1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

b. Đặc tuyến của bơm ly tâm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (769.16 KB, 19 trang )


 Đặc tuyến thực của bơm ly tâm:

 Đường H-Q: biểu diễn mối quan hệ

giữa cột áp toàn phần và lưu lượng. H

và Q tỉ lệ nghịch với nhau Đường Pm-Q: biểu diễn mối quan hệ

giữa công suất cung cấp cho bơm và

lưu lượng qua bơm. Ngoài vùng hoạt

động tối ưu vùng này trở nên phẳng. Đường E-Q: biểu diễn mối quan hệ

giữa hiệu suất và lưu lượng.

LOGO Đặc tuyến mạng ống:

Đặc tuyến mạng ống là đường cong biểu diễn mối quan hệ của Hmo-Q

Hmo= C + K.Q2= ( + - ) + ((∑ᶓ + ).).Q2

P1, P2: áp suất đầu vào và đầu ra của ống, N/m2

Z1,Z2 chiều cao đầu vào và đầu ra của ống,m

l: chiều dài ống,m

d: đường kính trong của ống (φ27 x 1.8mm), m

�: hệ số ma sát

�: khối lượng riêng của lưu chất

∑ᶓ: tổng hệ số trở lực cục bộ của ốngLOGO Điểm làm việc của bơm: Là giao điểm của đặc tuyến thực

của bơm và đặc tuyến mạng ống

dẫnLOGOc. Ghép bơm nối tiếp:

 Sau khi chất lỏng ra khỏi bơm này

được đưa tiếp vào ống hút của bơm kia

rồi mới được đưa vào hệ thống đường

ống gọi là bơm làm việc nối tiếp.

Các bơm làm việc nối tiếp thì lưu

lượng giữ nguyên và cột áp thay đổi

Q= Q1 = Q2 =…..= Qn

H= H1 + H2 +…..+ Hn

Như vậy bơm làm việc nối tiếp được

sử dụng khi hệ thống yêu cầu cần lưu

lượng lớn mà một bơm không đáp ứng

được.

LOGOd. Ghép bơm song song:

 Các bơm khi làm việc cùng cấp nước

vào một hệ thống dường ống gọi là

làm việc song song. Khi các bơm làm việc song song thì

cột áp sẽ giữ nguyên và lưu lượng thay

đổi. Htc = H1= H2=….= Hn

 Qtc= Q1 + Q2 +…..+ Qn

LOGOXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (19 trang)

×