1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

MỤC TIÊU: HS biết: ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (344.69 KB, 28 trang )


- HS đọc. - GV hướng dẫn: Các vế câu trong câu ghép
có thể đổi được vị trí cho nhau. Vế nguyên nhân đảo lên trước, vế kết quả đặt sau hoặc
ngược lại. - HS lắng nghe.
- Cho HS làm bài tập. - HS làm BT.
- GV nhận xét để có câu ghép mới hợp lí. - HS lắng nghe.
HĐ3: Hướng dẫn HS làm BT3 - Cho HS đọc yêu cầu đề bài.
- 1 HS đọc đề bài. - Cho HS làm việc cá nhân rồi phát biểu ý
kiến. - HS làm bài.
- GV hướng dẫn HS nhận xét để có lời giải đúng.
CỦNG CỐ - DẶN DỊ
- GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe.
- Dặn HS về nhà ghi nhớ kiến thức vừa luyện tập.
TuÇn : 21 Thø ngµy tháng năm 200
Tiết :
Môn
:
KHOA HC
Đề bài
:
Sử dụng năng lợng chất đốt

I. MC TIấU: HS bit:


- Kể tên và nêu công dụng của 1 số loại chất đốt. - Thảo luận về việc sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:


- Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng các loại chất đốt. - Hình ảnh và thơng tin trang 86, 87, 88, 89 SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:


Hoạt động dạy Hoạt động học
KIỂM TRA BÀI CŨ - GIỚI THIỆU BÀI MỚI Kiểm tra bài cũ:
- Nêu vào trò của năng lượng mặt trời đối với sự sống ?
- HS trả lời - Năng lượng mặt trời dùng để làm gì ?
- GV nhận xét - ghi điểm. Giới thiệu bài mới: Chất đốt là một nguồn
năng lượng lớn bên cạnh năng lượng mặt trời. Bài học hơm nay sẽ giúp chúng ta tìm
hiểu kĩ hơn về loại năng lượng rất gần gũi với chúng ta Sử dụng năng lượng chất đốt.
- HS lắng nghe.
Hoạt động 1 KỂ TÊN MỘT SỐ LOẠI CHẤT ĐỐT
+ Mục tiêu: HS nêu được tên một số loại chất đốt: rắn, lỏng, khí.
+ Tiến hành: - GV nêu: Hãy kể tên một số chất đốt - Than đá
Hoạt động 2 QUAN SÁT VÀ THẢO LUẬN
+ Mục tiêu: HS kể tên và nêu được công dụng, việc khai thác của từng loại chất đốt
+ Tiến hành: - Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV kiểm tra mỗi nhóm theo đã phân cơng. a sử dụng các chất đốt rắn
- Kể tên các chất đốt rắn thường được dùng ở các vùng nông thôn và miền núi?
- Củi, tre ... - Hiện nay người ta còn dùng loại chất đốt
nào nữa? - Than đá
- Than đá được sử dụng trong những việc gì và được khai thác ở đâu
- Chạy máy, 1 số động cơ, đun nấu ... - Quảng Ninh.
- Ngoàn than đá, các em còn biết loại than nào khác:
- Than bùn, than củi b Sử dụng chất đốt lòng
- Kể tên các loại chất đốt lỏng mà em biết, chúng được dùng để làm gì?
- Ở nước ta dầu mỏ được khai thác ở đâu? c Sử dụng các chất đốt khí
- Có những loại khí đốt nào? - Người ta có thể làm thế nào để tạo ra khí
sinh học? - Bước 2: HS thảo luận
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- HS trình bày kết hợp tranh. - GV tóm ý liên hệ các chất đốt trong đời
sống hàng ngày và giáo dục HS biết tiết kiệm các chất đốt.
- HS nhận xét, bổ sung
- Gv cung cấp thêm.
CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Hãy kể tên các loại chất đốt mà em biết ? - HS nêu.
- Mỗi loại chất đốt được sử dụng vào những việc gì?
- Dặn dò: về nhà tìm hiểu cách sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt.
- Nhận xét tiết học.
TuÇn : 21
Thø ngày tháng năm 200
Tiết :
Đề bài
:
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần Của hình hộp ch÷ nhËt

I. MỤC TIÊU : Giúp HS :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×