong huyt tng v chuyn

n gan tỏi s dng Fe2+.i sng hng cuHb bị phá vỡCác chuỗi polypeptid

HemSắtA.aminDự tr

Tạo hồng cầu mớiBiliverdinBilirubinGan

MậtSn sinh hng cu

Nguyờn liu chớnh:

iron (Fe++) v protein,

Yu t khỏc:

Vitamin B12 v folic acid

Tin nguyờn h/c nguyờn h/c a base nguyờn

h/c a sc nguyờn h/c a acid h/c li h/c

Khong 6-7 ngy.Ni xy ra quỏ trỡnh sinh

h/c

Ty xng/ Ganiu hũa sinh h/c160ì106 RBC c sinh ra trong mt phỳt.

Ph thuc ch yu vo nhu cu Oxy ti mụXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (76 trang)

×