1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Lịch sử >

 Văn hoá Trung quốc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (960.37 KB, 165 trang )


Các hoạt động của thầy và trò

đường với những tác giả tiêu biểu: Đỗ Phủ,

Lý Bạch, Bạch Cư Dị, tiểu thuyết phát triển

mạnh ở thời Minh - Thanh với các bộ tiểu

thuyết nổi tiếng như Thuỷ Hử của thi Nại

Am, tam Quốc diễn nghĩa của La Quán

Trung, Tây Du Ký của Ngô Thừa Aân, Hồng

Lâu Mộng của Tào tuyết Cần, các tiểu thuyết

của Trung Quốc đều dựa vào những sự kiện

có thật và hư cấu thêm "7 thực, 3 hư", nó

phản ánh phần nào đời sống của nhân dân

Trung Quốc và các mối quan hệ xã hội thời

phong kiến (nếu còn thời gian GV có thể kể

ngắn gọn nội dung của một tác phẩm …).

Khoa học kỹ thuật: Người Trung Quốc đạt

được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực

hàng hải như bánh lái, la bàn, thuyền buồm

nhiều lớp. Nghề in, làm giấy, gốm, dệt, luyện

sắt, khai thác khí đốt cũng được người Trung

Quốc biết đến khá sớm (GV có thể cho HS

quan sát các tranh sưu tầm về đồ gốm, sứ,

hàng dệt, cho HS nhận xét và GV phân tích

cho HS thấy trình độ cao của người Trung

Quốc trong việc sản xuất ra những sản phẩm

này).

- GV cho Hs xem tranh Cố cung Bắc Kinh

và yêu cầu HS nhận xét. Sau đó GV có thể

phân tích cho HS thấy uy quyền của chế độ

phong kiến, nhưng đồng thời nó cũng biểu

hiện tài năng và nghệ thuật trong xây dựng

của nhân dân Trung Quốc.Những kiến thức HS cần nắm

vững

+ Thơ phát triển mạnh dưới thời

Đường.

+ Tiểu thuyết phát triển mạnh ở

thời Minh - Thanh.d. Khoa học kỹ thuật: Đạt được

nhiều thành tựu trong lĩnh vực

hàng hải, nghề in làm giấy, gốm,

dệt, luyện sắt và kỹ thuật phục vụ

cho chế độ phong kiến.6. Sơ kết bài học

GV kiểm tra hoạt động nhận thức của HS với việc yêu cầu HS nêu lại sự

hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc, sự phát triển của chế độ phong kiếnTrung Quốc qua các triều đại, điểm nổi bật của mỗi triều đại? Vì sao cuối các

triều đại đều có khởi nghĩa nông dân? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của

Trung Quốc thời phong kiến?

7. Bài tập - Dặn dò về nhà

- Học bài cũ, làm bài tập trong SGK, đọc trước bài mới.

8. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................Ngày soạn: 16/ 10/ 2016

Ngày dạy: 18/ 10/ 2016Ký duyệtTiết theo PPCT: 09CHƯƠNG IV

ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bài 6. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Qua bài học giúp Hs nhận thức được:

- Ấn Độ là quốc gia có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng Trung

quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở Châu Á và trên thế giới.

- Thời Gúp-ta định hình văn hoá truyền thống Ấn Độ.

- Nội dung của văn hoá truyền thống.

2. Tư tưởng

- Văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan

hệ kinh tế và văn hoá mật thiết giữa hai nước. Đó là cơ sở để tăng cường hiểu

biết, quan hệ thân tình, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng phân tiùch, tổng hợp.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Lược đồ Ấn Độ trong SGK phóng to.

- Bản đồ Ấn Độ ngày nay.

- Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật của Ấn Độ.

- Chuẩn bị đoạn băng video về văn hoá Ấn Độ (đã phát trên VTV2 vào tháng 62003).

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra sĩ số.

- 10A1:- 10A3:

- 10A2:

3 Kiểm tra bài cũ

- Câu 1: Hãy nêu những nét cơ bản trong bộ máy Nhà nước phong kiến

Thời Tần - Hán và Đường?

- Câu 2: Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện ở Trung Quốc khi nào? Biểu

hiện? Tại sao nó không được tiếp tục phát triển?

4. Dẫn dắt bài mới

GV khái quát phần kiểm tra bài cũ và dẫn dắt HS vào bài mới, nêu nhiệm

vụ nhận thức bài mới như sau:

Ấn Độ là một trong những quốc gia cổ đại phương Đông có nền văn minh

lâu đời khoảng 3000 năm đến 1500 năm, nền văn minh ở phía Tây Bắc Ấn Độ

nằm ở vùng sống Ấn. Khoảng 1500 năm TCN là khởi đầu cho nền văn minh

sông Hằng, bài học của chúng ta chỉ nghiên cứu từ nền văn minh sông Hằng

nằm ở vùng Đông Bắc, là đồng bằng rộng lớn màu mỡ, quê hương, nơi sinh

trưởng của nền văn hoá truyền thống và văn minh Ấn Độ. Để hiểu được văn hoá

truyền thống Ấn Độ là gì? Nó phát triển ra sao? Nó ảnh hưởng ra bên ngoài như

thế nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ như thế nào? Bài học

hôm nay sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề trên.

5. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Các hoạt động của thầy và trò

- GV nêu câu hỏi cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Quá trình hình thành vương

triều Gúpta? Thời gian tồn tại? Vai trò về

mặt chính trị của vương triều này?

+ Nhóm 2: Điểm nổi bật trong văn hoá Ấn

Độ dưới thời Gúp ta? Nội dung cụ thể?

+ Nhóm 3: Văn hoá Ấn Độ thời Gúp ta đã

ảnh hưởng như thế nào đến Ấn Độ giai đoạn

sau và ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ ở những

lĩnh vực nào?

- GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày

và các nhóm khác bổ sung cho bạn, sau đó

GV nhận xét và chốt ý:

+ Nhóm 1: Đầu Công nguyên, miền Bắc

Ấn Độ được thống nhất - nổi bật vương triều

Gúp - ta (319- 467), vương triều này chứng tỏ

sức kháng cự không cho người Tây Á xâm

lấn từ phía Tây Bắc, thống nhất Miền Bắc Ấn

Độ, làm chủ gần như toàn bộ miền Trung ẤnNhững kiến thức HS cần nắm

vững

 Thời kỳ các quốc gia đầu tiên

giảm tải Thời kỳ vương triều Gúpta

và sự phát triển của

văn hoá truyền thống

Ấn ĐộQuá trình hình thành và vai trò về

mặt chính trị:Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (165 trang)

×