1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

c. Ngoại tác tích cực và tiêu cực trong hàng hóa y tế công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (260.24 KB, 20 trang )


9Ví dụ: Đường cầu của thị trường về hàng hóa y tế công, cũng chính là lợi ích biên MB

Hàng hóa y tế công đã mang lại một lợi ích biên MEB, khi đó lợi ích biên của xã hội

MSB = MEB + MB

Chi phí biên thị trường là MC, cũng là chi phí biên của xã hội: MSC = MC

Hiệu quả của thị trường đạt được khi: MB = MC, ta có điểm cân bằng tại E với QE (sản

lượng thị trường) và PE (giá cả thị trường).

Hiệu quả của xã hội đạt được khi: MSB = MSC, ta có điểm cân bằng mới tại E’ với QE’

(sản lượng xã hội) và PE’ (giá cả xã hội).

Tổn thất xã hội là diện tích tam giác BEE’

D (MB)

MEB

MC (MSC)

MSB=MB+MEB

E

E’

QE’

QE

PE

PE’

B

Q

P10ii) Ngoại tác tiêu cực:

Tính công bằng chưa phát huy hết công dụng, một số hàng hóa công chưa tay người

nghèo, vùng sâu vùng xa.

Còn tồn tại tình trạng trục lợi, tham nhũng trong đội ngũ y tế.

Đối xử phân biệt giữa những người được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước và những

người trả tiền trực tiếp.

Cơ sở dịch vụ y tế vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.11Ví dụ: Đường cầu của thị trường về hàng hóa y tế công, cũng chính là lợi ích biên MB,

cũng là lợi ích biên của xã hội, MSB = MB.

Hàng hóa y tế công đã mang lại một thiệt hại biên MEC.

Hàng hóa y tế công đã gây ra một chi phí biên MEC, khi đó chi phí biên của xã hôi: MSC

= MC + MEC.

Hiệu quả của thị trường đạt được khi: MB = MC, ta có điểm cân bằng tại E với QE (sản

lượng thị trường) và PE (giá cả thị trường).

Hiệu quả của xã hội đạt được khi: MSB = MSC, ta có điểm cân bằng mới tại E’ với QE’

(sản lượng xã hộ) và PE’ (giá cả xã hội).

Khi đó, tổn thất xã hội là diện tích tam giác AEE’MEC

E

E’

Q

S=MC

MSC=MC+MEC

A

PE

PE’

P

QE’

QEIV. Thực trạng cung cấp hàng hóa y tế công ở VN

1.Hệ thống y tế, bệnh viện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật:

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn công

nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng

tăng đi đôi với chất lượng của hệ thống y tế, bệnh viện, cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ

thuật. Hiện nay mạng lưới y tế đã trải rộng khắp nơi từ Trung ương tới các tỉnh, quận

huyện, xã phường, hải đảo các xí nghiệp, trường học để đảm bảo phục vụ chăm sóc sức

khỏe nhân dân kịp thời, hiệu quả và công bằng.

Số

O lượng các cơ sở bao gồm122013

NĂM

TỔNG SỐ

Bệnh viện

Phòng khám đa khoa khu vực

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi

chức năng

Trạm y tế xã, phường

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp

Cơ sở khác13.562

1.069

636

60

11.055

710

32Số liệu theo cục thống kê năm 2013

Hệ thống cung ứng dược gồm có: 1 tổng công ty, 150 doanh nghiệp nhà nước, 24

doanh nghiệp liên doanh, 220 doanh nghiệp tư nhân, 5100 nhà thuốc tư nhân, 8800 đại lý

thuốc xuyên cả nước.Tuy nhiên cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước phân bổ chưa hợp lý

khi những tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện tuyến trên như các bệnh viện tỉnh, một số

bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội… vẫn xảy ra thường xuyên và còn

khá nặng nề. Nhiều tỉnh, huyện chỉ có duy nhất một bệnh viện đa khoa mà còn trong tình

trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất thiết bị y tế . Nhân dân ở một số tỉnh miền núi, vùng sâu

vùng xa thậm chí không thể đến được các cơ sở khám chữa bệnh vì khoảng cách quá xa.

Nhiều cơ sở y tế khám chữa bệnh tại nhiều địa phương đã được xây dựng và sữa chữa

nâng cấp để đảm bảo chất lượng .

2.Công tác khám chữa bệnh:

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các tuyến đặc biệt là các tuyến trung ương và

thành phố đã cơ bản đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nhiều bệnh

viện hiện nay đã sắp xếp, cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý, tổ chức tiếp đón, nhanh

chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh, sửa

sang các phòng bệnh để người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện tốt. Hạn chế thấp

nhất nằm ghép, tăng cường công tác phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng

lây nhiễm chéo các bệnh. Bố trí đầy đủ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, phương tiện cấp

cứu…Ngành y tế cũng đã đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức trong các bệnh viện nhằm

cải thiện tốt thái độ ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế với bệnh nhân. Công bằng thường đi

đôi với đạo đức, y đức đòi hỏi trách nhiệm cao của người thầy thuốc đối với bệnh nhân,

không có sự phân biệt đối xử đối với người giàu và người nghèo. Xét về tổng thể người

giàu vẫn được hưởng lợi nhiều hơn từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho các dịch vụ thăm

khám chữ bệnh so với người nghèo mặc dù chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã hướng vào

người nghèo nhiều hơn trong những năm gần đây. Hiện nay ở nước ta đã xuất hiện nhiều

hình thức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trong đó việc cấp Bảo hiểm y tế choXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (20 trang)

×