1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Mục đích hoạt động và phạm vi kinh doanh của cơng ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (400.86 KB, 85 trang )


Luận văn tốt nghiệp
động kinh doanh ra thị trường nước ngoài với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu trong đó Mỹ, ASEAN,
Trung Quốc, EU, Châu Phi và một số nước ở Châu Mỹ La Tinh là những thị trường khách hàng truyền thông và tiềm năng của công ty.
2.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex trong những năm gần đây

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc cùng với sự nỗ lực hết mình của tồn thể cán bộ cơng nhân viên trong công ty, hoạt động
kinh doanh của công ty đã được mở rộng và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Công ty đã phát
huy được những lợi thế của một công ty nhà nước để nhanh khẳng định vị trí ở thị trường trong và ngồi nước. Mặc dù xuất khẩu nơng sản gặp nhiều khó
khăn do thị trường thế giới biến động khơng ổn định nhưng kim ngạch xuất khẩu của công ty vẫn có những bước phát triển vượt bậc với tốc độ cao và
vững chắc, đạt mức tăng trưởng từ 10-12. Trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo
trong hoạt động xuất khẩu của công ty với hai mặt hàng chủ lực là cà phê và hạt tiêu. Đây chính là hai mặt hàng xuất khẩu truyền thống chiếm đến 70
tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty với các thị trường chủ yếu như Mỹ, Pháp, Hà Lan, Nhật, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đông Âu, ASEAN… Việc
hai mặt hàng này chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối trong tổng kim ngạch xuất khẩu nên công ty đã lựa chọn chiến lược đa dạng hoá thị trường và mặt hàng
xuất khẩu. Bên cạnh việc những thị trường khách hàng truyền thống, công ty tập trung mở rộng và phát triển những thị trường tiềm năng khác như một số
nước ở Châu Phi và khu vực Mỹ La Tinh. Song song với nó, danh mục hàng
Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế
28
Luận văn tốt nghiệp
nơng sản xuất khẩu được tìm kiếm, nghiên cứu phát triển để đưa vào khai thác những mặt hàng mới như dưa chuột bao tử, cơm dừa…Đây là những sản
phẩm hứa hẹn sẽ đem lại những nguồn thu hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nơng sản nói chung của cơng ty.
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của công ty 2004-2008
Đơn vị: USD
2004 2005
2006 2007
công ty mẹ
2008 công ty mẹ
Cà phê 71.000.000
99.632.722 134.500.000 50.106.985
29.802.000 Hạt tiêu
16.900.000 11.449.010
16.000.000 9.040.163
4.080.820 Thuỷ sản
1.300.000 600.000
153.000 ___
___ Thủ công
mỹ nghệ 550.000
450.000 105.000
97.734 ___
Khác 4.400.000
4.931.591 3.742.000
5.714.330 12.673.077
Tổng 94.150.000 117.463.338 155.000.000 68.431.412
46.555.897
Nguồn: Phòng kinh tế tổng hợp công ty xuất nhập khẩu Intimex Đi đôi với hoạt động xuất khẩu, công ty tiếp tục thực hiện định hướng
phát triển nhập khẩu nhóm hàng vật tư, nguyên liệu và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong nước. Đối với hàng tiêu dùng, công ty tập trung vào việc
nhập khẩu các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho kinh doanh siêu thị, các cửa hàng chuyên doanh, đại lý và các nhu cầu khác của thị trường. Hoạt động
kinh doanh trong nước được coi trọng hơn khi mà hiện nay nền kinh tế thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và khó có khả năng phục hồi trong
năm 2009.
Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế
29

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×