1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Phụ lục 1. Bảng tổng hợp thông tin về các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 95 trang )


18DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y tế

400025/12/2006100005/11/2007DOMESCO

19DPMTCT Phân bón và Hóa chất Dầu

khí20DPRCTCP Cao su Đồng Phú100030/11/200721DRCCTCP Cao su Đà Nẵng300029/12/200622DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành100009/04/200723FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta300007/12/200624FPT900013/12/2006300002/01/2002300022/12/2006200022/04/2002CTCP Phát triển Đầu tư Công

nghệ FPT25GILCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất

nhập khẩu Bình Thạnh26GMCCTCP Sản xuất Thương mại May

Sài Gòn27GMDCTCP Đại lý Liên hiệp Vận

chuyển28GTACTCP Chế biến Gỗ Thuận An100023/07/200729HAICTCP Nông dược HAI100027/12/200630HAPCTCP Tập Đoàn Hapaco100027/08/200131HASCTCP Hacisco200019/12/200232HAXCTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh300026/12/2006HBCCTCP Xây dựng và Kinh doanh33Địa ốc Hòa Bình200027/12/200634HMCCTCP Kim khí Tp.HCM100021/12/200635HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát100015/11/200736HRCCTCP Cao su Hòa Bình100026/12/200637HSICTCP Vật tư Tổng hợp và Phân

100021/12/2007bón Hóa sinh

38HT1CTCP Xi măng Hà Tiên 1200013/11/200739HTVCTCP Vận tải Hà Tiên200005/01/200640ICF300018/12/2006400004/12/2006CTCP Đầu tư Thương mại Thủy

sản41IMPCTCP Dược phẩm

IMEXPHARM42KDCCTCP Kinh Đô300012/12/200543KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa700014/07/200544L10CTCP Lilama 10200025/12/2007LAFCTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu45300015/12/2000200020/12/2006Long An

LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu46

47LGCCTCP Cơ khí Điện Lữ Gia200027/12/200648MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu200028/12/200649MHCCTCP Hàng Hải Hà Nội200021/03/200550MPC300027/12/2006200022/12/2006300021/12/2006xây dựng Lâm ĐồngCTCP Tập đoàn Thủy hải sản

Minh Phú51NAVCTCP Nam ViệtNSCCTCP Giống cây trồng Trung52

53PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam200012/12/200654PANCTCP Xuyên Thái Bình200022/12/200655PETTổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp500012/09/2007ƯơngDầu khí

56PGC57PJTCTCP Gas Petrolimex700024/11/2006200028/12/2006CTCP Vận tải Xăng dầu đường

thủy Petrolimex58PNCCTCP Văn hóa Phương Nam500011/07/200559PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại700019/05/200660PTC200025/12/200661PVD100005/12/2006200010/12/2007300006/12/2006CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu

điện

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ

khoan Dầu khí62PVT63RAL64REECTCP Cơ điện Lạnh200028/07/200065RICCTCP Quốc Tế Hoàng Gia500031/07/200766SAM900028/07/2000200009/05/2002200018/10/2007300025/12/2006Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

CTCP Bóng đèn Phích nước

Rạng ĐôngCTCP Đầu tư và Phát triển

SACOM67SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất

nhập khẩu Savimex68SC5CTCP Xây dựng số 5SCDCTCP Nước giải khát Chương69Dương

70SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn700021/09/200471SFICTCP Đại lý Vận tải Safi200029/12/200672SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn700025/12/200673SMCCTCP Đầu tư Thương mại SMC100030/10/200674SSCCTCP Giống cây trồng Miền

300001/03/2005Nam

75ST8CTCP Siêu Thanh900018/12/200776SVCCTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn300021/12/200677TACCTCP Dầu Thực vật Tường An300026/12/200678TBCCTCP Thuỷ điện Thác Bà700029/08/200679TCM300015/10/2007200029/12/2006200004/08/2000300020/07/2005CTCP Dệt may Đầu tư Thương

mại Thành Công80TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ

TAICERA81TMSCTCP TransimexSaigonTNACTCP Thương mại Xuất nhập82khẩu Thiên Nam

83TNCCTCP Cao su Thống Nhất100022/08/200784TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng100028/11/200785TRCCTCP Cao su Tây Ninh100024/07/200786TS4CTCP Thủy sản số 4300008/08/2002TSCCTCP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần87100004/10/2007200005/12/2006200015/02/2006Đô thị IDICO200012/11/2007Thơ

88TTP89TYACTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến

CTCP Dây và Cáp điện Taya

Việt Nam

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và90UIC91VHCCTCP Vĩnh Hoàn300024/12/200792VIDCTCP Đầu tư Phát triển Thương100025/12/2006mại Viễn Đông

93VIPCTCP Vận tải Xăng đầu VIPCO200021/12/200694VISCTCP Thép Việt Ý100025/12/200695VNE200009/08/2007Tổng CTCP Xây dựng điện Việt

Nam96VNMCTCP Sữa Việt Nam300019/01/200697VPKCTCP Bao bì Dầu thực vật200021/12/200698VSH700014/07/2005200027/12/2006200009/10/2007CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông

Hinh99VTBCTCP Viettronics Tân BìnhVTOCTCP Vận tải Xăng dầu100VITACOPhụ lục 2: Thống kê mô tả các biến

Phụ lục 2.1: Thống kê mô tả biến TAG giai đoạn năm 2007-2014Phụ lục 2.2: Thống kê mô tả biến TSSL giai đoạn 200-2014Phụ lục 2.3: Thống kê mô tả biến NTAG giai đoạn năm 2007-2014Phụ lục 2.4 Thống kê mô tả biến RG giai đoạn năm 20072014Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

×