1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Soạn thảo quyết định kỷ luật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.28 KB, 33 trang )


2.2. Soạn thảo công văn

• - Khái niệm.

• - Công văn là thư công dùng để liên hệ giao dịchgiải quyết công việc mang tính hành chính với

nhiều cơ quan :

• - Các loại công văn :

• + Công văn đề nghị, yêu cầu

• + Công văn trả lời, phúc đáp

• + Công văn chỉ đạo, hướng dẫn

• + Công văn đôn đốc, nhắc nhở

• + Công văn mời họp…- Yêu cầu soạn thảo công văn

+ Về thể thức

+ Bố cục

+ Hiểu nội dung công việc (vấn đề). Ví dụ: PĐT

Trường Kinh tế-Luật soạn thảo công văn gửi Công ty

điện thoại Viettel đề nghị về việc tiếp nhận sv của Khoa

Quản trị kinh doanh đến thực tập. Phòng Đtạo Trường

cần gửi tới Cty các thông tin như:

- Số lượng sv thực tập

- Thời gian thực tập

- Nội dung thực tập

- Ý nghĩa và yêu cầu của đợt thực tập đối với sv2.2.1. Soạn thảo công văn đề nghị

• Mở đầu

• Trình bày mục đích, lý do (cơ sở) dẫn đềnghị.

• Nội dung :

• - Trình bày các đề nghị (yêu cầu).

• - Cam kết nếu cần.

• Kết thúc :

• Mong muốn được quan tâm giải quyết.- Công văn đề nghị cần đưa ra những đề

nghị cụ thể, đề nghị càng cụ thể càng nhanh

chóng được giải đáp.

Không nên diễn giải dài dòng mà nên

trình bày lý do đề nghị. Sau đó trình bày

những vấn đề chi tiết mà cơ quan, đơn vị

muốn đề nghị, cuối thư đưa ra đề nghị muốn

được giải quyết. Ví dụ:Công văn đ/nghị xin

kinh phí sửa chữa Tham khảo– Congvanmau:/D• - Nội dung đề nghị phải có tính thuyết phục. Muốnvậy người viết công văn phải hiểu rõ nội dung cần

đề nghị, trình bày cho người giải quyết công văn

thấy rằng các ý kiến đề nghị là cần thiết

• VD: Công văn đề nghị xin kinh phí mua sắm

trang thiết bị trong cơ quan, người soạn thảo phải

trình bày được các ý:

+ Các trang thiết bị cần để phục vụ công việc.

+ Số lượng các trang thiết bị cần có (trình bày trực

tiếp trong công văn hoặc có phụ lục kèm

+ Số tiền để mua sắm.

+ Đề nghị khác nếu co• - Công văn đề nghị cũng cần thiết phải cógiọng dứt khoát (nhất là loại công văn đề

nghị thực hiện công việc).

• - Công văn đề nghị luôn luôn phải trình bày

một cách lịch sự2.2.2. Soạn thảo công văn trả lời

Mở đầu (đi thẳng vào đề) có 3 cách :

1) Trả lời công văn số …..

2) Xác nhận đã nhận được vb về vấn đề gì, xin trả

lời.

3) Phúc đáp công văn số

Nội dung :

Trả lời trực tiếp vấn đề được hỏi theo thứ tự vấn

đề được nêu trong công văn đề nghị.

Phần nào chưa đủ rõ, chưa trả lời được – cần nêu

rõ lý do và hẹn trả lời.

Kết thúc : – Bằng một câu xã giao : Sẵn sàng trả

lời nếu còn vấn đề nào chưa rõ.SOẠN THẢO CÔNG VĂN TRẢ LỜI, NGƯỜI

SOẠN THẢO PHẢI HIỂU RÕ VĂN BẢN ĐỀ

NGHỊ

VD: TrảĐỂ

lờiTRẢ

công LỜI

văn đề nghị xin kinh phí sửa chữacác phòng (phòng họp, phòng tiếp dân, phòng tiếp

khách…) của văn phòng.

- Nếu đồng ý sẽ duyệt số tiền là bao nhiêu hoặc duyệt

theo đề nghị của ủy ban.

- Nếu không đồng ý cần trình bày rõ lý do

+ Hết kinh phí.

+ Không có trong kế hoạch đầu năm

+ Hoặc vì một lý do nào đó

+ Có thể chỉ ra hướng giải quyết đê VP thực hiện

Tham – Congvanmau:/DVD: Trả lời công văn của VP đề nghị xin kinh

phí mua sắm trang thiết bị trong cơ quan,

- Nếu đồng ý: đồng ý các trang thiết bị nào (số

lượng trang thiết bị, số tiền)

- Nếu không đồng ý: cần nêu lý do, vì sao?

+ Không có kinh phí

+ Trang thiết bị không phù hợp.

+ Công việc không cần thiết có trang thiết bị.

+ Chờ xin tính toán và phân bổ lại

+ Nội quy cơ quan quy định không mua sắm.

Tham – Congvanmau:/DXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

×