1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tư liệu khác >

Trong bài thơ, chim sẻ được nhân hóa bằng cách nào? Những hình ảnh nào về chim sẻ đã để lại sự day dứt cho tác giả? Bài thơ muốn nói với ta điều gì? Theo bài văn, cây thảo quả mọc ở vùng nào? Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (277.22 KB, 49 trang )


c.
£
Vì bé Thu muốn nói rằng ban công có chim về đầu tức là vườn rồi.

4. Em hiểu câu “ Đất lành chim đậu


” là thế nào? a.
£
Nơi có thiên nhiên tươi tốt sẽ có chim về đậu, làm tổ. b.
£
Nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có người đến làm ăn, sinh sống. c.
£
Cả hai ý trên đều đúng.

5. Đại từ “ tôi


”trong câu “ Tôi đồng ý với mọi người rồi
” thuộc ngôi thứ mấy? a.
£
Ngôi thứ nhất chỉ người nói. b.
£
Ngôi thứ hai chỉ người nghe. c.
£
Ngôi thứ ba chỉ người được nhắc tới.
6. Từ nào là quan hệ từ trong câu “ Ôâng ơi, đúng là có chú chim bắt sâu và hót nữa ông
nhỉ ”?
a.
£
Là. b.
£
Nữa. c.
£
Và. ĐÁP ÁN
Câu
1 2
3 4
5 6
ý đúng
b b c c a c
ĐỀ 16
Dựa vào nội dung bài đọc “TIẾNG VỌNG”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây: 1. Cái chết của con chim sẻ nhỏ đáng thương như thế nào?
a.
£
Chết trong đêm có bão. b.
£
Xác chết lạnh ngắt, bò mèo tha đi. c.
£
Để lại những quả trứng trong tổ đang ấp dở. d.
£
Cả 3 câu đều đúng.
2. Trong bài thơ, chim sẻ được nhân hóa bằng cách nào?
a.
£
Dùng những động từ chỉ hành động của con người để kể, để tả về chim sẻ.
b.
£
Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của con người để miêu tả chim sẻ. c.
£
Dùng đại từ chỉ người để chỉ chim sẻ.
3. Những hình ảnh nào về chim sẻ đã để lại sự day dứt cho tác giả?
a.
£
Xác chim sẻ lạnh ngắt bò mèo tha đi. b.
£
Tiếng đập cánh cầu cứu của chim bên cánh cửa. c.
£
Cả 2 câu b và c đều đúng.
4. Bài thơ muốn nói với ta điều gì?
a.
£
Con chim sẻ thật đáng thương. b.
£
Con người phải biết ân hận. c.
£
Con người cần hành động để bảo vệ loài chim, bảo vệ thiên nhiên.
5. Cặp quan hệ từ “ vì….nên…
”trong câu “ Vì mọi người tích cực bảo vệ lòai chim nên
nhà em sáng nào cũng có tiếng chim hót ”
biểu thò quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?
14
a.
£
Biểu hiện quan hệ điều kiện – kết quả. b.
£
Biểu hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả. c.
£
Biểu thò quan hệ tương phản.
6. Cặp quan hệ từ “ Tuy….nhưng…”
trong câu “ Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng
Hải vẫn luôn học giỏi ” biểu thò quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?
a.
£
Biểu thò quan hệ tương phản. b.
£
Biểu hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả. c.
£
Biểu hiện quan hệ điều kiện – kết quả. ĐÁP ÁN
Câu
1 2
3 4
5 6
ý đúng
d a d c b a
ĐỀ 17
Dựa vào nội dung bài đọc “MÙA THẢO QUẢ”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:
1. Theo bài văn, cây thảo quả mọc ở vùng nào?
a.
£
Ở vùng đất thuộc khu vực núi rừng miền Bắc. b.
£
Ở vùng đất thuộc khu vực núi rừng miền Trung. c.
£
Ở vùng đất thuộc khu vực núi rừng miền Nam.
2. Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?
a.
£
Cành lá mọc sum suê. b.
£
Hương thơm ngây ngất kì lạ. c.
£
Hoa nở khắp nơi.
3. Tác giả dùng mấy hình ảnh so sánh để tả thảo quả?

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

×