1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

CƠ SỞ LÝ THUYẾT:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (769.16 KB, 19 trang )


a. Các thông số đặc trưng của bơm ly tâm:

Năng Suất:

Là thể tích chất lỏng bơm cung cấp được trong một đơn vị thời gian

Ký hiệu : Q (m3/s, 1/s, 1/ph )LOGO Cột áp toàn phần Công thức tính:

 H = chênh lệch cột áp tĩnh + chênh lệch Là áp suất chất lỏng tại miệng ra

của ống đẩy Ký hiệu: H ( m )cột áp động + chênh lệch chiều cao hình

học

= Hs + Hv + He

= + + ( zout – zin )

Trong đó: Pout, vout, zout: lần lượt là áp

suất chất lỏng, vận tốc và chiều cao hình

học tại đầu ra.

Pin, vin, zin: là áp suất chất

lỏng, vận tốc và chiều cao hình học tại đầu

vào.

v=

LOGO Công suất cung cấpCông động cơ cung cấp cho bơm được tính như sau:

pm =

Trong đó: n: tốc độ vòng quay của bơm, vòng/ phút

t: moment xoắn của trục, N.mLOGO Hiệu suất bơm:E

Ph : công suất thủy lực tác động tới chất lỏng, W

Q : lưu lượng chất lỏng, m3/sLOGOb. Đặc tuyến của bơm ly tâm:

Đặc tuyến thực của bơm

Đặc tuyến mạng ống

Điểm làm việc của bơmLOGO Đặc tuyến thực của bơm ly tâm:

 Đường H-Q: biểu diễn mối quan hệ

giữa cột áp toàn phần và lưu lượng. H

và Q tỉ lệ nghịch với nhau Đường Pm-Q: biểu diễn mối quan hệ

giữa công suất cung cấp cho bơm và

lưu lượng qua bơm. Ngoài vùng hoạt

động tối ưu vùng này trở nên phẳng. Đường E-Q: biểu diễn mối quan hệ

giữa hiệu suất và lưu lượng.

LOGOXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (19 trang)

×